Avalanche forecast for Trollheimen Thursday 2019-04-18

2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-6 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-5 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.04.2019 kl. 15:16

1586 masl

torolav@obskorps (*****)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 191761

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.04.2019 kl. 11:56

1204 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snøen er kald og gjenfrosset i skygge, og oppmjuka, men ikkje råtten i solvendt. Heller ikkje seint i ettermiddag. Tørr luft gjer at snøen har lite fukt. I skyggevendt i høgda er det fortsatt finkorna, og på dei høgaste toppane i skygge er det tendenser til lausere kantkornlag på topp i snødekke. Ikkje overfrlaterim å sjå. Plussgrader til topps idag, men fuktigheten i snøen går til luft og lite/ikkje opphopning av vatn i snø. Ikkje kritiske lag å sjå i snødekke. Ikkje lag som er kritisk dersom sterk varme og overskya i dagane som kjem. Kanskej litt laussnøskred i bratt solvendt, men ikkje våte flak såvidt eg kan sjå Forecast too high det er ikkje opphopning av fukt i snødekke.

Weather

No precipitation 10% clouds Litt slørskyer på veg idag. Varmt i sola. Tørr luft.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wet loose snow Moist Fint oppmjuka snø i solvendt. Ikkje råtten. Hard og gjenfrosset i skygge.

Avalanche Problems

Loose snow Ikkje skredproblem her idag.

Avalanche Activity

18. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed Profilen er frå søraustvendt heng, og reperesenterer godt. Det er ikkje svake lag her som er kritiske ved varme dagar og manglande nattefrost. For meir skyggevendte heng er det omtrent samme oppbygging, men smelteomvandlinga er ikkje komme så djupt.

ObsID: 191703

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.04.2019 kl. 11:30

1049 masl

MIR (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MIR Comment:  Små løssnøskred fra Tverråbotnfjellet

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Løssnøskred både mot vest fra Tverråbotnfjellet (vest) og fra østre tydalsnebba(mot øst). Det mot vest så ganske ferskt ut og antar at det gikk i går ettermiddag når kveldssolen traff fjellsiden. Ellers lav skredfare.

Weather

No precipitation Sol med noen høye spredte skyer

ObsID: 191770

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.04.2019 kl. 10:31

799 masl

Simone (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Simone Comment:  Frozen snow in the morning. No danger observed. Light wind

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

ObsID: 191671

Trollheimen / Oppdal

Snow

17.04.2019 kl. 11:45

1204 masl

torolav@obskorps (*****)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Familiedag på Hornet. Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Ligg fortsatt litt finkorna snø på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt (men litt for tidlig enno), men ikkje nok varme til skredproblem foreløpig. Det er litt varmare idag enn tidlegare dagar, så kanskje eit og anna våte laussnøskred seint i ettermiddag. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Temperaturforskjeller høgt i snødekket, men det er ikkje kantkornomdanning av betydning. Har trudd det skal gi meir omdanning no med dei forholda som har vore, men altså ikkje. Kan være for lite fukt tilgjengeleg i snødekke. Må værendring til for å endre. Forecast correct Fint

Weather

No precipitation 0 °C 4 m/s from S ↑ -5 grader på snøoverflata

Avalanche Activity

17. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 191543

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.04.2019 kl. 16:28

1517 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Litt nysnø sist veke ligg fortsatt på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt, men ikkje nok varme til skredproblem. Omdanning til grovkorna snø står nærmest i ro i høgda. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 8-900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Kantkornomdanning høgt i snødekke no, men det har fortsatt ikkje endra snødekket sida sist (fredag), det er kanskje for lite fukt tilgjengeleg. Følhe med på kantkorn og rim før neste snøfall. Må værendring til for å endre. Forecast correct Bra!

Weather

-2 °C 0 m/s -6 på snøoverflate i skygge

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Activity

15. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed

ObsID: 191325

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.