Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2019-01-30

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A weak layer of buried surface hoar can be present underneath fresh wind deposited snow in isolated features.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to moderate gale from the south during the afternoon.
-16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

30.01.2019 kl. 13:44

1217 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er stor variasjon og eit komplekst snødekke. I høgda ser det ut for at harde, faste lag held stand mot kantkorn og vinden har stort sett tatt rimet. Lågare i fjellet, ved skoggrensa og i lune formasjonar ser det ut for at kantkornet har fått litt meir overtaket. Der er også nedføyka rim frå helga fortsatt mulig å finne. Det er lausare og stor variasjon bæreevne til snødekket i desse formasjonar. Det er lite spenning i dei lause laga. Kantkornutvikling har best vilkår i lausare snølag, så slik forsterkast forskjellane i snødekket, mellom dei formasjonar som ligg lunare til (lause), og dei som er meir utsatt for vind (faste). Laust og fint skiføre i skog. Også laust/ mjukt (kantkorn) der det ikkje ligg fokksnø frå helga høgare opp. Kantkornutvikling, akkurat no er det størst utvikling høgt i snødekke. Lite laus snø å flytte på med mindre det blir sterk vind. Fokksnø på kantkorn (høgt i snødekke) dersom vindtransport og nedbør. Forecast correct Varslet skildrar eit kompleks snødekke på ein god måte

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl Det skal ein del til å løyse ut fokksnøflaka no, men det er eit komplekst snødekke og enkelte stader kan flaket ligge på rim eller kantkorn.

Weather

Drizzle -7 °C 10 m/s from S ↑ 40% clouds Opphold siste tida. Sørlig vind som flytter litt snø, men forholdsvis lite snø som er flyttbar

Tests

CTV@1cmQ2 Good Øverste vindskaresnerket løsner, men utgjer ikkje eit problem her

Danger Sign

No signs observed Rolige snøforhold her no, lite/ ikkje vindtransport til tross for ein del vind

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Det er kantkornutvikling høgt i snødekke som gjer at snødekke kan karakteriserast som vindpakka mjuk. Der det ikkje ligg fokksnøflak frå sist helg (som er harde) er det ganske fint skiføre (i kantkornet)

Avalanche Activity

30. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Vindskare, 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 5 cm K MF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 33 cm P MF/FC 0 mm/0 mm D -9 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -9 °C @ 35 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile Stødig snødekke dette, men pålagring oppå vil gi eit skredproblem i øverste kantkornlag. Det nederste er godt bærende

ObsID: 178395

Trollheimen / Hemne

Snow

29.01.2019 kl. 11:48

817 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot S. Vindpåvirket overflate
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  Nordlig heng 825 moh. Brudd på løsere lag med tendenser til kant. Snøprofil er representativt for snødekket. Blyantharde fokksnøflak over løsere lag med innblandet kant. Det løse laget blir progressivt fastere nedover i snødekket. Mer avrundet/delvis nedbrutt mot bunn. Mest kant rett under hard fokksnø.
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Martine@SVV Comment:  Viserkantkorn tendenser i løssnøen. Kunne ikke finne rim. Ikke et veldig bra bilde dessverre
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Obstur i nordlig terreng. Gravde flere steder i skogen og skoggrensen. Kun på et punkt (350moh) var det noen nedføyket rimkrystaller blandet med delvis nedbrutt/kant under vindsnerk på 2 cm. Betydelig uttørking av snødekket siden sist obstur fredag. Her markerer nå oppbygging av kant i løsere snø under hardere fokksnøflak seg som hovedskredproblem. Kantkorn ligger på løsere snø, og er ikke store enda. Der kant ligger på hardere snø vil skredproblemet være mer kritisk. Fravær av faretegn. Uttørking og utvikling av kant vil fortsette dersom været holder seg Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 500 masl Gikk kun i nordlig terreng i dag. De fleste steder vil det være vanskelig å løse ut skred, pga hard og bærende overflate. Mest utsatt i skoggrensen antagelig. Ingen drønn eller ferske sprekker. Oppfører seg ikke som kantkorn, men dette er heller ikke et "rent" kantkornlag, men iblandet løssnøen. Pakken med løsere snø under fokksnøen er nokså tykk de aller fleste steder, og det svake laget har derfor begrenset forplantningsevne.

Weather

-6 °C 5 m/s from S ↑ 20% clouds Varierende vind. Fra helt stille til opp i 7/8 m/s på utsatte plasser

Tests

ECTN3@10cmQ2 Medium Propagerte halve blokka(45cm).

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Intakt rim i skogen. Men på åpne flater i skogen og i skoggrensa har vinden tatt rimet. Så ikke rim over 400 moh.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Lett snødrev langs bakken fra sør over 500 moh. I skogen er snøen stortsett ubundet. Snøen i skogen har blitt løsere de siste dagene pga uttørking. På åpne flater i skogen har det dannet seg vindsnerk. Over skogen er snødekket for det meste hardt og bærende. Kun i helt skjermede formajoner mot nord tråkker skia gjennom de harde fokksnøflakene.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 8 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F/F- RG/RGxf 0 mm/1 mm, 23 cm 4F/P RG/RG 0 mm/1 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm -6.2 °C @ 0 cm, -9.2 °C @ 5 cm, -7.1 °C @ 18 cm, -5.2 °C @ 45 cm

ObsID: 178231

Trollheimen / Oppdal

Snow

28.01.2019 kl. 09:29

1044 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kraftig vind i helga har flytta snø inn i leområder mot nordleg sektor. Fleire stader har fokksnøen lagt seg på rim utvikla i tida før helga. I skogen og enkelte lune områder over skog er det fortsatt mjuk eller laus snø, men hovudinntrykket over skog er i hovedsak vindherja, og fokksnøen har vorte hard. Det er størst sjansen for å støte på rimproblemet i skoggrensa eller lune områder der fokksnøen har fått lagt seg rolig ned på rimet. Dei plassane eg undersøkte ligg rimet på mjuk laus snø, så bruddet blir ikkje glatt. Men drønn som oppstår er også kollaps i laussnøen, og ikkje berre rim. Evt skred vil kunne oppføre seg ulikt avhengig om det ligg på mjuk el hard overflate. Det er ein kompleks situasjon. Fokksnøen er vorte hard og bærande, så det skal ein del til for å påvirke lag under, men godt mulig der fokksnøflaka er tynne. Kantkornutviklinga er stor, det har skjedd mykje dei siste dagane. Som profil viser så er det kantkorn også overflatenært. Ved stor ny pålagring vil kantkorn bli eit problem. Fokksnø vil stabilisere seg. Rimet vil vedvare, og kantkornomdanninga går fort. Det er lite snø tilgjengeleg for transport. Forecast correct God skildring

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 700 masl Det er nedføyka rim i lune formasjonar spesielt rundt skoggrensa der flaka er mjuke nok til å bli påvirka av skiløpar. Høgare opp og meir vindutsatt er flaka hardare og det er ikkje så lett å påvirke for skiløpar. Laget bryt lett ved stabilitetstest, men laget er ikkje glatt. Rimet ligg på laus snø der eg har vore

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from S ↑ 90% clouds Frisk bris i høgda

Tests

ECTP5@10cmQ2 Medium Flaket må frigjerast før det bryt, så skiløpar skal treffe på riktig stad, tynt snødekke, for å løyse ut. Flaksnøen er hard og bærande.

Danger Sign

Surface hoar Nedføyka rim i lune formasjonar mot V,NV, N og NØ. Spesielt utsatt i skoggrensa

Recent snowdrift Avtakande no, men fortsatt litt vindtransport i høgda

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Variert snødekke no etter vinden i helga. Det er mulig å finne laus mjuk snø i skogen og i sørvendte heng. Ellers har det meste fått vindsnerk eller det er tjukke harde fokksnøflak

Avalanche Activity

28. Jan. During the day No avalanche activity Har ikkje sett noko idag, men har hørt om fleire i helga

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F SH/FC 4 mm/1 mm D Rim og kantkorn saman, 12 cm 4F FC/DF 1 mm/0 mm D Laust lag under rim er blanding av kantkorn og delvis nedbrutt, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Fasetteringsprosess her, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P MF/FC 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm M -13 °C @ 0 cm, -12 °C @ 5 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -7 °C @ 45 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile Kraftig tempforskjell i profilen, og det har skjedd mykje kantkornutvikling i det siste

ObsID: 178046

Trollheimen / Nonsfjellet

Snow

27.01.2019 kl. 13:30

1353 masl

Anders (Unknown)

Incident

Ellers slakt terreng i området og vi var ikke oppmerksomme nok på det bratte henget der det hadde dannet seg en liten skavl. Slakt terreng under henget gjorde at flakene med snø stoppet fort. Dette førte til at ingen løpere ble tatt. Men relativt stor bruddhøyde og lang bruddbredde gjorde at situasjonen ble oppfattet ubehagelig. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

27. Jan 13:30 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing 100 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Skavl og snø i kort brattheng utløst av skiløper som kjørte over. Ingen personer tatt. Henget var nordvest-vendt. Kort heng der snøen hadde føyket og dannet en liten skavl. Ikke bratt nedenfor henget og skredet stoppet umiddelbart.

ObsID: 178005

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.01.2019 kl. 11:09

1056 masl

Steffenfjelldal (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Steffenfjelldal

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Weather

9 °C 7 m/s from S ↑ 10% clouds

Snow Cover

Rimet blomstrer.

ObsID: 177904

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.