Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2019-03-25

2
Moderate
Published:

The wind direction is expected to change during the day. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to breeze from the southwest during the evening.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from north., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-11 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.03.2019 kl. 14:11

1079 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Litt fuktig i solvendte heng. Sola gjør jobben sjølv om det er skyer

Weather

No precipitation -1 °C 8 m/s from W → 80% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 900 masl Det er for lite nysnømengde her i området til at det utgjer eit problem, men bak store henteområder og høgare til fjells med meir vind kan flaka komme opp i str 2. Gunstig underlag og gunstig temp

Danger Sign

Recent snowdrift Små ferske flak frå nysnøen i natt. Føyker lett her no

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kraftig varme på nysnøen igår søndag, heilt til topps. Tok spenning ut av denne og stabiliserte. Kaldere igår ettermiddag, litt utstrålin i går kvel gav smelte/frys- skare. Litt nysnø inatt som ikkje er eit skredproblem her, men som kan være det bak store henteområder og høgare op ved meir vind. Gode bindingar mot smelte/frys- skaren som er seig og fuktig etter varmen. Lite aktuelt med kantkornproblem med varmen som har vært. Solvendte skråninger blir raskt oppvarma og stabilisert no, i skygge er snøen kaldare. Stabiliserande tendens i gml og ny snø. Må nedbør til for å auke tendensen Forecast correct Svak fg 2 og meir mot 1 her i distriktet. Truleg større flak lenger vest. God skildring av forholda

Avalanche Activity

25. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Ikkje kantkorn her

ObsID: 188115

Trollheimen / Oppdal

Snow

24.03.2019 kl. 12:28

1328 masl

TorsteinSve (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  TorsteinSve Comment:  Utløpssonen

Avalanche Observation

24. Mar 09:01 (+01:00) Naturaly released E-facing Avalanche release at 1362 masl

ObsID: 187908

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

24.03.2019 kl. 10:03

171 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

32 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Wet loose snow Moist

Weather

No precipitation 1 °C 1 m/s from W → 25% clouds

ObsID: 187865

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.03.2019 kl. 07:22

1230 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Det er finkorna hard over ca 1000, meir grovkorna hard under 1000

Weather

No precipitation -1 °C 8 m/s from E ← 50% clouds Tynt slør no på morgon

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1200 masl Vanskelig å løse ut noko her no, men i dei høgaste områda i svært bratt terreng kan det være mulig

Danger Sign

No signs observed Utstråling igårkveld og natt. Hard snø til topps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Her er det lite/ ikkje snø å flytte på etter mildværet på påfølgande utstråling og kulde. På dette tidspunktet er FG låg her på dette fjellet. For regionen kanskje opp i ein låg FG2 på dette tidspunkt. Kantkorn er ikkje lenger eit problem her i denne delen av regionen sidan det er blitt fukta og innkapsla av harde bærande lag. Det må nedbør til for å endre situasjonen. Vind har ingenting å flytte på. Mildvær vil bidra til stabilisering Forecast too high Dersom det kjem meir nedbør enn meldt lenger vest kan det lokalt komme opp i fg 3

Avalanche Activity

21. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 1400 masl Ikkje lenger ferske, men viser skredaktiviteten i går natt til torsdag

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Solid base her no, delvis fukta ned i kantkornet som også har hardna til som lag. Ingen skredproblem her no

ObsID: 187519

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.