Avalanche forecast for Svartisen Saturday 2021-02-27

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wet avalanches is expected due to rising temperatures and rain. Avoid avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation.
Strong breeze from northwest.
-6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 50 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to moderate gale from the southwest during renoon.
-7 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 12:56

636 masl

Kaiblix (Unknown)

Tests

ECTP15@60cmQ3 Good

ObsID: 258206

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:14

457 masl

PerMHall (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 258179

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:13

779 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Rain 2 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds Nedbør som regn og vind fra SV ca 800moh

ObsID: 258196

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 11:09

407 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 258176

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 10:31

729 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Gikk til brudd i overgang fokksnø mildværsskare, måtte slå ganske hardt på 4-5 kakket
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Bildet tatt hvor jeg fikk et større drønn (ca 100m2 flate) fuktig nysnø på 4cm tykt bærende skarelag, delvis smeltomvandlet snø under skare Svakt lag består av store begerkrystaller v/ bakken)
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Tests

LBT@98cmQ2 Gikk til brudd i sjiktovergang i eldre fokksnø (fukt forskjell DM til tørrere)

LBT@14cmQ2

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist i skogen (opp til ca 450moh) er nå snøpakken i stor grad våt, men vi har hatt lav temperatur fredag ettermiddag og i natt, så det ligger et bærende skarelag på toppen av snøpakken opp til ca 900moh (snudde på 800 idag) I lesider er det blitt et lag med fokksnø oppå denne skaren. Over skogen, der hvor snøpakken er tynnest (inntil ca 50cm dybde) virker den være fuktet gjennom, men i lesider hvor det ligger mye innblåst snø er den fortsatt tørr (D-M) nederst. Snøgrense er fortsatt ved havnivå, men det begynner å bli tynt snødekke der. Snøen er også veldig ujevnt fordelt ettersom vi har hatt vind av skiftende retninger. Rygger og knauser er avblåste i alle eksposisjoner, mest snø i forsenkinger og i lesider.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large SW, W, NW above 600 masl

Loose wet avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 900 masl Med nedbør som regn vil bindinger kunne svekkes og vi vil kunne få naturlig utløste skred i mange eksposisjoner opp til mildværsgrense.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl

Notes

Skriver mere om snødekke senere

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ser ut som vi får en ny runde med regn. Mildvær går nå opp til ca 800-900 moh. Forrige runde virker fuktet øverste 50cm med snø opp til ca 800moh, så her er det et bærende skarelag under fersk fuktig fokksnø. (Virket å ha bundet seg hanske godt til skare da det måtte stor tilleggslast i LBT for at det skule gå til brudd) over 900-1000moh er det nok dannet myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper. Ettersom mildværet har gått så høyt torsdag og fredag, kan nå vedvarende svake lag i V eksp ha blitt fuktet og lite aktive, men noe usikkerhet rundt dette da det kan ha vært lokale forskjeller på mildværsgrense. I høyde 500 og opp har neppe kantkorn ved bakken blitt fuktet, så dette laget må vi være obs på i denne runden med regnvær. Mye regn fører til at bindinger svekkes vi vil kunne få våte løssnøskred opp til mildværsgrense, en allerede fuktet pakke kan drenere så godt at kantkorn ved bakken blir påvirka og det går skred på dette laget også. Over mildværsgrense vil nedbør komme som snø og kombinert med vind vil det i bratte lesider dannes nye myke flak. Gunstig temperatur gjør at disse stabiliserer seg raskt Forecast correct Faregrad og skredproblem stemmer veldig bra

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert pga dårlig sikt, kun observert skred fra onsdag/torsdag

Weather

Rain 1 °C 3 m/s from SW ↗ 100% clouds Vind har dreid og nå regner det på ca 750moh og vind fra SV

Snow Profile

2.5 cm 4F PP W, 12 cm P DF M, 4 cm P MFcr, 3 cm 1F MF M, 8 cm P RG/MF M, 3.5 cm P MFcr, 108 cm P RG D-M, 10 cm K IF -0.1 °C @ 1 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 70 cm, -1.9 °C @ 90 cm, -1.8 °C @ 110 cm, -1.5 °C @ 130 cm

ObsID: 258195

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 09:56

679 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

Her hvor jeg fikk drønn er det fuktig nysnø på bærende mildværsskare(4cm) fuktig fokksnø på den gamle skara. Store begerkrystaller v/ bakken(3-4mm, M)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn, stor flate ca 100m2 bærende skare med fuktig snø på vedvarende svakt lag beger v bakken

ObsID: 258169

Svartisen / RANA

Snow

27.02.2021 kl. 09:20

564 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Fra Vestside av kubben, bruddkant til lite naturlig utløst flakskred (onsdag/torsdag)i senter av bilde

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Weather

Snow 0 °C 100% clouds Mye forskjellig vær på kjøretur hit. På indre deler nedbør som sludd v/ havnivå, tørrere fra ca 200moh, her fuktig nysnø og temp rundt 0. På ytre deler nedbør som regn v havnivå og sludd på ca 200moh. Lite eller ingen vind fra V sektor

ObsID: 258155

Svartisen / RANA

Snow

26.02.2021 kl. 12:30

546 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StefanW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: i høyden

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Avalanche Observation

26. Feb 12:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered SE-facing Avalanche release at 548 masl and ended at 547 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 100 cm high and 10 m wide fracture Steep slope Fjernutløst fra gruppe på ski ca 100m unna. Deler av skredet med til isen på bakken.

ObsID: 258026

Svartisen / RANA

Snow

26.02.2021 kl. 09:55

344 masl

Ole Martin K (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K

Avalanche Observation

26. Feb 09:55 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 3 - Large E-facing Avalanche release at 341 masl and ended at 109 masl

ObsID: 257968

Svartisen / RANA

Snow

26.02.2021 kl. 08:58

45 masl

Ole Martin K (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ole Martin K
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ole Martin K

Avalanche Observation

26. Feb 09:28 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 289 masl and ended at 82 masl Flere store skred ( våtskred) på Snøfjellet (Innerstøtten) .

Avalanche Activity

26. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 3 - Large Specific steep slopes. E Flere skred gått på Innerstøtten

ObsID: 257959

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

25.02.2021 kl. 18:42

160 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke noe snøskavel og snø blåst vekk, lite snø. FV7454 Rengård - Leiråmo er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder stort sett oppholdsvær 1 døgn fremover.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7454 Rengård - Leiråmo,

Weather

Rain 1 °C Leiråmo (1200moh) kl 18:50

ObsID: 257896

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

25.02.2021 kl. 13:42

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør på frossen grunn dekt med noe snø. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

25. Feb 22:43 (+01:00) - 24. Feb 22:43 (+01:00) Slush avalanche 3 - Large. Spontaneous release NW. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Fv7438 Sandneslia - ,

Weather

Rain 5 °C Sandneslia (400moh) kl 13:42

ObsID: 257902

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 12:15

191 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Danger Sign

Recent avalanches

Notes

Det foregår enorm smelting pga mye nedbør i lavlandet. Og det henger veldig mye is i fjellsiden som nå løsner og faller ned over veien opp til Glomfjellet. Ferdsel her frarådes

Avalanche Observation

25. Feb 10:16 (+01:00) Slush flow 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 242 masl and ended at 129 masl In gully or concave form

ObsID: 257817

Svartisen / RANA

Snow

25.02.2021 kl. 11:55

199 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Avalanche Observation

25. Feb 09:57 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Avalanche release at 199 masl and ended at 199 masl Water pooling in/above snow layers In gully or concave form Vått løssnøskred/ sørpeskred har gått over vei. Litt usikkerhet om eksakt tidspunkt og sted, da jeg kun har info fra Rana Blad

ObsID: 257812

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 11:39

572 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Avalanche Observation

25. Feb 08:39 (+01:00) Slush flow 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 216 masl In gully or concave form

ObsID: 257806

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 10:48

614 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Avalanche Observation

25. Feb 07:48 (+01:00) Slush flow 2 - Medium Avalanche release at 623 masl and ended at 96 masl Steep slope

ObsID: 257790

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 10:23

292 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Avalanche Observation

25. Feb 10:23 (+01:00) Slush flow 2 - Medium Naturaly released N-facing Avalanche release at 462 masl and ended at 236 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Steep slope

Weather

Rain 5 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 257782

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 09:34

710 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Avalanche Observation

25. Feb 07:34 (+01:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 718 masl and ended at 536 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Steep slope

ObsID: 257788

Svartisen / RANA

Snow

25.02.2021 kl. 07:59

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Rain 5 °C from SW ↗ 100% clouds Nedbør som regn og varmegrader. Vind fra SV. Må nok høyere enn 700moh for å få nedbør som snø (nedbør som regn Saltfjellet ref webkamera der) umbukta 2 grader og regn (520moh)

ObsID: 257760

Svartisen / MELØY

Snow

25.02.2021 kl. 07:13

354 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Rune@obskorps

Avalanche Observation

25. Feb 07:40 (+01:00) Slush flow 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 345 masl and ended at 18 masl Buried weak layer of faceted snow near surface In gully or concave form

Weather

Rain 4 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 257797

Svartisen / RANA

Snow

24.02.2021 kl. 12:15

115 masl

Amund@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Amund@forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Amund@forsvaret Comment:  Brudd i begerkrystaller og kantkorn like over bakken.

Tests

ECTP15@46cmQ2 Testen er tatt under skoggrensen, 22 grader.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift Wet loose snow Moist Quick pit (fra toppen): Regn har trengt ned ca. 10cm i snødekket. 20cm RG, F hard. 10cm RG 4F hard. Nederst 8cm blanding FC og DH størrelse 4-5mm. Isotermt snødekke nå klokken 1600.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Weather

Rain 4 °C 100% clouds Tiltagende regn fra morgenen.

ObsID: 257662

Svartisen / RANA

Snow

24.02.2021 kl. 08:06

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Rain 1 °C from SW ↗ 100% clouds 1 varmegrad og regn til havnivå her. 3 grader og regn Utskarpen i morges. Ser ut som vi nå på morgenen nedbør som regn opp til ca 400moh (regn og 1 grad over bustneslia 250moh) Ute ved kysten må vi nok mye høyere nå for p få nedbør som snø. (4grader og regn på Sjonfjellet nå)

ObsID: 257557

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

24.02.2021 kl. 07:06

90 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Rain 5 °C Glomfjord (0moh) kl 07:13 Værobservasjon fra Kilvik (0 moh) kl 07:19 Ingen, 4,0 °C.

ObsID: 257547

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.