Avalanche forecast for Svartisen Sunday 2021-01-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Gale from east., change to fresh breeze from the east during the afternoon.
-20 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

24.01.2021 kl. 12:58

500 masl

StigArveJohansen@Helgeland (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  StigArveJohansen@Helgeland

Danger Sign

Whumpf sound

Snow Cover

Fokksnø skavl fra Frank. Flaket løsnet fra glatt skare. Tynnt skarelag.

Tests

ECTP27@45cmQ1

ObsID: 251617

Svartisen / RANA

Snow

24.01.2021 kl. 11:32

260 masl

Thosko (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Thosko
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Thosko

Snow Cover

50 cm in total 0 cm new snow Crust Dry

Tests

LBT Ikke brudd

Weather

Snow -11 °C 3 m/s from SE ↖ 90% clouds Overskyet

Snow Profile

-10 °C @ 15 cm

ObsID: 252600

Svartisen / RANA

Snow

24.01.2021 kl. 11:23

702 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Sørside av bomfjellet (bildet tatt i går)

Weather

Snow -12 °C 100% clouds Omtrent vindstille, lett snøvær

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Veldig vindpåvirka i fjellet nå. Varierer mellom myk og hard fokksnø, men det er også avblåst mildværsskare. Avblåste rygger og knauser, mye innblåst snø i søkk og terrengformasjoner i vestvendte lesider. Veldig tynt i skogen, det som er av snø er uttørret kantkornet snø. I overgangen mellom skog og fjell er det i lesider tynne myke fokksnøflak på denne snøen, noe som gjør at det er mye og store drønn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ferske fokksnøflak har ikke stabilisert seg ennå, så disse kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Tynne flak gjør at skred ikke blir store, men eventuelle skred som løses ut, kan lage nok tilleggslast til at vsl blir påvirket med større skred som resultat. Roligere vær gjør at flak stabiliserer seg. Ved fortsatt lave temperaturer vil kantkorna utvikle seg enda mere. Dersom vi får påfyll av snø vil den kombinert med vind, danne nye myke fokksnøflak i bratte lesider. Dersom vi får temperaturstigning, så kan bindinger svekkes i flak, og dersom dette skjer hvor flak er tynt, så kan det gå naturlig utløste flakskred på vedvarende svakt lag av kant. Forecast correct Syns varsel sstemmer veldig bra, både skredproblem og fg

Tests

ECTN22@23cmQ2 Medium Gikk til brudd i vsl kant, dårlig bruddforplantning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small SW, W, NW above 400 masl

Snow Profile

0.3 cm F PP D, 21 cm P RGwp D, 2.5 cm 4F FC 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm/1 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 3.5 cm 1F FC 1 mm D, 31 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm D -13.3 °C @ 0 cm, -13.1 °C @ 1 cm, -12.9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 30 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.7 °C @ 50 cm, -4.8 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251613

Svartisen / RANA

Snow

24.01.2021 kl. 10:42

704 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@85cmQ2 Gikk till brudd i kantkorn v bakken da jeg sagde løs blokka i bakkant

ECTN22@23cmQ3 Medium Gikk til brudd i vsl, dårlig forplantning

Snow Profile

ObsID: 251567

Svartisen / RANA

Snow

24.01.2021 kl. 09:55

566 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

25 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 50 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -12 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Lett snøvær kombinert med vind fra Ø sektor. Mindre vind utover lørdag ettermiddag.

ObsID: 251550

Svartisen / RANA

Snow

23.01.2021 kl. 11:09

653 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Fokksnø på grønnfjellet

Weather

No precipitation -9 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Over skogen sterk vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Som med drønn, skytende sprekker på flere meter

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra øverste del av skogen og opp til hvor jeg snudde drønna det mye. Myke fokksnøflak på den uttørra kantkorna gamle snøen

Avalanche Activity

23. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

25 cm in total Heavy snow drift Snow line at 50 masl Storm slab (soft slab) Dry Pga været måtte jeg snu på ca 700moh, men i åpne partier i skogen og over var det i le formasjoner mye myk fokksnø. Disse flakene ligger på kantkornet snø, så vi har en veldig dårlig smødekkeoppbygging i skogen og i overgangssonenen. Veldig avblåst på rygger og knauser. Mere innblåst snø i terrengformasjoner og bak rygger.

Notes

Lite bilder, ingen snøprofil og test skyldes rett og slett at været ikke tillot det...

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tiltross for svært lite snø er det nå blitt en litt kompleks situasjon. Myke ferske fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende flak. Disse ligger på flak som ligger på vsl av kant som har utviklet seg godt siste uke. Tok en håndprofil ett av stedene jeg fikk drønn og skytende sprekk, (på ca 600moh) her var krystaller ca 2mm. Ser ut som det begynner å snø lett nå, kombinert med vind vil nye myke flak dannes, lav lufttemperatur gir fortsatt stor gradient i snøpakken, så kantkorna vil kunne utvikle seg enda mere. Ikke akkurat noen bedring av situasjonen. Forecast correct Syns varslet treffer veldig bra idag, både fg og skredproblem stemmer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small SW, W, NW above 500 masl

ObsID: 251414

Svartisen / RANA

Snow

23.01.2021 kl. 09:08

353 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Liggende stav v sprekk, stende stav hvor jeg fikk drønn, fortsatt bare i skogen

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk ca 5m fra hvor jeg fikk drønn

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i svakt lag med kankornet snø under skare, stort flak

ObsID: 251386

Svartisen / RANA

Snow

23.01.2021 kl. 08:43

218 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

20 cm in total Moderate snow drift Snow line at 50 masl Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C 14 m/s from E ← 100% clouds Fortsatt kraftig vind fra Ø sektor, ingen nedbør

ObsID: 251381

Svartisen / RANA

Snow

22.01.2021 kl. 07:59

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Snow Cover

Moderate snow drift Moderat snøfokk på utsatte steder på vei til jobb nå i dag. I går ettermiddag på vei hjem var det kraftig snøfokk. Så det som var løst og tilgjengelig av snø har nok blitt flytta på siste døgn.

Weather

No precipitation -6 °C 12 m/s from E ← 100% clouds Fortsatt vind fra Ø sektor, ingen nedbør nå på morgenen. I går ettermiddag sterk vind fra Ø/SØ kombinert med snøvær.

ObsID: 251231

Svartisen / RANA

Snow

21.01.2021 kl. 08:02

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Snow Cover

Moderate snow drift Observerte snøfokk på kjøretur til jobb, men pga svært lite snø tilgjengelig i lavlandet, så sier jeg lett til moderat fokk. Der hvor det er snø tilgjengelig for transport vil det nok fokke kraftig i dag

Weather

No precipitation -6 °C 12 m/s from SE ↖ 100% clouds Ingen nedbør nå på morgenen, mye vind fra SØ

ObsID: 251172

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.