Avalanche forecast for Trollheimen Thursday 2019-01-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Generally stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from south.
-16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-13 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

23.01.2019 kl. 13:12

913 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 50% clouds

Snow Cover

110 cm in total 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

CTH21@60cmQ2 Medium Bryter på skarelag med nedføyket nysnø og delvis kant

ObsID: 177219

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

23.01.2019 kl. 12:14

778 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 10 m/s from W → 20% clouds Meir vind enn meldt, og anna retn. Litt snøfokk

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Over skogen er det meste av snø såpass fast eller vindpakka at det skal opp i liten kuling for å flytte såpass at det gir flak av str 2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen frå helga har satt seg godt og det er lite spenning i den. I skogen er den laus og fin, og gradvis fastare nedover i dekket. Ein del rim i laglandet og skog. Ikkje rim å sjå over skog. Over skog er ganske fast fokksnø der vinden har fått tak. Fokksnøen har fått ligget nokre dagar og hardna litt. Litt vindtransport idag, men kun små/ ikkje flakdanning. I lune formasjoner er det vindpakka mjuk snø. Fint skiføre. Det er lite spenning i fokksnø og gode bindingar mot underlag. Det er litt kantkorndanning oppå skaren mot fokksnø. Kun små korn, og gir ikkje brudd før blokka knekkes ut. Ikkje kantkornlag lenger ned i skaren i denne gropa. Skaren er litt fuktig. På tynt snødekke der skaren skaren er blåst fram er den seig. Ikkje drønn registrert på turen. Det eg kan sjå rundt om ellers i Sunndalsfjella er variert kor vinden har tatt, men truleg har den tatt meir her ute enn inne i Oppdal. Det er isåfall historisk. Det er forholdsvis lite snø tilgjengeleg for vinden her no. Skredfaretendensen er synkande i fokksnø. Ved fråvær av hard vind (det skal opp i liten kuling for å flytte store nok mengder no når snøen er såpass fast) så kan ein fint melde fg 1 imorgon Forecast correct

Tests

Q3 Fikk ikkje brudd i stabilitetstester, men braut ut eit Q3 brudd midt i fokksnø, og eit Q3 brudd mot skare. Det er litt kantkorn oppå skare

Danger Sign

Recent snowdrift Vinden (som ikkje er meldt) har flytta bitte små ferske flak i le. Det er muligens lokale dalvinder dette som ikkje er på alle toppar

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE above 700 masl Vestlig frisk bris flytta litt snø her, men små mengder. Den eldre fokksnøen er stabilisert.

Snow Profile

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 120 cm

ObsID: 177196

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

23.01.2019 kl. 10:00

985 masl

DW (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  DW

Weather

No precipitation 3 m/s from SE ↖ 50% clouds Fint vær i dag. Kaldt og delvis overskyet. Lite vind. Noe snøtransport inn i mellom men minimalt.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry På sørvestvendt heng. Veldig homogen snødekke. Lite lagdeling. God binding i øverste halvmeter av snøen. Kompakt snødekke lengere ned mot bakken. Generelt gunstig oppbygning av snødekket som gir lav skredfare og god skiføre. Varierende hvor mye løssnø man finner oppå den mer kompakte eldre fokksnø. Også varierer om man finner noe tendens til fokksnøflakdannelse i nysnøen. Noen plasser myk flak mellom 2-5cm. Andre plasser ingen tendens til dette og kun tørr og fin snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opplevelsen av snøen i dag stemmer overens med skredvarselen. Generelt gunstig oppbygging av snødekket som gir generelt trygge forhold og god skikjøring. Men likevel må man være obs på lokale variasjoner. Utvikling er knyttet graden ny fokksnøflakk danner seg (om vinden øker) og i hvor stor grad overflaterim utvikling kan overleve og bli begravd under nysnø og/eller lett innblåst snø. Dette bør følges med. Utvikling av andre svake lag i snødekket så vi ingen tendens til men bør ikke utelukkes med det været som er meldt (kaldt og klart). Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177268

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

22.01.2019 kl. 12:20

603 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -15 °C Storlidalen (700moh) kl 12:20 80 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt, stabilt vær . FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt stabilt og kaldt.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 177103

Trollheimen / Åbittind

Snow

22.01.2019 kl. 11:00

1187 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from S ↑ 30% clouds Fine værforhold med lite vind og lettskyet

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er ujevnt fordelt, med mest snø i S-Ø etter mye nedbør fra NV-V siste tiden. Snødekke består stort sett av gammel base med smelteformer fra før jul. Disse er fortsatt fuktige i bunn (se snøprofil). Det finnes også begynnende kantkornvekst nær toppen av det gamle dekket (under et skarelag), disse er fortsatt små og gir ujevne brudd men viser tegn til bruddforplantning. Over denne basen finnes det stedvis mye snø fra sist uke. Denne er fortsatt løs og har en gunstig oppbygging i skogen og skjermede formasjoner til fjells. Over skoggrensa er siste snøen vindpåvirket av ulik hardhet jo høyere til fjells du kommer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har ikke sett noen faretegn i dag, ingen ferske skred eller skytende sprekker. Tørre flakskred anses som det eneste skredproblem. Begynnende kantkorndannelse ligger langt nede i snøpakka, og gir ujevnt brudd. Har ikke tatt med kantkornlaget som et skredproblem. Hvis disse vokser kan dette bli et skredproblem. Det er mye fuktighet tilgjengelig i bakken (nederste 25 cm mot bakken er fuktig snø). Forecast correct Stemmer bra

Tests

ECTP21@61cmQ3 Good ECT viser forplantning av brudd i begynnende kantkorn.

CTE3@20cmQ3 Medium Får utslag på nedføyka lag med nysnø under fokksnø. Bruddet er ujevnt. I flere lille blokktester gir det ikke lett brudd, og fokksnøen knuses under spaden. Setter derfor middels stabilitet.

CTH20@61cmQ3 Good Bruddet går i begynnende kantkorn under skarelag

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

22. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Stabilitetstest viste ikke bruddforplantning i nysnølaget under fokksnøen. Det var mulig å få brudd i fokksnøen ved liten tilleggsbelastning noen steder. Andre steder med større tilleggsbelastning. For å få brudd i kantkornlaget under skarelag måtte stor tilleggsbelastning til. Det ligger mange steder mye fokksnø over dette laget og det er dermed vanskelig å påvirke.

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MF 2 mm/0 mm D, 25 cm P MF 2 mm/0 mm M -9.5 °C @ 5 cm, -8.4 °C @ 15 cm, -6.8 °C @ 25 cm, -4.1 °C @ 35 cm, -2.8 °C @ 45 cm, -1.7 °C @ 55 cm, -1.3 °C @ 65 cm, -1 °C @ 75 cm, -0.8 °C @ 85 cm, -0.8 °C @ 95 cm, -0.5 °C @ 105 cm, 0 °C @ 140 cm 3 tests connected to snow profile Snøprofilet er tatt i østvendt helning, ca 900moh. Har ikke fått med snøfuktighet i profilet. Str på kantkorn er 0,7mm. Nederste 25 cm mot bakken er fuktig. Ellers tørr snøpakke

ObsID: 177028

Trollheimen / Nonshøa

Snow

21.01.2019 kl. 21:30

1129 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -12 °C 4 m/s from SE ↖ Ikkje til lite vind frå SØ

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Det er tørr snø tilgjengeleg for vind bortsett frå på dei mest utsette stadene der det er ned til skaren. På slike stader knekker skaren litt i kantkornet under.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Måneskinnstur til Nonshøa. Ikkje fareteikn i snø eller vær. Meldt vind har ikkje komme inn hit. Det er uvanlig godt oppbygd snødekke no med gradvis fastere ned mot knivfast skare. Ikkje lagdeling av betydning der eg har vært idag. Den ferskaste fokksnøen er truleg frå litt vind igår, men storleiken på flaka er små. Snøen er tilgjengeleg for vind utan på dei mest utsette plassar der det er ned til skaren. Kantkornet er ikkje aktivt, det ligg murt godt fast under stødig skare som ikkje har endra seg stort sidan fredag. På dette fjellet er det låg faregrad, men kan ikkje utelukka at det kan ha blåst meir i Sunndalsfjella, skjønt eg tviler på det. Snø tilgjengeleg for vind, 10-20 cm. Overflaterim må følges med på, om det blåser istykker eller føyker ned Forecast too high Meldt vind kom ikkje, men kuling ville ha flytta bra på denne snøen

Danger Sign

No signs observed Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 1000 masl Viser til eldre fokksnøflak, da det ikkje har kome vind som meldt her. Det skal mykje til å løyse ut dei eldre flaka med fokksnø no, men brot vil truleg komme i fokksnø heller enn mot skare

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D Grov ikkje til bakken. Ikkje utslag på LBT. Knakk ut fokksnøen i Q3 brot over skare. Det er kantkornutvikling mot skare, men det er svært god binding mot skare

ObsID: 176923

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2019 kl. 14:22

1219 masl

Gunne Haaland (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk her. Moderat snøtransport på toppene. Snødekket er ujavnt fordelt. Lagt seg mest inn i S-Ø heng. Løs snø i skogen. Stabil oppbygging av snødekket i skogen. Over skoggrense finnes det eldre sjiktoverganger i fokksnøen, men skal stor tilleggsbelastning for å løse ut noe. Finner tenderende kantkornlag mellom gammel og nytt snødekke (kun 1mm), som ikke er fult utviklet ennå. Anses ikke som et skredproblem. se https://www.regobs.no/Registration/176859 og https://www.regobs.no/Registration/176839

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Obstur opp til 1200 moh i SØ heng i dag. Fokksnøen virker stabil med lite spenninger selv om det finnes sjiktoverganger. Gode bindinger til gammelt snødekke. Tenderende kantkornlag, men ikke et skredproblem nå. Ingen faretegn eller skred observert. Fortsatt snø igjen for vindtransport. Klar faregrad 2 her i dag.. Stabilt kaldt vær vil ikke påvirke skredfaren de nestene dagene. Skal kraftig vind til for å endre skredfaren. Forecast too high Vi mener faregraden er for høy i denne delen av regionen.

Tests

CTM20@15cmQ2 Medium

CTM20@15cmQ2 Good Utførte spadetest i skogrense, på 1100 og 1200 moh SØ heng. Alle testene viser middels til god stabilitet på nedføyket lag av nysnø. Ingen av testene gav utslag på kantkorn over skare.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 800 masl

Snow Profile

15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F/P RG/RG 1 mm/1 mm D, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm K MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Foreløpig gode bindinger mellom nytt og gammelt snødekke. Får ingen utslag på stabtest i kantkornlaget

ObsID: 176881

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

21.01.2019 kl. 13:47

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Slutt på nedbør og mindre vind og fokk.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 176873

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2019 kl. 12:53

1184 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  40 cm fokksnø over gml skare. Bryter på medium i delvis nedbrutt på 15 cm. (CTM20@15cm). Tendenser til begynnende kantkorn over skare. Får ikke utslag på stab.tester. Snøprofil representativt for skredproblem
ObsID: 176866

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2019 kl. 12:05

1224 masl

Gunne Haaland (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Sletteformasjon på 1100 MOH
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Mot storhornet

Snow Cover

Observasjon Ca. 1100. Fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport. Myk overflate(4f) Lite spenning i fokksnø. Moderat vindtranport på toppene nå. Noe vindøkning. Gått noen små løssnøslred i bollen mellom Elghøa og Storhornet

ObsID: 176859

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2019 kl. 10:56

1214 masl

Henrik@NGI (Unknown)

Weather

from NW ↘ Snøfokk, vind fra Vest-Nordvest

ObsID: 176835

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2019 kl. 10:55

837 masl

Gunne Haaland (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Tatt mot NØ

Weather

No precipitation -4 °C 2 m/s from SW ↗ 50% clouds Foreløpig ikke nedbør. Svak trekk fra SV

Snow Cover

145 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Observasjon fra skogengrensa, SØ heng, 850 MOH. Upåverka snø i skogen. Gravde profil. Brudd i nedføyka nysnølag ca. 15 cm ned i snødekket med lille blokktest, Q2 brudd. Sjiktoverganger i fokksnø, men gode bindinger. Generelt stabilt snødekke. Gode bindinger mellom melk gammel og nytt. Skal se etter kantkorn høyere opp der snødekket er tynnere. Gunstig temperaturgradient her i tykt snødekke

ObsID: 176839

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.