Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2019-03-19

3
Considerable
Published:

The snowpack is unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-11 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the south during the evening.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.03.2019 kl. 12:55

981 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Martine@SVV Comment:  Skredet såvidt synlig i venstre kant av bildet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Vindpåvirket overflate
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  Profil østlig 960 moh. Øverste strek: nedføyket nysnø(ECT12@20cm Q2). Nederste strek: kantkorn (fasetterte avrundede) (1-2 mm, 2 cm tykt lag) under 1f fokksnø og over p fokksnø. (CT15@43cm Q2). Fikk merkelig nok ikke brudd i dette laget på ECT
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk flere tydelige drønn da jeg gikk ut av skogen. Fra 700-800 moh. Tynt snødekke

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Obstur i hovedsaklig østlig sektorer. Vindpåvirket overflate over skogen. I skjermede formasjoner er snøen ubunden, altså er det noe snø tilgjengelig for vindtransport. Nysnøen vil stabilisere seg utover dagen. Hovedskredproblenet vil ligge i nedsbødd kantkorn. Stedvis finnes kantkorn mellom gml snødekke og fokksnø, andre steder som løsere lag i fokksnøen. Laget innad i fokksnøen virker vanskeligere å påvirke, fokksnøen er seig og uten særlig spenning. Flere steder er overflaten hard og bærende, noe som legger et lokk på problemet. Kantkornlaget i skoggrensen virker mer potent. Må forventes svekkende bindinger når mildværet kommer. Stor variasjon i snødekke vil sannsynligvis begrense skredstørrelse. Forecast correct Ligger på en 2 her nå. Men med forventet vind og temp økning er 3 riktig utover dagen

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Ubunden snø i skogen. Over skogen er snødekket tydelig vindpåvirket. Overflatehardhet varierer fra 4f-p.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 2500 masl Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vanskelig å få oversikt. Observerte det i dag i både tynt og tykt snødekke. Virker mest potent i skoggrensen. Varierende tykkelse på laget vil begrense skredstørrelse.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given NE, E, SE above 600 masl Nedføyket nysnø fra siste døgn. Virker imidlertid relativt stabilt. Stor variasjon. Gunstige temperaturer vil gi rask stabilisering av dette skredproblemet

Tests

ECTP15@20cmQ2 Brudd i kantkorn over smelteomvandlet gml snødekke

ECTN7@10cmQ3 Brudd i nedføyket nysnø

Avalanche Activity

19. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 700 masl Så dette skredet på lang avstand. Antar det gikk da bygene sto på i går, i nedføyket nysnø. Bratt østlig heng.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile Profil østlig 730 moh tynt snødekke. Akkurat her hvor jeg hadde mest drønn. Varierende tykkelse på kantkornlaget. ECTP15@20 cm Q2, propagerte bare halve blokka.

ObsID: 187083

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.03.2019 kl. 11:45

931 masl

Vhoeston (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 markante drønn på et strekke på ca 100m

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 13 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 187075

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.03.2019 kl. 11:23

1051 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  knutinge@svv Comment:  Lbt samme resultat
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  knutinge@svv Comment:  Åbittind, mer nedføyka bruddkant til høyre
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  knutinge@svv Comment:  Sørøstover mot Sunndalen
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er vindpåvirka i alle høyder og himmelretninger etter vind og nedbør i går. Fortsatt fin 4f snø i leheng. Nysnøflakene stabiliseres fort. Under nysnøflakene er snødekket svært varierende. I N og Ø gunstig lagdeling med gradvis hardere fokksnø. Opptil 120 cm over februarskaren. I sør er snødekket komplekst og delvis ustabilt med flere kantkornlag rund ulike skarelag. Selv om tester gir utslag virker lagene å være vanskelig å påvirke, muligens fordi flakene over er seige og raskt blir påvirka av sola. Det finnes kantkorn over gammel februarskare også i alle himmelretninger men laget er tykkt og ligger mange steder svært dypt. Ut fra det jeg har sett i dag er det kun noen få heng som kan gi skred med liten tilleggsbelastning, men flere med stor. Det er noe snø tilgjengelig for vind. Mildvær vil svekke bindinger. Mange ulike skredproblem. Noen få skred opp i 3, skal mye mildvær til for større skred Forecast correct Når vinden kommer beskriver varselet situasjonen godt

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Vindpåvirka i alt terreng over skogen 1f-4f overflate

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn finnes i alle himmelretninger, men det er nok mye større sjangs for å løse ut skred i sv-sø heng

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from SE ↖ Bare litt trekk innimellom, god lunk i sola. Økende vind og synlig fokk fra toppen da jeg kom ned

Tests

ECTP10@35cmQ2 Poor Brudd over solskare i kantkorn. Enda bedre utvikla kant under skaren. LBT i andre himmelretninger viste god stabilitet.

Avalanche Activity

19. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 1300 masl Ser bare aktivitet i bratte ø heng. Sannsynligvis brudd i løs nedføyka snø i går

Snow Profile

22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm P FC 1 mm/0 mm D, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm Ikke gravd ned i dette laget -3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 23 cm, -3 °C @ 35 cm, -3 °C @ 45 cm, -2 °C @ 60 cm Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

ObsID: 187044

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.03.2019 kl. 10:02

460 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV

Weather

No precipitation -3 °C 3 m/s from SE ↖ Kommet 10 cm nysnø siste døgn. Lett vind fra SØ

ObsID: 187018

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

18.03.2019 kl. 16:31

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tatt fra varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Skal snø utover dagen. I morgen blir det mildere temperatur og sol. .

Weather

Snow 1 °C Sunndalsøra (0moh) kl 16:31 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186931

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.03.2019 kl. 12:44

1292 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Ca 30 cm nysnø i skjerma områder i skog. Dette ligg som store fokksnødyner i le

Whumpf sound Drønn i fersk fokksnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snø og hard vind, frå NA igår og NV i natt og idag. Det har lagt seg opp stort i le, og no under snøfallet er det ustabilt. Det drønner både i fokksnø og kantkornlag. Det er gunstig temperatur i snø og luft, men store mengder treng tid. Usikker kor mykje av kantkornet som blir påvirka, men skred kan bli ganske stort dersom overliggande fokksnø gir seg. Rask stabilisering i gunstig temperatyr, men store mngder treng tid Forecast too low Har nok komme meir snø her enn meldt, så faregrad er for lågt. Fraegrad vil raskt gå ned, truleg ila kvelden dersom det løyer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Sjå profil. Drønn i dette laget, men det er tjukt og overliggande blyanthard fokksnø held godt att. Vanskelig å si, men den store pålagringa kan løyse ut dette og da kan flaka få stort omfang

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Over og i skoggrense

Snow Cover

70 cm in total Heavy snow drift 25 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Alt over skog er vindpåvirka. Fortsatt mjukt, men vil ganske raskt bli hardare med gunstige temperatur

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from NW ↘ 80% clouds Føyker bra over skoggrensa

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity Lite sikt

Snow Profile

30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P MF 0 mm/0 mm D

ObsID: 186889

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

17.03.2019 kl. 14:04

506 masl

sindrejh (Unknown)

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

17. Mar 14:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Buried weak layer of new snow 25 cm high and 20 m wide fracture Forrest Utløste en liten skavel i skogen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagres på godt nå.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable En del snø og vind så akkurat nå økende skredfare. Lokalt ville nok jeg vurdert grad 3 i dag og i morgen.

Weather

Snow 7 m/s from E ← 100% clouds

ObsID: 186757

Trollheimen / Okla

Snow

16.03.2019 kl. 11:58

1061 masl

Morten N (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Rimkrystaller på overflaten.

Danger Sign

Surface hoar Observerte store områder med rimkrystaller på overflaten på vei opp til Okla.

ObsID: 186613

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.03.2019 kl. 11:26

946 masl

obr (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  obr Comment:  Storebekkhøa

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Vekslende lett papp og 15cm pudder i skogen

ObsID: 186517

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.