Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2021-04-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complicated situation with persistent weak layers in the snow pack, wind and fresh snow. Large avalanches may be released both naturally and remotely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from north.
-14 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STRANDA

Snow

13.04.2021 kl. 16:00

788 masl

RB@naturguideHVO20 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  RB@naturguideHVO20 Comment:  Ectn 26, Q3 (brudd tre retninger)
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  RB@naturguideHVO20 Comment:  Dratt ut blokka litt for å vise initieringen av bruddet.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  RB@naturguideHVO20 Comment:  Ectn30 q3
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  RB@naturguideHVO20 Comment:  Løsnet søylen i bruddet 70 cm fra topp med spaden bak fra. Q3

Tests

ECTN30@70cmQ3

ECTN26@40cmQ3 Dårlig binding

ECTN9@15cmQ3 Brudd ned mot 4f laget

Snow Cover

280 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Snow line at 100 masl Some loose snow (1-10cm) Dry ØNØ elvebanker ikke solpåvirket fra ca 600 masl. Ellers bra skiføre med go fart og ikke dyp nedsynking.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt snødekke i denne fjellside der snødekket er tykt. Glide- og våteløssnøskred i sørvendte heng. Fortsatt en del potensielt snø i hengene som sola kan få tak i og løse ut. Forecast correct Har ikke funnet kantkornlaget på skaren, men i denne side finns store mengder snø over den gamle snøen, så kan hende det dukker opp høgere der snødekket er tynnere eller i andre aspekter der snøen har vært kaldere og i skyggen.

Weather

Snow from E ← Snøtransport i høyden fra øst til vest. Motsatt værmeldingen (hovedvinnretning vestlig). Dalrotor fyller opp snødalen med snø. Noen kraftige vinnkast. Kraftige snøbyger av og till.

Snow Profile

10 cm F PP D, 1 cm 4F MF D, 60 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG D 3 tests connected to snow profile Under 5-10 cm nysnø ligger rester av litt solskare i denne høyde. 100 moh lavere nesten bærende solskare og 100 moh lengere nede gjennomslags skare veldig porøs skare (enkel å kjøre i). Lagde endda en ECT i ca 1150 moh samme aspekt og fikk nøyagtig samme resultat. Dei øvre snøfokkflakene i denne innblåste side har stabilisert sig med dei siste dages høye temperaturer.

ObsID: 267360

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

13.04.2021 kl. 12:29

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

13. Apr 12:36 - 12. Apr 12:36 Dry slab avalanche Spontaneous release NW. Between 1100 masl and 1000 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267283

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

13.04.2021 kl. 12:29

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

13. Apr 12:36 - 12. Apr 12:36 Loose dry avalanche Spontaneous release NE. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267284

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

13.04.2021 kl. 12:29

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

13. Apr 12:36 - 12. Apr 12:36 Loose dry avalanche Spontaneous release NW. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267286

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

13.04.2021 kl. 12:29

308 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har gått litt opp, og faren for ras vil fortsatt være til stede.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen vil bli høgere imorgen, og nedbøren vil avta. Så vil skredfaren være minkende i dagene frammover..

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Quick temperature change

ObsID: 267287

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 17:58

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

12. Apr 18:03 - 11. Apr 18:03 Dry slab avalanche Spontaneous release NW. Between 1100 masl and 1000 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 267188

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 17:58

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

12. Apr 18:03 - 11. Apr 18:03 Loose dry avalanche Spontaneous release NE. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 267189

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 17:58

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

12. Apr 18:03 - 11. Apr 18:03 Loose dry avalanche Spontaneous release NW. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 267190

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

12.04.2021 kl. 17:58

308 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har stbilisert seg no i eit par døgn, men det vil fortsatt være fare for skred.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tempraturene skal litt ned, men vil variere litt ifrå natt til dag. Det vil og komme litt nedbør i neste døgnet som gjær at faren for skred vil vedvare..

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent avalanches

ObsID: 267191

Sunnmøre / Ålesund

Snow

12.04.2021 kl. 17:45

668 masl

Sunderdal (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunderdal

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Varme temperaturer og delvis sol har gjort at de øverste 15-25cm har blitt til fuktig sugesnø. Vinden ila 12. har tørket opp det øverste laget og gitt et 2cm lag med tørt gjennomslag snø i le sider og skare i lo.

Weather

Snow 2 °C 10 m/s from N ↓ 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 267244

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.04.2021 kl. 14:52

11 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsida. Skildring: Snøtransport frå Nordaust til sørvest. Nivane og Saudehornet og sikkert fleire stader.

ObsID: 267174

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.04.2021 kl. 14:06

1061 masl

Silje@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Silje@svv Comment:  Flakskred fra sørsiden av Alnestind, Trollstigen

Avalanche Activity

12. Apr. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. S Helikoptertur over Trollstigen i dag. Ovveraskende lite skredaktivitet i høyden. God sikt for å spotte skred. Kun sett ett flakskred. Sørsiden av Alnestind.

ObsID: 267169

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.04.2021 kl. 12:13

864 masl

siri@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Snøfokk men vises ikke på bilde
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Snøfokk men vises ikke på bilde.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  siri@SVV Comment:  Ø-vendt
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  siri@SVV Comment:  S/SØ-vendt.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  siri@SVV Comment:  NØ-vendt
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  siri@SVV Comment:  Sett mot NØ
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright:  siri@SVV
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  siri@SVV
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  siri@SVV Comment:  N-vendt

Tests

LBT@6cmQ2 Stor tilleggsbelastning

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Storm slab (soft slab) Dry I skogen ligger det nå mye snø, snødybde ca 200cm. Løs/lett bundet snø i overflaten og 10cm synk med ski i skogen. Tynn mildværskare/skorpe opp til 450moh, som man bryter lett gjennom. Over tregrensen er snødybde varierende, kun 40cm på konveks der jeg gravde. Snøoverflaten er bundet og varierer mellom myk (ca. 5cm synk med ski) og hard overflate (bærende). Det føyket tidvis godt fra NØ og sporene mine føyket igjen i løpet av et par timer. Så flere store skavler mot N/Ø. Så litt antydning til kantkorndannelse i lag med nedføyket løs snø høyt oppe i snødekket. Men krystallene er veldig små og utgjør ikke er problem enda. Observerte opp til 950moh NV/N/NØ og gravde på 850moh grunnet sterk vind i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger myke flak over nedføyket løs nysnø, som kan løsne ved stor tilleggsbelastning. Mer vind enn meldt i dag. Snøfokk fra NØ gir pålagring i terreng mot SV. Antar at det her kun trengs liten tilleggsbelastning for å løse ut skred. Observerte opp til 950moh i terreng mot NV/N/NØ. Det er meldt snø og vind fra NV i morgen. Dette vil gi pålagring i terreng mot SØ. Milde temperaturer er gunstig for stabilisering av snøen. Økende skredfare i morgen. Forecast too high Der jeg observerte i dag virker faregraden for høy. Kan hende den stemmer andre steder.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind 10m/s fra NØ på 950moh og lett/moderat snøfokk. Ellers ingen faretegn observert.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE Skredproblem ut i fra der jeg observerte i dag. Fikk ikke observert i terreng mot S/SV/V, men antar at skredproblemet er gjeldende også her pga. snøtransport i dag. Trolig lettere å løse ut skred i disse sektorer der det er fersk fokksnø.

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Cornice One (1). 1 - Small. Spontaneous release N Skavlbrudd. Delvis nedføyket så trolig ikke helt ferskt.

11. Apr. During the day Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release SE Observerte 2 skred på lang avstand, begge sørøstvendt ca 900moh. Trolig gått iløpet av søndag.

10. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E Observerte 2 skred på lang avstand, begge østvendt ca 1000moh. Trolig gått iløpet av lørdag.

Snow Profile

6 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG D -1.6 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 5 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 15 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 25 cm, -2 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm

ObsID: 267157

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

11.04.2021 kl. 20:54

94 masl

Øystein (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Comment:  Stor bruddkant på Brunstadhornet
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Comment:  Stor bruddkkant fra Raudmolsegga
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øystein Comment:  Bruddkant tegnet inn

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large Widespread steep slopes. NE, E. Above 1400 masl Observert store skred både på østsiden av Brunstadhornet, og på østsiden av Raudmolsegga (øverst i Drivdalen).

ObsID: 267010

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.04.2021 kl. 18:02

542 masl

EK@naturguideHVO20 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  EK@naturguideHVO20 Comment:  Et lag på 5 cm med runde, isopor-lignende snøpartikler. Trolig rester etter ei haglskur for noen dager siden.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN7@10cmQ1 Medium

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Moist

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Weather

No precipitation 5 °C 1 m/s from E ← 5% clouds

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

SE above 600 masl Noen utløste skred i sør-øst heng, relativt små i størrels og lite snø som har rast ned.

Snow Profile

0.1 cm F SH 2 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm M, 5 cm 4F RG 3 mm W, 73 cm 4F DF 2 mm M Siste laget på 73 cm var vanskelig å dele inn i noen flere lag, i og med at all snøen var lik.

ObsID: 267018

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

11.04.2021 kl. 16:43

599 masl

Valsø@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Valsø@forsvaret
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Valsø@forsvaret

Avalanche Observation

11. Apr 14:30 Dry slab avalanche Unknown Avalanche release at 828 masl and ended at 597 masl Steep slope Skred ved alpinanlegg.

Incident

Snow No one buried, but close call Ski resort

ObsID: 266964

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.04.2021 kl. 16:41

21 masl

E.A.Tvergrov (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  Det løsner småskred i skyggeområdene i svaberga.

Weather

No precipitation 4 °C 5% clouds Fint vær og sol.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266962

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.04.2021 kl. 16:14

503 masl

Marita@naturguidehvo20 (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marita@naturguidehvo20
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Marita@naturguidehvo20
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN26@40cmQ3 Good Etter 26 slag kom et lite brudd i hjørnet rett under spaden. Ellers sto blokken støtt.

Snow Profile

2 cm F PP D, 15 cm 4F PP M, 25 cm F DF M, 43 cm 4F DF M, 17 cm 1F DF D, 13 cm K MF D, 27 cm 1F MF M 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267021

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 16:02

1318 masl

Pia@naturguidestudietHVO (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@27cmQ2 Fant ikke noe tydelig svakt lag i snøprofilen og hadde ikke regnet med å få brudd etter to slag fra siden.

ECTX Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Weather

No precipitation

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sol

Snow Profile

3 cm F DF 1 mm M, 12 cm 4F DF 0 mm V 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267017

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.04.2021 kl. 15:39

18 masl

E.A.Tvergrov (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  Skafonna. Går til sjøen.

Snow Cover

50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Weather

No precipitation 0 °C 3% clouds Fint. Sol.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små og større ras kontinuerlig fra ca 15.00.

ObsID: 266952

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 15:08

1260 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN22@25cmQ2 Good

ECTN15@15cmQ2 Good

Avalanche Activity

11. Apr. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E

Snow Profile

15 cm F DF M, 70 cm 4F RG D, 1 cm F FC 0 mm D, 20 cm P MF 2 tests connected to snow profile Facets observed in the interface between new and old snow. However had no result on the ect test there. The ect column, when forced out with the shovel, failed there, however a q3.

ObsID: 266968

Sunnmøre / Volda

Snow

11.04.2021 kl. 14:26

558 masl

Hege@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hege@rkh-skredgruppe Comment:  Glirr ut på hagllaget

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hagllag ca 5cm tjukt. Her lugg laget ca 20-25cm ned i snødekke.

ObsID: 266938

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 14:21

1332 masl

moh (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  moh Comment:  Løs snø i toppen
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  moh Comment:  Klarte å få til flere brudd ved gjenntatte CTer. Begge bruddene fikk slag 14/15, dybde ca 40cm og 60cm.

Tests

CTM15@40cmQ2 Medium Gjorde to CTer. Fikk brudd både på 40cm og 60 cm. Svært løst i toppen, men mer bundet nedover. Ikke tegn til svake lag i de øverste 150cm. Bruddene i testene gikk i de ulike siktovergangene i den ferske snøen fra sist uke. Snødybden er over 3meter her.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye løs snø, nesten ikke vindpåvirket helt opp til 1400moh.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Utfordrende forhold i fjellet nå. Store skavler og mye pålagret snø i høyden, gir flakskred/løssnøskred. Sola tar godt i lavlandet/solsidene, det gir våte løsnøproblematikk. Med tid stabiliserer snøen seg, men ved vindøkning øker problematikken pga mye snø tilgjengelig for transport. Forecast correct

Weather

Sola varmet opp snøen opp til 800moh, høyere i solsidene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Easy to trigger Kommet mye snø i kombinasjon med vind siste uke. Har sett 3 store skred på tur i dag med tydelige bruddkanter - se egen observasjon.

ObsID: 266959

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 14:07

953 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Ferskt flakskred fra i dag
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Eldre skred med lang bruddkant. Kan være interessant for evaluering av VVSL
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Rundt størrelse 2. Relativt ferskt.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Eldre bruddkanter og mange små løssnøskred
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Mindre flakskred i bratt terreng
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Det raser kontinuerlig i bratt terreng. Her har løssnøskredene løst ut et lite flak også.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Skred i fjorden under bratt terreng

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release SE Litt forskjellige skred. Noen ferske, andre må være minst fra i natt eller i går. Kanskje eldre. Størrelse 1, 2 og 3.

ObsID: 266930

Sunnmøre / Skjåk

Snow

11.04.2021 kl. 13:03

1320 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Albert Comment:  God sikt sørover inn i region Jotunheimen. Ingen skred å se tross ei uke med mye snø og vind.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Moist Kald snø som utover formiddagen har blitt kram i overflaten - og kladdeføre.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Avalanche Activity

11. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 266914

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 12:40

1003 masl

SebSun (***)

Image Of Tests
Image 1 of 9 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Før test. Merk søkestang, 3.7m snødybde på teststed.
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Q3 brudd ca 35cm ned, i fokksnøen.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  SebSun Comment:  Mot nord, mindre Løssnøskred.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Fra starten til Blæja, Norangsdalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SebSun Comment:  Vest under kvitegga. Bilde tatt fra Urbakken.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SebSun Comment:  Nærbilde. Bilde tatt fra Urbakken.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SebSun Comment:  Nordøst på Rokkekjerringa, bilde tatt fra toppen av Blæja.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Fra Urbakken mot Kvitegga, Sør.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Fra Blæja mot Kårdalstindane, Vest.

Tests

LBT@35cmQ3 Brudd ved stor tilleggsbelastning (Blokk knakk). PP øverste 20cm derretter stor pakke DF før RGwp i bunn av min testprofil. 90cm av totalt 3.7m snødybde.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist 3.7m snødybde på teststed.

Weather

No precipitation -1.5 °C 10% clouds

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Etter mange dager med nedbør og skydekke står nå solen kraftig på. Øverste del av snødekket blir kraftig påvikret.

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred generelt på fjellet. Går jevnt og trutt, forverrer seg med solinnstrålingen.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW Mindre Løssnøskred gikk iløpet av dagen, generelt på fjellet. Forverrer seg utover ettermiddagen, med solinnstrålingen.

Avalanche Activity

11. Apr. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, NW. Above 1000 masl Tydelige flakskred i leheng(Nordlige), generelt på fjellet. Trolig gått siste døgn. Uvisst om skredproblemet til disse er det vedvarende svake laget eller ny nedføyket nysnø.

ObsID: 266969

Sunnmøre / STRANDA

Snow

11.04.2021 kl. 11:49

1056 masl

moh (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  moh Comment:  Skred observert ned fra kvitegga
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  moh Comment:  Skred observert på Vatndalsegga (1420) nordvest for kvitegga
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  moh Comment:  Innerst i bollen ved Kvitegga

Avalanche Activity

9. Apr. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release E, SE, S, SW Observerte flere flakskred på tur til Kvitegga i dag. Kommet snø etter skredene hadde gått, antar de har gått seint fredag eller lørdag. Tydelig bruddkanter

ObsID: 266958

Sunnmøre / Fjord

Snow

11.04.2021 kl. 09:03

878 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Skårene
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Eidshornet

Avalanche Activity

11. Apr. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl

ObsID: 266845

Sunnmøre / Fjord

Snow

11.04.2021 kl. 08:51

1154 masl

Erlend@mrfylke (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Erlend@mrfylke

Avalanche Activity

10. Apr. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release S, SW Skredaktivitet siste døgn stort sett str. 2 og 3 i sør-/sørøstsida fra Skorene.

ObsID: 266842

Sunnmøre / Fjord

Snow

11.04.2021 kl. 08:34

1303 masl

Erlend@mrfylke (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Erlend@mrfylke
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Erlend@mrfylke

Avalanche Activity

10. Apr. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release E Noen str. 2 og 3 skred som har gått siste døgn i østvendt fjellside under Eidshornet.

ObsID: 266839

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

10.04.2021 kl. 23:01

1222 masl

Ingrid@NVE (*****)

Avalanche Danger Assessment

Ut i frå det eg har sett i dag framstår faregrad 4 som for høgt. Det stemmer kanskje for andre stadar i regionen (eg har ikkje oppsøkt det som er antatt værste plass med tanke på nysnøflakproblem).

Weather

Snow -2 °C 100% clouds Det har vore snø og snøbyger i dag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I dag var det noko vind og snøtransport, men det var mest på toppane. Snøen sprakk opp stadvis der vinden hadde tatt, men generelt var det mykje ubunden snø og gunstige temperaturar for stabilisering. Det "sluffa" litt i bratte heng, men generelt virka snøen stabil (oppsøkte heller ikkje den mest vindpåverka snøen, men var rundt omkring).

Avalanche Activity

10. Apr. During the day Few (2-5) Kjørte stranda-volda, med sikt til fjella frå stranda-austefjorden. Såg berre eit par skred i bratt terreng, og dei hadde avgrensa storleik samanlikna med skredløpet. Eit var flakskred, der andre er eg usikker på. Men lyset var relativt flatt og det har snødd ein del i dag, så det er mogleg at det har gått fleire eg ikkje såg.

ObsID: 266801

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

10.04.2021 kl. 15:27

601 masl

Eirik Loftesnes (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Eirik Loftesnes

Weather

Snow -1 °C 10 m/s from W → 100% clouds Skiftende. Stort sett sikt under 300 meter

Avalanche Observation

10. Apr 15:33 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing 10 cm high and 10 m wide fracture Steep slope

Incident

Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

ObsID: 266738

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.04.2021 kl. 15:07

728 masl

Merete (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Merete

Weather

Snow -1 °C from W → 100% clouds

Avalanche Observation

10. Apr 15:08 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing 5000 cm high and 20 m wide fracture Steep slope

ObsID: 266746

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.04.2021 kl. 14:42

648 masl

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  tormode@rkh-skredgruppe Comment:  Området som er bart var snødekt i går. Vind har rensket nord side godt siste døgn.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  tormode@rkh-skredgruppe Comment:  Bilde fra toppen av melshornet
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  tormode@rkh-skredgruppe

Tests

CTH25@55cmQ1 Medium

CTM11@20cmQ1 Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mengde nedbør har avtatt. Den kraftigste vinden er tilstede i kortere perioder nå enn tidliger i uken. Snøen virker å stabilisere seg forholdvis raskt. Temp er også medvirkende til stabiliserende. Forholdene kan være annerledes andre steder. Men vurderinger er at riktig faregrad neste døgn er faregrad 3. Forecast too high Området med mye pålagret snø kan nok gi noen store skred. Dette kan være med på å dra opp faregrad. Men generelt utfra stabilitet er varslet faregrad for i dag litt høy. Faregrad etter tur / vurdering er maks en sterk grad 3 i dette området.

Weather

Snow -2 °C 10 m/s 100% clouds Vind er veldig varierende. Nedbør med byger. Også hagl byger

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Frisk bris til kuling i fjellet. Veldig varierende vind styrke. Mye snø som har vært flyttet på. En del snø har vært flyttet på flere ganger de siste dagene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Avalanche Activity

10. Apr. During the day No avalanche activity Lite sikt og derfor vanskelig å se mot andre fjell

ObsID: 266754

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.04.2021 kl. 14:38

882 masl

moh (Unknown)

Avalanche Observation

10. Apr 14:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown S-facing Avalanche release at 872 masl and ended at 776 masl 40 cm high and 40 m wide fracture Lee side Tørt flakskred har gått ila dagen i Blådalen. Ukjent skredutløsning, men vil tippe det var personutløst. Mye skispor i området. Typisk leområde med mye snøopplagring der man ofte opplever at snøen sluffer gjennom vinteren, men i dag var det tydelig bruddkant. Glemte å ta bilde.

Incident

Snow Skiresort, off-piste

ObsID: 266780

Sunnmøre / Fjord

Snow

10.04.2021 kl. 13:37

613 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Per-Ivar Comment:  Klarte ikkje å sjå kor skredet strata, men det strekte seg ganske langt opp. Ser ut til å ha gått tidligere på dagen
ObsID: 266793

Sunnmøre / Volda

Snow

10.04.2021 kl. 13:34

515 masl

RS@naturguideHVO20 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  RS@naturguideHVO20
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  RS@naturguideHVO20 Comment:  Dyttet ned blokken etter testen, gikk rett av nederst ved islaget.
Image Of Notes
Image 3 of 6 Of:  Notes Copyright:  RS@naturguideHVO20
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  RS@naturguideHVO20
Image Of Notes
Image 5 of 6 Of:  Notes Copyright:  RS@naturguideHVO20
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN8@30cmQ1 Poor Utslag på 8 slag og 16 slag. Snøen er relativ lik, vindtransportert våt snø. Ingen konkret svak lag, men heller hele snødekket som er svakt. Dårlig forplantningsevne, men mulighet for større skred i bratte heng

ECTX Medium Utslag på 16 slag nederst i profilen (10cm) der det er is. Nytt utslag på 26 slag, 37cm fra toppen.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Wet loose snow

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fare for skred i hele fjellet Forecast correct

Weather

No precipitation 3 °C 2 m/s from W → 25% clouds

Notes

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium NW above 500 masl

Snow Profile

15 cm F DF, 20 cm 1F, 15 cm 4F, 10 cm P, 5 cm 4F, 30 cm 1F, 10 cm K 1 tests connected to snow profile Profilen ble tatt i ett heng hvor det var en del vindtransportert snø. Totalt 150cm, profilen ble tatt ned til 110cm

ObsID: 267091

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

10.04.2021 kl. 13:14

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Apr 13:42 - 9. Apr 13:42 Dry slab avalanche Spontaneous release NW. Between 1100 masl and 1000 masl Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal,

ObsID: 266713

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

10.04.2021 kl. 13:14

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Apr 13:42 - 9. Apr 13:42 Loose dry avalanche Spontaneous release NE. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 266714

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

10.04.2021 kl. 13:14

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Apr 13:42 - 9. Apr 13:42 Loose dry avalanche Spontaneous release NW. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv5912 Festøy - Store Standal,

ObsID: 266715

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snow

10.04.2021 kl. 13:14

308 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det er vestleg vind og litt høgare temperatur. Det skal være snøbyger gjevnt fremover og ut på morgenkvisten imorgå.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmeldinga indikerer at det blir snøbyger fram til søndags morgen. Skal o værte litt torden til kvelden. På dagen søndag blir det solstråling som kan påvirke skredfaren ytterligere før det stabiliserer seg til mindre skredfare..

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266716

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.04.2021 kl. 00:16

417 masl

OPS208 Møre og Romsdal (Unknown)

Avalanche Observation

9. Apr 22:50 Unknown Unknown Naturaly released SE-facing Steep slope Svært mørkt og lite sikt, ukjente detaljer om skredet. Melder hørte drønn, kjente vinden og snøfokk. Beskrevet som stort.

ObsID: 266614

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.