Avalanche forecast for Svartisen Friday 2019-02-01

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be a persistent weak layer beneath the wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-18 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / BEIARN

Snow

01.02.2019 kl. 13:49

960 masl

André@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps

Notes

Litt dårligere binding mellom fokksnø og underliggende lag. Ujevnt brudd på små kantkornet snø.

ObsID: 178710

Svartisen / BEIARN

Snow

01.02.2019 kl. 12:38

802 masl

André@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 6 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 3 of 6 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Skog uten vind, mykt underlag
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright: 
Image Of Notes
Image 5 of 6 Of:  Notes Copyright: 
Image Of Notes
Image 6 of 6 Of:  Notes Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gennerelt stabile forhold. Der finnes fokksnø med kantkorn som utvikler seg der vinden har fått laget flak som er harde nok (1F-P). Dette skjer over tregrensen litt gradvis etter hvor hardt vinden har påvirket. Rundt 800moh er det tydeligere flak dannelser med kantkorn under. Nærmere toppen er det mer avblåst og tynnere snødekke og lite snø uten sammenhengende store flak. Kulden har myknet opp overflaten til kantkorn under 800moh og vinden ikke har tatt like hardt. Fint og raskt skiføre med gradvis hardere snø under. Ingen stabilitetstester avslører svake lag som binder dårlig, men ser at det blir gradvis dårligere bindinger under fokksnøen fra 900moh og opp. https://www.regobs.no/Registration/178710 https://www.regobs.no/Registration/178686 Der er overflaterimim skogen der vinden ikke har tatt som sitter på myksnø F. Der underlaget er hard har vinden knust overflaterimet. Utbredelse er litt usikker da jeg ikke har fått sjekket begge sider av dalen over et større område. Utviklingen av kantkorn vil fortsette med kaldvær og må følges med på. Det er lite snøtransport og kulden omdanner flak til kantkorn i overflaten. Forventer ingen store endringer før det kommer mer snø. Forecast correct Jeg fant ikke skarelaget mellom 400-800 moh men jeg leitet ikke spesifikt etter det heller.

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s 20% clouds Røde linseskyer!

Danger Sign

No signs observed Snødekket kjennes stabilt ut og jeg finner ingen faretegn

Notes

Ectn#25down17cmFC Q3. Kantkornet snø i tidlig stadie ca 0,7mm 1F.

Tests

ECTN25@17cmQ3 Good

Snow Profile

5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 63 cm P/P RG/FC 1 mm/1 mm D Fast pakke ned til 80cm ned i snøen. Ingen tegn til svake lagdelinger i snødekket. Jeg kjennte heller ingen antydninger til svake lag med søkestang og hadde ingen svake lag fra tidlgere gravinger i denne siden. Prioriterte å dekke større område framfor detaljer., 80 cm 0 mm/0 mm -12.5 °C @ 0 cm, -11.8 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 30 cm, -7.9 °C @ 40 cm, -6.8 °C @ 50 cm, -5.8 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178699

Svartisen / BEIARN

Snow

01.02.2019 kl. 11:37

503 masl

André@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps

Notes

Knust overflaterim, 10cm frysetørket kantkorn F, 20cm RG 1F påsolid pakke kantkorn som er sammenfroset K.

ObsID: 178686

Svartisen / Sandneslia

Snow

01.02.2019 kl. 06:56

9 masl

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Avalanche Observation

1. Feb 06:55 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 394 masl Slab Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 31 sekunder.

ObsID: 178644

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

31.01.2019 kl. 12:33

45 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 178563

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

31.01.2019 kl. 12:33

90 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær i flere dager. Uforandret skredfare neste døgn: Fin melding .

Weather

No precipitation -6 °C Kilvik (0moh) kl 12:35

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178564

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2019 kl. 18:49

618 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small SW, W, NW above 500 masl

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Litt mere vindpåvirket over skogen her siden sist uke. I skogen løs ubundet snø oppå den gamle snøpakken. Over skogen er det mye vindpåvirkxet snø, men der hvor vinden ikke har tatt tak er det fortsatt mye god løs ubundet snø. på rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare, mens det er mere snø bak rygger og knauser, Det er nok fortsatt mest snø i østvendte sider, men det ble flyttet mye over til vestsidene før sist helg.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ettersom det fortsatt er litt snø tilgjengelig for transport i høyden, så dannes det fortsatt nye tynne myke fokksnøflak. Disse løses ut med liten tillegslast, men pga begrenset tilgang til løs snø, så blir disse flakene tynne. Har observasjon på vedvarende svake lag i Ø og V eksposisjoner mellom 500-800moh i sørlig del av regionen. Lag mellom jule og nyttårsskare er pr nå godt beskyttet av bærende skarelag, og godt pakket snø P hardhet, og er vanskelig og påvirke. (dette laget har vi i både Ø og V) Vedvarende svakt lag rundt mildværsskare dannet 4.jan er observert i V eksp under fokksnø dannet 24-26.jan. det gikk til brudd i dette laget under belastningstester lørdag, og vi har en observasjon fra grensefjell (Hukerten)med indikasjon på at naturlig utløst skred gikk på dette laget. Har også et skiløperutløst flakskred ved skukken lørdag 26.01, har ingen info om svakt lag her. Fortsatt snø tilgjengelig for transport i høyden, men det er kun ved vinddreiing at denne snøen nå kan bli flyttet på. Kulde gjør at kantkornutvikling kan skyte fart. Og kalde klare netter gjør at det dannes overflaterim. Forecast correct FG og skredproblem stemmer

Weather

No precipitation -24 °C Kaldt og stjerneklart, ingen vind, ingen nedbør.

Danger Sign

Surface hoar det var overflaterim helt opp til der hvor jeg snudde idag, 2-3mm størrelse.

Tests

ECTPV@63cmQ2 Medium Gikk til brudd i lag av kant mellom skarelag når blokka var frigjort i bakkant

Snow Profile

2 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F/4F-1F RGlr/RGxf 0 mm/1 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm -14.8 °C @ 0 cm, -17.9 °C @ 1 cm, -13.5 °C @ 10 cm, -11.9 °C @ 20 cm, -10.5 °C @ 30 cm, -8.4 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178433

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2019 kl. 18:03

502 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Gravde og tok belastningstest her lørdag, nesten igjen fokka idag.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Fortsatt løst og ubundet i skogen. Noe mere vindpåvirka over skogen. Tynne myke fokksnøflak, men også løs snø hvor vinden ikke har tatt tak.

ObsID: 178432

Svartisen / RANA

Snow

30.01.2019 kl. 16:49

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

No precipitation -24 °C Siste dager har det vært kaldt klart vintervær. Ingen nedbør, vind fra Ø sektor.

ObsID: 178430

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

30.01.2019 kl. 13:22

6 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv452 Kvitrona - Oldra,

ObsID: 178387

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

30.01.2019 kl. 13:22

90 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær i flere dager . Uforandret skredfare neste døgn: Vær medingen er den samme de neste dagene.

Weather

No precipitation -7 °C Bjærangen (0moh) kl 12:22

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178388

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

29.01.2019 kl. 13:00

79 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Skaugvolldalen - ,

ObsID: 178236

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

29.01.2019 kl. 13:00

90 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite vind. Uforandret skredfare neste døgn: Stabil værmelding .

Weather

No precipitation -10 °C Skauvold (0moh) kl 13:00

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178237

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.