Avalanche forecast for Trollheimen Thursday 2019-02-07

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wind deposited snow could rest on a weak layer of buried surface hoar.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the south during renoon.
-14 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 11:43

1195 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Hard overflate etter vind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  5 cm løsere snø i konkave leområder. Ellers er nysnøen avblåst og mildværsskare kommer frem på rygger.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Varierende overflatehardhet. Fra is til nysnø med moderat vindpåvirkning.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkornlaget i profilen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kun litt snøfokk på utsatte steder etter snøfallet (3cm) fra i går.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Kun lett snøfokk på utsatte steder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate 2-3 cm nysnø i går er flyttet av vinden og dannet små myke flak nonne få steder. Dette er likevel ikke et skredproblemet pga lite omfang. Eller er snøoverflaten hard som fører til at det er vanskelig å påvirke kantkornlagene, ligger etter dagens observasjoner fra 50 cm og dypere. Dette kan variere. Kantkornlaget har noen steder «spist» opp skare og danner inntil 10 VM med kantkorn. Dette fører til at frigjorte testblikker kollapser ved å sage rundt. Ikke observert rim. Forecast correct Kunne kanskje samlet skredproblemene i en tupé siden de to med rim og kant er relativt like.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, W, NW above 500 masl Skredproblemet kan finnes i alle himmelretninger pga lokale vindretningsvariasjoner, mer er mest fremtredende i angitt sektor.

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 70 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm 700 moh Nordvendt. Ved frigjøring til lille blokktest, kollapset kantkornlaget.

ObsID: 179573

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 10:37

954 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  halgeir@svv Comment:  Foto mot vest, Åbittind og Trolltind

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from S ↑ 50% clouds

ObsID: 179537

Trollheimen / Oppdal

Snow

06.02.2019 kl. 13:00

983 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Snødybde 105 cm, myk fokksnø / ubunden i toppen 5 cm, over 10 cm 4f, 30 cm 1f før pennehardt mot bunn. Siste 20 cm gjentatte skarelag og is. Brudd ved lille blokktest, bryter lett og glatt ved liten belastning i sjikt i fokksnø, mulig tynt lag nedføyket nysnø i øvre halvdel. Også observert kant mot bakke.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Tests

CTN Good Går ikke ut på CT, men løsner lett v blokktest på sjiktovergang i fokksnø / nedføyket tynt lag av nysnø på 30 cm. Q1.

Danger Sign

Whumpf sound Drønn i snøen ved overgang fra heng mot tynnere snødekke i sørvendt heng.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Ujevn snøfordeling, dybde og hardhet i indre deler av regionen med mye avblåst terreng i V og til dels S sektor, og tynne stort sett harde fokksnøflak der det ligger snø mens det i N og Ø er betydelig mer snø, noen steder også tilgjengelig ubunden snø 5-10 cm dype lommer. Stort sett bærende overflate i alle himmelretninger med unntak av disse enkelte lommene som gir noe innsynk.

Weather

No precipitation 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Difficult to trigger N, NE, S, SW, W, NW Flere skarelag ned mot bakken med kantkorn under det øvre skarelaget mot fokksnøen og tidvis observert kantkorn mot bakken også i sørlig sektor i enkelte heng med tynt snødekke.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium SW not between 1000 masl and 600 masl Flanke mot SV på heng som i hovedsak vender Sør, noe ubunden snø og myk fokksnø mot SV, avtagende dybde og økende hardhet mot sør. Mye avblåst terreng i området, kun enkeltheng med innblåst snø.

ObsID: 179373

Trollheimen / Oppdal

Snow

05.02.2019 kl. 14:57

1373 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Tests

ECTN Ingen brudd på ECT. NØ vendt. Snødybde her 120 cm

ObsID: 179267

Trollheimen / Oppdal

Snow

05.02.2019 kl. 11:35

1289 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Tynt snødekke i N-NV med smelteskarelag 5-10 cm under overflaten, rimkrystaller på skarelag under pennehardt fokksnøflak. 2/3 avstand fra toppen nytt skarelag med kantkorn under og kantkorn og beger mot bakken. Snødekke 55 cm
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Profil i NØ heng (flanke) total snødybde 200 cm, 30 cm under fokksnøflak 1f er det et skarelag med nedføyket nysnø, delvis kant og rim. Ved spadetest løser det lett ut, men ved CT og ECT er det ingen reaksjon.

Tests

CTN Good

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kaldt og klart vær, betydelig rimdannelse.

Snow Cover

55 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from N ↓

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible Widespread steep slopes N, NE, E

ObsID: 179252

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.