Avalanche forecast for Trollheimen Thursday 2019-03-07

1
Low
Published:

Be careful in steep terrain with fresh wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps.You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the south during the evening.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Hemne

Snow

07.03.2019 kl. 10:44

674 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord
Image Of Danger Sign
Image 2 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Liggende rim i overflaten
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Sammenfrosset rim
Image Of Notes
Image 4 of 5 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  NV heng 650 moh. Sannsynligvis representativt for heng skjermer for vinden fra øst, hvor man da har rim i overflaten . 2 cm 1f/p rimkrystaller. 5 cm f overflatekant/påbegynnende kant. 5 cm 4f avrundet. 10 cm 1f avrundet. 10cm p avrundet. Knivhardt gml snødekke. Snøprofil kommer. N heng 800 moh(har ikke bilde): 30 cm fokksnø (1f/p) over gml snødekke. Tynnere snerk, og mindre tydelige rimkrystaller. 1 cm løsere påbegynnende kant under snerk.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good Gjorde ECT i NV heng 675 og NØ heng 800. Ikke utslag på test. Fikk brudd i sjiktovergang på 800 da jeg tok spaden bak blokka. Gode bindinger til gmlt snødekke.

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observerte ikke stående rim. Men i heng skjermet for vinden som har kommer fra øst siste dagene var det velutviklet rim i overflaten. Det liggende rimet har bundet seg til en tynn snerk/skarelag. Fant ikke dette i mer utsatt nordlig heng på 800moh.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -4 °C 6 m/s from SE ↖ 80% clouds Høyt og tynt skydekke akkurat her. Gløtt av sol. Varierende vind. Bra drag i kastene.

Snow Profile

2 cm 1F SH 3 mm/0 mm D Ikke stående rim, 5 cm F FCsf 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile NV leheng 675 moh

Snow Cover

Some snow drift Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Lite snø i skogen på Ruten. Knapt nok skiføre. Fra ca. 450 ligger det 20-30cm fokksnø over gml snødekke. Mest snø mot øst. Rygger er avblåst. Lett snøfokk langs bakken når hardere vindkast. Tynn snerk i overflaten begrenser sannsynligvis snøtransporten

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket består av fokksnø i leheng, over gammelt smelteomvandlet snødekke. På rygger og utsatte plasser mildværsskare blåst frem. Fokksnøen har en gunstig oppbyggning, og gode bindinger til gammelt snødekke. De fleste steder har det dannet seg en tynt skarelag i overflaten, og under denne et lag av løsere overflatekant (1mm) av varierende tykkelse. Dette kan skape problemer når det snør ned neste døgnet. Rim og påbegynnende kant i overflate må følges med på når det snør ned. Er ikke er problem enda. Forecast correct Dagens skredproblem er nok også å finne i østlig sektor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 500 masl Gikk kun i nordlig terreng i dag. Men med varierende vind siste uken tenker jeg at fokksnøproblemet kan finnes i alle himmelretninger. Kanskje med unntak av sørlig.

ObsID: 184631

Trollheimen / Kufonna

Snow

05.03.2019 kl. 14:15

956 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Kufonna

Avalanche Observation

5. Mar 14:15 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SW-facing Avalanche release at 1156 masl and ended at 42 masl Kufonna Video av fonna er her: https://www.nrk.no/video/PS*611fb465-1af5-4075-a3b8-e82a7975c6f5 Filmet av Gunn Gravem Isaksen. Snøføyka gikk visst helt ned til Rv70 og vektplassen. Usikker skredstørrelse.

ObsID: 184499

Trollheimen / SURNADAL

Snow

05.03.2019 kl. 12:22

895 masl

Gunne@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Tatt på 900 moh i NØ heng. Ca 50 cm fokksnø over gammelt snødekke. Representativt forhold for flere NØ heng
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Tatt mot Nord. Fortsatt noe snø tilgjengelig for vindtransport
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Små rimkrystaller i skogen. Finnes lite rim over skoggrense, men kan forekomme i beskyttende områder
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTM21@27cmQ3 Good

CTM11@10cmQ2 Good

ECTN17@10cmQ2 Good

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noe rimdannelse i skogen. Små krystaller

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from SE ↖

Snow Profile

10 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm, 50 cm P MF 0 mm/0 mm M

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Ligger ca. 40-50 cm over gammelt snødekke i flere NØ heng over 900 MOH. Snøen er nå tørr helt fra 500 moh(uttørking). Hardheten på overflaten(over skoggrense) varierer fra 1f-p. Er potensialet for å danne flak.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lagt seg ut 50 cm fokksnø over gammelt snødekke i flere Ø-vendte heng over 900 moh. Fokksnøen har sjiktoverganger, men har gunstig oppbygning i hardhet. Profil kommer senere. Ingen bruddforplanting på ECT. Gode bindinger til gammelt snødekke. Ca. 1-1,5 m med snø på flat mark her. Noe rimdannelse i skogen. Ingen andre faretegn observert. Fortsatt noe snø tilgjengelig for vindtransport. Faregraden ligger mellom 1 og 2 i dette området av regionen. Har valgt 2 fordi det ligger relativt mye snø over gammelt snødekke her. (Men veldig svak 2) Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE above 900 masl

ObsID: 184284

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

05.03.2019 kl. 11:06

1207 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  knutinge@svv
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  knutinge@svv Comment:  Jevn og fin overflate i lesida under Åbittinden. Nysnøen fra helga er ligg solpåvirka i terreng over 25 grader som vender mot S-SØ og SV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Rasterplate ved skarelag på 25 cm

Tests

ECTN22@25cmQ2 Good Brudd under skaren, men skaren kankk før det propagerte over hele søyla.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

2 cm F/F FC/DF 1 mm/1 mm D Det er i ferd med å dannes overflatekant, 21 cm 4F/1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 1 mm/0 mm D bare noen få kanter foreløpig og ikke temp.gradient av betydning, 8 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 13 cm P RG 1 mm/0 mm D, 15 cm I MFcr 1 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D 4 m snø, gravde ikke lengre ned -13 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 75 cm, -0.3 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile Der jeg ikke isolerte lengre ned enn til skaren fikk jeg brudd i sjiktoverganger i fokksnøen. Ganske like forhold i ulik himmelretninger og ned mot 900 moh

Snow Cover

300 cm in total No snowdrift Snow line at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry Ca 25 cm snø over midlværskare. Varierende vindpåvirkning, men ikke vind av betydning siste døgn

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Overflata varierer, men stort sett fokksnø av ulik hardhet. I bratte hellinger har sola påvirka litt, mens i skygge og slakere terreng er det nydelig skiføre ned til 800. Under denne snøen er det mildværsskare iallefall opp til 1200 der jeg var i dag. Skal svært mye til å påvirke noe under her selv om det er lagdeling som påvirkes ved isolering av feks ect. Skredproblemet ligger i fokksnøen, men vinden som var meldt siste døgn slo ikke til her og det er derfor vanskelig å påvirke. Overflatekant er under utvikling og dette kan bli et problem når det snør ned. Ikke problem enda Må nok ha mer enn liten tillegsbelastning for å få ut str 2 skred her i området.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Ser ut til å være vanskelig å påvirke fokksnøen som nå er flere dager gammel

ObsID: 184255

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

05.03.2019 kl. 10:19

1101 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  knutinge@svv Comment:  Mot ø

Weather

No precipitation 7 °C 3 m/s from NE ↙ -10 nede. Lite vind og nysnøen er stedvis ubunden og tørr

ObsID: 184219

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.