Avalanche forecast for Trollheimen Friday 2019-01-18

3
Considerable
Published:

Avoid terrain traps and big steep slopes. Wait until the fresh snow has stabilized. Naturally released avalanches can occur.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Avoid terrain traps and large steep slopes until the new snow has stabilized. Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you released while skiing. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-15 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to fresh breeze from the northwest during the evening.
-14 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2019 kl. 19:46

981 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kristofferkrogh@forsvaret Comment:  20cm knyttnevehardhet øverst, deretter 4fingre ned til 40cm, så nye 20cm med 1finger hardhet. Gravde kun quick pit. God binding mellom lagene her i dette henget, i tregrensa.

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s 60% clouds

ObsID: 176424

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snow

18.01.2019 kl. 14:00

1306 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fortsatt mykje ny nedbør, og som sedvanlig mykje vind i byger. 20- 25 cm siste døgn. Forholdsvis kaldt i høgda (-9grader) så stabiliseringsprosessar tek noko tid. Men lite drønn og få teikn på ustabilitet generelt i fokksnø. Eit drønn i omtala kantkorn på tynt snødekke, men vil avvente med å kalle det skredproblem. Det er store mengder fokksnø i leområder etter siste dagars vind og nedbør, men mykje tyder på at det er godt stabilisert under den sist nedkomme fokksnøen. Det er gode bindingar mot gammelsnø, og skarelag er bærande ned mot kantkorn, som er godt utvikla under skare,. Følger med på det. Kantornutvikling går sin gang, fokksnø gradvis stabilisering. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Få/ lite drønn i fokksnø. Eit drønn i kantkorn på tynt dekke

Large snowfall 20- 30 cm siste døgn

Recent snowdrift Store mengder fersk fokksnø

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl Observert i svært bratt. Ellers rolig. Lite/ ikkje skiløperutløste skred sjølv i svært bratt (heiskjøring)

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Meir snøfokk i byger, mindre mellom byger

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Skredproblemet er i alle heng med fersk fokksnø, men det skal opp i svært bratt før det løysast ut. Forholdsvis gode bindingar

Weather

Snow -9 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær med god sikt i mellom

Tests

ECTN25@35cmQ3 Good God stabilitet i fokksnø, og ned mot skaren. Da eg gikk frå gropa drønna det i kantkornet like ved, på tynnare snødekke

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile God binding, ikkje påvirking ned til kantkornlag under skare. Tempforskjell er stor nok til kantkornutvikling

ObsID: 176393

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2019 kl. 12:55

1061 masl

EspenR (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  EspenR

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10-15 ms fra nord og betydelig bakkedrift

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen rett nedenfor tregrensa.

Snow Cover

Moderate snow drift Avblåst over tregrensa. Løst under tregrensa og en del vindtransportert snø i øvre del.

Avalanche Problems

SE, S, SW

Weather

9 °C 10 m/s from N ↓ 30% clouds Bygevær først på dagen. Opphold mens turen pågikk.

ObsID: 176403

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

18.01.2019 kl. 11:06

171 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

85 cm in total Moderate snow drift 50 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -2 °C 4.1 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 176338

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

18.01.2019 kl. 10:46

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

ObsID: 176332

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

17.01.2019 kl. 09:09

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

17. Jan 09:17 (+01:00) - 16. Jan 09:17 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release N. Between 1660 masl and 1560 masl Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 176080

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

17.01.2019 kl. 09:09

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sine prognoser. Økende skredfare neste døgn: Det er varslet større nedbørsmengder.

ObsID: 176081

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2019 kl. 12:01

1066 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste døgna har det snøa mykje i Storlidalen og regionen forøvrig. Første del av perioden var det mykje vind, så framståande terrengformasjonar er avblåst. Fokksnøen/ nysnøen har lagt seg på eit lag av skare som enkelte stader er litt fuktig. Bindingene mot dette laget er generelt gode. Under skarelaget er det derimot stadvis lausare lag av kantkorn som truleg kan ha gått til brudd under denne pålastinga som har vært. Dette er ikkje observert her. Dette skarelaget varierer imidlertid såpass at det er vanskelig å sei meir om utbreiinga. Har det derfor ikkje med som skredproblem foreløpig. Men tendensen er klar, temperaturforskjell er tilstades i snødekket, og det er fukt i skarelaget. Inne i fokksnøen er det i dag lite spenning, og bindingar framstår som gode. Laussnøen frå siste døgn, ca 5-20 cm er tilgjengeleg for vind. Blir det hard vind kan den mjuke fokksnøen også plukkast og gi vindtransport. Synkande skredfaretendens i fokksnø. Aukande skredfaretendens i kantkorn under skare. Laus snø tilgjengeleg for vind god skildring

Avalanche Activity

16. Jan. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl Observerte også fleire middels og store skred, men dei er eldre enn 12-24 timer.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Det har snødd mykje siste tida, men gardvis mindre, og mindre vind siste døgnet. Omlag 10 cm utan vind siste døgn. Det er totalt mellom 70-100cm med nysnø i Storlidalen frå siste nedbørssyklus

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 1000 masl Skredproblemet ligg i fokksnøen frå dei siste dagane, men det er synkande tendens og lite spenning i denne snøen

Weather

Snow -7 °C 2 m/s from W → 100% clouds Grei sikt også i høgfjellet

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed Det er temperaturforskjell stor nok til kantkornutvikling i snødekket, fikk liknande kurve også på tynnare dekke. Ikkje spes stor forskjell rundt skarelag, jevn forskjell.

ObsID: 175929

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2019 kl. 12:00

1182 masl

MathiasVindal (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Større skredfare i fjellet. Nede i skogen er det helt anderledes. Der snøen har ligget relativt upåvirket av vind er det ca 70cm pudder og fantastiske forhold. Denne nysnøen har lagt seg som ett lag oppå det gamle snødekket og det skal mye til for å løse ut skred. Forecast correct Vurderer det som store forskjeller på om man kjører over skogbandet eller ikke. I høyfjellet kan nok skredfaren være noe større, mens i skogen kan skredfaren være veldig lav.

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

Snow -11 °C 95% clouds Lette snøbyger siste døgn. Vinden begynner å avta i høyfjellet.

ObsID: 176013

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

16.01.2019 kl. 09:58

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

55 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -8 °C 3.4 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 175886

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2019 kl. 14:30

1100 masl

Pål@nortind (***)

Tests

ECTP11@40cmQ2 Poor Brudd under skarelag på kant. Dette gikk ikke til brudd på lørdag i samme område. LBT. Medium. Tynt svakt lag. Krystallene større nå enn lør PG letter gjenkjennbare. Innafor 1 meter. Skarelaget er å finne til ca 1200 moh

ObsID: 175829

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.01.2019 kl. 13:00

998 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Testheng. Myke flak med bruddforplantning i SØ-vendte heng.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet mye snø siden fredag. Nedbøren har kommet i byger, med tidvis kraftig vind. Stort sett vind fra vest til nordvest.  Eksponerte terrengformasjoner er avblåst. Det meste av nysnøen har lagt seg i østlig og sørlig sektor. Vi så også tegn på snøtransport fra sør, som antakeligvis er ganske ferskt.  Nedføyket nysnø og hagl utgjør skredproblemet. Gode bindinger til gammelt snødekke. Det består av smelteomvandlet snø, som er gjenfrosset over 800-900 moh. Generelt størst fare for å løsne skred i bratt terreng med innblåst snø. Fikk det til å løsne lett i testheng i skogrensa. Løssnøskred i Ø og NØ, og myke flak med bruddforplantning i SØ. Mye fuktighet i snødekket gir potensiale for oppbyggende omvandling når det blir kaldere. Forventer at svake lag i nysnø skal stabilisere seg. Med ventet nedbør vil antakeligvis situasjonen holde seg som nå med dannelse av nye svake lag under nedbøren. Forecast too high Varslet faregrad er for høy i dag. Vi tror det ikke kan bli store nok skred til å forsvare FG3 i denne delen av regionen.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

132 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekkehardhet variere veldig. Stor sett løs ubunden snø, men enkelte utsatte steder er det pakket i myke flak. Også variasjon i fordeling av snø i terrenget. Utsatte formasjoner er avblåst. Løs upåvirket snø i skogen i alle eksposisjoner.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Specific steep slopes E, SE, S above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, NW above 500 masl Svake lag består av hagl og upåvirket nysnø. Noen steder har vi observert flere slike lag. Laget løsnet svært litt i testheng/fonn, og hadde en viss bruddforplantning.

Weather

No precipitation -8.5 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Vinden økte noe utover dagen? Det klarnet opp rundt kl. 12, høyere skydekke og bedre sikt. Ingen nedbør i løpet av dagen.

Tests

ECTN6@22cmQ2 Poor

ECTN3@8cmQ3 Poor

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 6 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile

ObsID: 175805

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

15.01.2019 kl. 10:34

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

58 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -3 °C 0.5 m/s from NW ↘ 100% clouds Kraftig snøfokk i går kveld og i natt

ObsID: 175741

Trollheimen / RINDAL

Snow

15.01.2019 kl. 09:19

429 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Tatt mot SV. NØ-vendt side. Bilde av vær og snøfordeling i fjellet. Ser ut som vinden har tatt godt over tregrensa. Mye avblåst terreng.

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s 100% clouds Snøbyger siste døgn. Ca. 30 cm nysnø i dalen. I går var det mildvær med 4-5 grader ved havnivå på formiddagen. Slo om til kuldegrader på ettermiddagen. Sterk vind i går som avtok på ettermiddagen. Rolig vindforhold i dag.

ObsID: 175705

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.