Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2019-03-12

3
Considerable
Published:

The snowpack is fairly unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow, espacially in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-15 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SURNADAL

Snow

12.03.2019 kl. 11:17

1020 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Et forsøk på å illustrere snøfokk fra brøytekantene
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord vest. Viser et østlig/sør østlig heng. Mest snø mot øst.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  Representativ for områder med tynnere snødekke. Tydelig utviklet kantkorn. Går lett til brudd, Q1/2. 10 øverste cm er sannsynligvis innblåst snø fra i dag. Observerte riktignok ingen drønn/ferske sprekker. Grunn til å tro at kantkorn har en ujevn utbredelse. Ettersom solen tar bra nå, er det mest sannsynlig å finne i nordlige sektorer med tynt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  N/NØ heng 770moh. Representativt for fokksnø/nysnø i østlige sektorer. Strek markerer nedføyket nysnø (ECTN12@30cmQ3). Fant ikke kantkorn her. Gode bindinger til gammelt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  Fra profil 1019 moh. Kantkornlaget er tydelig i snøprofilet, 5-6 cm over gml snødekke

Weather

No precipitation -5 °C 8 m/s from SE ↖ 40% clouds Tilskyende. Høyt skydekke. Vinden tok seg kraftig opp. Stille fra morgenen. Opp mot 10 m/s i kastene etter hvert. Også økende temp. 0 grader på 400 moh kl 12.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden tok seg opp ila turen. Kraftig snøfokk fra SØ på fjelltoppene. Også i skogen etter hvert. Kommer sannsynligvis til å øke utover dagen

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Snødekket består av 30-50 cm nysnø/fokksnø fra før helgen over gammelt smelteomvandlet snødekke. I skogen er snøen ubunden. Fra skoggrensen er snøen vindpåvirket i varierende grad, overflatehardhet fra 1f-f. Også lommer med ubunden snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ligger mye tørr ubunden snø i terrenget. Økende vind utover dagen vil flytte snø i nordlig og vestlige sektorer. Det finnes svake lag i snødekket. Har ikke oversikt over utbredelsen, men sannsynlig å finne i nordlige sektorer, hvor snødekket er tynt. Nysnøen fra før helgen har stabilisert seg, og viser lite spenninger. Økende med vinden utover dagen. Usikkerheten rundt utbredelse av svake lag gjør det krevende. Observerte ikke rim i dag. Forecast correct På morgenen i dag lå faregraden her på 2. Men etterhvert som vinden flytter snø i heng mot nord og vest vil skredfaren øke. Spesielt i heng hvor snøen legger seg på svake lag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 700 masl Gikk kun i østlig og nordlig i dag. Mye snø over gammelt snødekke. Skredene kan nok bli store. Samtidig har snøpakken en nokså gunstig oppbyggning og dårlig forplantningsevne.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 700 masl Har ikke oversikt over utbredelse. Antar store lokale variasjoner. Men fravær av faretegn tyder på at det ikke finnes overalt. Mest sannsynlig i nordlig og på tynt snødekke.

Tests

ECTN12@30cmQ3 Medium Brudd i nedføyket nysnø. Østlig 770 moh

ECTP9@25cmQ2 Poor Brudd i kantkorn (1-2mm). Tynt snødekke. 1019 moh nordlig. Har ikke oversikt over utbredelse. Ingen faretegn bekrefter at det er der. Tidvis vanskelig å høre drønn i dag pga mye vind

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185784

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:40

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende bygeaktivitet.

ObsID: 185508

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

10.03.2019 kl. 17:43

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow -1 °C 1.5 m/s from NW ↘ 100% clouds

Snow Cover

49 cm in total No snowdrift 13 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185422

Trollheimen / Kufjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:32

726 masl

GisleB (Unknown)

Avalanche Activity

10. Mar. During the day Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SW. Between 600 masl and 600 masl Løssnøskred i bratthelning i leside av snøretning. Utløst av skiløper

ObsID: 185408

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

995 masl

SivK (Unknown)

Weather

Snow Varierende vær og skydekke. Både sol og nedbør. Sola tar i sørsider og påvirker snøen.

Notes

Mer utfyllende informasjon som bygger på forrige observasjon fra området.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. E, SE, S Det ble utført en 40x40 (lille blokktest) i s-sø side på ca 930 moh. Ved lett klapp fikk vi brudd i et rimskrystallag, her ved ca 35 cm. Den overliggende snøen her var bundet, men dette varierte på fjellet fra ubundet til mer bundet. Fikk derimot ingen annen respons som drønn eller skytende sprekker.Det virker som det er lite spenning i det overliggende lag. Kan heller ikke se noen tydelig skredaktivitet med unntak av noen løssnøskred. Antar det vil endre seg med mer vindpåvirket snø.

ObsID: 185187

Trollheimen / Oppdal

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

1323 masl

Pål@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 drønn i samme himmelretning i løpet av dagen

ObsID: 185241

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:56

960 masl

SivK (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notes

Utførte 40x40 i sør/sørøstside. 35 cm løsnet på rimlag ved lett klapp. På 930 moh.

ObsID: 185154

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:24

1071 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

Tests

CTM15@40cmQ2 Medium

ObsID: 185147

Trollheimen / SURNADAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:46

846 masl

sindrejh (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Her har det ikke vært nevneverdig vind i snøen som har kommet i natt, men tydelig vært vind i det fra tidligere i uka.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

CTM13@40cm Medium Snødekke: Knyttneve 40 cm, 30cm 4f over panserskare. Snøen er godt klistra til skaren.

ECTN13@40cm Good Ingen forplantning.

ObsID: 185130

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:02

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

No precipitation -1 °C 1 m/s from E ← 20% clouds

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 23 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185106

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.