Avalanche forecast for Trollheimen Friday 2019-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from south.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the south during the evening.
-16 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

01.02.2019 kl. 06:24

923 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 700 masl Finnes flak som er store nok bak større henteområder. Legger seg på kantkorn

Weather

No precipitation -8 °C 12 m/s from SE ↖

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Det er eit variert snødekke med harde og mjuke flak om ein anna, og laust kantkorn innimellom. Størst variasjon i skog og skoggrensa. Over skoggrensa er det hardare/ mindre flyttbart snødekke

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lenge sidan nedbør. Uttørking/ kantkorning har ført til at snøen har begynt å flytte på seg igjen. Fokksnøproblem bak større henteområder. Snødekket er komplekst med mange variasjoner med mykje kantkorn, spesielt i toppen av snødekke. Mest komplekst i skoggrensa. Det er lite/ ikkje spenning i eldre snødekke, men fersk fokksnø har spenning. Denne ligger delvis på svake tjukke lag av kantkorn. Ikkje observert rim her no. Vinden kan flytte kantkorn og gir små skredproblem i le. Underlaget/ snødekket blir stadig svakere, men også mindre spenning. Forecast correct fint

Danger Sign

Recent snowdrift Liten kuling/ kuling frå SØ flytter snø. Flaka er hovudsakleg tynne og små, men bak større henteområder er flaka større

Avalanche Activity

1. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC/RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF/FC 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D Typisk for skoggrensa. Det er her snødekket er mest komplekst

ObsID: 178643

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

31.01.2019 kl. 13:50

73 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation 0 °C Gravem (200moh) kl 13:50

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent avalanches

Avalanche Activity

31. Jan 13:55 - 30. Jan 13:55 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release N. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 178569

Trollheimen / Oppdal

Snow

30.01.2019 kl. 13:44

1217 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl Det skal ein del til å løyse ut fokksnøflaka no, men det er eit komplekst snødekke og enkelte stader kan flaket ligge på rim eller kantkorn.

Weather

Drizzle -7 °C 10 m/s from S ↑ 40% clouds Opphold siste tida. Sørlig vind som flytter litt snø, men forholdsvis lite snø som er flyttbar

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Det er kantkornutvikling høgt i snødekke som gjer at snødekke kan karakteriserast som vindpakka mjuk. Der det ikkje ligg fokksnøflak frå sist helg (som er harde) er det ganske fint skiføre (i kantkornet)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er stor variasjon og eit komplekst snødekke. I høgda ser det ut for at harde, faste lag held stand mot kantkorn og vinden har stort sett tatt rimet. Lågare i fjellet, ved skoggrensa og i lune formasjonar ser det ut for at kantkornet har fått litt meir overtaket. Der er også nedføyka rim frå helga fortsatt mulig å finne. Det er lausare og stor variasjon bæreevne til snødekket i desse formasjonar. Det er lite spenning i dei lause laga. Kantkornutvikling har best vilkår i lausare snølag, så slik forsterkast forskjellane i snødekket, mellom dei formasjonar som ligg lunare til (lause), og dei som er meir utsatt for vind (faste). Laust og fint skiføre i skog. Også laust/ mjukt (kantkorn) der det ikkje ligg fokksnø frå helga høgare opp. Kantkornutvikling, akkurat no er det størst utvikling høgt i snødekke. Lite laus snø å flytte på med mindre det blir sterk vind. Fokksnø på kantkorn (høgt i snødekke) dersom vindtransport og nedbør. Forecast correct Varslet skildrar eit kompleks snødekke på ein god måte

Tests

CTV@1cmQ2 Good Øverste vindskaresnerket løsner, men utgjer ikkje eit problem her

Danger Sign

No signs observed Rolige snøforhold her no, lite/ ikkje vindtransport til tross for ein del vind

Avalanche Activity

30. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Vindskare, 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 5 cm K MF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 33 cm P MF/FC 0 mm/0 mm D -9 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -9 °C @ 35 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile Stødig snødekke dette, men pålagring oppå vil gi eit skredproblem i øverste kantkornlag. Det nederste er godt bærende

ObsID: 178395

Trollheimen / Heim

Snow

29.01.2019 kl. 11:48

817 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot S. Vindpåvirket overflate
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  Nordlig heng 825 moh. Brudd på løsere lag med tendenser til kant. Snøprofil er representativt for snødekket. Blyantharde fokksnøflak over løsere lag med innblandet kant. Det løse laget blir progressivt fastere nedover i snødekket. Mer avrundet/delvis nedbrutt mot bunn. Mest kant rett under hard fokksnø.
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Martine@SVV Comment:  Viserkantkorn tendenser i løssnøen. Kunne ikke finne rim. Ikke et veldig bra bilde dessverre
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 500 masl Gikk kun i nordlig terreng i dag. De fleste steder vil det være vanskelig å løse ut skred, pga hard og bærende overflate. Mest utsatt i skoggrensen antagelig. Ingen drønn eller ferske sprekker. Oppfører seg ikke som kantkorn, men dette er heller ikke et "rent" kantkornlag, men iblandet løssnøen. Pakken med løsere snø under fokksnøen er nokså tykk de aller fleste steder, og det svake laget har derfor begrenset forplantningsevne.

Weather

-6 °C 5 m/s from S ↑ 20% clouds Varierende vind. Fra helt stille til opp i 7/8 m/s på utsatte plasser

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Lett snødrev langs bakken fra sør over 500 moh. I skogen er snøen stortsett ubundet. Snøen i skogen har blitt løsere de siste dagene pga uttørking. På åpne flater i skogen har det dannet seg vindsnerk. Over skogen er snødekket for det meste hardt og bærende. Kun i helt skjermede formajoner mot nord tråkker skia gjennom de harde fokksnøflakene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Obstur i nordlig terreng. Gravde flere steder i skogen og skoggrensen. Kun på et punkt (350moh) var det noen nedføyket rimkrystaller blandet med delvis nedbrutt/kant under vindsnerk på 2 cm. Betydelig uttørking av snødekket siden sist obstur fredag. Her markerer nå oppbygging av kant i løsere snø under hardere fokksnøflak seg som hovedskredproblem. Kantkorn ligger på løsere snø, og er ikke store enda. Der kant ligger på hardere snø vil skredproblemet være mer kritisk. Fravær av faretegn. Uttørking og utvikling av kant vil fortsette dersom været holder seg Forecast correct

Tests

ECTN3@10cmQ2 Medium Propagerte halve blokka(45cm).

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Intakt rim i skogen. Men på åpne flater i skogen og i skoggrensa har vinden tatt rimet. Så ikke rim over 400 moh.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 8 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F/F- RG/RGxf 0 mm/1 mm, 23 cm 4F/P RG/RG 0 mm/1 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm -6.2 °C @ 0 cm, -9.2 °C @ 5 cm, -7.1 °C @ 18 cm, -5.2 °C @ 45 cm

ObsID: 178231

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.