Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2019-02-11

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The wind increases to NW moderate gale. This comes together with 15-30 mm precipitation. There are persistent weak layers of faceted crystals and buried surface hoar in the snow cover. The avalanche hazard increases and the likelihood of natural released avalanches is highest during or right after the storm.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from south., change to fresh breeze from the northwest during the afternoon.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-12 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

11.02.2019 kl. 17:01

381 masl

Robert Ulfsnes (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift 28 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 180398

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

11.02.2019 kl. 13:07

179 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

82 cm in total Moderate snow drift 37 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -1 °C 5.5 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 180349

Trollheimen / Oppdal

Snow

11.02.2019 kl. 12:19

772 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Ski som har stått parkert i 5 min
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Gamle snødekket under nysnøen sprekker opp.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  12-15 cm ubunden løssnø over eldre flak 1f fokksnø. Dette hviler på et lag av nedføyket nysnø (der jeg ikke har sett det så tykt andre steder) over hardere fokksnøplate. Ikke mulig se på kornform og størrelse pga vinden blåser alt av rasterplaten.
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Snow Cover

Heavy snow drift Tiltagende vind fra NV og snøfokk fra tregrense og opp, av og til (i kastene) også i skogen.

Tests

CTM11@10cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Været og vedvarende svake lag, nå med pålagring, gir begge hver for seg FG3. Vil holde seg på betydelig til ny snø har stabilisert seg og blitt bærende / skjermende Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely Widespread steep slopes N, NE, E Både tynt rimlag og tykkere lag med nedføyket løssnø i samme himmelretning men i ulik høyde, med ny pålagring.

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger Likely 2 - Medium Widespread steep slopes E, SE, S Vedvarende vind, mye tilgjengelig løssnø og fortsatt snøvær vil danne flak av varierende hardhet og tykkelse fra under tregrense og til topps.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I området rundt skoggrensa og ned er den gamle fokksnøen svekket, noen steder (høyest) er det et sjikt mellom to fokksnøplater med rim, som bryter lett og glatt der overliggende (utglidende flak) er 5 cm, med 10-15 cm løssnø og etter hvert fokksnøflak over. Lavere er det et tykt lag nedføyket løssnø under tilsvarende fokksnølokk. Det gamle snødekket rett under nysnøen sprekker og faller sammen, noen steder av skiløper andre steder må det manipuleres (gynging) gjelder N, NØ.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skogen er det tidlig antydning til myke fokksnøflak, disse vil være mer banket av vinden og markerte høyere.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snør tett, bygevær langt inn i landet. Kommer som snø helt ned (for indre deler, er laveste pkt 600 moh)

ObsID: 180350

Trollheimen / Oppdal

Snow

11.02.2019 kl. 11:53

974 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Snør tett, vind ca 10 sek/m, meir i kasta. Driv tek seg opp.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Opp til tregrensa merkes det at den gamle fokksnøen har blitt påvirka av mildværet, det er innsynk langt ned i den gamle snøpakka fleire stader og det sprekk lett opp på flater. Ikkje observert stønning. Frå rett over tregrensa er det same gamle harde fokksnøen.

Weather

Snow -5 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Korrigering fra førre obs. Været kjem inn frå NV, mens det nede i dalbotnen bles SV.

Tests

CTM19@10cmQ1 Medium Bryt 5 cm ned i1f hard fokksnø på rimlag på pennehard fokksnøplate

ObsID: 180331

Trollheimen / Oppdal

Snow

11.02.2019 kl. 11:20

874 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 180317

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

11.02.2019 kl. 07:59

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I henhold til varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigende temperatur og regn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

Danger Sign

Quick temperature change

ObsID: 180244

Trollheimen / Oppdal

Snow

10.02.2019 kl. 12:06

895 masl

DW (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  DW Comment:  @Trollheimen Skitouring

Weather

No precipitation 1 m/s from NW ↘ 60% clouds Mindre nedbør enn meldt

Tests

CTH29@35cmQ2

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180102

Trollheimen / Oppdal

Snow

09.02.2019 kl. 15:52

626 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Weather

Hail 2 °C 80% clouds Byger med tørrhagl, 2 grader på 600 moh

ObsID: 179946

Trollheimen / Oppdal

Snow

09.02.2019 kl. 07:53

794 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Weather

No precipitation 2 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Mildvær med pluss 2 grader i bygda og tiltagende vind, 4s/m mer i kastene.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 179856

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.02.2019 kl. 12:50

879 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Notes

Store variasjoner i dybde/tykkelse, fordeling og hardhet. Mye hardt, både fokksnø og skare. Enkelte lommer med mykere fokksnø og unntaksvis ubunden snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det overliggende snødekket, hard og tykk fokksnø, bærer generelt godt og det er kun i enkelte heng der snødekket er tynt at det går an å påvirke det med skiløper-tilleggsbelastning. Forecast correct Det varierer med snømengde og dybde, men stemmer stort sett.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely Not given N, NE, NW

ObsID: 179758

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.02.2019 kl. 12:15

1102 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Nordvendt, hard fokksnø over kant i bunn og et tidligere skarelag som begynner å bli "oppspist"
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Tests

CTN Good

ObsID: 179745

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.02.2019 kl. 11:20

1004 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Over skogen er det betydelig tynnere snødekke, mye avblåst men tykke og stort sett harde fokksnøplater i samlende formasjoner. Noe innblåst nysnø/myke fokksnøflak i N/NØ vendte heng, på det meste 5-7 cm. Ligger tidvis på hard fokksnø, tidvis skare. Ikke sett noe til rimdannelse som er obs lengre øst tidligere i uken.

ObsID: 179737

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.02.2019 kl. 10:29

943 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Varierende fordeling i skogen i N og NØ med snødybde fra 40 cm til 200 cm i hengformasjoner, stort sett knallhard fokksnø med enkelte NØ-lommer med mykere fokksnøflak på 10isj cm. Kun unntaksvis små lommer med tilgjengelig ubunden snø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  NØ-vendt profil av øvre lag i heng. 1 cm nysnø siste døgn, 50 cm pennehard fokksnø i toppen med en sjiktovergang på 10 cm før et 2 cm tykt lag nedføyket nysnø (ser ikke kantkorn i dette) på 50 cm dybde. Deretter 1f de neste 80 cm. Bryter lett ved blokktest på nysnølaget.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Kollaps v frigjøring 30x30, Q3.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry U

Weather

Snow -6 °C 6 m/s from SW ↗ 100% clouds

Tests

CTV@50cmQ3 Poor

ObsID: 179730

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.