Avalanche forecast for Svartisen Wednesday 2021-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Increasing wind (gale from SE) increase the risk of natural avalanches. Fresh wind slabs might overload persistent weak layers. As a skier, you might trigger avalanches remotely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-21 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

17.02.2021 kl. 16:48

651 masl

tuh@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Tydelig vindpåvirket snø over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Løssnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  I skogen
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Her i området er snøen over skoggrensa vindpåvirket etter vinden i går kveld. Mest hard fokksnø, men også områder med mykere fokksnø og lommer med løssnø på skjermede plasser. I skogen er det fortsatt løs og fin snø.

Weather

No precipitation

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 256205

Svartisen / Lia

Snow

17.02.2021 kl. 01:55

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

17. Feb 01:55 (+01:00) Snø på FV17 løsnet fra ur 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 257147

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 18:20

587 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

59 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Løs og ubundet snø i skogen, vindpakket myk over skogen. God transport av snø inn i lesider nå. Men fant også myk urørt snø i formasjoner hvor vinden ikke har tatt tak.

Weather

No precipitation -10 °C 9 m/s from SE ↖ I høyden blåste det idag godt, vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt og klart vær

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skoggrense, mange store drønn, svakt lag overflaterim mellom nyere og eldre fokksnø/skare (den gamle snøpakken)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold nå. Vinden har nå dreid til fra SØ retning, og vi får nå ny pålagring med myke fokksnøflak på overflaterim i V eksposisjoner. Dette ser ut til å ha lagt seg på eldre nedfokket overflaterim dannet i begynnelsen av februar. I belastningstest gikk det til brudd i det ferskeste svake laget. Nedfokket overflaterim i Ø eksposisjoner er det andre problemet, i snøprofil og belastningstest gjort lørdag, virket overliggende flak være noe hardere og kompakt, men fikk god bruddforplantning også i den testen da. Tråkket lett ut flak i V leformasjon i dag, fokksnø på overflaterim, på hard underliggende fokksnø Nedfokket svakt lag vil vi måtte slite med en stund fremover, vi må ha regn til fjelltopphøyde for å få eliminert dette problemet. Dersom vi får snø kombinert med vind vil vi få enda et problem, nye myke flak som kan løses ut av skiløper i bratt terreng av skiløper, eventuelle skred i de myke flakene kan bli nok tilleggslast til at vedvarende svake lag påvirkes og vi får større skred. Forecast correct Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjon

Tests

ECTP17@25cmQ1 Medium Gikk til brudd i nedfokket svakt lag av overflaterim. Overliggende flak mykt, tynt svakt lag (2cm) glatt bruddflate, krystall ca 2mm str

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ettermiddagstur med begrenset sikt pga dagslyset tok slutt

Snow Profile

25 cm 1F-P DFbk D, 2 cm 4F SH 2 mm D Hele laget Mest sannsynlig dannet i etterkant av snøværet, kalde klare netter siden søndag 14.02, 3 cm P RGwp 0 mm D, 1.5 cm 4F SH 2 mm D Overflaterim dannet uke 5 og 6, dette laget som var nedsnødd/nedfokket før siste snøfall, ref obs 10.02, 7 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm P RG D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255956

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 17:53

527 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten tilleggslast fokksnø leformasjon

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255957

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

16.02.2021 kl. 15:15

839 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Økning i vind fra Østlig, Sør/østlig retning gir vindtransport av snø. Utsatte steder er snøfokk kraftig, og gir også mye snøfokk lavere i terrenget. Nesten helt ned til havnivå. Denne vindretningen er ny etter at det kom snø i området, og gir nå pålagring/flak i lesider Nord/Vest

ObsID: 255915

Svartisen / BEIARN

Snow

16.02.2021 kl. 13:29

578 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps Comment:  Målet vekk 40cm nysnø før ect testen startet.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  André@obskorps Comment:  Tatt lørdag på privat tur. 2cm overflaterim.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

110 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ingen såle under 350moh, nysnøen ligger for det meste på barmark. Fra 350 opp til 450 ligger nysnøen på et belte av kantkorn/beger krystaller som har startet å runde seg. Kantkorn/beger krystallene kleber seg sammen når jeg klemmer dem sammen i hånden. Over 450moh ligger nysnøen på kantkorn og skarelag som vist i snøprofilen. Over tregrensa blåser det meste av nysnø bort nå og legger seg i lesider mot nord, nord vest.

Weather

No precipitation -6.8 °C 7 m/s from SE ↖

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske sprekker i fokksnø på nedføyket nysnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vinden lager fokksnø i leheng som er lett for en skiløper å løse ut. Det finnes også svake lag i snødekke og de er vanskelig å forutse. Snødekke gir få tegn på å være ustabilt men der ligger vedvarende svake lag i snødekket. Det har hvert vanskelig å få drønn når jeg går alene, men i grupper på to kommer de fram. Fokksnø en vil stabilisere seg i løpet av noen dager og dee vedvarende svake lagene har fått snø på seg og presses ned og økt temp som gjør at de stabiliseres over tid. Forecast correct Vanskelige forhold ute nå. Fravær av faresignaler gjør at snøen føles stabil men er vanskelig å tolke.

Tests

ECTN20@68cmQ2 Medium Får ikke forplantning på ect, men hele blokka løsner når jeg slår litt på siden som LBT. Da forplanter bruddet seg over blokka.

LBT@68cmQ2 Tydelig brudd med lyd på kantkorn mot nysnø overgang.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 600 masl Finner nedsnødd overflaterim over 600moh. Uvisst hvor høyt jeg finner det igjen. Utrolig nok får jeg ikke forplantning i noen av testene... Kun LBT gir indikasjoner på at det ikke er helt trygt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 400 masl Jeg har ikke hvert over 600moh og er derfor usikker om tilstanden på kantkornlaget over 600 MOH. Det har hvert lite snø og veldig avblåst i høyden. Det kan finnes lommer med kantkorn i nord, nord vest. Da det har hvert mye sørøstlig vind før snøen kom.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW between 1400 masl and 600 masl

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Se ett lite skred på3mil lang kjøretur langs dalen. Leheng i sørvest over tregrensa på mandag.

Snow Profile

30 cm F DF 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K IF D, 26 cm P FC 3 mm D -9.7 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -8.2 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255896

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 08:03

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Måtte stoppe og ta bilde på vei til arbeid. Frostrøyk over Ranafjorden.

Weather

No precipitation -18 °C 2 m/s from SE ↖ Kald og klar vinterdag, litt mindre vind fra SØ her enn i Utskarpen, ingen nedbør siste døgn.

ObsID: 255750

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

15.02.2021 kl. 14:00

496 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen Comment:  Vindretning her, har vært fra Vest

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Observasjoner i fjellet i godt vær viser at det har vært mye vindtransport av snø, og opplagring/flakdannelser i lesider Øst. Mye skavler. Det ligger også mye ny puddersnø, som er klar for transport hvis vinden øker. Vindstille i fjellet, ikke noe snøfokk.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 255700

Svartisen / RANA

Snow

15.02.2021 kl. 10:59

601 masl

Ole Martin K (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K

Avalanche Observation

15. Feb 11:01 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Steep slope

ObsID: 255601

Svartisen / MELØY

Snow

15.02.2021 kl. 10:56

797 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Litt nysnø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Snøen begynner å flake seg fra 500 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Hagl i overflaten på 600 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Tatt mot øst

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 1 masl. Snow line at 1 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det begynner å bli en god del snø i dalene å i høyden. Oppe ved Svartisen er det kommet mye, og i fokksnøen kan det være flere meter. Det har vært en kald natt, og snøen begynner å flake seg i høyden

Weather

-8 °C Nydelig dag, blå himmel og sol. - 10 i høyden og ingen vind

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Oppe ved Svartisen begynner snøen å binde seg. I områder hvor det er snø som ligger på skare i bratte heng skal en være obs på, det er også store hengende skavler. Forecast too high

Tests

ECTP30@50cmQ3 Good Skal mye til for å få brudd, snøen stabiliserer seg

LBT@50cmQ3 Funn av sprø hagl i bruddet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Dette gjelder for det området testen er gjort, lengre ut på kysten, eller lengre opp i høyden kan forholdene være annerledes

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Forholdene i dag virker og være annerledes, ingen aktivitet observert

Snow Profile

1 cm 4F PPgp 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F PP/PPgp 3 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm M -6.8 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4.6 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm Fant ikke rimlaget igjen, men det gjelder kun for området jeg har tatt prøver i

ObsID: 255679

Svartisen / RANA

Snow

15.02.2021 kl. 08:45

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -10 °C from SE ↖ En kald og klar vinterdag her. Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra SØ, kuldegrader. Kom litt snø tidlig søndag morgen. (Ca 5cm)

ObsID: 255577

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 15:25

479 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  StefanW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker først fra skogsgrensen mens snøen i skogen var mindre vindpåvirket.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255439

Svartisen / SALTDAL

Snow

14.02.2021 kl. 14:16

690 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  RichardFjellaksel

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden snø selv høyt i fjellet, har vært transportert en del snø fra N-NV.

Weather

-10 °C 60% clouds Noen forbigående byger

Notes

Ingen ferske skred. Ved mer vind blir faregrad høyere her.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn fra 500moh.

ObsID: 255421

Svartisen / MELØY

Snow

14.02.2021 kl. 14:15

547 masl

Bjrnolah UH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 30-40cm snø. Lett pudder øverst.

Weather

-3 °C 0 m/s 70% clouds Skydekke med innslag av sol

Avalanche Observation

14. Feb 14:10 (+01:00) Dry slab avalanche Unknown Unknown E-facing Avalanche release at 680 masl and ended at 644 masl Steep slope Lite skred på andre sida av "dalen". 3 menn gjekk på skrå mot venstre under og forbi skredet.

Incident

Ikkje registrert Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 255423

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 13:38

212 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StefanW
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StefanW

Danger Sign

Whumpf sound

Avalanche Observation

14. Feb 13:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered N-facing Avalanche release at 210 masl and ended at 210 masl 40 cm high and 15 m wide fracture Slab

ObsID: 255417

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 12:33

39 masl

StefanW (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hele bakgården (100m²) kollapset synlig, hørbart og søkk på flere cm kjentes under skiene.

ObsID: 255399

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 11:42

362 masl

jorgen@rana (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  jorgen@rana

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige drønn hele veien

Tests

CTV@38cmQ2

Avalanche Problems

Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. SE

ObsID: 255389

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 11:30

708 masl

ToreK (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hyppige og kraftige drønn. Enkelte drønn går langt, flere sekunder. Meget stor bruddforplantningsevne(?)

ObsID: 255515

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 09:51

94 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Mye drønn

ObsID: 255346

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.