Avalanche forecast for Svartisen Wednesday 2021-03-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Naturally triggered avalanches can occure. Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast.
-18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

10.03.2021 kl. 18:36

697 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -6 °C 15 m/s from SE ↖ Mye vind fra SØ i høyden, ingen nedbør, dårlig fjellvær.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nye myke flak av fokksnø dannes nå i V eksposisjoner. På konvekser og hvor dette flaket er tynt, sprekker det lett opp, fikk skytende sprekker 2-3m lange i flak ca 25cm tykt, så stor spenning i flaket nå. Løste lett ut flak på en liten konveks kul med liten tilleggslast. I større heng/ lesider kan man nok løse ut større skred nå med liten tilleggslast. Svakt lag av nedfokket snø har dårlig/ ingen binding til hardt underliggende lag. Fortsatt mye snø tilgjengelig for transport i høyden. Så lenge det er snø tilgjengelig for transport vil det kunne dannes nye myke flak som i bratte lesider kan løses ut med liten tilleggslast. Uten nytt påfyll av snø vil fokksnø flak stabilisere seg. Dersom sola titter frem vil økt solinnstråling i bratte solhellinger føre til st bindinger svekkes og vi kan få mindre naturlig utløste løssnøskred (se observasjon i notater) Forecast correct Fg og sktmredproblem stemmer bra med hva jeg observerte idag

Notes

På tur i Utskarpen tirsdag, flere små naturlig utløste løssnøskred i bratt solhelling

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 300 masl Skoggrense begrenser fra hvilken høyde skredproblem gjelder

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hadde flere steder med både skytende sprekker og ett sted hvor flak lett løsnet på liten kul/ konveks. Svakt lag nedfokket nysnø

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

60 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry I skogen er det ca 30-40 cm løs ubundet snø på den gamle snøpakken som nå stort sett er smelteomvandla skare etter mildværet i månedsskiftet feb/mars. Dette skarelaget går opp til ca 800moh og er nå i V eksposisjoner dekket av nedfokket nysnø med lag av vindpakket myk fokksnø på toppen. Lokalt stor forskjell på nysnømengde i regionen mandag, men vi har nå snøgrense til havnivå helt ut til kysten.

ObsID: 260417

Svartisen / RANA

Snow

10.03.2021 kl. 17:33

478 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flak løsna med liten tilleggslast, liten konveks leside

ObsID: 260409

Svartisen / BEIARN

Snow

10.03.2021 kl. 17:08

55 masl

SteinS (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SteinS Comment:  Kraftig snøfokk rundt Tellingen i Beiarn.

Snow Cover

Heavy snow drift

ObsID: 260405

Svartisen / RANA

Snow

10.03.2021 kl. 16:51

205 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Snøfokk på vei til tur

Weather

No precipitation -5 °C 8 m/s from E ← Ingen nedbør, vind fra Ø sektor, kuldegrader, ingen nedbør her siden mandag formiddag.

Snow Cover

60 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 260403

Svartisen / RANA

Snow

10.03.2021 kl. 16:00

599 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StefanW
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StefanW

Weather

No precipitation -9 °C 15 m/s from SE ↖

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Tørr løssnø (pudder) i skogen til 400m, vindpåvirket løssnø til 500m, varierende hard og myk vindpakket snø fra 500m.

ObsID: 260410

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

10.03.2021 kl. 13:12

267 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Sjonfjellet - ,

ObsID: 260372

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

10.03.2021 kl. 12:30

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Kun fare for sørpeskred. FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen fare før det kommer regn .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Mastudalen - ,

ObsID: 260363

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

10.03.2021 kl. 12:00

358 masl

Tjugen (Unknown)

Weather

No precipitation 6.5 °C 12.3 m/s from SE ↖

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rask vindøkning rundt kl 12.00 har satt igang vindtransport av snø fra Sør/Øst. Observasjoner fra i går viser at det er mye nysnø/pudder som flyttbar på fjellet, og mulighet for mye oppbygging av flak/skavler de nærmeste dagene.

ObsID: 260353

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

10.03.2021 kl. 10:14

55 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Liafjell - Olvikvatnet, Lite snø

Weather

No precipitation -3 °C Lia (200moh) kl 10:14 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Liatind (300 moh) kl 10:19 Ingen, -3,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø .

ObsID: 260333

Svartisen / BEIARN

Snow

09.03.2021 kl. 17:33

976 masl

Håvard (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Håvard Comment:  Naturlig utløst skred på østsiden av Høgtind

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Østsiden av Høgtind

ObsID: 260226

Svartisen / BEIARN

Snow

09.03.2021 kl. 15:29

633 masl

Håvard (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Håvard

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst av skiløper. Vinden la mye snø her på vei opp. Ser ut til å være på svakt lag av nysnø

ObsID: 260225

Svartisen / BEIARN

Snow

09.03.2021 kl. 13:50

480 masl

SteinS (**)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -6 °C 8 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt stabile forhold men tiltagende vind utover kvelden vil danne nye fokksnøflak. Har kun sjekket snødekket opp til 600 moh og finner våt snø helt nede ved bakken. Mildværet som var har tatt ut de svake lagene som var fremtredende tidligere i sesongen. Mye løssnø i terrenget i Beiarn og økende vind vil raskt endre de rådende forhold. Forecast correct Varsom melder økende skredfare i Svartisenregionen i morgen. Det vurderes riktig.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Under tregrensen er det mye upåvirket nysnø.

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm W

ObsID: 260214

Svartisen / RANA

Snow

09.03.2021 kl. 12:23

319 masl

hmo@statskog.no (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  Vannkanten mot skrekanten.Ca 2 meter.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  Skredhøyde på Skarpnesen.Ca 8 m.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  Vannhøyde på elva mot sørvest
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  Raset ned mot elva
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  raset
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  hmo@statskog.no Comment:  Oversiktsbilde mot vest

Avalanche Problems

Loose snow

ObsID: 260499

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

09.03.2021 kl. 11:00

404 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra Sør/Øst gir vindtransport av snø. Mest i høyereliggende fjellområder. Vinden tar ikke like mye alle plasser.

ObsID: 260202

Svartisen / MELØY

Snow

09.03.2021 kl. 09:49

380 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE Comment:  Mot Helgelandsbukken. Snø til sjøen. Føyka på kantane over 5-600 meter.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE Comment:  Mot nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE Comment:  Mot aust. Botntinden.

Snow Cover

ObsID: 260103

Svartisen / MELØY

Snow

09.03.2021 kl. 09:40

1037 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallgeir@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det bles frisk bris - lite kuling frå sør, og føyker over alle kanta. 20-30cm laus snø moden for transport der vinden ikkje har tatt enno. Vinden skal auke utover dagrn. Isskorpe under laussnøen ved hytta.

ObsID: 260097

Svartisen / RANA

Snow

09.03.2021 kl. 08:02

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -5 °C from E ← Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra Ø sektor, noen få kuldegrader. En fin vinterdag Mandag snødde det jevnt hele dagen, med lokale forskjeller på nysnømengde.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 260081

Svartisen / RANA

Snow

08.03.2021 kl. 08:09

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Snow -5 °C from E ← 100% clouds Nedbør som snø til havnivå, noen få kuldegrader, litt vind fra Ø sektor

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 259901

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 11:16

884 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side mot sverige
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from NW ↘ 50% clouds Lettskyet fint vintervær, trekk fra NV. Har vært ei kald klar natt

Snow Profile

11 cm 4F DF D, 3 cm 1F DF D, 21 cm 1F-P RGwp D, 8 cm 1F DF D, 20 cm P RGwp D, 25 cm P-K MFcr, 6 cm 1F DH 1 mm D -5.3 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 1 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

Tests

ECTP24@38cmQ2 Medium

LBT@93cmQ1 Med liten tilleggslast (1-2kakket) gikk hele blokka til brud i kant ved bakken

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøflak på nedfokket snø virker være skredproblemet her. Fikk bruddforplantning i ECT i dette men med stor tilleggslast. Fikk ikke brudd i dette laget med LBT. Gikk til brudd i kant ved bakken, men her er det et tykt skare islag over, så dette laget er vanskelig å påvirke. Ellers ingen indikasjon på vedvarende svake lag her. Nytt påfyll av snø kombinert med vind kan danne nye myke flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Ellers kan roligere vær gjøre at fokksnøflak stabiliseres og fg går ned til 2-moderat Forecast correct Fg og skredproblem stemmer. Mulig vi kan begynne å se på vedvarende svakt lag som fortsatt aktivt skredproblem

Notes

Legger inn snøprofil og litt info om snødekket hjemme

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Fra parkering og opp til ca 650moh gjennom bjerkeskogen er det fortsatt mye løs snø her (kan kanskje best karakteriseres som løs vindpåvirka) Over bjerkeskogen var snøpakken vindpåvirka, i lesider 1f-4f hardhet (myk vindpåvirka) til harde sastrugier og avblåst mildværsskare på rygg mot toppen. Ser tydelig at vinden fra V sektor siste dager, har flyttet det meste av løs snø til østvendte sider nå. Mest snø i østvendte terrrengforsenkinger og bak rygger. I hele sørlig del av regionen er snøgrense nå ved havnivå. På indre og sørlig del av regionen, gikk mildværet i uke 9 opp til ca 800moh og den gamle snøpakken ble fuktet gjennom, opp til denne høyden (se snøprofil https://www.regobs.no/registration/259299 )

ObsID: 259756

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:56

708 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 259714

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:05

563 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -9 °C from W → 20% clouds Ingen nedbør, omtrent vindstille, litt vind fra V sektor kuldegrader

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 259706

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.