Avalanche forecast for Trollheimen Friday 2019-01-25

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Generally stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-13 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south., change to moderate gale from the south during the afternoon.
-15 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 14:31

1220 masl

SNO-Espen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR

Weather

-18 °C 0 m/s 10% clouds Stabilt, kaldt vær flere døgn.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: -18, vindstille og klarvær. Tåke i natt og utover formiddagen.

ObsID: 177628

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 12:24

1217 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from S ↑ Kaldt og klart, flott vintervær. Rimdanning

Tests

CTN Good Ikkje brot i søyla før knakk ut med spade.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er uttørking i øver del av snødekke som er største variasjon i snødekke her siste døgn, og i tillegg mykje rim. Viser tempforskjell i øvre del av snødekke som gir kantkornutvikling her. Ikkje eit skredproblem, men det forbetrar skiføret. Det er liten endring i kantkornutvikling lågare i snødekke. Omtalte skare under fokksnø er tjukk og bærande og viser ikkje teikn til svekking. Fokksnø er fri for spenning. Ikkje drønn der eg har vore i dag. Situasjonen gjer meir snø tilgjengeleg for vinden (uttørkinga), men det skal ein del vind til for flytting. Ca liten kuling og meir. Snø tilgjengeleg for flytting ved liten kuling og meir. Uttørking og rimdanning på topp fortsetter. Vil ikkje bli skredproblem av kantkornet med det første. Forecast too high Vinden har ikkje kome inn her, men liten kuling og meir kan gi str 2 flak bak større henteområder (nokre heng)

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snøoverflate varierer mellom vindpakka mjuk og hard. I lune områder er det laust og fint. Det er tydelig uttørking/ overflatenær kantkornutvikling her siste døgna

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1200 masl Ikkje vind her idag, så mulige skred er i eldre fokksnøflak

Danger Sign

No signs observed Rim overalt, stor str. Men ikkje nedføyka.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm Overflatenær kantkornutvikling/ uttørking. Stor nok tempforskjell i dette laget, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MF 0 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -12 °C @ 5 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 40 cm Fikk ikkje brot i stabtest i denne blokka. Ikkje synleg kantkorn mellom fokk og skare i denne gropa.

ObsID: 177592

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2019 kl. 12:16

1300 masl

thoresb@nortind (***)

Weather

-9 °C 4 m/s from E ← 5% clouds

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177591

Trollheimen / Heim

Snow

25.01.2019 kl. 12:05

896 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Vindpåvirket overflate mot N
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Martine@SVV Comment:  NØ heng på 900 moh. Fra topp. 15cm blyantfast fokksnø 5cm 4F delvis nedbrutt nysnø (CTM11@15cm Q2) 20cm 1F fokksnø 5cm K smelteomvandlet 3cm F kantkorn (1-2 mm) 10 cm K smelteomvandlet Noe beger i bunn Ikke kant mellom fokksnø og skare, heller ikke andre steder jeg gravde. Tendenser til kant i nysnø
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Martine@SVV Comment:  20cm P fokksnø 3 cm 4F delvis nedbrutt 20 cm 1F fokksnø Smelteomvandlet Temp. gradient på 10 grader på 50 cm her Ikke kantkorn i gml skare her

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from S ↑ Kaldt og klart vær. Vinden tok seg noe opp ila turen

Tests

ECTN21@24cmQ2 Medium NV heng 850 moh. Brudd i nedføyket nysnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen virker stabil, med lite spenninger. Harde fokksnølag i overflaten sprekkker noen steder opp rundt skiene (pappsnø). Andre steder bærende. Varierende belastning for å få brudd i nedføyket nysnø. Virker som spenningene øker jo høyere man kommer, mindre belastning for å få brudd på 900 sammenliknet med 500. Gode bindinger til gml snødekke. Kantkorn under skare er ikke et skredproblem. Det er fortsatt noe tilgjengelig snø som kan danne ferske flak med vinden som er ventet utover kvelden. Mulig utvikling av kantkorn i nysnø med den temp. Grad som er nå. Må følges med på. Forecast correct Etter som det fortsatt er fokksnø fra forrige uke som utgjør skredproblemet burde også S-Ø dekkes av varselet

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er ujevnt fordelt. Mest mot øst. Fikk ikke oversikt over S-SV på dagens obstur. Over skogen er snøoverflaten vindpåvirket av varierende hardhet, for det meste bærende. Generelt lite snø å flytte på. Snødeklet består av fokkksnø over gammel skare. Fokksnøen har stortsett en gunstig oppbygning. Observerte kantkorn under gml skare, men fikk ikke utslag på stab. tester. Kun lett snødrev langs pakken på utsatte plasser i dag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 500 masl Brudd i nysnø ved middels/liten belastnig. Ikke forplantning. Hard skare over observerte kantkorn, får ikke brudd. Ikke et skredproblem

Danger Sign

No signs observed Observerte ikke rim over skogen. I skogen var det stedvis liggende rimkrystaller. Ettersom de ikke var stående settes ingen faretegn

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 177618

Trollheimen / Oppdal

Snow

23.01.2019 kl. 13:12

913 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 50% clouds

Tests

CTH21@60cmQ2 Medium Bryter på skarelag med nedføyket nysnø og delvis kant

Snow Cover

110 cm in total 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 177219

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

23.01.2019 kl. 12:14

778 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 10 m/s from W → 20% clouds Meir vind enn meldt, og anna retn. Litt snøfokk

Tests

Q3 Fikk ikkje brudd i stabilitetstester, men braut ut eit Q3 brudd midt i fokksnø, og eit Q3 brudd mot skare. Det er litt kantkorn oppå skare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen frå helga har satt seg godt og det er lite spenning i den. I skogen er den laus og fin, og gradvis fastare nedover i dekket. Ein del rim i laglandet og skog. Ikkje rim å sjå over skog. Over skog er ganske fast fokksnø der vinden har fått tak. Fokksnøen har fått ligget nokre dagar og hardna litt. Litt vindtransport idag, men kun små/ ikkje flakdanning. I lune formasjoner er det vindpakka mjuk snø. Fint skiføre. Det er lite spenning i fokksnø og gode bindingar mot underlag. Det er litt kantkorndanning oppå skaren mot fokksnø. Kun små korn, og gir ikkje brudd før blokka knekkes ut. Ikkje kantkornlag lenger ned i skaren i denne gropa. Skaren er litt fuktig. På tynt snødekke der skaren skaren er blåst fram er den seig. Ikkje drønn registrert på turen. Det eg kan sjå rundt om ellers i Sunndalsfjella er variert kor vinden har tatt, men truleg har den tatt meir her ute enn inne i Oppdal. Det er isåfall historisk. Det er forholdsvis lite snø tilgjengeleg for vinden her no. Skredfaretendensen er synkande i fokksnø. Ved fråvær av hard vind (det skal opp i liten kuling for å flytte store nok mengder no når snøen er såpass fast) så kan ein fint melde fg 1 imorgon Forecast correct

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Over skogen er det meste av snø såpass fast eller vindpakka at det skal opp i liten kuling for å flytte såpass at det gir flak av str 2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE above 700 masl Vestlig frisk bris flytta litt snø her, men små mengder. Den eldre fokksnøen er stabilisert.

Danger Sign

Recent snowdrift Vinden (som ikkje er meldt) har flytta bitte små ferske flak i le. Det er muligens lokale dalvinder dette som ikkje er på alle toppar

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 120 cm

ObsID: 177196

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

23.01.2019 kl. 10:00

985 masl

DW (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  DW

Weather

No precipitation 3 m/s from SE ↖ 50% clouds Fint vær i dag. Kaldt og delvis overskyet. Lite vind. Noe snøtransport inn i mellom men minimalt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opplevelsen av snøen i dag stemmer overens med skredvarselen. Generelt gunstig oppbygging av snødekket som gir generelt trygge forhold og god skikjøring. Men likevel må man være obs på lokale variasjoner. Utvikling er knyttet graden ny fokksnøflakk danner seg (om vinden øker) og i hvor stor grad overflaterim utvikling kan overleve og bli begravd under nysnø og/eller lett innblåst snø. Dette bør følges med. Utvikling av andre svake lag i snødekket så vi ingen tendens til men bør ikke utelukkes med det været som er meldt (kaldt og klart). Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry På sørvestvendt heng. Veldig homogen snødekke. Lite lagdeling. God binding i øverste halvmeter av snøen. Kompakt snødekke lengere ned mot bakken. Generelt gunstig oppbygning av snødekket som gir lav skredfare og god skiføre. Varierende hvor mye løssnø man finner oppå den mer kompakte eldre fokksnø. Også varierer om man finner noe tendens til fokksnøflakdannelse i nysnøen. Noen plasser myk flak mellom 2-5cm. Andre plasser ingen tendens til dette og kun tørr og fin snø.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177268

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

22.01.2019 kl. 12:20

603 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -15 °C Storlidalen (700moh) kl 12:20 80 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt, stabilt vær . FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt stabilt og kaldt.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 177103

Trollheimen / Åbittind

Snow

22.01.2019 kl. 11:00

1187 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from S ↑ 30% clouds Fine værforhold med lite vind og lettskyet

Tests

ECTP21@61cmQ3 Good ECT viser forplantning av brudd i begynnende kantkorn.

CTE3@20cmQ3 Medium Får utslag på nedføyka lag med nysnø under fokksnø. Bruddet er ujevnt. I flere lille blokktester gir det ikke lett brudd, og fokksnøen knuses under spaden. Setter derfor middels stabilitet.

CTH20@61cmQ3 Good Bruddet går i begynnende kantkorn under skarelag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har ikke sett noen faretegn i dag, ingen ferske skred eller skytende sprekker. Tørre flakskred anses som det eneste skredproblem. Begynnende kantkorndannelse ligger langt nede i snøpakka, og gir ujevnt brudd. Har ikke tatt med kantkornlaget som et skredproblem. Hvis disse vokser kan dette bli et skredproblem. Det er mye fuktighet tilgjengelig i bakken (nederste 25 cm mot bakken er fuktig snø). Forecast correct Stemmer bra

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er ujevnt fordelt, med mest snø i S-Ø etter mye nedbør fra NV-V siste tiden. Snødekke består stort sett av gammel base med smelteformer fra før jul. Disse er fortsatt fuktige i bunn (se snøprofil). Det finnes også begynnende kantkornvekst nær toppen av det gamle dekket (under et skarelag), disse er fortsatt små og gir ujevne brudd men viser tegn til bruddforplantning. Over denne basen finnes det stedvis mye snø fra sist uke. Denne er fortsatt løs og har en gunstig oppbygging i skogen og skjermede formasjoner til fjells. Over skoggrensa er siste snøen vindpåvirket av ulik hardhet jo høyere til fjells du kommer.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Stabilitetstest viste ikke bruddforplantning i nysnølaget under fokksnøen. Det var mulig å få brudd i fokksnøen ved liten tilleggsbelastning noen steder. Andre steder med større tilleggsbelastning. For å få brudd i kantkornlaget under skarelag måtte stor tilleggsbelastning til. Det ligger mange steder mye fokksnø over dette laget og det er dermed vanskelig å påvirke.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

22. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MF 2 mm/0 mm D, 25 cm P MF 2 mm/0 mm M -9.5 °C @ 5 cm, -8.4 °C @ 15 cm, -6.8 °C @ 25 cm, -4.1 °C @ 35 cm, -2.8 °C @ 45 cm, -1.7 °C @ 55 cm, -1.3 °C @ 65 cm, -1 °C @ 75 cm, -0.8 °C @ 85 cm, -0.8 °C @ 95 cm, -0.5 °C @ 105 cm, 0 °C @ 140 cm 3 tests connected to snow profile Snøprofilet er tatt i østvendt helning, ca 900moh. Har ikke fått med snøfuktighet i profilet. Str på kantkorn er 0,7mm. Nederste 25 cm mot bakken er fuktig. Ellers tørr snøpakke

ObsID: 177028

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.