Avalanche forecast for Svartisen Thursday 2021-03-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur in areas where fresh wind slabs trigger persistent weak layers deeper in the snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from north.
-13 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 17:54

748 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  ECTP18
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Tråkka lett ut skavl i leformasjon, ingenbruddforplanting, brakk opp kun under ski. Men flak var mykt

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from NW ↘ 80% clouds Litt vind fra NV i høyden, lett snø ær (byge) da jeg startet å kjøre hjem

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry Fra parkering og gjennom skogen var det mye løs snø men litt vindpåvirka i de øverste 10-15 cm, oppå den gjennomfukta gamle snøpakken. Over tregrensen var det oppå den gamlle gjennomfukta pakken, hard fokksnø med fersk nedfokka nysnø på toppen. (Mykt flak ca 5-10cm tykt på toppen)

Tests

ECTP19@55cmQ2

ECTN4@15cmQ3

LBT@55cmQ2 Gikk til brudd på neste lette kakk, kant på skare

LBT@15cm Lett kakk, gikk til brudd i nedfokket nysnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferske myke nysnø/fokksnø flak på nedfokket nysnø virket å være det største problemet nå. Flak dannet etter snøværet i går, var va 5-10cm tykt og myk, svakt lag av nedfokket snø var tykt, så dårlig bruddforplanting i dette. Pga flakets tykkelse vil eventuelle skred bli små (str 1-2) Da jeg utførte LBT gikk det til brudd i et svakt lag av kant mellom fuktig pakke og fokksnø dannet i bakkant av mildværet i helga. Fikk også bruddforplantning i ECT med stor tilleggslast (slo med hele armen) i dette laget. Tynt svakt lag, 1mm krystall, Q2 bruddflate, men overliggende flak hardt. Så dette laget var her i dag veldig vanskelig å påvirke.Men dersom man klarer å påvirke det vil eventuelle skred kunne bli store. Må sjekke dette nærmere de nærmeste dagene for å si om det er aktivt og om det har stor utbredelse. Observerte også på kjøretur til tur, at i bratte solhellinger har sola begynt å svekke bindinger i nysnøen, så det var noen små løssnøskred som var løst ut. Fortsatt løs snø tilgjengelig for transport i høyde Mere påfyll av snø kombinert med vind vil danne nye myke nysnøflak. I bratte lesider vil disse kunne løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Eldre fokksnø vil fortsette å stabilisere seg. Dersom temperaturer vil synke kan gradient bli så stor at det vil bli fart i kantkornutvikling mellom den fuktige pakken og kaldere fokksnø Forecast correct Skredproblem stemmer veldig bra, fg kan være litt vanskelig å sette nå da det har vært store lokale forskjeller på nysnømengde. Men riktig for regionen

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 500 masl

Snow Profile

6.5 cm 1F DF D, 10.5 cm F PP D, 38 cm 1F+/P RGwp D, 0.5 cm 4F FC 1 mm D, 4 cm P MFcr, 2.5 cm 1F FC 1 mm M, 38 cm P MF M, 8 cm 1F DH 2 mm M -7.5 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 1 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 90 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 259299

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 17:06

634 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Ca 60-70cm delvis innblåst snø i i en liten leformasjon, virker som det har vært god transport av snø i høyden
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -2 °C 80% clouds Ingen nedbør i dag, lite eller ingen vind her

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye løs nysnø her, kommet ca 40 cm siden obs her lørdag

ObsID: 259300

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

04.03.2021 kl. 13:59

267 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 259248

Svartisen / BEIARN

Snow

04.03.2021 kl. 10:12

614 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow 5.3 °C 5 m/s from W → 70% clouds variert mellom overskyet og sol. På kjøreturen fra Bodø hva flere snøbyger å observere. Vinden øker noe under turen og lett snøfokk over utsatta rygger/kanter.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry

Tests

LBT@6cmQ2 Noe kraft går på hagel lag.

LBT@26cmQ2 Noe kraft trengtes, glider ut på hagel lag..

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stabilt. Noe usikker på hvordan hagel lagrene skal beskrives i forhold til skredproblem, da hva tydelig at de er rundt disse lagene som det bildet flak. Finns en del tilgjengelig snø for vindtransport og det er meldt økt vind utøver dagen. Skredfaren vedvarer. Forecast correct

Notes

Gravde en til rask grop litt nærmere vegen. Noe forskjell i snøen. Nysnø på topp ca 1cm. Følgt av rg og i de et tynt lag med neddfokket nysnø på dybde 5 cm fra topp. I rg lagret er de også mulig å finne igjen et tynt hagel lag. På dybde ca. 30 cm går snøen fra tørr til fiktig/bløtt med store mf kristaller ( 2 mm) ned til bakken, ca. 50 cm snødybde. Kan anta at mildvær grensen grensen mellom regn og snø har gått i denne høyden da tenker jeg på dybdepåvirken i snøen. Var ikke noe skarelag til stede i den øvre snøgropen.

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S above 500 masl Veldig usikker på utbredelsen da jeg ikke observerte de på begge mine gravepunkt. Begge er i samme himmelretninger.

Snow Profile

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 37 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D -6.4 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 259191

Svartisen / RANA

Snow

04.03.2021 kl. 08:02

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Utskarpen, mot laupen
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Mot hauknestind

Weather

No precipitation -6 °C 50% clouds Ingen nedbør, lite eller ingen vind, noen få kuldegrader. Ingen nedbør siden onsdag ettermiddag.

Snow Cover

16 cm in total No snowdrift 16 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lokale forskjeller på nysnømengde i går onsdag. Har brukt nysnømengde Utskarpen som referanse her.

ObsID: 259124

Svartisen / RANA

Snow

03.03.2021 kl. 11:08

350 masl

larsen (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp.

ObsID: 258920

Svartisen / RANA

Snow

03.03.2021 kl. 10:15

185 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nv og snø og 12 ms vind

ObsID: 258898

Svartisen / RANA

Snow

03.03.2021 kl. 08:07

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Snow 0 °C 5 m/s from W → 100% clouds Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 50 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 258877

Svartisen / RANA

Snow

02.03.2021 kl. 07:17

33 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Sleet 1 °C from W → 100% clouds Bygevær med nedbør som sludd til havnivå. Vind fra V sektor. 0 grader og nedbør som tørr snø da jeg kjørte over Bustneslia (ca 250moh) var 5-10cm nysnø på toppen der.

ObsID: 258675

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

01.03.2021 kl. 13:07

321 masl

Tjugen (Unknown)

Weather

Hail 1.9 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær med hagl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye snø har forsvunnet i under 400 moh, enkelte fjellsider er nesten fri for snø. Disse områdene vurderes til 1 liten/2 moderat. Det er bygeaktivitet, og hagel. På lavere terreng trenger tilførsel av snø, for at faregrad endres. Temperatur er synkende. Forecast correct I høyere terreng hvor det ligger snø, er varselet faregrad korrekt.

ObsID: 258587

Svartisen / RANA

Snow

01.03.2021 kl. 07:19

29 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Laupen, nordvendt.

Weather

Rain 4 °C 6 m/s from W → 70% clouds Bygevær med nedbør som regn til havnivå å ytre deler. Nedbør som regn/sludd når jeg kom til Mo i Rana 0 grader og nedbør som snø Umbukta (520moh)

Snow Cover

Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 50 masl Nysnøgrense er tatt fra indre deler, høyere nysnøgrense på yte deler. Snøgrense har flyttet seg oppover i hele sørlig del av regionen

ObsID: 258487

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.