Avalanche forecast for Svartisen Tuesday 2021-03-02

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-5 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. monday night.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-7 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

02.03.2021 kl. 07:17

33 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Sleet 1 °C from W → 100% clouds Bygevær med nedbør som sludd til havnivå. Vind fra V sektor. 0 grader og nedbør som tørr snø da jeg kjørte over Bustneslia (ca 250moh) var 5-10cm nysnø på toppen der.

ObsID: 258675

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

01.03.2021 kl. 13:07

321 masl

Tjugen (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye snø har forsvunnet i under 400 moh, enkelte fjellsider er nesten fri for snø. Disse områdene vurderes til 1 liten/2 moderat. Det er bygeaktivitet, og hagel. På lavere terreng trenger tilførsel av snø, for at faregrad endres. Temperatur er synkende. Forecast correct I høyere terreng hvor det ligger snø, er varselet faregrad korrekt.

Weather

Hail 1.9 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær med hagl

ObsID: 258587

Svartisen / RANA

Snow

01.03.2021 kl. 07:19

29 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Laupen, nordvendt.

Weather

Rain 4 °C 6 m/s from W → 70% clouds Bygevær med nedbør som regn til havnivå å ytre deler. Nedbør som regn/sludd når jeg kom til Mo i Rana 0 grader og nedbør som snø Umbukta (520moh)

Snow Cover

Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 50 masl Nysnøgrense er tatt fra indre deler, høyere nysnøgrense på yte deler. Snøgrense har flyttet seg oppover i hele sørlig del av regionen

ObsID: 258487

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 12:56

636 masl

Kaiblix (Unknown)

Tests

ECTP15@60cmQ3 Good

ObsID: 258206

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:14

457 masl

PerMHall (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 258179

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:13

779 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Rain 2 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds Nedbør som regn og vind fra SV ca 800moh

ObsID: 258196

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:09

407 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 258176

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 10:31

729 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Gikk til brudd i overgang fokksnø mildværsskare, måtte slå ganske hardt på 4-5 kakket
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Bildet tatt hvor jeg fikk et større drønn (ca 100m2 flate) fuktig nysnø på 4cm tykt bærende skarelag, delvis smeltomvandlet snø under skare Svakt lag består av store begerkrystaller v/ bakken)
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ser ut som vi får en ny runde med regn. Mildvær går nå opp til ca 800-900 moh. Forrige runde virker fuktet øverste 50cm med snø opp til ca 800moh, så her er det et bærende skarelag under fersk fuktig fokksnø. (Virket å ha bundet seg hanske godt til skare da det måtte stor tilleggslast i LBT for at det skule gå til brudd) over 900-1000moh er det nok dannet myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper. Ettersom mildværet har gått så høyt torsdag og fredag, kan nå vedvarende svake lag i V eksp ha blitt fuktet og lite aktive, men noe usikkerhet rundt dette da det kan ha vært lokale forskjeller på mildværsgrense. I høyde 500 og opp har neppe kantkorn ved bakken blitt fuktet, så dette laget må vi være obs på i denne runden med regnvær. Mye regn fører til at bindinger svekkes vi vil kunne få våte løssnøskred opp til mildværsgrense, en allerede fuktet pakke kan drenere så godt at kantkorn ved bakken blir påvirka og det går skred på dette laget også. Over mildværsgrense vil nedbør komme som snø og kombinert med vind vil det i bratte lesider dannes nye myke flak. Gunstig temperatur gjør at disse stabiliserer seg raskt Forecast correct Faregrad og skredproblem stemmer veldig bra

Tests

LBT@98cmQ2 Gikk til brudd i sjiktovergang i eldre fokksnø (fukt forskjell DM til tørrere)

LBT@14cmQ2

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

Rain 1 °C 3 m/s from SW ↗ 100% clouds Vind har dreid og nå regner det på ca 750moh og vind fra SV

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist i skogen (opp til ca 450moh) er nå snøpakken i stor grad våt, men vi har hatt lav temperatur fredag ettermiddag og i natt, så det ligger et bærende skarelag på toppen av snøpakken opp til ca 900moh (snudde på 800 idag) I lesider er det blitt et lag med fokksnø oppå denne skaren. Over skogen, der hvor snøpakken er tynnest (inntil ca 50cm dybde) virker den være fuktet gjennom, men i lesider hvor det ligger mye innblåst snø er den fortsatt tørr (D-M) nederst. Snøgrense er fortsatt ved havnivå, men det begynner å bli tynt snødekke der. Snøen er også veldig ujevnt fordelt ettersom vi har hatt vind av skiftende retninger. Rygger og knauser er avblåste i alle eksposisjoner, mest snø i forsenkinger og i lesider.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large SW, W, NW above 600 masl

Loose wet avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 900 masl Med nedbør som regn vil bindinger kunne svekkes og vi vil kunne få naturlig utløste skred i mange eksposisjoner opp til mildværsgrense.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl

Notes

Skriver mere om snødekke senere

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert pga dårlig sikt, kun observert skred fra onsdag/torsdag

Snow Profile

2.5 cm 4F PP W, 12 cm P DF M, 4 cm P MFcr, 3 cm 1F MF M, 8 cm P RG/MF M, 3.5 cm P MFcr, 108 cm P RG D-M, 10 cm K IF -0.1 °C @ 1 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 70 cm, -1.9 °C @ 90 cm, -1.8 °C @ 110 cm, -1.5 °C @ 130 cm

ObsID: 258195

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 09:56

679 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn, stor flate ca 100m2 bærende skare med fuktig snø på vedvarende svakt lag beger v bakken

Snow Cover

Her hvor jeg fikk drønn er det fuktig nysnø på bærende mildværsskare(4cm) fuktig fokksnø på den gamle skara. Store begerkrystaller v/ bakken(3-4mm, M)

ObsID: 258169

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 09:20

564 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Fra Vestside av kubben, bruddkant til lite naturlig utløst flakskred (onsdag/torsdag)i senter av bilde

Weather

Snow 0 °C 100% clouds Mye forskjellig vær på kjøretur hit. På indre deler nedbør som sludd v/ havnivå, tørrere fra ca 200moh, her fuktig nysnø og temp rundt 0. På ytre deler nedbør som regn v havnivå og sludd på ca 200moh. Lite eller ingen vind fra V sektor

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 258155

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.