Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2019-01-15

3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Strong gale from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-13 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to fresh breeze from the south during the afternoon.
-13 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2019 kl. 14:30

1100 masl

Pål@obskorps (***)

Tests

ECTP11@40cmQ2 Poor Brudd under skarelag på kant. Dette gikk ikke til brudd på lørdag i samme område. LBT. Medium. Tynt svakt lag. Krystallene større nå enn lør PG letter gjenkjennbare. Innafor 1 meter. Skarelaget er å finne til ca 1200 moh

ObsID: 175829

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.01.2019 kl. 13:00

998 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Testheng. Myke flak med bruddforplantning i SØ-vendte heng.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -8.5 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Vinden økte noe utover dagen? Det klarnet opp rundt kl. 12, høyere skydekke og bedre sikt. Ingen nedbør i løpet av dagen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN6@22cmQ2 Poor

ECTN3@8cmQ3 Poor

Snow Cover

132 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekkehardhet variere veldig. Stor sett løs ubunden snø, men enkelte utsatte steder er det pakket i myke flak. Også variasjon i fordeling av snø i terrenget. Utsatte formasjoner er avblåst. Løs upåvirket snø i skogen i alle eksposisjoner.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet mye snø siden fredag. Nedbøren har kommet i byger, med tidvis kraftig vind. Stort sett vind fra vest til nordvest.  Eksponerte terrengformasjoner er avblåst. Det meste av nysnøen har lagt seg i østlig og sørlig sektor. Vi så også tegn på snøtransport fra sør, som antakeligvis er ganske ferskt.  Nedføyket nysnø og hagl utgjør skredproblemet. Gode bindinger til gammelt snødekke. Det består av smelteomvandlet snø, som er gjenfrosset over 800-900 moh. Generelt størst fare for å løsne skred i bratt terreng med innblåst snø. Fikk det til å løsne lett i testheng i skogrensa. Løssnøskred i Ø og NØ, og myke flak med bruddforplantning i SØ. Mye fuktighet i snødekket gir potensiale for oppbyggende omvandling når det blir kaldere. Forventer at svake lag i nysnø skal stabilisere seg. Med ventet nedbør vil antakeligvis situasjonen holde seg som nå med dannelse av nye svake lag under nedbøren. Forecast too high Varslet faregrad er for høy i dag. Vi tror det ikke kan bli store nok skred til å forsvare FG3 i denne delen av regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Specific steep slopes E, SE, S above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, NW above 500 masl Svake lag består av hagl og upåvirket nysnø. Noen steder har vi observert flere slike lag. Laget løsnet svært litt i testheng/fonn, og hadde en viss bruddforplantning.

Snow Profile

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 47 cm P DF/RG 0 mm/0 mm D, 63 cm K IF 0 mm/0 mm -8.4 °C @ 0 cm, -9 °C @ 7 cm, -6.8 °C @ 22 cm, -4.2 °C @ 42 cm, -2.7 °C @ 62 cm, -2 °C @ 72 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 175805

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

15.01.2019 kl. 10:34

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

58 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -3 °C 0.5 m/s from NW ↘ 100% clouds Kraftig snøfokk i går kveld og i natt

ObsID: 175741

Trollheimen / RINDAL

Snow

15.01.2019 kl. 09:19

429 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Tatt mot SV. NØ-vendt side. Bilde av vær og snøfordeling i fjellet. Ser ut som vinden har tatt godt over tregrensa. Mye avblåst terreng.

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s 100% clouds Snøbyger siste døgn. Ca. 30 cm nysnø i dalen. I går var det mildvær med 4-5 grader ved havnivå på formiddagen. Slo om til kuldegrader på ettermiddagen. Sterk vind i går som avtok på ettermiddagen. Rolig vindforhold i dag.

ObsID: 175705

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

14.01.2019 kl. 22:50

603 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:50 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og nordvestlig vind. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og mer snø/nordvest. Farligst for snøskred når nordvesten er på hell.

ObsID: 175679

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

14.01.2019 kl. 22:41

603 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:41 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175678

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

14.01.2019 kl. 18:50

381 masl

Robert Ulfsnes (Unknown)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Det har vert bygevær, delvis en del vind, temp -3 i skrivende stund.

ObsID: 175665

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

14.01.2019 kl. 12:54

73 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

14. Jan 13:00 - 13. Jan 13:00 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SE. Below 50 masl Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra, Skred observert ved Wennevold

ObsID: 175626

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snow

14.01.2019 kl. 12:39

1306 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -4 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær med kuling og meir i bygene. Roligare mellom byger.

Danger Sign

Recent snowdrift store mengder, ca 30- 40 cm der vinden ikkje har flytta

Snow Cover

70 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Det er vind i all snø, også langt ned i skogen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har snøa omlag 20-40 cm siste døgna. Stor variasjon pga hard vind i bygene. Det er vind opp i kuling ved skoggrensa. Observasjonen er frå det høgdenivå. Det er kald og tørr snø, men bærer preg av mykje vind, avrunda korn. Stabilisering vil ta tid, men temp gunstig (-4 grader). Det er svake lag i nysnøen som er problemet. Det er gode bindingar mot gammel snø. Her i skogbandet er gammelsnøen smelteformer av ulik hardhet. Tendens mot fukt i denne. Kjenner ikkje til korleis binding er mot gammel snø i høgda. Truleg dårlegare enn her, pga lågare temp. Dette tek tid å stabilsere, men gunstig temp. Her tilseier fg 3, men snømengden er truleg større i sentrale og vestlege deler av region, så fg 4 kan være rimelig

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE, S above 900 masl Det er stor vindtransport no

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity Har ikkje sett noko, men det er heilt sikkert aktivitet over skoggrensa

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D Forenkla profil frå skog. Det er vind i nysnøen, men fortsatt knyttnevefast. Det er ikkje svake lag av betydning i gml snø på dette høgdenivå

ObsID: 175624

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

14.01.2019 kl. 12:06

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

51 cm in total Heavy snow drift 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from W → 100% clouds Perioder med hagl på formiddag mellom snøbygene

ObsID: 175620

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

14.01.2019 kl. 09:51

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom.no sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Denne værtype vedvarer.

Avalanche Activity

14. Jan 09:58 - 13. Jan 09:58 Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release N. Between 1660 masl and 1560 masl Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175561

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

13.01.2019 kl. 20:36

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge Varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Større snømengder og økende vind ifølge værmeldinger.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175502

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 13:45

896 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Weather

Snow -5 °C 15 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk/pålagring. Vind fra V/NV. Null sikt over skoggrensa.

Snow Cover

Heavy snow drift 20 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 175443

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:37

622 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 175424

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:30

875 masl

lillerodvann (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

-5 °C from W → 90% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vindtransport, til østvendte heng

Tests

ECTN21@30cm Good Også gjennomført lille blokktesten. Fokksnøen fra siste virker godt stabilisert, men vinden har økt i dag og det er i ferd med å pålagres fersk fokksnø som trolig vil med føre at fokksnø fortsatt vil være en utfordring. Må også bemerkes at stabilitetstesten nok er gjennomført vel lavt i terrenget.

Snow Cover

95 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vil tilta med økende vind/vindtransport Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 800 masl

ObsID: 175453

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:15

919 masl

Snorre (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Snorre Comment:  Noen ujevne skarelag under nysnø, med løsere lag imellom (fist). Nysnøen har festet nokså godt på gammelt snødekke

Weather

Snow -3 °C from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Snøfokk på veien og over skogen

ObsID: 175420

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

13.01.2019 kl. 11:16

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

17 cm in total Moderate snow drift 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow 0.1 °C 6.4 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt regn og -1,7 kl 0600 i dag. Gikk over til snø ca kl0730

ObsID: 175402

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 15:06

932 masl

DW (**)

Tests

ECTX Good Gjennomført ECT. Ingen resultat av betydning. Fikk lett brudd (<10 slag) på det nedføyket nysnølaget under nysnøen (15-20cm ned i snødekket) uten forplantning. Ingen brudd ellers lengere ned i snødekket. Med en kraftig trekk bak hele søyla med spaden fikk glatt brudd på et svakt lag over neste skarelaget ca 30cm lengere ned. Men dette laget trenger trolig høy belastning for å løsne.

Snow Cover

0 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Variert snødybde. Alt fra 10cm-100cm ca. Et lag (ca 20cm) med fin tørr snø (nysnøen) over det gamle skaret. Noe nedføyket nysnø over skarelaget men lite binding i nysnøen. Fare for skuff men ikke flak. Så kompakt og fuktig snø under det gamle skarelaget helt ned til bakken. Noe råtten og luftig men store lokale variasjoner. Flere skarelag lengere ned i snødekket. Også flere svake lag lengere ned i snødekket, særlig rundt skarelagene, inkludert et godt utviklet svakt lag helt ned ved bakken. Men det skarelaget under nysnøen + det kompakte/luftige laget under skarelaget bærer så pass mye vekt at å påvirke de svake lagene under nysnøen er lite sannsynlig. I så fall trenger de store belastning. Der snødekket er tynt kan man kanskje påvirke disse lagene om de finnes der og. I så fall lite bekymringsfulle funn i snødekket i dag synes jeg.

Weather

No precipitation 6.8 °C 0 m/s 70% clouds Fint vær i dag. Vindstille hele dagen. Lite nedbør utover dagen (<1-2cm). Noe sol midt på dagen. Lite/ingen temperaturendring.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG2 under skogsgrensa i dag. Kan ikke si mye om faregrad i høyfjellet da vi holdte oss til skogskjøring i dag. Forventer lite økning i skogen i morra men mulig økning til fg3 i høyfjellet. FG øker sannsynligvis i morra med vind og nedbør men uten at nysnøen/vinden danner ny fokksnøflak eller kommer på allerede dannet fokksnøflak blir det trolig lite økning i skredfaren. Usikker om FG øker helt til fg3 i morra ut ifra funnene i dag. I hvert fall lite sannsynlig under skogsgrensa. Men mulig i høyfjellet der vindpåvirkning har blitt størst og fokksnøflak er godt utviklet. Har ikke vært i høyfjellet i dag så kan ikke si så mye om det. Uansett FG er det krevende forhold i fjellet for å forholde seg til med stor lokal variasjon. Forecast correct Varslet FG var i hvert fall riktig i dag. I morra varierer det sikkert mellom fg2 og noen plasser fg3 avhengig av lokale variasjoner

ObsID: 175327

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 14:50

1103 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Notes

Mye løs snø i skogen, der det tidvis drønner i det gamle snødekket. Virket som nysnøen fra det siste døgnet sitter godt til det eldre snødekket. Kommet 10-15 cm nysnø siste døgn som ligger ubunden i NØ formasjoner helt opp til 1200 moh, mulig høyere, antydning til mer fokksnø i N og Ø sektor, ligger her på smelteskare men virker til å ha godt feste. Fremdeles lite snø generelt og ujevnt fordelt, mens nedbøren fra tidligere i uken ligger mer SØ ligger det siste snøfallet NØ og N. Det eldre snødekket virker til å ha fryst til, den nedre halvdelen (utelatt fra profil) er gjentatte skarelag med løsere snø innimellom, noen steder 35 cm med denne "pakken". Gravd ned til bakke to steder (NØ, 950 MOH OG Ø 1150 MOH) uten å finne kantkorn eller beger.

Weather

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å vurdere nå, drønning i skogen og svakt lag nærme overflaten tilsier FG 3, men usikker på hvor store områder det gjelder. I fjellet i dette området FG 2 så det blir også vurderingen. Tar vinden seg opp så er det mye løs snø sim skal flyttes fra 600 moh og helt opp i 1200 moh (øst for vannskille) og det vil raskt øke til FG3. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 1 - Small Not given N, NE, E

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given NE, E, SE Finner det riktigst å legge dette som kantkorn over skare, selv om det er et lag av delvis nedbrutt iblandet noe (liten) delvis kantete under et knekkebrødtynt lag skare, og over et tykkere skarelag. Usikker på hva som blir mest riktig.

ObsID: 175295

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 13:47

1135 masl

trygvesande (Unknown)

Tests

ECTN19@20cmQ3 Medium

ObsID: 175274

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 13:39

1104 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  35cm, svakt lag med 4f delvis nedbrutt 1mm og noe kant, bryter lett og glatt.
Image Of Tests
Image 3 of 8 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 4 of 8 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 5 of 8 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH13@15cmQ3 Medium

ECTN13@35cmQ2 Medium

CTH29@35cmQ2 Medium Brudd i lag med nedføyket under 2mm tykk ishinne/skarelag, glatt brudd, blokk sklir halvveis ut

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from S ↑ 50% clouds

Snow Profile

12 cm F DFdc/PP 1 mm/0 mm D, 22 cm 4F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF/RGxf 1 mm/0 mm Skarelag, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm K/I MFcr/MFpc 0 mm/0 mm Ned mot bakken, en pakke av vindskare, smelteskare og gammel snø, mye av denne gjenfryst etter tidligere smelting. 3 tests connected to snow profile

ObsID: 175285

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 12:37

1084 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bilde vestover mot gjevilvasskamben, ujevn snøfordeling med nysnø i Nordlig og østlig sektor
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bilde sørover

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry På 1100moh i NØ formasjoner er det fremdeles mye ubunden snø tilgjengelig for vindtransport, løs med innsynk ski 15+cm. Fra N, spesielt NØ men også Ø og SØ i formasjoner som samlet snø er det mye snø fra de siste snøfallene denne uken, varierende hardhet og bæreevne fra ubunden helt opp mot 1200 moh i NØ til hardere flak (4f-1f) østover, SØ stort sett bærende og med tilkommet vindskare enkelte steder. Fremstikkende formasjoner og SV-vendt terreng stort sett avblåst.

ObsID: 175266

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 11:42

929 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Fra toppen, 15 cm knyttneve nysnø ubunden på 3cm skarelag. 20 cm Pennehard RG 1-2mm, blanke? Fulgt av skarelag med 10 cm 4f delvis nedbrutt (1 mm) og RG (0,5mm) over nytt skarelag. Bryter nederst i dette laget, over skare på det som ser ut til å være en blanding av nedføyket nysnø og smelteomvandlet store blanke krystaller med delvis stjerneform. Drønn i snødekke antas å komme fra dette, NØvendt heng, 950moh. Bryter lett med spadeprøve men ligger i ro, Q3.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 15 cm nysnø, ubunden i skogen.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplever flere drønn fra nede i snødekket, lokalt uten at det virker å forplante seg over store områder. NØ vendt.

ObsID: 175252

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 10:44

880 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bilde mot N, NV. Høyt skydekke, lite vind og god sikt. Minus 5 grader på 900 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Snow Cover

No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 900moh, 10-15 cm ubunden nysnø

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Mye vind i går og i natt, betydelig snøfokk og 10+cm nysnø (antatt mer høyere og lengre vest) høyt skydekke, god sikt. 900 moh.

ObsID: 175250

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.01.2019 kl. 10:03

1206 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Martine@SVV

Avalanche Activity

12. Jan. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E Så to str 2 flakskred fra E6 i Drivdalen. Antar at de gikk i natt. Ser ikke ut som skalvlbrudd

ObsID: 175226

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.