Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2019-03-20

3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in steep terrain. Be extra careful in lee areas with wind deposited snow. There are persistent weak layers in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the south during the evening.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation.
Moderate gale from west.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 18:12

1264 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Moderate mengder ustabil fokksnø. Det stabiliseres raskt.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Tørt over ca 1100 - Gradvis kram og fuktig lenger ned

Weather

No precipitation -1 °C 10 m/s from NW ↘ 80% clouds Roa seg no etter ein del snøvær tidlegare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 1000 masl Fokksnøflak mest framtredande her. Kantkornlaget er ikkje potent, det er for tjukt og lite glatt

Avalanche Activity

20. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 10 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ein god del nysnø og kraftig vind siste døgna, men det har vært gunstige temperaturar så det har stabilisert seg mykje. Kantkornet er ikkje eit skredproblem slik det er no, og med varmen som kjem så vil det nok bli fukta, utan at det skjer så mykje her i indre. Spenningar går ut, fokksnøen blir seig og vil truleg berre legge seg i ro når/ dersom meir mildvær/ regn. Kanskje vil det skje meir i kantkornet lenger mot kysten med meir nedbør som regn i natt. Over mildværsgrensa er det fokksnø, men som stabiliseres raskt. På kvelden onsdag er det klarvær og utstråling, som skjerper på og tørkar ut. Forecast too high Her i indre er fg for høg, men skildringa passar meget godt, og med meir nedbør lenger vest er det nok midt i blinken

ObsID: 187311

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 12:54

990 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  42-35 PP F M. 35-29 RG P M. 29-29 PP F M. 29-10 RG P D. 10- MF K D.
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Bilder illustrerer typisk snødekke i vestlig sektor. Fokksnø over kantkornlaget som er 2-3 cm tykt. Her kollapset laget da jeg trampet en ekstra gang i snøen.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet over drønn i flere steder i SV- og V-vendte heng brattere enn 25 grader. Det kollapser i kantkornlag over gammelt snødekke. Har ikke drønnet i slakere terreng. Heller ikke NØ-vendte heng jeg har vært i.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det ligger snø stort sett over det hele. Det er ingen formasjoner eller eksposisjoner som er avblåst for øyeblikket.

Weather

Snow 0 °C 8 m/s from W → 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given NE, E, SE above 800 masl Skredproblemet skyldes snøen som kommer nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger Likely 3 - Large Specific steep slopes SE, S, SW, W, NW above 800 masl Har ikke funnet kantkornlaget i NØ terreng. Mulig at det kun er utviklet der sola står på og varmer opp snødekket.

Avalanche Activity

20. Mar. During the day No avalanche activity Har vært bra sikt innimellom bygene, og har ikke sett skredaktivitet da.

Notes

Snow Profile

7 cm F PP 0 mm/0 mm M, 6 cm P RG 0 mm/0 mm M, 0.3 cm F PP 0 mm/0 mm M, 19 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkornlagene er det største problemet nå. Det nederste laget over gammelt snødekke er veldig potent. I observasjon 187256 slapp CT-blokka under frigravingen. Det er også flere lag i forbindelse med skarelag høyere i snødekket. Fokksnøen oppå kantkornlagene er imidlertid litt "død". Det virker ikke som det er mye spenninger og evne til bruddforplantning. Nysnøen som kommer nå gir også et nysnøflak-problem. Det virker som bindingene mellom fokksnølagene er relativt gode og at forplantningsevnen er lav. Faren er størst over skoggrensa der det er dannet flak, og spesielt der kantkornlagene ligger nedi snødekket. Det er viktig å ha kontroll på utbredelsen av disse når man er på tur. Mer nedbør med påfølgende temperaturstigning kan gi naturlig utløste skred. Dette er første gangen fokksnøen i terrenget vil oppleve varme, og da er risikoen større for at noe skjer. Forecast correct Skredproblem og faregrad er riktig, men kanskje ikke utbredelsen. Der jeg har gått i dag er kantkornlaget veldig potent på SV side av ryggen, mens det er fraværende på NØ-siden. Har lite grunnlag for å si at det gjelder over hele regionen, så det bør undersøkes nærmere.

Tests

CTM15@13cmQ2 Medium

CTM15@13cmQ2 Medium Brudd i sjikt mellom to fokksnølag. Prøvde også ECT uten å få bruddforplanting.

ObsID: 187283

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.03.2019 kl. 11:51

841 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Blyant står i øvre kantkornlag, sagen står i nedre.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Opphold mellom bygene. Tatt mot SV.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

Snow 0 °C 5 m/s from W → 100% clouds Snøbyger siste døgn, men ikke særlig sterk vind. Bygene er veldig intensiv innimellom og gir svært nedsatt sikt.

Snow Profile

25 cm F/4F PP/DF 0 mm/0 mm M, 0.1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

Tests

CTV@42cmQ1 Poor

CTV@42cmQ1 Poor Ved utgraving av blokk slipper den når den frigjøres i bakkant. Test i SV-heng på 840 moh. Like under skoggrensa.

ObsID: 187256

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.03.2019 kl. 12:55

981 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Martine@SVV Comment:  Skredet såvidt synlig i venstre kant av bildet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Vindpåvirket overflate
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  Profil østlig 960 moh. Øverste strek: nedføyket nysnø(ECT12@20cm Q2). Nederste strek: kantkorn (fasetterte avrundede) (1-2 mm, 2 cm tykt lag) under 1f fokksnø og over p fokksnø. (CT15@43cm Q2). Fikk merkelig nok ikke brudd i dette laget på ECT
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk flere tydelige drønn da jeg gikk ut av skogen. Fra 700-800 moh. Tynt snødekke

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Ubunden snø i skogen. Over skogen er snødekket tydelig vindpåvirket. Overflatehardhet varierer fra 4f-p.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 2500 masl Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vanskelig å få oversikt. Observerte det i dag i både tynt og tykt snødekke. Virker mest potent i skoggrensen. Varierende tykkelse på laget vil begrense skredstørrelse.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given NE, E, SE above 600 masl Nedføyket nysnø fra siste døgn. Virker imidlertid relativt stabilt. Stor variasjon. Gunstige temperaturer vil gi rask stabilisering av dette skredproblemet

Avalanche Activity

19. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 700 masl Så dette skredet på lang avstand. Antar det gikk da bygene sto på i går, i nedføyket nysnø. Bratt østlig heng.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile Profil østlig 730 moh tynt snødekke. Akkurat her hvor jeg hadde mest drønn. Varierende tykkelse på kantkornlaget. ECTP15@20 cm Q2, propagerte bare halve blokka.

Tests

ECTP15@20cmQ2 Brudd i kantkorn over smelteomvandlet gml snødekke

ECTN7@10cmQ3 Brudd i nedføyket nysnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Obstur i hovedsaklig østlig sektorer. Vindpåvirket overflate over skogen. I skjermede formasjoner er snøen ubunden, altså er det noe snø tilgjengelig for vindtransport. Nysnøen vil stabilisere seg utover dagen. Hovedskredproblenet vil ligge i nedsbødd kantkorn. Stedvis finnes kantkorn mellom gml snødekke og fokksnø, andre steder som løsere lag i fokksnøen. Laget innad i fokksnøen virker vanskeligere å påvirke, fokksnøen er seig og uten særlig spenning. Flere steder er overflaten hard og bærende, noe som legger et lokk på problemet. Kantkornlaget i skoggrensen virker mer potent. Må forventes svekkende bindinger når mildværet kommer. Stor variasjon i snødekke vil sannsynligvis begrense skredstørrelse. Forecast correct Ligger på en 2 her nå. Men med forventet vind og temp økning er 3 riktig utover dagen

ObsID: 187083

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.03.2019 kl. 11:45

931 masl

Vhoeston (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 markante drønn på et strekke på ca 100m

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 13 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 187075

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.03.2019 kl. 11:23

1051 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  knutinge@svv Comment:  Lbt samme resultat
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  knutinge@svv Comment:  Åbittind, mer nedføyka bruddkant til høyre
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  knutinge@svv Comment:  Sørøstover mot Sunndalen
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Vindpåvirka i alt terreng over skogen 1f-4f overflate

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from SE ↖ Bare litt trekk innimellom, god lunk i sola. Økende vind og synlig fokk fra toppen da jeg kom ned

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn finnes i alle himmelretninger, men det er nok mye større sjangs for å løse ut skred i sv-sø heng

Avalanche Activity

19. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 1300 masl Ser bare aktivitet i bratte ø heng. Sannsynligvis brudd i løs nedføyka snø i går

Snow Profile

22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm P FC 1 mm/0 mm D, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm Ikke gravd ned i dette laget -3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 23 cm, -3 °C @ 35 cm, -3 °C @ 45 cm, -2 °C @ 60 cm Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

Tests

ECTP10@35cmQ2 Poor Brudd over solskare i kantkorn. Enda bedre utvikla kant under skaren. LBT i andre himmelretninger viste god stabilitet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er vindpåvirka i alle høyder og himmelretninger etter vind og nedbør i går. Fortsatt fin 4f snø i leheng. Nysnøflakene stabiliseres fort. Under nysnøflakene er snødekket svært varierende. I N og Ø gunstig lagdeling med gradvis hardere fokksnø. Opptil 120 cm over februarskaren. I sør er snødekket komplekst og delvis ustabilt med flere kantkornlag rund ulike skarelag. Selv om tester gir utslag virker lagene å være vanskelig å påvirke, muligens fordi flakene over er seige og raskt blir påvirka av sola. Det finnes kantkorn over gammel februarskare også i alle himmelretninger men laget er tykkt og ligger mange steder svært dypt. Ut fra det jeg har sett i dag er det kun noen få heng som kan gi skred med liten tilleggsbelastning, men flere med stor. Det er noe snø tilgjengelig for vind. Mildvær vil svekke bindinger. Mange ulike skredproblem. Noen få skred opp i 3, skal mye mildvær til for større skred Forecast correct Når vinden kommer beskriver varselet situasjonen godt

ObsID: 187044

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.03.2019 kl. 10:02

460 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV

Weather

No precipitation -3 °C 3 m/s from SE ↖ Kommet 10 cm nysnø siste døgn. Lett vind fra SØ

ObsID: 187018

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

18.03.2019 kl. 16:31

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow 1 °C Sunndalsøra (0moh) kl 16:31 Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tatt fra varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Skal snø utover dagen. I morgen blir det mildere temperatur og sol. .

ObsID: 186931

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.03.2019 kl. 12:44

1292 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Ca 30 cm nysnø i skjerma områder i skog. Dette ligg som store fokksnødyner i le

Whumpf sound Drønn i fersk fokksnø

Snow Cover

70 cm in total Heavy snow drift 25 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Alt over skog er vindpåvirka. Fortsatt mjukt, men vil ganske raskt bli hardare med gunstige temperatur

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from NW ↘ 80% clouds Føyker bra over skoggrensa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Sjå profil. Drønn i dette laget, men det er tjukt og overliggande blyanthard fokksnø held godt att. Vanskelig å si, men den store pålagringa kan løyse ut dette og da kan flaka få stort omfang

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Over og i skoggrense

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity Lite sikt

Snow Profile

30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P MF 0 mm/0 mm D

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snø og hard vind, frå NA igår og NV i natt og idag. Det har lagt seg opp stort i le, og no under snøfallet er det ustabilt. Det drønner både i fokksnø og kantkornlag. Det er gunstig temperatur i snø og luft, men store mengder treng tid. Usikker kor mykje av kantkornet som blir påvirka, men skred kan bli ganske stort dersom overliggande fokksnø gir seg. Rask stabilisering i gunstig temperatyr, men store mngder treng tid Forecast too low Har nok komme meir snø her enn meldt, så faregrad er for lågt. Fraegrad vil raskt gå ned, truleg ila kvelden dersom det løyer

ObsID: 186889

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

17.03.2019 kl. 14:04

506 masl

sindrejh (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagres på godt nå.

Avalanche Observation

17. Mar 14:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Buried weak layer of new snow 25 cm high and 20 m wide fracture Forrest Utløste en liten skavel i skogen.

Weather

Snow 7 m/s from E ← 100% clouds

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable En del snø og vind så akkurat nå økende skredfare. Lokalt ville nok jeg vurdert grad 3 i dag og i morgen.

ObsID: 186757

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.