Avalanche forecast for Svartisen Sunday 2021-03-07

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. In the alpine, there are still complex conditions with persistent weak layers of facets in the old snowpack, and large avalanches can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest.
-14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 11:16

884 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side mot sverige
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøflak på nedfokket snø virker være skredproblemet her. Fikk bruddforplantning i ECT i dette men med stor tilleggslast. Fikk ikke brudd i dette laget med LBT. Gikk til brudd i kant ved bakken, men her er det et tykt skare islag over, så dette laget er vanskelig å påvirke. Ellers ingen indikasjon på vedvarende svake lag her. Nytt påfyll av snø kombinert med vind kan danne nye myke flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Ellers kan roligere vær gjøre at fokksnøflak stabiliseres og fg går ned til 2-moderat Forecast correct Fg og skredproblem stemmer. Mulig vi kan begynne å se på vedvarende svakt lag som fortsatt aktivt skredproblem

Tests

ECTP24@38cmQ2 Medium

LBT@93cmQ1 Med liten tilleggslast (1-2kakket) gikk hele blokka til brud i kant ved bakken

Notes

Legger inn snøprofil og litt info om snødekket hjemme

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Fra parkering og opp til ca 650moh gjennom bjerkeskogen er det fortsatt mye løs snø her (kan kanskje best karakteriseres som løs vindpåvirka) Over bjerkeskogen var snøpakken vindpåvirka, i lesider 1f-4f hardhet (myk vindpåvirka) til harde sastrugier og avblåst mildværsskare på rygg mot toppen. Ser tydelig at vinden fra V sektor siste dager, har flyttet det meste av løs snø til østvendte sider nå. Mest snø i østvendte terrrengforsenkinger og bak rygger. I hele sørlig del av regionen er snøgrense nå ved havnivå. På indre og sørlig del av regionen, gikk mildværet i uke 9 opp til ca 800moh og den gamle snøpakken ble fuktet gjennom, opp til denne høyden (se snøprofil https://www.regobs.no/registration/259299 )

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from NW ↘ 50% clouds Lettskyet fint vintervær, trekk fra NV. Har vært ei kald klar natt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

11 cm 4F DF D, 3 cm 1F DF D, 21 cm 1F-P RGwp D, 8 cm 1F DF D, 20 cm P RGwp D, 25 cm P-K MFcr, 6 cm 1F DH 1 mm D -5.3 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 1 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259756

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:56

708 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 259714

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2021 kl. 09:05

563 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C from W → 20% clouds Ingen nedbør, omtrent vindstille, litt vind fra V sektor kuldegrader

ObsID: 259706

Svartisen / RANA

Snow

06.03.2021 kl. 09:04

31 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Moderat til kraftig fokk på laupen

Snow Cover

28 cm in total Moderate snow drift 9 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -1.5 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind

ObsID: 259536

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

05.03.2021 kl. 13:23

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vannet renner .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Mastudalen - , Vannet renner, ingen fare for sørpeskred

Weather

Snow 0 °C Mastudaøen (100moh) kl 13:25 6 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259435

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

05.03.2021 kl. 11:52

55 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer nedbør .

Weather

Snow 1 °C Liatind (0moh) kl 11:55 8 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259411

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 17:54

748 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  ECTP18
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Tråkka lett ut skavl i leformasjon, ingenbruddforplanting, brakk opp kun under ski. Men flak var mykt

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferske myke nysnø/fokksnø flak på nedfokket nysnø virket å være det største problemet nå. Flak dannet etter snøværet i går, var va 5-10cm tykt og myk, svakt lag av nedfokket snø var tykt, så dårlig bruddforplanting i dette. Pga flakets tykkelse vil eventuelle skred bli små (str 1-2) Da jeg utførte LBT gikk det til brudd i et svakt lag av kant mellom fuktig pakke og fokksnø dannet i bakkant av mildværet i helga. Fikk også bruddforplantning i ECT med stor tilleggslast (slo med hele armen) i dette laget. Tynt svakt lag, 1mm krystall, Q2 bruddflate, men overliggende flak hardt. Så dette laget var her i dag veldig vanskelig å påvirke.Men dersom man klarer å påvirke det vil eventuelle skred kunne bli store. Må sjekke dette nærmere de nærmeste dagene for å si om det er aktivt og om det har stor utbredelse. Observerte også på kjøretur til tur, at i bratte solhellinger har sola begynt å svekke bindinger i nysnøen, så det var noen små løssnøskred som var løst ut. Fortsatt løs snø tilgjengelig for transport i høyde Mere påfyll av snø kombinert med vind vil danne nye myke nysnøflak. I bratte lesider vil disse kunne løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Eldre fokksnø vil fortsette å stabilisere seg. Dersom temperaturer vil synke kan gradient bli så stor at det vil bli fart i kantkornutvikling mellom den fuktige pakken og kaldere fokksnø Forecast correct Skredproblem stemmer veldig bra, fg kan være litt vanskelig å sette nå da det har vært store lokale forskjeller på nysnømengde. Men riktig for regionen

Tests

ECTP19@55cmQ2

ECTN4@15cmQ3

LBT@55cmQ2 Gikk til brudd på neste lette kakk, kant på skare

LBT@15cm Lett kakk, gikk til brudd i nedfokket nysnø

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry Fra parkering og gjennom skogen var det mye løs snø men litt vindpåvirka i de øverste 10-15 cm, oppå den gjennomfukta gamle snøpakken. Over tregrensen var det oppå den gamlle gjennomfukta pakken, hard fokksnø med fersk nedfokka nysnø på toppen. (Mykt flak ca 5-10cm tykt på toppen)

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from NW ↘ 80% clouds Litt vind fra NV i høyden, lett snø ær (byge) da jeg startet å kjøre hjem

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 500 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

6.5 cm 1F DF D, 10.5 cm F PP D, 38 cm 1F+/P RGwp D, 0.5 cm 4F FC 1 mm D, 4 cm P MFcr, 2.5 cm 1F FC 1 mm M, 38 cm P MF M, 8 cm 1F DH 2 mm M -7.5 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 1 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 90 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 259299

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 17:06

634 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Ca 60-70cm delvis innblåst snø i i en liten leformasjon, virker som det har vært god transport av snø i høyden
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye løs nysnø her, kommet ca 40 cm siden obs her lørdag

Weather

No precipitation -2 °C 80% clouds Ingen nedbør i dag, lite eller ingen vind her

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 259300

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

04.03.2021 kl. 13:59

267 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259248

Svartisen / BEIARN

Snow

04.03.2021 kl. 10:12

614 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stabilt. Noe usikker på hvordan hagel lagrene skal beskrives i forhold til skredproblem, da hva tydelig at de er rundt disse lagene som det bildet flak. Finns en del tilgjengelig snø for vindtransport og det er meldt økt vind utøver dagen. Skredfaren vedvarer. Forecast correct

Tests

LBT@6cmQ2 Noe kraft går på hagel lag.

LBT@26cmQ2 Noe kraft trengtes, glider ut på hagel lag..

Notes

Gravde en til rask grop litt nærmere vegen. Noe forskjell i snøen. Nysnø på topp ca 1cm. Følgt av rg og i de et tynt lag med neddfokket nysnø på dybde 5 cm fra topp. I rg lagret er de også mulig å finne igjen et tynt hagel lag. På dybde ca. 30 cm går snøen fra tørr til fiktig/bløtt med store mf kristaller ( 2 mm) ned til bakken, ca. 50 cm snødybde. Kan anta at mildvær grensen grensen mellom regn og snø har gått i denne høyden da tenker jeg på dybdepåvirken i snøen. Var ikke noe skarelag til stede i den øvre snøgropen.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow 5.3 °C 5 m/s from W → 70% clouds variert mellom overskyet og sol. På kjøreturen fra Bodø hva flere snøbyger å observere. Vinden øker noe under turen og lett snøfokk over utsatta rygger/kanter.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S above 500 masl Veldig usikker på utbredelsen da jeg ikke observerte de på begge mine gravepunkt. Begge er i samme himmelretninger.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 37 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D -6.4 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 259191

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 08:02

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Utskarpen, mot laupen
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Mot hauknestind

Snow Cover

16 cm in total No snowdrift 16 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lokale forskjeller på nysnømengde i går onsdag. Har brukt nysnømengde Utskarpen som referanse her.

Weather

No precipitation -6 °C 50% clouds Ingen nedbør, lite eller ingen vind, noen få kuldegrader. Ingen nedbør siden onsdag ettermiddag.

ObsID: 259124

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.