Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2019-01-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-20 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-17 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

28.01.2019 kl. 09:29

1044 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Variert snødekke no etter vinden i helga. Det er mulig å finne laus mjuk snø i skogen og i sørvendte heng. Ellers har det meste fått vindsnerk eller det er tjukke harde fokksnøflak

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from S ↑ 90% clouds Frisk bris i høgda

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 700 masl Det er nedføyka rim i lune formasjonar spesielt rundt skoggrensa der flaka er mjuke nok til å bli påvirka av skiløpar. Høgare opp og meir vindutsatt er flaka hardare og det er ikkje så lett å påvirke for skiløpar. Laget bryt lett ved stabilitetstest, men laget er ikkje glatt. Rimet ligg på laus snø der eg har vore

Danger Sign

Surface hoar Nedføyka rim i lune formasjonar mot V,NV, N og NØ. Spesielt utsatt i skoggrensa

Recent snowdrift Avtakande no, men fortsatt litt vindtransport i høgda

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kraftig vind i helga har flytta snø inn i leområder mot nordleg sektor. Fleire stader har fokksnøen lagt seg på rim utvikla i tida før helga. I skogen og enkelte lune områder over skog er det fortsatt mjuk eller laus snø, men hovudinntrykket over skog er i hovedsak vindherja, og fokksnøen har vorte hard. Det er størst sjansen for å støte på rimproblemet i skoggrensa eller lune områder der fokksnøen har fått lagt seg rolig ned på rimet. Dei plassane eg undersøkte ligg rimet på mjuk laus snø, så bruddet blir ikkje glatt. Men drønn som oppstår er også kollaps i laussnøen, og ikkje berre rim. Evt skred vil kunne oppføre seg ulikt avhengig om det ligg på mjuk el hard overflate. Det er ein kompleks situasjon. Fokksnøen er vorte hard og bærande, så det skal ein del til for å påvirke lag under, men godt mulig der fokksnøflaka er tynne. Kantkornutviklinga er stor, det har skjedd mykje dei siste dagane. Som profil viser så er det kantkorn også overflatenært. Ved stor ny pålagring vil kantkorn bli eit problem. Fokksnø vil stabilisere seg. Rimet vil vedvare, og kantkornomdanninga går fort. Det er lite snø tilgjengeleg for transport. Forecast correct God skildring

Tests

ECTP5@10cmQ2 Medium Flaket må frigjerast før det bryt, så skiløpar skal treffe på riktig stad, tynt snødekke, for å løyse ut. Flaksnøen er hard og bærande.

Avalanche Activity

28. Jan. During the day No avalanche activity Har ikkje sett noko idag, men har hørt om fleire i helga

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F SH/FC 4 mm/1 mm D Rim og kantkorn saman, 12 cm 4F FC/DF 1 mm/0 mm D Laust lag under rim er blanding av kantkorn og delvis nedbrutt, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Fasetteringsprosess her, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P MF/FC 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm M -13 °C @ 0 cm, -12 °C @ 5 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -7 °C @ 45 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile Kraftig tempforskjell i profilen, og det har skjedd mykje kantkornutvikling i det siste

ObsID: 178046

Trollheimen / Nonsfjellet

Snow

27.01.2019 kl. 13:30

1353 masl

Anders (Unknown)

Avalanche Observation

27. Jan 13:30 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing 100 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Skavl og snø i kort brattheng utløst av skiløper som kjørte over. Ingen personer tatt. Henget var nordvest-vendt. Kort heng der snøen hadde føyket og dannet en liten skavl. Ikke bratt nedenfor henget og skredet stoppet umiddelbart.

Incident

Ellers slakt terreng i området og vi var ikke oppmerksomme nok på det bratte henget der det hadde dannet seg en liten skavl. Slakt terreng under henget gjorde at flakene med snø stoppet fort. Dette førte til at ingen løpere ble tatt. Men relativt stor bruddhøyde og lang bruddbredde gjorde at situasjonen ble oppfattet ubehagelig. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 178005

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.01.2019 kl. 11:09

1056 masl

Steffenfjelldal (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Steffenfjelldal

Snow Cover

Rimet blomstrer.

Weather

9 °C 7 m/s from S ↑ 10% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

ObsID: 177904

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.01.2019 kl. 15:55

856 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kristofferkrogh@forsvaret

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from SW ↗ 20% clouds

ObsID: 177762

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.01.2019 kl. 13:00

1430 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Fant 15-20cm tørr, løs snø på sørsida av Nonshøa, og ned mot Ottdalen. Denne har fått ligge i fred for vinden, da det har begynt å danne seg rimkrystaller i overflaten. Generelt i området er det mye vindpåvirket snø, som har fått juling av vinden både fra nord og sør.

Weather

No precipitation -12 °C 10 m/s from SE ↖ 60% clouds Noe snødrev kunne ses på de høyeste toppene i området.

Tests

ECTX Good Her hadde sjiktovergangene nede i fokksnøen stabilisert seg.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 177867

Trollheimen / Ruten

Snow

26.01.2019 kl. 11:30

431 masl

Amund@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright: 

Weather

No precipitation -7.4 °C 2.3 m/s from W → Lite vind på hele turen mindre enn 4 m/s. Temperaturen lå jevnt mellom -7 og -9 grader.

Danger Sign

No signs observed Liggende rimkrystaller 5-6mm opp til ca. 400m. Over 400m er det lite rim, kun i områder som er upåvirket av vind. Skoggrensen avgrenser også utbredelsen av rimkrystaller

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen virker stabil. Varierende tykkelse på fokksnøen, og noen steder knekker den rundt skiene. Andre steder er det umulig å påvirke. Det er fortsatt områder med løs snø i området som kan forflyttes med vind. I enkelte områder danner også fokksnøen tydelige flak som sklir ut i bratte heng. Mye vind eller nedbør kan gjøre disse områdene farlige. Forecast correct Vinden i området har noe varierende retning, grunnet fjellformasjonene og kanalisering av vind. På dagens tur fra S/SV

ObsID: 177797

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.01.2019 kl. 11:30

865 masl

sindrejh (Unknown)

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

Weather

from S ↑

Notes

Store rimkrystaller i skogen, men så ikke dette over tregrensa. Mange skred opp til str. 2 i nordlig eksp. mot Dronningkrona. Så ikke helt ferske ut. Vinden har tatt en del nå, men det er fortsatt store variasjoner i snødekket og tilgjengelig snø for transport.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

CTM18@30cmQ2 Good Prøvde et par enkle CT. Brudd i fokksnøen. Her har det nok ikke vært pålagra på noen dager.

ObsID: 177826

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 14:31

1220 masl

SNO-Espen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR

Weather

-18 °C 0 m/s 10% clouds Stabilt, kaldt vær flere døgn.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: -18, vindstille og klarvær. Tåke i natt og utover formiddagen.

ObsID: 177628

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 12:24

1217 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snøoverflate varierer mellom vindpakka mjuk og hard. I lune områder er det laust og fint. Det er tydelig uttørking/ overflatenær kantkornutvikling her siste døgna

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from S ↑ Kaldt og klart, flott vintervær. Rimdanning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1200 masl Ikkje vind her idag, så mulige skred er i eldre fokksnøflak

Danger Sign

No signs observed Rim overalt, stor str. Men ikkje nedføyka.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er uttørking i øver del av snødekke som er største variasjon i snødekke her siste døgn, og i tillegg mykje rim. Viser tempforskjell i øvre del av snødekke som gir kantkornutvikling her. Ikkje eit skredproblem, men det forbetrar skiføret. Det er liten endring i kantkornutvikling lågare i snødekke. Omtalte skare under fokksnø er tjukk og bærande og viser ikkje teikn til svekking. Fokksnø er fri for spenning. Ikkje drønn der eg har vore i dag. Situasjonen gjer meir snø tilgjengeleg for vinden (uttørkinga), men det skal ein del vind til for flytting. Ca liten kuling og meir. Snø tilgjengeleg for flytting ved liten kuling og meir. Uttørking og rimdanning på topp fortsetter. Vil ikkje bli skredproblem av kantkornet med det første. Forecast too high Vinden har ikkje kome inn her, men liten kuling og meir kan gi str 2 flak bak større henteområder (nokre heng)

Tests

CTN Good Ikkje brot i søyla før knakk ut med spade.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm Overflatenær kantkornutvikling/ uttørking. Stor nok tempforskjell i dette laget, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MF 0 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -12 °C @ 5 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 40 cm Fikk ikkje brot i stabtest i denne blokka. Ikkje synleg kantkorn mellom fokk og skare i denne gropa.

ObsID: 177592

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 12:16

1300 masl

thoresb@nortind (***)

Weather

-9 °C 4 m/s from E ← 5% clouds

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177591

Trollheimen / Heim

Snow

25.01.2019 kl. 12:05

896 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Vindpåvirket overflate mot N
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  NØ heng på 900 moh. Fra topp. 15cm blyantfast fokksnø 5cm 4F delvis nedbrutt nysnø (CTM11@15cm Q2) 20cm 1F fokksnø 5cm K smelteomvandlet 3cm F kantkorn (1-2 mm) 10 cm K smelteomvandlet Noe beger i bunn Ikke kant mellom fokksnø og skare, heller ikke andre steder jeg gravde. Tendenser til kant i nysnø
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Martine@SVV Comment:  20cm P fokksnø 3 cm 4F delvis nedbrutt 20 cm 1F fokksnø Smelteomvandlet Temp. gradient på 10 grader på 50 cm her Ikke kantkorn i gml skare her

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er ujevnt fordelt. Mest mot øst. Fikk ikke oversikt over S-SV på dagens obstur. Over skogen er snøoverflaten vindpåvirket av varierende hardhet, for det meste bærende. Generelt lite snø å flytte på. Snødeklet består av fokkksnø over gammel skare. Fokksnøen har stortsett en gunstig oppbygning. Observerte kantkorn under gml skare, men fikk ikke utslag på stab. tester. Kun lett snødrev langs pakken på utsatte plasser i dag

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from S ↑ Kaldt og klart vær. Vinden tok seg noe opp ila turen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 500 masl Brudd i nysnø ved middels/liten belastnig. Ikke forplantning. Hard skare over observerte kantkorn, får ikke brudd. Ikke et skredproblem

Danger Sign

No signs observed Observerte ikke rim over skogen. I skogen var det stedvis liggende rimkrystaller. Ettersom de ikke var stående settes ingen faretegn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen virker stabil, med lite spenninger. Harde fokksnølag i overflaten sprekkker noen steder opp rundt skiene (pappsnø). Andre steder bærende. Varierende belastning for å få brudd i nedføyket nysnø. Virker som spenningene øker jo høyere man kommer, mindre belastning for å få brudd på 900 sammenliknet med 500. Gode bindinger til gml snødekke. Kantkorn under skare er ikke et skredproblem. Det er fortsatt noe tilgjengelig snø som kan danne ferske flak med vinden som er ventet utover kvelden. Mulig utvikling av kantkorn i nysnø med den temp. Grad som er nå. Må følges med på. Forecast correct Etter som det fortsatt er fokksnø fra forrige uke som utgjør skredproblemet burde også S-Ø dekkes av varselet

Tests

ECTN21@24cmQ2 Medium NV heng 850 moh. Brudd i nedføyket nysnø

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 177618

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.