Avalanche forecast for Svartisen Friday 2021-02-19

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex conditions. Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks. Remotely triggered avalanche are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-20 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

19.02.2021 kl. 13:51

668 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ganske stort drønn her

ObsID: 256644

Svartisen / RANA

Snow

19.02.2021 kl. 13:08

624 masl

tuh@nve (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  tuh@nve Comment:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Snøprofil. Laget med kantkorn der ECT gikk til brudd vises tydelig under fokksnøen.
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snøen er ujevnt fordelt i terrenget.
Image Of Tests
Image 5 of 5 Of:  Tests Copyright:  tuh@nve Comment:  Lille blokktest med brudd i kantkorn under skare. Bruddtype Q3.

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks Ferske sprekker i tynt lag med fokksnø. Brudd gikk på overflaterim.

Whumpf sound

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger SW, W, NW Vet lite om utbredelsen til dette laget, men med vind fra øst de siste dagene er det antagelig mest relevant i vestlig sektor. Der vi fant dette laget var det et tynt lag med fokksnø over som viste god evne til bruddforplantning, men siden fokksnøflaket var såpass tynt (ca 5 cm) ville det ikke blitt store skred der. Det var ikke overflaterim i snøprofilen vi gravde litt lenger opp. Er usikker på om det bør tas med som eget skredproblem på varsom.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Anser dette som skredproblem nummer en. Drønn og ECTP indikerer at laget har god evne til brudforplantning. Har de siste dagene hørt drønn i både vestvendt og østvendt terreng, noe som tyder på at problemet er til stede i flere/alle himmelretninger.

Weather

No precipitation

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Vinden har flyttet på snøen og den er ujevnt fordelt i terrenget. Mest myk fokksnø over skoggrensa på dagens obstur. Fin løssnø i skogen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hørte også i dag (som de forrige to dagene) drønn i snøen som viser at det svake laget med kantkorn er aktivt og kan påvirkes av en skiløper. Med et tynt skarelag og ca 50 cm relativt hard fokksnø over tror jeg skred kan bli store der det er nok snø. Med påfyll av nysnø lørdag og søndag vil belastningen på snøen og skredfaren øke noe. Forecast correct Har inntrykk av at varslet stemmer bra.

Tests

LBT@53cmQ3 Lett klapping på siden av blokka. Kantkorn under skare.

ECTP23@48cmQ3 Selv om bruddflaten er Q3 er det tydelig god evne til bruddforplantning. Kantkorn under ca 50 cm fokksnø og et tynt lag med skare.

Snow Profile

ObsID: 256614

Svartisen / RANA

Snow

19.02.2021 kl. 13:07

621 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Kantkorn i snøpakken
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl Gikk lett til brudd i vsl i LBT lett kakk på siden, ECT måtte det noe mere belastning til, men når det gikk der, så var det med god bruddforplantning. Q3 på bruddflate i begge tester

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl Nedsnødd/ nedfokket overflaterim dannet etter 14.02. Der hvor det finnes, så ligger det på hardt lag.

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Vind fra Ø sektor, overskyet ingen nedbør, kuldegrader

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Løs og ubundet snø i skogen. Over skoggrense og opp er det mye vindpakket myk snø. Vind av forskjellige retninger har gjort at knauser og rygger er avblåste. Mest snø i forsenkinger og terrengformasjoner i le. Ganske likt både på ytre og indre deler av sørlig del av regionen nå. Snøgrense ved havnivå helt ut til kysten

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fortsatt krevende forhold. Nye myke fokksnøflak på nedfokket overflaterim er et skredproblem her. Tråkket lett ut myke flak på vestvendt konveks idag. Her var flak ca 5cm tynne, noe som tyder på at det kan være lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå. Men her virker det som om tidligere observerte vsl begynner å bli aktive. Gikk til brudd i to forskjellige tester, på hver sin side av skarelag. I ECT full bruddforplantning i det øverste svake laget som ligger mellom to skarelag hvor det overliggende ikke er bærende. I LBT gikk det til brudd i nok et vsl mellom to skarelag, her anser jeg overliggende lag som bærende. Men her gikk det med lite tilleggslast. Mere pålagring av snø kombinert med vind i vestvendte lesider, kan gjøre at det kan bli tilstrekkelig tilleggslast som gjør at vsl blir påvirket, og det kan gå naturlig utløste skred i disse eksposisjonene. Allerede nedfokket overflaterim på harde underliggende flak er allerede lette og påvirke og trenger regn for å bli eliminert., Forecast correct Fg og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Tests

LBT@52cmQ3 Gikk til brudd i svakt lag kant under skare

ECTP23@48cmQ3 Medium Gikk til brudd i kant under skare

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 4F DF D, 11 cm 1F-P DFbk 0 mm D, 4 cm 1F DF D, 19 cm 1F-P DF D, 8 cm P RGwp 0 mm D, 1.5 cm P MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D Øvre del, 2 cm P MFcr D, 6 cm 4F FC 2 mm D Øvre del, 11 cm P MFcr, 23 cm 1F/1F MF/FC D-M D-M nederst v/ bakken -5.8 °C @ 0 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -0.7 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256642

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

19.02.2021 kl. 12:30

441 masl

Tjugen (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: For kommunen. Beskrivelse: Ved ferdsel i trygt terreng er det mye indikasjoner på flakdannelser, og visuelle bruddforplantninger på fokksnø/flak. Virker å være flere lagdelinger. Alle himmelretninger er representert, men spesielt lesider Øst, og lesider Nord/vest. Faregrad 3 er korrekt, men kan være høyere på utsatte steder. Noe Noe vindtransport av snø observert, med retning fra Sør/Øst. Mest fokk over 500 moh.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 256637

Svartisen / RANA

Snow

19.02.2021 kl. 12:18

564 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Flak på overflaterim
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Sprakk lett opp på konveksformasjon

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 256645

Svartisen / RANA

Snow

19.02.2021 kl. 11:51

502 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske myke fokksnøflak sprekker lett opp, nedfokka nysnø

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Ingen nedbør, vind fra Ø, kuldegrader.

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Snow line at 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Løst i skogen noe mere vindpåvirket men mykt like over skoggrensen. Finner overflaterim på mykt underlag.

ObsID: 256643

Svartisen / MELØY

Snow

18.02.2021 kl. 11:44

150 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 200 masl

Weather

No precipitation -10 °C 10 m/s from SE ↖ Nydelig dag, minus 10 på formiddagen, og kaldere på nattestid

Snow Cover

50 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Det er kommet et nytt rimlag dem siste dagene, dette finner du overalt der det ikke er vindpåvirket

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold generelt i fjellet. Det ligger nedsnødd rim, kantkorn både over å under skarelag her i glomfjorden Det har dannet seg et nytt rimlag dem siste dagene. Mye sterk vind fra sørøst oppe ved isen, og det legger seg ny fokksnø i bratte heng, og dette i tillegg til den meldte nysnøen som kommer i høyden. Det kan bli liggende oppå overflaterimen som igjen vil skape samme problem som vi har pr dags dato Forecast correct

Tests

ECTP1@11cmQ1 Poor Bryter å forplanter seg kun ved saging både over å under skarelag

ECTP1@10cmQ1 Poor Bryter og forplanter seg kun ved saging

LBT@10cmQ1 Bryter ved saging

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH/SHsu, 10 cm P RG 0 mm D, 1 cm F SHsu 2 mm D, 7 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm F SH/SHsu 2 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D -8.3 °C @ 10 cm, -6.7 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -3.1 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256385

Svartisen / RANA

Snow

17.02.2021 kl. 16:48

651 masl

tuh@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Tydelig vindpåvirket snø over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Løssnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  I skogen
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve

Danger Sign

Whumpf sound

Weather

No precipitation

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Her i området er snøen over skoggrensa vindpåvirket etter vinden i går kveld. Mest hard fokksnø, men også områder med mykere fokksnø og lommer med løssnø på skjermede plasser. I skogen er det fortsatt løs og fin snø.

ObsID: 256205

Svartisen / Lia

Snow

17.02.2021 kl. 01:55

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 01:55 (+01:00) Snø på FV17 løsnet fra ur 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 257147

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 18:20

587 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skoggrense, mange store drønn, svakt lag overflaterim mellom nyere og eldre fokksnø/skare (den gamle snøpakken)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl

Weather

No precipitation -10 °C 9 m/s from SE ↖ I høyden blåste det idag godt, vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt og klart vær

Snow Cover

59 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Løs og ubundet snø i skogen, vindpakket myk over skogen. God transport av snø inn i lesider nå. Men fant også myk urørt snø i formasjoner hvor vinden ikke har tatt tak.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold nå. Vinden har nå dreid til fra SØ retning, og vi får nå ny pålagring med myke fokksnøflak på overflaterim i V eksposisjoner. Dette ser ut til å ha lagt seg på eldre nedfokket overflaterim dannet i begynnelsen av februar. I belastningstest gikk det til brudd i det ferskeste svake laget. Nedfokket overflaterim i Ø eksposisjoner er det andre problemet, i snøprofil og belastningstest gjort lørdag, virket overliggende flak være noe hardere og kompakt, men fikk god bruddforplantning også i den testen da. Tråkket lett ut flak i V leformasjon i dag, fokksnø på overflaterim, på hard underliggende fokksnø Nedfokket svakt lag vil vi måtte slite med en stund fremover, vi må ha regn til fjelltopphøyde for å få eliminert dette problemet. Dersom vi får snø kombinert med vind vil vi få enda et problem, nye myke flak som kan løses ut av skiløper i bratt terreng av skiløper, eventuelle skred i de myke flakene kan bli nok tilleggslast til at vedvarende svake lag påvirkes og vi får større skred. Forecast correct Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjon

Tests

ECTP17@25cmQ1 Medium Gikk til brudd i nedfokket svakt lag av overflaterim. Overliggende flak mykt, tynt svakt lag (2cm) glatt bruddflate, krystall ca 2mm str

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ettermiddagstur med begrenset sikt pga dagslyset tok slutt

Snow Profile

25 cm 1F-P DFbk D, 2 cm 4F SH 2 mm D Hele laget Mest sannsynlig dannet i etterkant av snøværet, kalde klare netter siden søndag 14.02, 3 cm P RGwp 0 mm D, 1.5 cm 4F SH 2 mm D Overflaterim dannet uke 5 og 6, dette laget som var nedsnødd/nedfokket før siste snøfall, ref obs 10.02, 7 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm P RG D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255956

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 17:53

527 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten tilleggslast fokksnø leformasjon

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255957

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

16.02.2021 kl. 15:15

839 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Økning i vind fra Østlig, Sør/østlig retning gir vindtransport av snø. Utsatte steder er snøfokk kraftig, og gir også mye snøfokk lavere i terrenget. Nesten helt ned til havnivå. Denne vindretningen er ny etter at det kom snø i området, og gir nå pålagring/flak i lesider Nord/Vest

ObsID: 255915

Svartisen / BEIARN

Snow

16.02.2021 kl. 13:29

578 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps Comment:  Målet vekk 40cm nysnø før ect testen startet.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  André@obskorps Comment:  Tatt lørdag på privat tur. 2cm overflaterim.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske sprekker i fokksnø på nedføyket nysnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 600 masl Finner nedsnødd overflaterim over 600moh. Uvisst hvor høyt jeg finner det igjen. Utrolig nok får jeg ikke forplantning i noen av testene... Kun LBT gir indikasjoner på at det ikke er helt trygt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 400 masl Jeg har ikke hvert over 600moh og er derfor usikker om tilstanden på kantkornlaget over 600 MOH. Det har hvert lite snø og veldig avblåst i høyden. Det kan finnes lommer med kantkorn i nord, nord vest. Da det har hvert mye sørøstlig vind før snøen kom.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW between 1400 masl and 600 masl

Weather

No precipitation -6.8 °C 7 m/s from SE ↖

Snow Cover

110 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ingen såle under 350moh, nysnøen ligger for det meste på barmark. Fra 350 opp til 450 ligger nysnøen på et belte av kantkorn/beger krystaller som har startet å runde seg. Kantkorn/beger krystallene kleber seg sammen når jeg klemmer dem sammen i hånden. Over 450moh ligger nysnøen på kantkorn og skarelag som vist i snøprofilen. Over tregrensa blåser det meste av nysnø bort nå og legger seg i lesider mot nord, nord vest.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vinden lager fokksnø i leheng som er lett for en skiløper å løse ut. Det finnes også svake lag i snødekke og de er vanskelig å forutse. Snødekke gir få tegn på å være ustabilt men der ligger vedvarende svake lag i snødekket. Det har hvert vanskelig å få drønn når jeg går alene, men i grupper på to kommer de fram. Fokksnø en vil stabilisere seg i løpet av noen dager og dee vedvarende svake lagene har fått snø på seg og presses ned og økt temp som gjør at de stabiliseres over tid. Forecast correct Vanskelige forhold ute nå. Fravær av faresignaler gjør at snøen føles stabil men er vanskelig å tolke.

Tests

ECTN20@68cmQ2 Medium Får ikke forplantning på ect, men hele blokka løsner når jeg slår litt på siden som LBT. Da forplanter bruddet seg over blokka.

LBT@68cmQ2 Tydelig brudd med lyd på kantkorn mot nysnø overgang.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Se ett lite skred på3mil lang kjøretur langs dalen. Leheng i sørvest over tregrensa på mandag.

Snow Profile

30 cm F DF 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K IF D, 26 cm P FC 3 mm D -9.7 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -8.2 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255896

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 08:03

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Måtte stoppe og ta bilde på vei til arbeid. Frostrøyk over Ranafjorden.

Weather

No precipitation -18 °C 2 m/s from SE ↖ Kald og klar vinterdag, litt mindre vind fra SØ her enn i Utskarpen, ingen nedbør siste døgn.

ObsID: 255750

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.