Avalanche forecast for Svartisen Thursday 2021-02-11

Highest danger level per day:
4
High
Published:

High avalanche danger. Large natural avalanches are expected. Avoid travel in avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-19 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-17 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

11.02.2021 kl. 18:26

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Weather

Snow -5 °C Sandneslia (500moh) kl 18:26 40 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Avalanche Activity

11. Feb 18:35 (+01:00) - 10. Feb 18:35 (+01:00) Loose dry avalanche Unknown. Spontaneous release E. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Fv7438 Sandneslia - ,

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Er enda relativt lite snø i fjellet, der er bare snøen siste døgnet som kan komme ned. Derav vurdert moderat.. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder fortsatt NV (max 15m/s) og snøbyger, forventes dermed påbygging I østliggende fjellsider .

ObsID: 254787

Svartisen / RANA

Snow

11.02.2021 kl. 17:30

36 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Quick temperature change Område: På dette stedet. Beskrivelse: Temperatur har her steget fra -13 til 0 grader

Large snowfall Område: For kommunen

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Iløpet av dagen har det kommet ca 40cm, totalt siste døgn ca 60cm her. 5 øverste cm i snøpakken er nå fuktig(M) løst og tørt under

Weather

Snow 0 °C 5 m/s from W → 100% clouds Det har snødd mye hele dagen, temperatur har steget fra -13 i morges til 0 grader (her) vind har dreier til fra V sektor og økt på i styrke.

ObsID: 254778

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.02.2021 kl. 17:16

2 masl

skreddeteksjon@nfk (Unknown)

Avalanche Observation

11. Feb 17:15 (+01:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 409 masl and ended at 197 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 254775

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

11.02.2021 kl. 15:45

19 masl

Tjugen (Unknown)

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 254744

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

11.02.2021 kl. 14:20

500 masl

Tjugen (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindretning virker å komme fra Vest. Det begynner å bli fokkskavler. Mye nysnø, ca 30 cm.

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Pudder helt ned til barmark

Weather

Snow from W → 100% clouds

ObsID: 254743

Svartisen / BEIARN

Snow

11.02.2021 kl. 11:35

619 masl

André@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTP17@38cmQ1 Medium Kantkorn

LBT@28cmQ1 Overflate rim, ikke flak nok

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 600 masl Snøen ligger ujevnt over 600moh. Nordvendt ser ut til å ha fått noen heng med snø hvor det har utviklet seg litt tykkere snødekke med store kantkorn/beger krystaller 5mm i størrelse og 5cm tykt lag. Noen plasser er det et 2mm islagt over og andre plasser 7-10cm hard vindpakket snø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 500 masl Har bare hvert på beiarfjfellet. Usikker på hva som skjer høyere oppe i terrenget med tanke på størrelse på overflaterim og om de har låst bort oppe i fjellet.

Weather

Snow -6.8 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds

Snow Profile

28 cm F DF/PP 2 mm D, 3.5 cm F SH 10 mm D 2cm, 0.2 cm I D, 5 cm 1F DH 5 mm D, 10 cm P FC 4 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -7.7 °C @ 10 cm, -8.1 °C @ 20 cm, -7.7 °C @ 30 cm, -7.1 °C @ 40 cm

Avalanche Danger Assessment

4 High To vedvarende svake lag ligger klar og venter på at nysnøen skal bli påvirket av vinden og bygge flak. Det starter å sprekke opp i nysnøen som kommer og vil bli et større problem med økt vind og snø i leheng. Mer snø og vind i vente, naturlig utløste skred ventes Forecast correct Lite snø under 600moh her i Beiarn.

ObsID: 254691

Svartisen / BEIARN

Snow

11.02.2021 kl. 11:35

619 masl

André@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTP17@38cmQ1 Medium Kantkorn

LBT@28cmQ1 Overflate rim, ikke flak nok

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 600 masl Snøen ligger ujevnt over 600moh. Nordvendt ser ut til å ha fått noen heng med snø hvor det har utviklet seg litt tykkere snødekke med store kantkorn/beger krystaller 5mm i størrelse og 5cm tykt lag. Noen plasser er det et 2mm islagt over og andre plasser 7-10cm hard vindpakket snø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 500 masl Har bare hvert på beiarfjfellet. Usikker på hva som skjer høyere oppe i terrenget med tanke på størrelse på overflaterim og om de har låst bort oppe i fjellet.

Weather

Snow -6.8 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds

Snow Profile

28 cm F DF/PP 2 mm D, 3.5 cm F SH 10 mm D 2cm, 0.2 cm I D, 5 cm 1F DH 5 mm D, 10 cm P FC 4 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -7.7 °C @ 10 cm, -8.1 °C @ 20 cm, -7.7 °C @ 30 cm, -7.1 °C @ 40 cm

Avalanche Danger Assessment

4 High To vedvarende svake lag ligger klar og venter på at nysnøen skal bli påvirket av vinden og bygge flak. Det starter å sprekke opp i nysnøen som kommer og vil bli et større problem med økt vind og snø i leheng. Mer snø og vind i vente, naturlig utløste skred ventes Forecast correct Lite snø under 600moh her i Beiarn.

ObsID: 254692

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

11.02.2021 kl. 11:31

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow 0 °C Sandeslia (800moh) kl 11:31 Snøfokk siste 3 timer.

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Svake lag med mye løs snø. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vær.

ObsID: 254667

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.02.2021 kl. 11:03

2 masl

skreddeteksjon@nfk (Unknown)

Avalanche Observation

11. Feb 11:02 (+01:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 433 masl and ended at 179 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 254654

Svartisen / RANA

Snow

11.02.2021 kl. 08:31

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 17 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har lagt inn målte verdier fra Utskarpen, (17cm)da det var stor forskjell på nysnømengde der og i Mo Rana (5cm)

Weather

Snow -12 °C from SE ↖ 100% clouds Nedbør som snø til havnivå, litt vind fra SØ, fortsatt lave temperaturer. Ser ut som det har vært mere vind på ytre deler.

ObsID: 254619

Svartisen / RANA

Snow

10.02.2021 kl. 18:18

579 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk drønn og skytende sprekker i myke fokksnøflak over skogen.

Snow Cover

35 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Other Dry Det er nå snø til havnivå i hele sørlig del sv regionen. Siste snøfall kom med store lokale forskjeller i mengde og det ser ut som det har kommet mest på ytre deler av regionen. Opp til skoggrense er snøen løs og ubundet. Over skogen er det mye myk fokksnø, avblåst skare/ gammel knallhard snøpakke, men i forsenkinger og der hvor vinden ikke har tatt finnes det nå løs ubundet snø. Kunne i dag se at det er dannet ferskt overflaterim som står på både mykt og hardt underlag (der hvor nysnøen er blåst bort) Ellers er den gamle snøpakken veldig uforandret.

Tests

LBT@15cmQ2 Gikk til brudd i rimlag. Lite kakk med hånda på siden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W above 500 masl

Weather

No precipitation -21 °C Ingen nedbør, lite eller ingen vind, kaldt. Ingen nedbør siden natt til tirsdag

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Begynte å mørkne da jeg startet turen så dårlig sikt

Snow Profile

11 cm 1F-P/1F DF D, 4 cm 4F PP D, 1 cm F SH 2 mm D Hele laget, 10 cm K RG D Gravde ned til den gamle knallharde snøpakken

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har kommet påfyll av snø med store lokale forskjeller i mengde mandag og tirsdag, mest på ytre deler. Overflaterim på den gamle snøpakken, er delvis oversnødd og dekket av myke fokksnøflak i S og V eksposisjoner, da vind har variert mellom N og Ø i fjellet. Fikk flere drønn i fokksnøflak da jeg var kommet over skogen. Fikk et drønn i et mykt flak ca 30m2, og skytende sprekk 3m over meg. Gravde og gjorde belastningstest her. Gikk til brudd i svakt lag m overflaterim på hardt underlag. Så det er nok pr nå det største største skredproblemet. Det er nok stor utstrekning på dette problemet da det ble dannet overflaterim i det meste av sørlig del av regionen sist uke. Tykkelse på flak er nok forskjellig i regionen pga forskjell i pålagring. Tideligere observerte vedvarende svake lag i den gamle snøpakken virker ellers være godt beskyttet av harde overliggende lag, og dermed svært vanskelig å påvirke. (Ikke aktivt) Skredproblem med Allerede nedfokket/ nedsnødd overflaterim vil nok vedvare en stund fremover. Kalde klare netter med lite vind etter snøfall tirsdag morgen, har gjort at det har dannet seg overflaterim på steder hvor vind har tatt tak og som er avblåst.(N og Ø eksposisjoner) Dette kan igjen bli et nytt problem dersom dette snør ned med meldt snøvær kommende dager. Fg kan øke med nedbørintensitet Forecast correct Fg for regionen stemmer veldig bra. Men på steder hvor det har vært lite påfyll av snø, kan nok fg virke høy

ObsID: 254573

Svartisen / RANA

Snow

10.02.2021 kl. 17:54

561 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Skytende sprekk ca 3m lang

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: I mykt fokksnøflak på konveks leside

ObsID: 254574

Svartisen / BEIARN

Snow

10.02.2021 kl. 12:32

516 masl

SteinS (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  SteinS Comment:  6 cm lett nysnø på toppen.

Snow Cover

6 cm new snow Dry

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 10% clouds Kaldt, klart og stille vær

ObsID: 254530

Svartisen / RANA

Snow

10.02.2021 kl. 11:33

568 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 254478

Svartisen / RANA

Snow

09.02.2021 kl. 11:29

556 masl

Ole Martin K (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ole Martin K Comment:  Skred observert på høgtuva. Kan ses nesten midt på bildet (ned til høyre). Usikker på eksakt lokalisjon og størrelse på skred.

Avalanche Observation

9. Feb 12:29 (+01:00) 2 - Medium S-facing Avalanche release at 553 masl and ended at 393 masl Steep slope

Incident

Snow Did not affect anything

ObsID: 254349

Svartisen / RANA

Snow

09.02.2021 kl. 06:57

29 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

15 cm in total 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -6 °C from E ← 100% clouds Nedbør som snø til havnivå, lite eller ingen vind, kuldegrader.

ObsID: 254310

Svartisen / RANA

Snow

08.02.2021 kl. 08:06

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -16 °C from E ← Ingen nedbør, lite eller Ingen vind, fortsatt kaldt. Søndag ettermiddag passerte det noen lette snøbyger ytre deler av regionen (ca 0,5cm Utskarpen)

ObsID: 254186

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.