Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2019-04-22

2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the west during renoon.
-4 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
1 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.04.2019 kl. 12:22

1276 masl

torolav@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skavlbrot, våte skred og glideskred er i ferd med å bli aktuelt igjen no. Første ordentlig varme dag med våtare snødekke/ opphopning etter skya igår. Tørr luft og litt vind hjelper på her, men i solvendte botner kan det bli skredaktivitet idag/ hovudsakleg laussnø. Vanskelig å sei, men truleg vil ikkje skavlbrot være aktuelt på dei høgaste toppane, men meir frå snøgrensa til ca 12-1500moh. Det er samanhengande skiføre frå ca 700 her i Oppdal. I skyggevendt kan det bli opphopning av vatn over lag no, da det her er finkorna heilt opp i snødekke. Skyfritt hjelper på utlufting, men i tvil om korleis det vil oppføre seg i skyggendte heng i høgda med denne varmen. Truleg kortvarig fg 2 i ettermiddag. Varierande i dagane som kjem no da det truleg vil bli våtare snø og delvis opphopning av vatn. Skyfritt eller ikkje vil nok ha mykje å seie no for utviklinga Forecast correct Bra!

Weather

No precipitation 8 m/s Vinden kjøler litt ned

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Gjennom dagen er det forhold for våte skred. Skavlbrot og glideskred er vorte meir aktuelt no

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wet loose snow Wet Det er fast og fint der snødekke er tjukt, men inn mot barrabber tråkker ein gjennom. Fortsatt finkorna i høgda i skyggevendt under øverste skaren. I solvendt er det stort sett grovkorna tvers gjennom på denne høgda.

Danger Sign

No signs observed Det er meir vatn i snøen no etter ein periode med skya igår, og svært varmt men skyfritt idag.

Avalanche Activity

22. Apr. During the day No avalanche activity Ikkje noko her, men truleg aktivitet i regionen idag

ObsID: 192240

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.04.2019 kl. 08:00

1273 masl

torolav@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er ikkje skredproblem her gjennom dagen. Det er kaldt snødekke om natta, og lite opphopning av vatn i snødekke om dagen. Snødekket er fast og nedsunket og lite lagdeling. Omdanning til grovkorna går sakte ned gjennom dekket, men det er fortsatt finkorna ca 50-70 cm nede i dekket i solsider i høgda, og i skygge er det finkorna med litt skare på topp. Ikkje særlig mykje kantkorndanning høgt i snødekke i skygge. Blir truleg utlikna av varmegrader i luft gjennom dagen. Forholdsvis lite vassføring i bekker gjennom dagen tyder på jevn avsmelting og at mykje av fukta går til luft. Har ikkje sett særlig aktivitet av våte skred siste dagar. Ikkje skavlknekk her i området. Må nedbør til for å endre særlig. Litt våte skred i bratt solvendt utpå dagen, ellers uendra. Neppe forhold for skavlknekk i dag her i området, må bli meir varme og fukt om natta først. Forecast correct Fint!

Weather

No precipitation 1 °C 0 m/s Kald, klar og tørr luft. -4 grader på snøoverflate

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Crust Dry Gjenfrosset snødekke. Ikkje fukt i snødekke. Små bekker. Mesteparten av smeltinga gjennom dagen går til luft

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

20. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 191939

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.04.2019 kl. 19:10

981 masl

StRuben_NO (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StRuben_NO
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  StRuben_NO Comment:  Tatt fra nord. Raset er nesten helt til venstre.

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Weather

No precipitation 10 °C 2 m/s 5% clouds Tørt, kaldt om natta. Sterk sol om dagen

Avalanche Observation

19. Apr 15:10 Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1014 masl and ended at 944 masl Wet snow/melting near the ground 300 cm high and 70 m wide fracture Slab Ukjent Først et bittelite skred, deretter et større. Dermed var støtten borte, og resten raste ut. Endel grus i raset. Snøen på fjellet i samme høyde var dyp slush, men her var nok kun det første skredet et slush-skred. Kanskje skapte det forstyrrelser som løsnet resten av skredene?

Snow Cover

300 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 600 masl Mindre snø i varme daler og i sør- / vest-siden.

Notes

Bekk under snø. Jevnt dekke om morgen som ikke ville avslørt denne bekken, men den står på detaljerte kart. Bekken hast sannsynligvis spredt seg og laget et ustabilt dekke uten hefting.

Incident

Ingen skade. Ingen i nærheten. Lenger inne på fjellet var det fast, med styre-slush. For ukjente kan det virker fristende å nærme seg skavelen fra oversiden, siden det er mye snø der. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 191909

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.04.2019 kl. 11:37

719 masl

Simone (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Simone
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Simone

Snow Cover

Wet loose snow

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 191861

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.04.2019 kl. 09:01

13 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  knutinge@svv Comment:  Lite skred i fjellsida, løsnet høyt, kanskje 1500 moh. Fravær av nattefrost

Weather

No precipitation 11 °C

ObsID: 191815

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.