Avalanche forecast for Svartisen Tuesday 2021-02-23

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex conditions. Avoid avalanche terrain, especially in leeward slopes, Wind deposited snow are covering persistent weak layer. Remotely triggered avalanche are likely. Beware of danger signs like shooting cracks. and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-14 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during renoon.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 18:29

574 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

59 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I skogen er nå den ferskeste snøen begynt å "sette" seg, men fortsatt løs. Over skogen er det nå litt fersk løssnø på fokksnøflak med varierende tykkelse og hardhet. Disse fokksnøflakene ligger i stor grad på et lag kantkornet snø, som igjen ligger på hard kompakt snø/skare. Begerkrystaller v bakken. (Her, men ganske lik snøpakke som brunstadtinden ref obs fredag 19.02) Mye snø som er flyttet på siden lørdag. I enkelte leformasjoner ca 50-60cm innblåst snø.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Tests

ECTP24@67cmQ2 Medium Gikk til brudd i kant/ overflaterim

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl Overliggende flak begynner å bli hardt så der hvor flak er tykt er det vanskelig å påvirke laget. (Ectp24@67q2) fikk drønn og skytende sprekk bare 20m fra der hvor jeg grov, flak både tynnere og mykere der

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fortsatt er det vedvarende svake lag av nedfokket overflaterim/ overflatekant på hardt underliggende lag som er problemet. Fra øverste del av skogen og opp til hvor jeg grov hadde jeg et 10-talls store drønn og skytende sprekker (den lengste var ca 5-7m) så vsl virker være potent her. Fikk bruddforplantning i ECT men overliggende flak var hardt her så det måtte 24slag til før det gikk til brudd. Tenker at høyere på konveks hvor jeg grov , ville det vært lettere å påvirke svakt lag da flak vil være tynnere der. Uansett et lag ca 2,5cm tykt, miks av kant og rim på 2mm + er ugunstig. Ser ut som det er stor utbredelse på dette svake laget, da det går igjen i snøprofiler og tester fra flere obser. (Sørlig del av regionen) Mildvær og regn kan føre til at bindinger svekkes, svakt lag påvirkes og vi kan få naturlig utløste skred str 3. ( opp til mildværsgrense) over mildværsgrense vil nedbør komme som snø og kombinert med vind vil det kunne dannes nye myke flak som kan løses ut med liten tilleggslast. Dersom pålagring i høyden blir stor, kan vi også risikere at dersom skred løses ut i ferske flak, vil denne tilleggslast kunne påvirke vsl dypere i snøpakken og vi vil få en step-down og dermed større skred. Faregrad vil øke i takt med nedbørintensitet Forecast correct Utifra dagens observasjon syns jeg både fg og skredproblem stemmer

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow -4 °C 100% clouds Akkurat nå vindstille, lett snøvær. Noen få kuldegrader

Snow Profile

5 cm F PP/DF D, 15 cm 1F-P 0 mm D, 11 cm P RGwp 0 mm D, 12 cm P- RGwp 0 mm D, 23.5 cm P/1F+ RGwp 0 mm/0 mm, 2.5 cm 4F+ FC/SH 2 mm/2 mm D Øvre del, 9.5 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 2 mm D, 19 cm P MFcr, 17 cm 1F MF/DH 2 mm/3 mm -0.6 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 1 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 30 cm, -5.5 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -2.8 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 90 cm, -0.4 °C @ 110 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257500

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 17:59

501 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn på konveks le formasjon. Ble skytende sprekker rund meg

ObsID: 257501

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 17:46

458 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Relativt stor flate (ca 50m2) som kollapset her. Har iløpet av 500m hatt 4-5 drønn, lignede størrelse. Fokksnøflak med lag av kantkornet snø under.

ObsID: 257502

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

23.02.2021 kl. 11:46

662 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Mot Skjelviknubben
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Sandnessjøen under Bonden
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Småtindene
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Sølve@Nordland_fk
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Begerkrystaller mot bakken
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Sølve@Nordland_fk Comment:  Avrundede kantkorn over skare
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Crust Dry Snødekket er relativt likt mellom 100 og 700 meter. Begerkrystaller mot bakken, relativt homogen pakke med fokksnø, litt løsere på toppen under mildværsskare. Lagene er generelt hardere i høyden. I høyden var det også et aktivt lag med kantkorn over skare som jeg ikke fant lavere i terrenget. Sandhørnøya er mindre avblåst enn omliggende fjell. Mulig mildværrskaren er lokal og har holdt på snøen.

Tests

LBT Både ved 200 moh og 400 moh ble det brudd i begerkrystaller ved bakken ved moderat belastning.

CTV@95cmQ1 Poor Brudd i begerlag ved bakken og deretter i kantkorn over skarelag @80.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Selv om de svake lagene er lett å påvirke i testene ligger de mange steder dypt og vil være lettest å påvirke av skiløper der snødekke er tynt. Dersom man får brudd i de vedvarende svake lagene kan skredene bli store. Det er ikke observert ustabil fokksnø på dette fjellet. Mildværsskaren har nok hindret vindtransporten man har hatt andre steder i regionen. Snødekket er litt spesielt da det er nesten ikke har vært utsatt for mildvær. Det er tele i bakken og i de fleste bekkedaler er det mye is under snøen. Snødekket, spesielt i lavlandet, er løsere enn det vi er vant til. Avhengig av nedbørintensitet er det fare for sørpeskred i lavlandet og skred som går på kantkorn mot bakken. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C 6 m/s from SW ↗ 70% clouds Lette snøbyger og solgløtt imellom. Snøtransport mens det snødde, men ellers er det ikke snø tilgjengelig for transport i dette området.

Snow Profile

1 cm F PP D, 1 cm K MFcr D, 8 cm 1F DF D, 70 cm P RG D Stedvis 1f fasthet, 1 cm F FC 2 mm D, 15 cm K RG D, 4 cm F DH 3 mm D -0.1 °C @ 0 cm, -1.5 °C @ 5 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.9 °C @ 15 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -2.5 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 90 cm, -0.8 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile SV heng.

ObsID: 257413

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 10:35

744 masl

Amund@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Amund@forsvaret Comment:  Varden på toppen, Innerstøtten Snøfjellet. Hard vindpåvirket snødekke. Ingen løssnø til transport på toppen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Merker ikke faretegn når man beveger seg i det mest brukte området. Umiddelbart utenfor drønner det i snøen helt opp til skoggrensen. Disse forplanter seg over store områder, f.eks. hele heng. Viktig å være klar over dette på tur ned, slik at man ikke roter seg inn i bratte heng (over 30 grader).

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært ustabilt snødekke, spesielt opp til skoggrensen. Har ikke merket faretegn over skoggrensen, men her har jeg også gått i spor. Nedbøren som har kommet siste døgn har ikke lagt seg i stor grad. Været har blitt mildere iløpet av ettermiddagen/kvelden. Men fortsatt snø som nedbør i Flostrand klokken 1800 og minus 2 grader. Som nevnt i farevarselet vil mildvær og regn gjøre snødekket svært ustabilt. Forecast correct

Weather

Snow -8 °C 100% clouds Temperaturen har vært jevn på fra -5 på 80moh. til -8 750moh. Det har snødd svært lett og etter 3 timer hadde ingen lagt seg på bilen. Lite vind.

ObsID: 257507

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 09:07

28 masl

Amund@forsvaret (***)

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 257347

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

23.02.2021 kl. 08:17

11 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Setvikdalen - Glombergan,

ObsID: 257483

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

23.02.2021 kl. 08:17

90 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lav temperatur i natt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur økning ut over dagen .

Weather

Rain 1 °C Setvikdalen (0moh) kl 08:21 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Kilvika (0 moh) kl 09:13 Ingen, 0,0 °C.

ObsID: 257484

Svartisen / RANA

Snow

23.02.2021 kl. 07:12

31 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Litt vanskelig å beregne nysnømengde da nysnø har kommet med vind

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from E ← 100% clouds Siden i går kveld har det snødd lett kombinert med vind. Fortsatt kuldegrader her.

ObsID: 257331

Svartisen / RANA

Snow

21.02.2021 kl. 12:35

475 masl

StefanW (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Tests

ECTP24@35cmQ2 Good Brudd i øverste kantkornlaget

Weather

Snow -9 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 256969

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

21.02.2021 kl. 11:56

19 masl

Tjugen (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

Weather

Snow -2.5 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Kraftig snøfokk med vindretning fra Øst, Sør/Øst. Vindkast oppe i 20 m/s. Vindhastighet ca 10 m/s i snitt. Mye vindtransport av snø.

ObsID: 256961

Svartisen / RANA

Snow

21.02.2021 kl. 10:51

33 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

Snow -1 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Vinden har økt på i styrke og det har begynt å snø. Moderat til kraftig snøfokk.

ObsID: 256926

Svartisen / RANA

Snow

21.02.2021 kl. 08:46

31 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Weather

No precipitation -2 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Ingen nedbør nå på morgenen, vind fra Ø sektor, noen få kuldegrader. Lørdag ettermiddag/kveld lette snøbyger kombinert med vind

ObsID: 256909

Svartisen / RANA

Snow

20.02.2021 kl. 15:52

476 masl

Amund@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Amund@forsvaret Comment:  Ufarlig skred. Men det går igjen over hele fjellet at det er svært lett å løse ut både små og store skred.

Danger Sign

Recent avalanches Svært lett å løse ut skred. Løste ut et lite skred mot vest.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ekstremt lett å få kollaps samt forplantning. Forplantning over store områder.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært lett å påvirke svakt lag. Dette forplanter seg over store avstander. Ytterligere nedbør utover dagen gjør det enda enklere å påvirke det svake laget. Forecast correct Det finnes også en del fokksnøflak i sør og østlige himmelretning.

Weather

Snow -5 °C 4 m/s from E ← 100% clouds Noen få snøfnugg i lufta. Startet med lett snøvær akkurat.

ObsID: 256845

Svartisen / RANA

Snow

20.02.2021 kl. 15:13

366 masl

Amund@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Kollaps hele tjønna. Omtrent 20m diameter.

ObsID: 256812

Svartisen / RANA

Snow

20.02.2021 kl. 15:01

309 masl

Amund@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn i snøen noen meter til høyre for stien mot Grotneshytta.

ObsID: 256810

Svartisen / RANA

Snow

20.02.2021 kl. 14:19

422 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  StefanW Comment:  God forplantningsevne
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  StefanW Comment:  Rimkrystall
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Tests

ECTN15@45cmQ3 Medium Skarelag

ECTP6@35cmQ2 Poor Nedsnødd overflaterim

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from W → 90% clouds

Snow Profile

4 cm F DF 1 mm D, 32 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F MF 2 mm M, 0.5 cm I MFcr 1 mm M, 1 cm F FC 2 mm D, 15 cm 4F 1 mm D, 0.5 cm I MFcr, 13 cm 1F MF 1 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm -5 °C @ 2 cm, -6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 256811

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

20.02.2021 kl. 08:00

45 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 256901

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

20.02.2021 kl. 08:00

90 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær omslag. Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

No precipitation 0 °C Kilvika (0moh) kl 08:00 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 256902

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.