Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2019-12-03

4
High
Published:

Natural triggered avalanches are likely. Increasing danger level due to higher temperatures and percipitation as rain.

Illustrasjon av ferdselsråd For recreation: Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Strong breeze from west.
-11 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to gale from the west during renoon.
-5 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

03.12.2019 kl. 14:17

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig snøfall med stigende temperatur og overgang til regn.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Weather

Snow 1 °C Hoelsanden (1200moh) kl 11:05

ObsID: 200467

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

03.12.2019 kl. 12:52

603 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

3. Dec 12:56 - 2. Dec 12:56 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning og regn på løssnø. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes fortsatt regn og økende temperatur .

Weather

Rain 2 °C Storlidalen (800moh) kl 12:52 100 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 200444

Trollheimen / Oppdal

Snow

03.12.2019 kl. 08:06

933 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Plussgrader opp til tregrensa, 1000 moh ved Oppdal og Drivdalen kl. 06.00 i dag. Ca 1 minus på 600 moh, økende temperatur med høyden opp til 900 moh (+3) før raskt temperaturfall og 0,5 minus ved fylkesgrensa Trøndelag/Oppland. 4 minus midt på Dovrefjell, fallende til minus 7 på Dovreskogen. Tett snøvær fra Fylkesgrense, avtagende vind fra ca 10 s/m ved Hjerkinn til null vind i Gudbrandsdalen.

Weather

Snow -0.5 °C 10 m/s from SW ↗ Betydelig vind og varme i Drivdalen. Vindretning lokalt, ikke representativt for region.

ObsID: 200344

Trollheimen / Oppdal

Snow

02.12.2019 kl. 16:32

985 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D Typisk for leområder over skoggrensa

ObsID: 200312

Trollheimen / Nonshøa

Snow

02.12.2019 kl. 15:55

996 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Svært lett og ganske botnlaus snø i skog. Litt fastare over skog

Avalanche Activity

2. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

30 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D Typisk for snødekke i skog

Danger Sign

Whumpf sound kraftige drønn, både i skog og over skog. Stor spredning på bruddet, som går i kantkornlaget mot bakken

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Kantkorn ved bakken er problemet, stor sjanse for at skred går til bakken

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har snødd mykje siste dagane, og som normalt med ein del vind i bygene i høgda. Det ligg tildels mykje snø i leområder. Det er mykje laus snø tilgjengeleg for vind. Typisk total snømengde i beskytta områder er 60- 90 cm snø. Det drønner kraftig i alle områder. Det er kantkornet i botn som kollapsar. Dette er eit tjukt lagt, men spredningsevnen er god. Flaka oppå kantkornet varierer i hardheit og tjukkelse, men omlag 4 F oppå F, ca 10- 40 cm. Sjå profiler. Det meste av terreng er fyllt i av snø, men botnlaust med kantkornet. Over skog er det litt meir bæring i fokksnø, men fortsatt preg av å tråkke gjennom ved gåing. Kjem ikkje spesielt fort fram. Det er no lett å løyse ut og fjernutløyse brattheng for ein skiløpar. Såg ikkje naturleg utløyste skred no, men det vil truleg gå når varmen kjem. Mest truleg vil varmen auke skredfaren når den kjem, men mykje snø vil nok også berre kollapse i varmen. Det er ikkje eit utprega glatt lag for flaka i snødekket der eg har vært, så dei største skreda vil truleg kollapse i kantkornlaget og gå til bakken. Forecast correct Fint bilde

Weather

Snow -5 °C 4 m/s from NW ↘ 90% clouds lett snøvær

ObsID: 200301

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

02.12.2019 kl. 11:53

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 45 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 200242

Trollheimen / Oppdal

Snow

02.12.2019 kl. 11:02

903 masl

h-halvorsen (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen drønn lenger ned i skogen. Hver 100 meter i området rundt obs-punkt.

Weather

Snow Tett snøvær.

Snow Cover

15 cm nysnø i natt.

ObsID: 200225

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

02.12.2019 kl. 10:57

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig snøfall med stigende temperatur og overgang til regn.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Weather

Snow 1 °C Hoelsanden (1200moh) kl 11:05

ObsID: 200226

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

01.12.2019 kl. 20:42

603 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

1. Dec 20:49 - 30. Nov 20:49 Loose dry avalanche 1 - Small. Low additional load NW. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv511 Storlidalen - , Raset har gått i fjellsida, så det er ikke forsvarlig å gå på ski i løssnøen da det er et islag under snøen, men det er ingen fare for vei på nåværende tidspunkt

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye løs snø på isbunn. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt snø på nordvest.

Weather

Snow -1 °C Storlidalen (700moh) kl 14:30 70 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 200168

Trollheimen / Oppdal

Snow

01.12.2019 kl. 13:00

932 masl

Dag (Unknown)

Incident

To personer begravet, begge greide selv å grave frem ansiktet etter ~15 sek. Satt såpass fast at det var bra med gravehelp fra resten av turlaget, men burde ha greid å komme seg fri av egen maskin med tiden til hjelp. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Avalanche Observation

1. Dec 13:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered NE-facing Avalanche release at 988 masl and ended at 903 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 40 cm high and 20 m wide fracture Steep slope

ObsID: 200156

Trollheimen / Oppdal

Snow

01.12.2019 kl. 12:30

887 masl

TorsteinSve (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Notes

Drønn i hele fjellsiden. Kollaps/drønn forplanter seg fra skiløper utover i terrenget.

ObsID: 200158

Trollheimen / Oppdal

Snow

01.12.2019 kl. 11:50

937 masl

Gustav@NVE (***)

Avalanche Observation

1. Dec 11:50 Omtrentlig posisjon. Lest i avis

ObsID: 200146

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

01.12.2019 kl. 10:51

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 21 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 200084

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.