Avalanche forecast for Svartisen Monday 2021-02-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally safe avalanche conditions. There is a persistent weak layer below wind slabs, but it is generally difficult to trigger. Be careful where the wind slabs are thin/soft and easier to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-21 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-21 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

31.01.2021 kl. 11:00

707 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Fotspor satt i overflaterim, måtte gå til fots da jeg ikke hadde skarejern til ski
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Innblåst snø i forsenkinger og bak rygger og knauser, avblåst ellers
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt lite snø i sørlig del av regionen. I vestvendte sider virker snøpakken være stabil. Knallhardt overliggende flak gjør at tidligere observert vsl med kant er vanskelig og påvirke nå. Virker også som dette laget har mistet litt av bruddforplantingsevnen, fikk ectn i test ørtfjellet forrige søndag og ectx i går på kubben. Begge dager gikk det til brudd i begerkrystaller ved bakken, dog med forskjellig belastning.(og test) Dette laget er uansett veldig godt beskyttet og ikke aktivt nå. Overflaterim på hardt underlag kan snø ned og bli et kommende problem om ikke vind ødelegger dette. Ellers er det påfyll av snø kombinert med vind som kan endre skredfaren Forecast correct Fg og skredproblem stemmer

Notes

Snøpakken var her så hard at det bar bare å glemme å prøve å grave profil

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl Vedvarende svakt lag av kantkorn ligger nå godt beskyttet av knallhardt bærende overliggende flak av vindpakka snø

Snow Cover

25 cm in total No snowdrift Surface hoar on a hard surface Dry 1-2 cm tykt lag med overflaterim, 2-3mm størrelse på den vindbanka snøen. Ellers helt uendret fra observasjon i går

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt helt opp i flere eksposisjoner

ObsID: 252815

Svartisen / RANA

Snow

31.01.2021 kl. 10:06

95 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Overflaterim på 4-5cm fokksnø ligger igjen oppå et tykt lag kantkornet snø ca2mm størrelse

Snow Cover

ObsID: 252783

Svartisen / RANA

Snow

31.01.2021 kl. 09:20

256 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -21 °C 10% clouds Ingen nedbør og omtrent vindstille, kaldt.

ObsID: 252777

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2021 kl. 11:52

541 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestside kubben
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Hellerfjellet

Snow Cover

ObsID: 252618

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2021 kl. 10:55

564 masl

Thosko (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Lite drønn

ObsID: 252601

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2021 kl. 10:04

797 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Overflaterim 3-4mm
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -15 °C 2 m/s from E ← 80% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snøpakken virker være stabil her, vsl høyt i snøpakken virker være vanskelig å påvirke nå, da overliggende flak er knallhardt. Både på obstur ørtfjellet sist søndag og her idag, gikk det til brudd i kantkorn v bakken. Men med forskjellig tilleggslast i test. Uansett virker dette laget være godt beskyttet og ikke aktivt nå. Svært lite snø tilgjengelig for transport nå Det må nok mere snø kombinert med vind, eller stigende temperatur og nedbør som regn for at skredfare skal stige. Observerte mye overflaterim på hardt underlag. Dersom det skulle komme snø før vinden ødelegger det, kan det bli et fremtidig problem Forecast too high Syns at fg virker høy basert på at vedvarende svakt lag nå er svært vanskelig å påvirke (her)

Notes

Link til snøprofil gjort av observatør på Svensk side av grensen denne uke https://snowpilot.org/node/29680

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 600 masl

Tests

ECTX Good Gikk til brudd i lag med beger krystaller v bakken, stor tilleggslast

Snow Cover

25 cm in total No snowdrift Snow line at 50 masl Surface hoar on a hard surface Dry I sørlig del av regionen er det snø, men ikke heldekkende til havnivå. (Ytre deler av regionen) ellers er det svært lite snø. Mest snø i vestvendte terrengformasjoner og forsenkinger. Rygger og knauser er stort sett avblåst. Opp til skoggrense (ca 400moh) er det stort sett 15-25cm løs ubundet kantkornet snø. I overgangssonen mellom skog og fjell er denne snøen dekket av tynne fokksnøflak. I fjellet er det stort sett hard vindbanka fokksnø.(lokale variasjoner, for her var det omtrent fritt for snø)

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt til fjelltopphøyde i flere eksposisjoner

Snow Profile

1 cm F SH 3 mm D, 45 cm K RG D, 2.5 cm 1F-P FC 1 mm D, 6 cm K RG D, 3 cm 1F-P FC 1 mm D, 21 cm K RG D -15.1 °C @ 0 cm, -14.4 °C @ 1 cm, -11.7 °C @ 10 cm, -9.9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -5.9 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -2.6 °C @ 70 cm

ObsID: 252597

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2021 kl. 08:43

563 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -15 °C from E ← 70% clouds Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra Ø, kaldt vintervær.

ObsID: 252558

Svartisen / BEIARN

Snow

29.01.2021 kl. 10:22

615 masl

idab@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  idab@svv
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Tynt snødekke, gikk akkurat her gjennom skaret men de bær hovedsaklig. Nærhet til Stein bidrar til at jeg går igjennom skaret.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Kantkorn/begerkristaller tatt fra gropen ovan. Er dette fra skaret ned til bunn.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Eksempel på områder de de bryter i fokksnølag.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -16.4 °C 2 m/s from W → Pent kallt vinter vær

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabilt snødekke. Fortsatt kallt vær mulig for mer dannelse av kantkorn/begerkristaller. Ikke mye snø mulig for transport. Trenger mer snø for endring i skredfare. Forecast too high Generelt lite snø, vanskelig å se størrelse 2 skred i de forholdene som er der jeg har vart.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Difficult to trigger 1 - Small SW, W, NW I områder de der vinden har lagt ifra seg noe løsere snø. Noe hardare overflate men bryter lett igjennom til et mykere fokksnølag under 5 cm fra overflaten.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE Gjelder i områder de snødekket er tynt.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a hard surface Dry Store overflaterim, i alle himmelretninger. Snødybde varierer kraftig, fortsatt bare bartier der hind har tatt og betydelig mer i leheng. Gravepunkt 145 cm. Der snødekket er tynt (vestvendt) består de av, overflaterim skare, tykkelse 4 cm under de kantkorn/begerkristaller ned til marken (snødybde ca. 30 cm). Kan antas at de er mye kantkorn der temperaturgradienten er høg (tynt snødekke). I partier der vinden har formet snøen og den er noe mykere sprekker den med noe propagering i et fokksnølag ca. 4 cm under marken.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F SH 6 mm D, 80 cm K RG 1 mm D -20.2 °C @ 0 cm, -15.8 °C @ 10 cm, -14.5 °C @ 20 cm, -13.2 °C @ 30 cm, -12.1 °C @ 40 cm, -11.5 °C @ 50 cm, -11.1 °C @ 60 cm, -10.4 °C @ 70 cm, -9.6 °C @ 80 cm, -8.8 °C @ 90 cm Kompakt å hard snø. Vurdere de som ikke mulig å påvirke noe under. Vanskelig å grave må bruka ben kraft på spaden for å komme ner.

ObsID: 252441

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.