Avalanche forecast for Svartisen Wednesday 2020-05-27

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wet avalanches are the biggest problem, the danger increases when the rain sets in. Above the new snow line the danger will increase in lee areas. Stay clear of areas below glide cracks ans cornices.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-1 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1900 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest.
-3 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

27.05.2020 kl. 08:02

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Rain 6 °C 100% clouds Nedbør som regn, omtrent vindstille. 5grader og regn når jeg kjørte over Bustneslia (ca200moh) Hadde sikt til topps på Hauknestind (799moh) nedbør som regn også på denne høyde.

ObsID: 237101

Svartisen / RANA

Snow

26.05.2020 kl. 18:08

775 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Much water in the snow

Weather

No precipitation 11 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Overskyet, vind fra S sektor, ingen nedbør.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Avalanche Activity

Loose wet avalanche Numerous (10 or more). Spontaneous release Specific steep slopes Observerte mange naturlig utløste våte skred, (fra siste 4-5 dager) i flere eksposisjoner, og i flere høyder

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 400 masl Wet loose snow Wet Snøpakken virker være fuktig og smelteomvandlet opp til 800moh her.(ikke noe hvitt i pakken) Det finnes flere skarelag i pakken men disse er nå ganske porøse (var veldig vanskelig å måle tykkelse på dem) Mellom disse skarelagene, er det lag av våt (W) relativt godt utviklede kantkorn. (1mm) De øverste 15-20cm av snøpakken er våt til veldig våt løs snø. Ser at det har tint godt den siste tiden, @ 200moh er det her nede på 140cm snødybde (ca 50 cm mindre enn da jeg var her sist) Snøgrense begynner å krype oppover, på indre deler er den på ca 50moh, mens på ytre deler har den nok passert 100moh. God vannføring i bekker og elver, men observerte på kjøretur hjem at det renner også mye vann under snøpakken på berg og sva

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opphopning av vann i snøpakken som svekker bindinger, er nok det største skredproblemet vi har nå. Siste dagene har det ikke vært så ster solinnstråling, men varmegrader høyt opp har påvirket snøpakken. Fra observasjon søndag ser det ut som vi har tørr snø og et vedvarende svakt lag av kant fra ca 1000-1100moh og opp, men hvor jeg fant dette laget var det godt beskyttet av harde kompakte overliggende lag. Opp til 800 er nok tidligere observerte vedvarende svake lag blitt fuktet og eliminert. Det har vært stor skredaktivitet i sørlig del av regionen siste uke, og spesielt da vi fikk stor temperaturøkning onsdag/ torsdag forrige uke. Har gått store naturlig utløste skred(Str 3) i NØ ende av kvannskarvatnet natt til torsdag. Fra snøgrense og opp til mildværsgrense, vil bindinger svekkes ytterligere ved nedbør som regn, og det vil kunne gå naturlig utløste våte skred i flere eksposisjoner. Snøpakken vil ettersom den er fuktig drenere godt, og ved større nedbørsmengde, kan det renne vann lett gjennom og påvirke kantkornlag ved bakken. Faregrad vil kunne øke i takt med nedbørintensitet og temperatur Over mildværsgrense vil det kunne komme nedbør som snø og kombinert med vind vil det kunne dannes myke flak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Forecast correct Fg og skredprobleml stemmer bra med hva jeg har observert siste dager.

Snow Profile

18 cm 1F/1F-P MF 0 mm/0 mm W-V, 47 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm W, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm W, 20 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F FC 2 mm/0 mm W -0.2 °C @ 1 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.2 °C @ 90 cm, -0.2 °C @ 110 cm

ObsID: 237067

Svartisen / RANA

Snow

24.05.2020 kl. 11:47

1077 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Mange naturlig utløste våte løssnøskred fra siste dagers varme vær ( tror alle er eldre enn 24t)
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation 8 °C from S ↑ 100% clouds Vind fra S-sektor. Tilskyende utover dagen, tåke som kom og gikk fra ca 900moh og opp

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small S, SW, W above 400 masl Om sola titter frem, vil økt solinnstråling gjøre at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste skred. Skredfare vil øke i takt med temperatur og solskinn

Avalanche Activity

24. May. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. S, SW. Above 500 masl Observert mange 2-3 dager gamle naturlig utløste skred. Kunne ikke se fersk skredaktivitet, da det var begrenset sikt i dag

Snow Cover

190 cm in total No snowdrift Snow line at 50 masl Wet loose snow Moist Fra parkering og opp til ca 600moh er de øverste 30-40cm løs fuktig snø (ubundet) ca 10 cm innsynkning ski, og i skrått terreng sklir de øverste cm lett ut. Fra 600 og opp var snøoverflaten mye fastere men fortsatt fuktig, (innsynking mye mindre ca3-5cm) Møtte på frys/smelt skare lag på ca 1000moh, så det virket som om mildværsgrense idag var på denne høyden.(indre deler, lokale temperatur forskjeller) Det ser ut som vi i sørlig del av regionen må opp til høyde over ca 1000moh for å finne fotsatt tørr snø i snøpakken. På obstur onsdag 20.05 (https://www.regobs.no//Registration/236356) gravde jeg profil til bakken, der var hele pakken fuktet til bakken, men det fantes fortsatt et lag med delvis smelteomvandlet fokksnø. (antar dette laget nok kan ha blitt omvandlet med varmværet som kom torsdag og fredag) Snødybde målt @200moh. I sørlig del av regionen flytter snøgrense gradvis oppover. Det tiner godt, god vannføring i bekker og elver. Så selv om det lokalt er mye snø fortsatt, så minker det.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Idag med overskyet vær ser det ut som om skredaktivitet avtok noe. Ingen fersk aktivitet observert. (Pga liten solinnstråling) tynt stabiliserende skarelag fra 1000moh. Fikk med stor tilleggslast i LBT brudd i et vedvarende svakt lag med kant under skare, her lå dette laget godt beskyttet, og var vanskelig p påvirke. Stor temperatur forskjell i snøprofil, (varmt på toppen, kaldere dypt ned) Skredfare vil avta med overskyet vær og lavere temperaturer. Har veldig få observasjoner med snøprofil til bakken, men der hvor jeg har klart å grav helt ned, så har vi kantkorn (godt utviklet) ved bakken. Forecast correct Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjoner

Snow Profile

1.5 cm P MFcr, 11.5 cm P MF/DF M, 1.5 cm P MFcr, 38 cm K RGwp/MF D-M, 1.5 cm P MFcr, 5 cm P RG D-M, 5 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 20 cm P MFcr -0.1 °C @ 1 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -3 °C @ 85 cm

ObsID: 236827

Svartisen / RANA

Snow

24.05.2020 kl. 10:28

666 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

Fra parkering på ca 100 og opp til ca 600moh, er de øverste 30-40 cm av Snøpakken løs, (10-15cm innsynking ski) fuktig råtten vårsnø. Fra 600 er snøoverflaten mye fastere, men også Her fuktig

ObsID: 236813

Svartisen / RANA

Snow

24.05.2020 kl. 09:11

212 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

9 °C 6 m/s from SE ↖ 80% clouds Delvis skyet, vind fra S-sektor.

Snow Cover

190 cm in total Snow line at 50 masl Fuktig snø overflate. God tining, relativt stor vannføring i bekker og elver som jeg passerte/ kjøretur langs med på vei hit.

ObsID: 236794

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.