Avalanche forecast for Trollheimen Saturday 2020-01-18

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-7 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from south., change to moderate gale from the southwest during renoon.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. saturday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.01.2020 kl. 17:57

1051 masl

MIR (Unknown)

Tests

ECTP15@30cmQ1 Medium Initialbrudd og forplantning skjedde på samme slag. Brudd på fuktig kantkorn

ObsID: 207599

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.01.2020 kl. 16:01

917 masl

MarkusA (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Observert skredproblemet som var meldt for idag (fokksnø)

Snow Cover

125 cm in total

Snow Profile

-5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 25 cm, -3 °C @ 75 cm, -2 °C @ 100 cm, 0 °C @ 125 cm

ObsID: 207582

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

18.01.2020 kl. 15:10

1191 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Activity

18. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger NE, E, SE above 800 masl

Notes

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Dagens varsel stemmer godt med bilde i fjellet. Men fg3 i morgen virke litt høyt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flekkvis med løs fokksnø som blir dratt avgårde med vinden. Liten vindtransport men utgjør større betydning i le område/søkk som samler fokksnøen. Fokksnødekke variere avhengig av søk i terrenget og gunstige formasjon.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Tests

LBT@8cmQ2 Ulike små sjikt i fokksnødekke. Øverste fokksnølaget av vekslende binding til underliggende fokksnø. Gamle fokksnøen virke som å ha gode bindinger til harde snødekke under. Observert noen små kant men virke som de ikke er i vekst men går andre vei.

ECTN12@6cmQ2 Medium

Weather

Hail -2 °C 12 m/s from SW ↗ 80% clouds Vekslende sikt på formiddagen og tettere utpå dagen. Minimalt med nedbør og i høyden kom den som hagel.

ObsID: 207560

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2020 kl. 12:56

1194 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Nordsida på Storbekkhøa
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Fra ryggen opp mot Storbekkhøa og vestover.
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Oppklarning mot kvelden.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E above 1000 masl Egentlig ikke så veldig potent problem, men mulig typisk på konvekse formasjoner. Lite spenninger og ingen tegn til forplantning. Bør følges med på på sikt.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Skal mye til for å få noe særlig mengder av snø i bevegelse der jeg har vært i dag. Ingen spenninger i fokksnøen. Ingen oppsprekking rundt skiene når man går. Jeg tenker at det som finnes av skredproblem der jeg var i dag er den begynnende omvandlingen rundt skarelaget under fokksnøen. Det kan trolig være noe annerledes der det finnes snø som ligger noe lunere til enn der jeg har vært i dag. Økende med været som er meldt. Kantkornomvandlingen vil nok bremse opp litt da og foreløpig er det ikke noe gjeldene skredproblem for varselet. Forecast too high Muligens en 1'er her i dag, da det ikke har vært noe nedbør av betydning.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Snødekket er godt beskrevet i snødekkehistorikken.

Tests

CTH20@50cmQ3 Good Mot gammel skare.

ECTN5@16cmQ3 Good Spenningsløst. Ingen tegn til forplantning.

CTM11@16cmQ3 Good

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from SW ↗ 80% clouds Ca kl 14 kom det en byge med noe snø og vind. Deretter oppklarning.

Snow Profile

3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D Stort sett bærende., 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K/P IF 0 mm/0 mm D Litt porøst. I ferd med å omvandles mot kant., 2 cm 4F/4F DF/FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 31 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3.5 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 12 cm, -5 °C @ 18 cm, -4 °C @ 25 cm 3 tests connected to snow profile Nordvendt. Representativt snødekke for N-Ø-sektor.

ObsID: 207625

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2020 kl. 10:00

911 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

Tests

LBT@7cmQ2 Good Ingen spenning i overliggende flak og fortsatt for liten krystall i det "svake" laget til å være noe problem.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 80% clouds

Snow Profile

6 cm 4F RG/MF 1 mm/1 mm D, 2 cm P/K MFcr/FC 0 mm/1 mm D Rimlag , 2 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D, 25 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 85 cm P MF 3 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 6 cm, -2.5 °C @ 14 cm, -1.5 °C @ 32 cm, -1 °C @ 42 cm, -1 °C @ 57 cm 1 test connected to snow profile Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

ObsID: 207616

Trollheimen / Oppdal

Snow

17.01.2020 kl. 11:47

1319 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Mot søraust. Losider er blåst bare

Avalanche Activity

17. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE above 1000 masl Det er færre heng som er utsatt, og stort sett berre dei henga bak store henteområder

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden og mildværet har skapt eit svært variert snødekke, men alt er no hovedsaklig hardt. Det er temperaturforskjell i øvre snølag til å danne kantkorn, så stedvis er snødekket litt meir tilgivelig mjukt pga dette. I skogen er snøen sterkt prega av kantkornprosessar og er mjuk og fin. Det er fersk fokksnø i enkelte heng, det skal ein del til å løyse ut denne, men det er mulig. Fokksnøen er seig og har lite spenning. Uendra før nedbør. Vinden har ikkje meir å flytte på. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed Vindherja forhold

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Tørr snø, utstråling nok til å halde snøen kald over skoggrensa

Weather

No precipitation 1 °C 5 m/s from SW ↗ 40% clouds Rolig mildt

ObsID: 207391

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2020 kl. 13:54

1215 masl

Pål@obskorps (***)

Snow Cover

Some snow drift

Weather

Snow -1 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Da begynte snøværet. Helt tett mot Storlidalen

ObsID: 207266

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2020 kl. 10:44

1264 masl

Pål@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Også i skogen er snødekket preget av hard vind. Det er blåst ned på skare mange plasser, mens det ligger fokksnødyner her og der.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

16. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 900 masl Skredproblemet vil være størst bak store henteområder og i leområder hvor snøen har fått ligge mer stille og dannet mjuke flak. Der kan skredstørrelsen bli str 2. Jeg hadde forventet å finne større utbredelse av noe mjukere fokksnø i dag. De fokksnøflakene jeg observerte ville kun danne skredstørrelse 1 skred. Fikk ikke brudd mot gammel snø.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

1 Low Der jeg har observert vurderer jeg det til FG 1. Fokksnøen er hard og det er, og har vært, gunstig temperatur for stabilisering av fokksnø. Det meste av løs snø ser ut til å være flyttet da jeg i dag ikke observerte snøfokk. I små områder vil det fortsatt kunne flytte snø. Skogen her er også herjet av vind, men snøen er også mye tørket ut og det er ok skiføre. Dette tyder på kantkorndanning. Følg med på kantkorn danningen i snødekket. Dette kan bli et problem ved videre utvikling. Spesielt rundt skarelag. Forecast too high Lenger vest kan det godt være FG 2. Det samme bak store henteområder hvor det er mjuke flak å spore opp.

Tests

LBT@7cmQ2 Good Jeg får til slutt brudd under øverste lag. Det skal stor kraft til, men det er et Q2 brudd. Kan skimte kantkorn, men disse er enda små og få og utgjør ikke problem her per nå. Følges med på. Temp profilen viser også at det er forhold for kantkorndanning.

Weather

No precipitation -2.1 °C 10 m/s from SW ↗ 15% clouds Skyer var på veg inn fra vest.

Snow Profile

7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm K MF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -1.6 °C @ 0 cm, -4.7 °C @ 10 cm, -3.9 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207228

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2020 kl. 09:42

1143 masl

Pål@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps

Weather

No precipitation -0.2 °C 7 m/s from SW ↗ 5% clouds Ikke snøfokk å se på topper i området. Lite snø tilgjengelig for transport. Det var +3 grader da jeg gikk fra bilen 570 moh kl 08:25

ObsID: 207202

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.01.2020 kl. 11:57

1020 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Overflate på vindutsatt formasjon.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, NW above 500 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 250 masl Wind slab (hard slab) Dry 15-20 cm fokksnø i leheng over gammelt snødekke. Rundt skoggrensa er knyttnevefast nysnø under topplaget med pappsnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mer enn 2 uker siden siste observasjon nord i regionen. Forholdene her er i store trekk like som beskrivelsen i varselet og dagens observasjon fra Storhornet. Vi finner kantkorn inni gammelt snødekke, mest potent i forbindelse med skarelag som er i ferd med å gå i oppløsning. Over er det imidlertid faste lag med god bæring. 15-20 cm fokksnø i leheng. Pappsnø på topp og knyttnevefast under. Gammel snø frosset til bakken på 1000 moh. Pågår snøtransport på overflata mot N. Forholdene vil nok forbli uforandret eller bedre de neste 2-3 dager, før vi får en runde med nedbør i neste uke. Forecast correct Kunne vurdert FG1 i denne del av regionen, men det er vanskelig å si basert på kun 1 observasjon.

Weather

-1.5 °C 12 m/s from S ↑

ObsID: 207071

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2020 kl. 11:09

1459 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 1000 masl Det meste av snø er flytta ferdig, så på dette fjellet er fokksnødynene små og spredt. Men bak store henteområder vil det legge seg opp flak tilsvarande str 2, men dette vil skje i få områder.

Danger Sign

Recent snowdrift Det føyker ein del, men det meste av snø er flytta ferdig.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Lite mjuk snø att i høgda no. Det meste er flytta ferdig og fokksnøen er hard og skavlete. Det rives imidleritid ein del fokksnø laus, så det er ein del transport av snø inn i leområder. Avblåste ryggar med hard skare opp til ca 1100, der den framblåste skaren etterkvart er meir fingerfast/ oppspist av kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hard vind i høgda flyttar noko snø, men mengdene er moderate. Eldre fokksnø er hard og stabil, ikkje registret drønn i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre snødekke, men kantkornlaga er tydelige, og skal følgast med på. Frå skogbandet og ned er snøen tørka betydelig ut, som tyder på kraftig kantkornprosess i øvre snølaga (godt skiføre) Temperaturprofil viser også at det er forhold for det. Her på dette fjellet er fg 1, men det kan godt være meir vindtransport i andre deler av regionen og som gir eit meir utbredt skredproblem Fersk og eldre fokksnø stabiliserer seg. Tynt skarelag under fokksnø (sjå profil) er i ferd med å bli porøs, og verdt å følge med på dersom det blir omdanna til kantkorn. Det kan da bli eit tynt svakt lag. Forecast correct Fint

Tests

LBT@20cmQ3 Good Grovt brudd i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre fokksnø i dette området.

Weather

No precipitation -5 °C 12 m/s from W → 20% clouds Ganske friskt i høgda idag. Men god sikt.

Snow Profile

5 cm P RG D, 30 cm 1F RG, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 1 mm, 20 cm P MF, 5 cm K MF, 10 cm F FC 4 mm, 20 cm K MF, 5 cm F FC 5 mm, 10 cm P MF, 5 cm 4F MF 4 mm -7 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 50 cm, -2.8 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207038

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2020 kl. 10:33

1278 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Typisk fokksnødyne med overgang til skaren

Notes

Dagens forhold

ObsID: 207077

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.01.2020 kl. 10:23

662 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Eivind@SVV Comment:  SV-vendt side. Avblåst og lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Ø-vendt side. Hele terrenget er dekt av snø.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Generelt lite snø i terrenget. I skoggrensa er tykkelsen på ny snø som ikke er smelteomvandlet ca. 15 cm.

Tests

LBT@55cmQ2 Løsner ved hard slåing i et lag i gammelt snødekke. Svakt lag er kantkorn med kornstørrelse på 2-3 mm. Ligger et 2 cm tykt skarelag over som er i ferd med å gå i oppløsning.

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from S ↑ 5% clouds Nedbør i morrest. Nettopp klarnet til skyfri himmel.

ObsID: 207016

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2020 kl. 09:40

868 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Mot Storhornet

Weather

No precipitation -1.5 °C 8 m/s from W → Lite/ikkje nedbør. Mulig nedbør i Storlidalen. Moderat snøfokk i høgda.

ObsID: 206996

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.