Avalanche forecast for Trollheimen Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with storm slabs, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware that persistant weak layers can be burried below the new snow in some locations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-17 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

995 masl

SivK (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. E, SE, S Det ble utført en 40x40 (lille blokktest) i s-sø side på ca 930 moh. Ved lett klapp fikk vi brudd i et rimskrystallag, her ved ca 35 cm. Den overliggende snøen her var bundet, men dette varierte på fjellet fra ubundet til mer bundet. Fikk derimot ingen annen respons som drønn eller skytende sprekker.Det virker som det er lite spenning i det overliggende lag. Kan heller ikke se noen tydelig skredaktivitet med unntak av noen løssnøskred. Antar det vil endre seg med mer vindpåvirket snø.

Notes

Mer utfyllende informasjon som bygger på forrige observasjon fra området.

Weather

Snow Varierende vær og skydekke. Både sol og nedbør. Sola tar i sørsider og påvirker snøen.

ObsID: 185187

Trollheimen / Oppdal

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

1323 masl

Pål@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 drønn i samme himmelretning i løpet av dagen

ObsID: 185241

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:56

960 masl

SivK (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notes

Utførte 40x40 i sør/sørøstside. 35 cm løsnet på rimlag ved lett klapp. På 930 moh.

ObsID: 185154

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:24

1071 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Tests

CTM15@40cmQ2 Medium

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 185147

Trollheimen / SURNADAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:46

846 masl

sindrejh (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Her har det ikke vært nevneverdig vind i snøen som har kommet i natt, men tydelig vært vind i det fra tidligere i uka.

Tests

CTM13@40cm Medium Snødekke: Knyttneve 40 cm, 30cm 4f over panserskare. Snøen er godt klistra til skaren.

ECTN13@40cm Good Ingen forplantning.

ObsID: 185130

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:02

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 23 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -1 °C 1 m/s from E ← 20% clouds

ObsID: 185106

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.03.2019 kl. 15:21

1249 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 900 masl Sikkert større flak lenger vest, men her er dei små

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø frå forrige helg har blitt kantkorn av forskjellig hardhet og tjukkelse, og no er den føyka ned av eit tynt nysnø/ fokksnølag. Dette er ikkje eit særlig stort skredproblem her i Oppdal da det er for lite mengder nysnø, bortsett frå bak større henteområder der det samlar seg nok til flak av str middels. Truleg eit større problem lenger vest med meir nedbør. nedføyka kantkorn utgjer eit vedvarande problem Forecast correct Fin skildring

Danger Sign

Recent snowdrift Litt nysnø idag, 5 cm, hjelper på skiføret. Små flak bak store henteområder. Ligger på tjukt lag av kantkorn, omdanna fokksnø

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Føyker lett, men lite å ta av her i indre, sikkert meir laussnø lenger vest. Tipper 10-20cm i Sunndalsfjella

Weather

No precipitation -9 °C 10 m/s from NW ↘ 50% clouds kaldt vær og kald snø

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm D Det er kaldt nok i snødekke til fortsatt kanting i topp. Ikkje særlig antydning til at smelteformene begynner å bli kantkorn enno her på dette høgdenivå.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184987

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 13:17

781 masl

Kasper.E (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kasper.E

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Økende vind, snøen har begynt å pakke seg. Tydelige oppsprekking fom 900moh

ObsID: 185008

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 11:30

672 masl

BastianH (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  BastianH Comment:  Sprekker i snø over en liten forhøyning.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Weather

Snow -2 °C 6 m/s from NW ↘ 90% clouds

Avalanche Observation

8. Mar 11:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered W-facing Buried weak layer of new snow 15 cm high and 50 m wide fracture Slab Observert både naturlig utløste skred, fjernutløste skred og personutløste skred. Ingen ble tatt av skredet. Utløst ved liten tilleggsbelastning, glatt og hard glideflate.

ObsID: 184918

Trollheimen / Kinnpiken

Snow

08.03.2019 kl. 11:16

996 masl

Snorre (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Snorre Sulheim

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 800 masl I områdene som er i le for vinden fra nord-vest bygger det seg opp innblåst fokksnø som antageligvis ligger på nedføyket nysnø. Den bryter tidvis lett, men på grunn av de store variasjonene i snødekket vil antageligvis ikke skredene bli så store (der vi var i alle fall). I høyden og i store leformasjoner kan skredene selvfølgelig bli større. Vi gravde ikke, så skredproblemet er basert på ren observasjon av vær og snø mens vi gikk på tur.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter min mening var det faregrad 2 der vi var i dag. Det sprekker opp rundt skiene enkelte steder, men det var for stor variasjon i snødekket til at skredene kunne blir store. Med en gang vi kom godt i le ned mot skogen var snøen ubunden og fin. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, og med vinden som er nå vil det bygge seg opp i leheng hvor faregraden vil øke. Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Enkelte steder sprekker det opp rundt skiene, men de skytende sprekkene blir ikke mer enn ca 1 m

Recent snowdrift

Snow Cover

Heavy snow drift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Store variasjoner i snødekket. I skogen er det ca. 7 cm ubunden snø oppå gammel skare. Over tregrensen er det avblåst, hard skare på kul- og ryggformasjoner utsatt for vinden. I leheng er det myk, fokksnø og fintskiføre. I overgangen mellom disse to er det moderat fast sastrugi. I lehengene er det opp til 30 cm myk fokksnø

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from NW ↘ 95% clouds Grått vær, lavt skydekke og lette snøbyger. Lite vind i skogen, men dette endret seg kraftig i det vi bikket ut av lehenget over tregrensen. Da gikk vinden fra å være 5 m/s til ca. 12 m/s og ordentlig ruskevær.

ObsID: 184931

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 10:31

658 masl

trulski (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: nysnø oppå skred, par dager gammelt?

ObsID: 184967

Trollheimen / Hemne

Snow

07.03.2019 kl. 10:44

674 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Liggende rim i overflaten
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Sammenfrosset rim
Image Of Notes
Image 4 of 5 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  NV heng 650 moh. Sannsynligvis representativt for heng skjermer for vinden fra øst, hvor man da har rim i overflaten . 2 cm 1f/p rimkrystaller. 5 cm f overflatekant/påbegynnende kant. 5 cm 4f avrundet. 10 cm 1f avrundet. 10cm p avrundet. Knivhardt gml snødekke. Snøprofil kommer. N heng 800 moh(har ikke bilde): 30 cm fokksnø (1f/p) over gml snødekke. Tynnere snerk, og mindre tydelige rimkrystaller. 1 cm løsere påbegynnende kant under snerk.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 500 masl Gikk kun i nordlig terreng i dag. Men med varierende vind siste uken tenker jeg at fokksnøproblemet kan finnes i alle himmelretninger. Kanskje med unntak av sørlig.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket består av fokksnø i leheng, over gammelt smelteomvandlet snødekke. På rygger og utsatte plasser mildværsskare blåst frem. Fokksnøen har en gunstig oppbyggning, og gode bindinger til gammelt snødekke. De fleste steder har det dannet seg en tynt skarelag i overflaten, og under denne et lag av løsere overflatekant (1mm) av varierende tykkelse. Dette kan skape problemer når det snør ned neste døgnet. Rim og påbegynnende kant i overflate må følges med på når det snør ned. Er ikke er problem enda. Forecast correct Dagens skredproblem er nok også å finne i østlig sektor

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observerte ikke stående rim. Men i heng skjermet for vinden som har kommer fra øst siste dagene var det velutviklet rim i overflaten. Det liggende rimet har bundet seg til en tynn snerk/skarelag. Fant ikke dette i mer utsatt nordlig heng på 800moh.

Tests

ECTX Good Gjorde ECT i NV heng 675 og NØ heng 800. Ikke utslag på test. Fikk brudd i sjiktovergang på 800 da jeg tok spaden bak blokka. Gode bindinger til gmlt snødekke.

Snow Cover

Some snow drift Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Lite snø i skogen på Ruten. Knapt nok skiføre. Fra ca. 450 ligger det 20-30cm fokksnø over gml snødekke. Mest snø mot øst. Rygger er avblåst. Lett snøfokk langs bakken når hardere vindkast. Tynn snerk i overflaten begrenser sannsynligvis snøtransporten

Weather

No precipitation -4 °C 6 m/s from SE ↖ 80% clouds Høyt og tynt skydekke akkurat her. Gløtt av sol. Varierende vind. Bra drag i kastene.

Snow Profile

2 cm 1F SH 3 mm/0 mm D Ikke stående rim, 5 cm F FCsf 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile NV leheng 675 moh

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184631

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.