Avalanche forecast for Svartisen Tuesday 2021-02-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from east., change to fresh breeze from the east during renoon.
-14 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 18:20

587 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -10 °C 9 m/s from SE ↖ I høyden blåste det idag godt, vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt og klart vær

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold nå. Vinden har nå dreid til fra SØ retning, og vi får nå ny pålagring med myke fokksnøflak på overflaterim i V eksposisjoner. Dette ser ut til å ha lagt seg på eldre nedfokket overflaterim dannet i begynnelsen av februar. I belastningstest gikk det til brudd i det ferskeste svake laget. Nedfokket overflaterim i Ø eksposisjoner er det andre problemet, i snøprofil og belastningstest gjort lørdag, virket overliggende flak være noe hardere og kompakt, men fikk god bruddforplantning også i den testen da. Tråkket lett ut flak i V leformasjon i dag, fokksnø på overflaterim, på hard underliggende fokksnø Nedfokket svakt lag vil vi måtte slite med en stund fremover, vi må ha regn til fjelltopphøyde for å få eliminert dette problemet. Dersom vi får snø kombinert med vind vil vi få enda et problem, nye myke flak som kan løses ut av skiløper i bratt terreng av skiløper, eventuelle skred i de myke flakene kan bli nok tilleggslast til at vedvarende svake lag påvirkes og vi får større skred. Forecast correct Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjon

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skoggrense, mange store drønn, svakt lag overflaterim mellom nyere og eldre fokksnø/skare (den gamle snøpakken)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl

Snow Cover

59 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Løs og ubundet snø i skogen, vindpakket myk over skogen. God transport av snø inn i lesider nå. Men fant også myk urørt snø i formasjoner hvor vinden ikke har tatt tak.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ettermiddagstur med begrenset sikt pga dagslyset tok slutt

Tests

ECTP17@25cmQ1 Medium Gikk til brudd i nedfokket svakt lag av overflaterim. Overliggende flak mykt, tynt svakt lag (2cm) glatt bruddflate, krystall ca 2mm str

Snow Profile

25 cm 1F-P DFbk D, 2 cm 4F SH 2 mm D Hele laget Mest sannsynlig dannet i etterkant av snøværet, kalde klare netter siden søndag 14.02, 3 cm P RGwp 0 mm D, 1.5 cm 4F SH 2 mm D Overflaterim dannet uke 5 og 6, dette laget som var nedsnødd/nedfokket før siste snøfall, ref obs 10.02, 7 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm P RG D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255956

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 17:53

527 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten tilleggslast fokksnø leformasjon

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255957

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

16.02.2021 kl. 15:15

839 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Økning i vind fra Østlig, Sør/østlig retning gir vindtransport av snø. Utsatte steder er snøfokk kraftig, og gir også mye snøfokk lavere i terrenget. Nesten helt ned til havnivå. Denne vindretningen er ny etter at det kom snø i området, og gir nå pålagring/flak i lesider Nord/Vest

ObsID: 255915

Svartisen / BEIARN

Snow

16.02.2021 kl. 13:29

578 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps Comment:  Målet vekk 40cm nysnø før ect testen startet.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  André@obskorps Comment:  Tatt lørdag på privat tur. 2cm overflaterim.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6.8 °C 7 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vinden lager fokksnø i leheng som er lett for en skiløper å løse ut. Det finnes også svake lag i snødekke og de er vanskelig å forutse. Snødekke gir få tegn på å være ustabilt men der ligger vedvarende svake lag i snødekket. Det har hvert vanskelig å få drønn når jeg går alene, men i grupper på to kommer de fram. Fokksnø en vil stabilisere seg i løpet av noen dager og dee vedvarende svake lagene har fått snø på seg og presses ned og økt temp som gjør at de stabiliseres over tid. Forecast correct Vanskelige forhold ute nå. Fravær av faresignaler gjør at snøen føles stabil men er vanskelig å tolke.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske sprekker i fokksnø på nedføyket nysnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 600 masl Finner nedsnødd overflaterim over 600moh. Uvisst hvor høyt jeg finner det igjen. Utrolig nok får jeg ikke forplantning i noen av testene... Kun LBT gir indikasjoner på at det ikke er helt trygt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 400 masl Jeg har ikke hvert over 600moh og er derfor usikker om tilstanden på kantkornlaget over 600 MOH. Det har hvert lite snø og veldig avblåst i høyden. Det kan finnes lommer med kantkorn i nord, nord vest. Da det har hvert mye sørøstlig vind før snøen kom.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW between 1400 masl and 600 masl

Snow Cover

110 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ingen såle under 350moh, nysnøen ligger for det meste på barmark. Fra 350 opp til 450 ligger nysnøen på et belte av kantkorn/beger krystaller som har startet å runde seg. Kantkorn/beger krystallene kleber seg sammen når jeg klemmer dem sammen i hånden. Over 450moh ligger nysnøen på kantkorn og skarelag som vist i snøprofilen. Over tregrensa blåser det meste av nysnø bort nå og legger seg i lesider mot nord, nord vest.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Se ett lite skred på3mil lang kjøretur langs dalen. Leheng i sørvest over tregrensa på mandag.

Tests

ECTN20@68cmQ2 Medium Får ikke forplantning på ect, men hele blokka løsner når jeg slår litt på siden som LBT. Da forplanter bruddet seg over blokka.

LBT@68cmQ2 Tydelig brudd med lyd på kantkorn mot nysnø overgang.

Snow Profile

30 cm F DF 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K IF D, 26 cm P FC 3 mm D -9.7 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -8.2 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255896

Svartisen / RANA

Snow

16.02.2021 kl. 08:03

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Måtte stoppe og ta bilde på vei til arbeid. Frostrøyk over Ranafjorden.

Weather

No precipitation -18 °C 2 m/s from SE ↖ Kald og klar vinterdag, litt mindre vind fra SØ her enn i Utskarpen, ingen nedbør siste døgn.

ObsID: 255750

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

15.02.2021 kl. 14:00

496 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen Comment:  Vindretning her, har vært fra Vest

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Observasjoner i fjellet i godt vær viser at det har vært mye vindtransport av snø, og opplagring/flakdannelser i lesider Øst. Mye skavler. Det ligger også mye ny puddersnø, som er klar for transport hvis vinden øker. Vindstille i fjellet, ikke noe snøfokk.

ObsID: 255700

Svartisen / RANA

Snow

15.02.2021 kl. 10:59

601 masl

Ole Martin K (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K

Avalanche Observation

15. Feb 11:01 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Steep slope

ObsID: 255601

Svartisen / MELØY

Snow

15.02.2021 kl. 10:56

797 masl

Rune@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Litt nysnø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Snøen begynner å flake seg fra 500 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Hagl i overflaten på 600 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  Rune@obskorps Comment:  Tatt mot øst

Weather

-8 °C Nydelig dag, blå himmel og sol. - 10 i høyden og ingen vind

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Oppe ved Svartisen begynner snøen å binde seg. I områder hvor det er snø som ligger på skare i bratte heng skal en være obs på, det er også store hengende skavler. Forecast too high

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Dette gjelder for det området testen er gjort, lengre ut på kysten, eller lengre opp i høyden kan forholdene være annerledes

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 1 masl. Snow line at 1 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det begynner å bli en god del snø i dalene å i høyden. Oppe ved Svartisen er det kommet mye, og i fokksnøen kan det være flere meter. Det har vært en kald natt, og snøen begynner å flake seg i høyden

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Forholdene i dag virker og være annerledes, ingen aktivitet observert

Tests

ECTP30@50cmQ3 Good Skal mye til for å få brudd, snøen stabiliserer seg

LBT@50cmQ3 Funn av sprø hagl i bruddet

Snow Profile

1 cm 4F PPgp 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F PP/PPgp 3 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm M -6.8 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4.6 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm Fant ikke rimlaget igjen, men det gjelder kun for området jeg har tatt prøver i

ObsID: 255679

Svartisen / RANA

Snow

15.02.2021 kl. 08:45

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -10 °C from SE ↖ En kald og klar vinterdag her. Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra SØ, kuldegrader. Kom litt snø tidlig søndag morgen. (Ca 5cm)

ObsID: 255577

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 15:25

479 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  StefanW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker først fra skogsgrensen mens snøen i skogen var mindre vindpåvirket.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255439

Svartisen / SALTDAL

Snow

14.02.2021 kl. 14:16

690 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  RichardFjellaksel

Notes

Ingen ferske skred. Ved mer vind blir faregrad høyere her.

Weather

-10 °C 60% clouds Noen forbigående byger

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn fra 500moh.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden snø selv høyt i fjellet, har vært transportert en del snø fra N-NV.

ObsID: 255421

Svartisen / MELØY

Snow

14.02.2021 kl. 14:15

547 masl

Bjrnolah UH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjrnolah UH

Weather

-3 °C 0 m/s 70% clouds Skydekke med innslag av sol

Incident

Ikkje registrert Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 30-40cm snø. Lett pudder øverst.

Avalanche Observation

14. Feb 14:10 (+01:00) Dry slab avalanche Unknown Unknown E-facing Avalanche release at 680 masl and ended at 644 masl Steep slope Lite skred på andre sida av "dalen". 3 menn gjekk på skrå mot venstre under og forbi skredet.

ObsID: 255423

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 13:38

212 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StefanW
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  StefanW

Danger Sign

Whumpf sound

Avalanche Observation

14. Feb 13:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered N-facing Avalanche release at 210 masl and ended at 210 masl 40 cm high and 15 m wide fracture Slab

ObsID: 255417

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 12:33

39 masl

StefanW (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hele bakgården (100m²) kollapset synlig, hørbart og søkk på flere cm kjentes under skiene.

ObsID: 255399

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 11:42

362 masl

jorgen@rana (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  jorgen@rana

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige drønn hele veien

Avalanche Problems

Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. SE

Tests

CTV@38cmQ2

ObsID: 255389

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 11:30

708 masl

ToreK (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hyppige og kraftige drønn. Enkelte drønn går langt, flere sekunder. Meget stor bruddforplantningsevne(?)

ObsID: 255515

Svartisen / RANA

Snow

14.02.2021 kl. 09:51

94 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Mye drønn

ObsID: 255346

Svartisen / BEIARN

Snow

13.02.2021 kl. 16:37

600 masl

André@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 6 Of:  Tests Copyright:  André@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  André@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  André@obskorps

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye drønn og fjernutløsning, skytende sprekker opp til 580moh. Dette på 20-30 cm beger krystaller. Over 580 MOH var det en hardere såle av kantkorn og litt løsere kantkorn under denne igjen. Mindre utviklet en lavere i terrenget. Oppa det hardere laget var det nedsnødd overflaterim. Lbt gikk lett i brudd, ect gikk ikke i forplantning men det kom drønn i området og det løsnet med rutsjeblokk test.

Tests

ECTN25@60cmQ2 Medium Ingen forplantning på 2cm overflaterim...

LBT@60cmQ1

ObsID: 255293

Svartisen / BEIARN

Snow

13.02.2021 kl. 14:04

502 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløsning av skavel. 50m

ObsID: 255160

Svartisen / MELØY

Snow

13.02.2021 kl. 13:30

501 masl

Fjellgeit66 (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Fjellgeit66 Comment:  Kraftig drønn i snøen ved den røde prikken. Det lille raset gikk ved det røde omrisset under Kjelddalstinden.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Fjellgeit66
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Fjellgeit66

Danger Sign

Whumpf sound

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kommet mye snø de siste dagene oppå et rimlag etter lang tid med frost og lite snø. (Målte ca.90cm ved 200moh) Over tregrensa va snøen vindpåvirka. På ca.500moh på ei lita flate like under Føllivatnet i Kjeldalsfjellet kjennte jeg et kraftig drønn i snøen. Så at snøen sank litt sammen der jeg stod og hørte lyden forplante seg oppover fjellet. En liten stund etter ser jeg at det løsner et lite ras i den bratte fjellsida under Kjelddalstinden ca.200-300m fra der jeg stod. Det begynnte å snø og jeg vurderte det som uttrykt å gå videre så jeg snudde og kjørte ned igjen. Stemmer godt med varslet for Svartisen, faregrad 3 idag.

ObsID: 255306

Svartisen / Rana / Svartisen

Snow

13.02.2021 kl. 13:00

587 masl

VegardS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  vegard.strand@celsanordic.com

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred og sprekker i heng. >50 cm bruddkant

ObsID: 255191

Svartisen / RANA

Snow

13.02.2021 kl. 10:40

565 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gøran@ObsKorps

Notes

Skriver mere om snødekke når jeg kommer hjem

Weather

Snow -3 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær og vind fra NV

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nedfokket overflaterim på skare i lesider i østvendte eksposisjoner er nok hovedproblemet nå. (her) Mange store drønn da jeg kom over skogen. Fikk ECTP18Q1 i belastningstest på sted hvor jeg gravde profil, flak var her ca 60cm tykt, 1f-P hardhet, så det var overraskende hardt bare to dager etter det store snøfallet torsdag. Det vil nok være enklest å påvirke svakt lag der flak er tynt. (på konvekse formasjoner). Flaket er relativt hardt, så om man klarer å påvirke svakt lag, så vil skred kunne blir store. (str2- str3) Fortsatt bygevær med snø kombinert med vind som gjør at nye flak dannes i lesider, disse er myke og kan lett løses ut av skiløper i bratt terreng. Uten regn vil dette problemet vare en stund. Gunstig temperatur gjør at eventuelle nye fokksnøflak som dannes med snøvær kombinert med vind, stabiliserer seg relativt raskt Forecast correct Fg og skredproblem stemmer veldig bra.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 500 masl Bare lett snøvær nå, men det fokket lett til moderat i høyden, så det vil dannes nye myke nysnøflak i bratte lesider

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 400 masl Nedsnødd/ nedfokket overflaterim på skare

Snow Cover

69 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry etter siste dager snøfall er det nå ca 70 cm løs ubundet snø i skogen. Over skogen og til topps hvor jeg var idag, er det vekselvis avblåste rygger og knauser, fin kjøresnø i terrengformasjoner og forsendinger. Men også mye vindpakka snø med forskjellig tykkelse, som ligger på den gamle pakken (fokksnø/skare med overflaterim på) Kom også på partier med frys/ smelt skare, så det kan ligne på at det har vært kortvarig mildt opp til ca 400-450moh fredag. Snøgrense går nå til havnivå i hele sørlig del av regionen.

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke optimal sikt da det var bygevær i dag

Tests

ECTP18@65cmQ1 Medium Gikk til brudd i nedfokket overflaterim på skare

Snow Profile

3 cm F PP D, 62 cm 1F-P RGwp 0 mm D, 2 cm 4F SH 2 mm D Hele laget, 1 cm P MFcr D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 11 cm P MFcr D, 10 cm 1F DH 2 mm D -3.3 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 1 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.9 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255121

Svartisen / RANA

Snow

13.02.2021 kl. 10:11

486 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn,

ObsID: 255089

Svartisen / RANA

Snow

13.02.2021 kl. 10:05

454 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Spor i siste timers nysnø

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skogen på rygg formasjon, fokksnøflak, tykt, 1-f hardhet

ObsID: 255088

Svartisen / RANA

Snow

13.02.2021 kl. 09:22

181 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Snow -4 °C from NW ↘ 100% clouds Snøbyger fra V/NV nå på morgenen, lite vind i skogen, men observerte på kjøretur hit vind fra N/NV, høyere temperatur utover mot kysten

Snow Cover

69 cm in total 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 255077

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

13.02.2021 kl. 00:22

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snølagring pga snø og vind fra Nord vest. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ike not snø til at opplagringen blur stor nok.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

Gjelder Fv7438 Sandneslia - ,

ObsID: 255044

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.