Avalanche forecast for Trollheimen Saturday 2019-03-23

3
Considerable
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there. Especially avoid convex terrain.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to strong gale from the south during the afternoon.
-8 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest., change to strong gale from the west during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.03.2019 kl. 07:22

1230 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1200 masl Vanskelig å løse ut noko her no, men i dei høgaste områda i svært bratt terreng kan det være mulig

Weather

No precipitation -1 °C 8 m/s from E ← 50% clouds Tynt slør no på morgon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Her er det lite/ ikkje snø å flytte på etter mildværet på påfølgande utstråling og kulde. På dette tidspunktet er FG låg her på dette fjellet. For regionen kanskje opp i ein låg FG2 på dette tidspunkt. Kantkorn er ikkje lenger eit problem her i denne delen av regionen sidan det er blitt fukta og innkapsla av harde bærande lag. Det må nedbør til for å endre situasjonen. Vind har ingenting å flytte på. Mildvær vil bidra til stabilisering Forecast too high Dersom det kjem meir nedbør enn meldt lenger vest kan det lokalt komme opp i fg 3

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Det er finkorna hard over ca 1000, meir grovkorna hard under 1000

Danger Sign

No signs observed Utstråling igårkveld og natt. Hard snø til topps

Avalanche Activity

21. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 1400 masl Ikkje lenger ferske, men viser skredaktiviteten i går natt til torsdag

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Solid base her no, delvis fukta ned i kantkornet som også har hardna til som lag. Ingen skredproblem her no

ObsID: 187519

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 18:12

1264 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 1000 masl Fokksnøflak mest framtredande her. Kantkornlaget er ikkje potent, det er for tjukt og lite glatt

Weather

No precipitation -1 °C 10 m/s from NW ↘ 80% clouds Roa seg no etter ein del snøvær tidlegare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ein god del nysnø og kraftig vind siste døgna, men det har vært gunstige temperaturar så det har stabilisert seg mykje. Kantkornet er ikkje eit skredproblem slik det er no, og med varmen som kjem så vil det nok bli fukta, utan at det skjer så mykje her i indre. Spenningar går ut, fokksnøen blir seig og vil truleg berre legge seg i ro når/ dersom meir mildvær/ regn. Kanskje vil det skje meir i kantkornet lenger mot kysten med meir nedbør som regn i natt. Over mildværsgrensa er det fokksnø, men som stabiliseres raskt. På kvelden onsdag er det klarvær og utstråling, som skjerper på og tørkar ut. Forecast too high Her i indre er fg for høg, men skildringa passar meget godt, og med meir nedbør lenger vest er det nok midt i blinken

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Tørt over ca 1100 - Gradvis kram og fuktig lenger ned

Danger Sign

Recent snowdrift Moderate mengder ustabil fokksnø. Det stabiliseres raskt.

Avalanche Activity

20. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed

ObsID: 187311

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 12:54

990 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  42-35 PP F M. 35-29 RG P M. 29-29 PP F M. 29-10 RG P D. 10- MF K D.
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Bilder illustrerer typisk snødekke i vestlig sektor. Fokksnø over kantkornlaget som er 2-3 cm tykt. Her kollapset laget da jeg trampet en ekstra gang i snøen.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given NE, E, SE above 800 masl Skredproblemet skyldes snøen som kommer nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger Likely 3 - Large Specific steep slopes SE, S, SW, W, NW above 800 masl Har ikke funnet kantkornlaget i NØ terreng. Mulig at det kun er utviklet der sola står på og varmer opp snødekket.

Weather

Snow 0 °C 8 m/s from W → 100% clouds

Notes

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkornlagene er det største problemet nå. Det nederste laget over gammelt snødekke er veldig potent. I observasjon 187256 slapp CT-blokka under frigravingen. Det er også flere lag i forbindelse med skarelag høyere i snødekket. Fokksnøen oppå kantkornlagene er imidlertid litt "død". Det virker ikke som det er mye spenninger og evne til bruddforplantning. Nysnøen som kommer nå gir også et nysnøflak-problem. Det virker som bindingene mellom fokksnølagene er relativt gode og at forplantningsevnen er lav. Faren er størst over skoggrensa der det er dannet flak, og spesielt der kantkornlagene ligger nedi snødekket. Det er viktig å ha kontroll på utbredelsen av disse når man er på tur. Mer nedbør med påfølgende temperaturstigning kan gi naturlig utløste skred. Dette er første gangen fokksnøen i terrenget vil oppleve varme, og da er risikoen større for at noe skjer. Forecast correct Skredproblem og faregrad er riktig, men kanskje ikke utbredelsen. Der jeg har gått i dag er kantkornlaget veldig potent på SV side av ryggen, mens det er fraværende på NØ-siden. Har lite grunnlag for å si at det gjelder over hele regionen, så det bør undersøkes nærmere.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det ligger snø stort sett over det hele. Det er ingen formasjoner eller eksposisjoner som er avblåst for øyeblikket.

Tests

CTM15@13cmQ2 Medium

CTM15@13cmQ2 Medium Brudd i sjikt mellom to fokksnølag. Prøvde også ECT uten å få bruddforplanting.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet over drønn i flere steder i SV- og V-vendte heng brattere enn 25 grader. Det kollapser i kantkornlag over gammelt snødekke. Har ikke drønnet i slakere terreng. Heller ikke NØ-vendte heng jeg har vært i.

Avalanche Activity

20. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Har vært bra sikt innimellom bygene, og har ikke sett skredaktivitet da.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 187283

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 11:51

841 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Blyant står i øvre kantkornlag, sagen står i nedre.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Opphold mellom bygene. Tatt mot SV.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 0 °C 5 m/s from W → 100% clouds Snøbyger siste døgn, men ikke særlig sterk vind. Bygene er veldig intensiv innimellom og gir svært nedsatt sikt.

Tests

CTV@42cmQ1 Poor

CTV@42cmQ1 Poor Ved utgraving av blokk slipper den når den frigjøres i bakkant. Test i SV-heng på 840 moh. Like under skoggrensa.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 187256

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.