Avalanche forecast for Svartisen Monday 2021-03-08

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. In the alpine, there are still complex conditions with persistent weak layers of facets in the old snowpack, and large avalanches can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

08.03.2021 kl. 08:09

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Snow -5 °C from E ← 100% clouds Nedbør som snø til havnivå, noen få kuldegrader, litt vind fra Ø sektor

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 259901

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 11:16

884 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side mot sverige
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from NW ↘ 50% clouds Lettskyet fint vintervær, trekk fra NV. Har vært ei kald klar natt

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Fra parkering og opp til ca 650moh gjennom bjerkeskogen er det fortsatt mye løs snø her (kan kanskje best karakteriseres som løs vindpåvirka) Over bjerkeskogen var snøpakken vindpåvirka, i lesider 1f-4f hardhet (myk vindpåvirka) til harde sastrugier og avblåst mildværsskare på rygg mot toppen. Ser tydelig at vinden fra V sektor siste dager, har flyttet det meste av løs snø til østvendte sider nå. Mest snø i østvendte terrrengforsenkinger og bak rygger. I hele sørlig del av regionen er snøgrense nå ved havnivå. På indre og sørlig del av regionen, gikk mildværet i uke 9 opp til ca 800moh og den gamle snøpakken ble fuktet gjennom, opp til denne høyden (se snøprofil https://www.regobs.no/registration/259299 )

Tests

ECTP24@38cmQ2 Medium

LBT@93cmQ1 Med liten tilleggslast (1-2kakket) gikk hele blokka til brud i kant ved bakken

Notes

Legger inn snøprofil og litt info om snødekket hjemme

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøflak på nedfokket snø virker være skredproblemet her. Fikk bruddforplantning i ECT i dette men med stor tilleggslast. Fikk ikke brudd i dette laget med LBT. Gikk til brudd i kant ved bakken, men her er det et tykt skare islag over, så dette laget er vanskelig å påvirke. Ellers ingen indikasjon på vedvarende svake lag her. Nytt påfyll av snø kombinert med vind kan danne nye myke flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Ellers kan roligere vær gjøre at fokksnøflak stabiliseres og fg går ned til 2-moderat Forecast correct Fg og skredproblem stemmer. Mulig vi kan begynne å se på vedvarende svakt lag som fortsatt aktivt skredproblem

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl

Snow Profile

11 cm 4F DF D, 3 cm 1F DF D, 21 cm 1F-P RGwp D, 8 cm 1F DF D, 20 cm P RGwp D, 25 cm P-K MFcr, 6 cm 1F DH 1 mm D -5.3 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 1 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259756

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:56

708 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 259714

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:05

563 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -9 °C from W → 20% clouds Ingen nedbør, omtrent vindstille, litt vind fra V sektor kuldegrader

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 259706

Svartisen / RANA

Snow

06.03.2021 kl. 09:04

31 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Moderat til kraftig fokk på laupen

Weather

Snow -1.5 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind

Snow Cover

28 cm in total Moderate snow drift 9 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 259536

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

05.03.2021 kl. 13:23

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

Snow 0 °C Mastudaøen (100moh) kl 13:25 6 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Mastudalen - , Vannet renner, ingen fare for sørpeskred

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vannet renner .

ObsID: 259435

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

05.03.2021 kl. 11:52

55 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 1 °C Liatind (0moh) kl 11:55 8 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer nedbør .

ObsID: 259411

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.