Avalanche forecast for Svartisen Friday 2019-03-08

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-19 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

08.03.2019 kl. 13:54

45 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 184954

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

08.03.2019 kl. 13:54

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø 2 siste døgn.. FV452 Kvitrona - Oldra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt noe vind til natten..

Weather

No precipitation -3 °C Bjærangen (0moh) kl 13:55 Værobservasjon fra Kilvika (0 moh) kl 14:20 Ingen, -3,0 °C.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent avalanches

Avalanche Activity

8. Mar 14:21 - 7. Mar 14:21 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv452 Kvitrona - Oldra,

ObsID: 184955

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

08.03.2019 kl. 13:50

736 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tjugen Comment:  I dette området ble det oppdaget store sprekker i snøen noen dager tidligere

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Glide avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N. Between 700 masl and 600 masl Skred på svaberg

ObsID: 184970

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2019 kl. 18:20

550 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W above 400 masl Lokale variasjoner på vindretning i regionen nå, men i sørlig del av regionen har dominerende vindretning vært fra Ø sektor siste par dager.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate det er fokksnøflak dannet søndag/mandag, og nysnøflak dannet etter onsdagens snøfall som er skredproblemene nå. Fokksnø virker å stabilisere seg, men ettersom det har vært lave temperaturer så ser det ut som stabilisering har tatt litt lengre tid. Og ettersom det har vært vind fra skiftende retninger, kan disse flakene ligge i flere eksposisjoner, (mest i V sektor) Virker ikke å festet seg til underliggende skare. Nytt påfyll onsdag gjorde at med økende vind i dag, så er det begynt å danne seg nye myke nysnøflak på toppen. observerte ett lite str1, naturlig utløst flakskred idag. Snø tilgjengelig for transport i høyden, vil kunne ved vindøkning og dreining bli transportert inn i lesider. nye flak dannes, disse kan løses ut med liten tilleggslast av skiløper i bratte sider. Forecast correct FG og skredproblem stemmer.

Tests

CTM14@62cmQ2 Medium Gikk til brudd i tynt lag nedfokket snø på mildværsskare

CTM11@44cmQ2 Medium Gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnø

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er store lokale forskjeller på nysnømengde som kom onsdag i regionen. I Utskarpen kom det løpet av onsdag ca 50cm snø, mens det i Mo i Rana kom ca 15 cm i samme tidsrom. vi har snøgrense ved havnivå helt ut til kysten nå (sørlig del av regionen). Så der hvor vinden har vært fraværende er det mye løs snø å leke seg i nå. Dagens tur var vestvendt, og i skogen var det her ca 30cm løs ubundet snø oppå den gamle kompakte pakken. Over skogen var det litt mere vindpåvirket, gikk i enkelte leområder, der var det ca 50-75cm inntransportert snø. oppå knauser hvor vinden har tatt, så er det avblåst mildværsskare, men i forsenkinger var det fortsatt mye fin snø.

Snow Profile

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 26 cm P RGwp 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm -8.5 °C @ 0 cm, -11.5 °C @ 1 cm, -9.3 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 30 cm, -6.7 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2.8 °C @ 65 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 184784

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2019 kl. 18:08

537 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite str 1 skred løsnet i leformasjon

ObsID: 184786

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2019 kl. 17:37

383 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Etterhvert som jeg kommer opp av skogen. Økende vind fra NØ, myke nysnøflak danne

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 184785

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2019 kl. 16:53

133 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Her ligger det ca 30cm løs ubundet snø oppå den gamle gjennomfuktet pakken( i skogen)

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from SE ↖ 80% clouds Ingen nedbør idag, litt trekk fra Ø sektor, kjølig vær. Stigende utover dagen så sola begynner å varme

ObsID: 184787

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

07.03.2019 kl. 12:00

714 masl

Tjugen (Unknown)

Notes

Det er kommet mye pudder snø, ca 50 cm. Vindstille på formiddag. Ved retur på ettermiddag, kl 15.30 begynte det å blåse opp. Endel vindtransport av snø hadde startet. Det mye nysnø som kan flyttes på, og kan danne mye skavler og hardpakkede flak ved mer vind. Is/skare laget er fortsatt til stede under nysnø og er veldig glatt, med lite/ingen binding til snøen over. Med vindøkning som kom utover dagen, og meldt vind for natta ( Liten kuling ) mener jeg at meldt faregrad 2 er feil. Faregrad 3 bør opprettholdes ut fredag 8 Mars

ObsID: 184765

Svartisen / RANA

Snow

07.03.2019 kl. 10:46

715 masl

Thosko (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184606

Svartisen / RANA

Snow

06.03.2019 kl. 14:45

834 masl

Håvard (Unknown)

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -12 °C 7 m/s from S ↑

ObsID: 186415

Svartisen / RANA

Snow

06.03.2019 kl. 08:11

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det har kommet snø med store lokale variasjoner i mengde. 5cm Mo i Rana, mens det ute ved kysten (Flostrand, sørlig del av regionen) har kommet ca 20cm siste timer

Weather

Snow -13 °C from E ← 100% clouds Det har i løpet av natten begynt å snø, i lavlandet en svak trekk fra Ø sektor, forholdsvis lav temperatur

ObsID: 184399

Svartisen / RANA

Snow

05.03.2019 kl. 17:55

507 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Over skogen er det noe avblåst mildværsskare hvor vinden har tatt, og myk vindpåvirka snø. Her 4f-1f hardhet på fokksnø

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry over skoggrensa var det her tydelig at vinden har flytta på noe av snøen som kom fredag/lørdag. mye avblåst mildværsskare, på rygger og knauser, noe vindpåvirka eller. Fokksnø var her forholdsvis myk (1f-4f hardhet) der hvor vinden ikke har tatt tak finnes det fortsatt mye fin, løs ubundet snø. Selv om det er tynt så har vi nå en snøgrense ved havnivå i sørlig del av regionen.

Weather

No precipitation -18 °C Så og si vindstille på toppen her (670moh)

Danger Sign

Surface hoar oppdaget i billysene ved parkering, rimkrystaller ca5mm størrelse som sto på snø der. Det har i regionen i de siste nettene vært kalde klare netter og rolige vindforhold, så det kan antas at det har vært noe dannelse av rimkrystaller i høyden også.

ObsID: 184343

Svartisen / SALTDAL

Snow

05.03.2019 kl. 17:49

700 masl

Håvard (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

-19 °C 3 m/s from SE ↖ 10% clouds

ObsID: 186416

Svartisen / RANA

Snow

05.03.2019 kl. 17:12

64 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -18 °C

ObsID: 184339

Svartisen / RANA

Snow

05.03.2019 kl. 16:19

652 masl

StefanW (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  StefanW Comment:  2-4cm tykke skarelag i ca 20cm og 55cm dybde. Løs snø øverst som ikke bygd flak men bare ramla ned løst. Hard tett pakket snø mellom skarelagene. Krevde mye kraft å løsne/skli fra skarelag 2. Hardt, nærmest is, lenger ned (gjennomfuktet tidligere). Nederst (>1m dyp) er snøen løsere igjen.
ObsID: 184341

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

05.03.2019 kl. 13:00

685 masl

Tjugen (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert på lang avstand. Store sprekker observert i snøen, tydelig av det har vært utglidning som har stoppet. Har muligens oppstått under forrige mildværsperiode. Det er mye svaberg oppe i fjellsiden. Dette er et område hvor det bruker å gå store ras.

ObsID: 184778

Svartisen / RANA

Snow

05.03.2019 kl. 08:20

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -16 °C 2 m/s from SE ↖ I dag kaldt klart vintervær. Ingen nedbør, litt trekk fra Ø sektor.

ObsID: 184198

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.