Avalanche forecast for Svartisen Wednesday 2019-02-13

3
Considerable
Published:

The snowpack is unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

13.02.2019 kl. 10:49

45 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). tempraturøkning . FV17 Kilvika - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye regn og høy temperatur .

Weather

Rain 2 °C Glomfjord (0moh) kl 09:50 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 180698

Svartisen / RANA

Snow

13.02.2019 kl. 07:55

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -1 °C 100% clouds Det har snødd 10-15cm siden i går kveld, en svak trekk fra Ø sektor.

ObsID: 180660

Svartisen / RANA

Snow

12.02.2019 kl. 18:53

540 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  kjørte lett ut et flak i en liten leformasjon

Snow Cover

ObsID: 180599

Svartisen / RANA

Snow

12.02.2019 kl. 18:33

571 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Da jeg skulle fjerne det som var løsna, så løsna det i kantkorn under skarelag 25cm fra toppen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Skiløpere har kjørt ut flak i le side
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

17 cm P/1F RGwp/RGwp 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F/1F- DFbk/DFbk 0 mm/0 mm D, 1.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3.5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm, 26 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 21 cm P MF 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 1 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -8.3 °C @ 1 cm, -6.3 °C @ 15 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 45 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 75 cm, -0.8 °C @ 90 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget. Ellers så finnes det fortsatt myke fokksnøflak i østvendte sider. Men det har vært gunstig temperatur med en viss stabiliserende effekt. Har sjiktoverganger i fokksnøen hvor det fortsatt er litt dårlig binding mellom lagene. Der hvor flakene fortsatt er myke, kan skiløper løse ut flak med liten tilleggslast i bratte lesider. skredfare vil nok øke i takt med intensitet av forventet vær de kommende dagene. Først snø kombinert med vind vil lage nye myke nysnøflak, etterhvert mildvær og regn som vil svekke bindinger i snødekket. øverste tynne mildværsskarelaget vil neppe klare å holde tett, så vedvarende svakt lag kan nok bli påvirket og vi kan få naturlig utløste skred str2/3. Forecast correct Syns FG og skredproblem stemmer bra.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl

Snow Cover

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity ingen fersk skredaktivitet observert idag, god sikt helt opp så lenge jeg hadde dagslys

Tests

ECTN17@24cmQ2

ECTN16@12cm gikk til brudd i sjiktovergang i fokksnøen

Weather

Lite eller ingen vind over skogen

ObsID: 180600

Svartisen / RANA

Snow

12.02.2019 kl. 17:05

175 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Fortsatt løs og fin snø oppå gammel skare i skogen. https://www.regobs.no//Registration/180410

ObsID: 180594

Svartisen / RANA

Snow

12.02.2019 kl. 16:37

375 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -7 °C 50% clouds Litt bygeaktivitet på formiddagen, oppholdsvær nå. Lite vind i lavlandet. Stor temperaturforskjell -1 i Mo i Rana

ObsID: 180595

Svartisen / RANA

Snow

12.02.2019 kl. 08:42

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Snow Cover

3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det kan være lokale forskjeller på nysnømengde i regionen

Weather

Snow -2 °C 3 m/s 100% clouds Det har vært bygevær fra NV med nedbør som snø og vind siste døgn. Noe mindre vind nå på morgenen enn i går kveld.

ObsID: 180455

Svartisen / RANA

Snow

11.02.2019 kl. 17:41

424 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Flytta mye snø inn i NØ/Ø sider allerede
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl tråkket ganske lett ut nysnøflak i små østvendte formasjoner idag

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry det har snødd greit her siste døgn, kommet ca 15cm påfyll, men over skogen er det flyttet på av vind fra NV, så rygger og knauser er det avblåst mildværsskare, bak rygger og hvor vinden ikke har tatt tak, mye fin kjøresnø, men også nysnøflak 1f-4f hardhet. i lesider er det blåst inn mye snø, enkelte plasser 50-60cm allerede. I skogen 15-20 cm løs og ubundet snø på toppen av snøpakken

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Snow -7 °C 8 m/s from NW ↘ bygevær fra NV, blåste bra på toppen (684moh)

ObsID: 180410

Svartisen / BEIARN

Snow

11.02.2019 kl. 13:36

661 masl

André@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn /begerkrystaller CTH#26 på kantkorn når løssnø over var børstet bort. ECTX.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

24 cm F/F PP/DF 1 mm/1 mm D, 8 cm K MFpc 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 46 cm K MFpc 0 mm/0 mm D Smelte/frysepakke ned til bakken. Vanskelig å grave i. -5.6 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -5.8 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 30 cm, -5.6 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 50 cm, -4.7 °C @ 60 cm, -4.1 °C @ 70 cm, -3.3 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø og vind fra vest-Nordvest. lesider der det bygges opp med skavler viser antydninger til å gå i brudd under ski men ingen forplantning. Ingen skytende sprekker eller drønn enda. Det ligger kantkorn og godt utviklede kantkorn-begerkrystaller i noen leheng der den tidligste snøen har ligget lenge og det er tynt snødekke. Dette gir CTH#26 når myk snøen over er børstet bort og ECTX. I løpet av helgen har vi holdt skredkurs og ingen blokktester eller ECT tester har gitt annet en Q3 ved brudd. Generelt stabile forhold i snøen. Under tregrensen finner jeg ingen svake lag. Ved tregrensen ca 500moh er der fokksnø som har bundet seg godt til underlaget. Q2 brudd ved sparking på blokk. Det kom 10 cm nysnø i dag med vind. Lesider vil få mer snø i løpet av dagen og danne større flak som kan løse ut naturlig små til middels store. Forecast correct

Tests

ECTX Good

CTH26@35cmQ3 Good Ct test uten løssnø oppå, børstet denne vekk for å teste kantkornlaget

Weather

Snow -4.2 °C 5 m/s from NW ↘ 90% clouds

ObsID: 180389

Svartisen / RANA

Snow

11.02.2019 kl. 07:53

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

11 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Det har kommet nedbør som snø i natt, akkurat nå vind fra S/SV og temperatur rundt 0

ObsID: 180243

Svartisen / BEIARN

Snow

10.02.2019 kl. 13:45

623 masl

André@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps

Notes

Lommer med kantkorn og begerkrystaller. Ved tregrensa der den tidligste snøen har fått god tid på å utvikle seg. Liten utbredelse.

ObsID: 180288

Svartisen / RANA

Snow

10.02.2019 kl. 12:49

641 masl

Thosko (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thosko

Avalanche Observation

1. Feb 19:06 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released N-facing 40 cm high fracture Lee side

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skred. Vanskelig å si når det gikk.

ObsID: 180117

Svartisen / RANA

Snow

10.02.2019 kl. 09:41

35 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl

Weather

Snow -6 °C from SE ↖ 100% clouds Litt nedbør som snø nå på morgenen. Omtrent vindstille..

ObsID: 180066

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.