Avalanche forecast for Sunnmøre Sunday 2021-04-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Strong winds and more precipitation are expected. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A slab avalanche is possible to release where the wind deposited slabs are thin or soft. Weak layers of faceted snow exists at high altitudes.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-9 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-12 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 14:30

810 masl

Henrik (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.5 cm K MFcr D, 10 cm 4F DF/RG D, 10 cm 1F RG M, 2 cm K MFcr Nedre registrerte skarelag er svært fast og bærende, kun antatt dybde, ikke sjekket hva som er under. Forventer at det under nedre registrerte skarelag er vekslende MF og skarelag med is til bakken, Ref. mildvær og nedbør som regn til godt over 1000-1100 moh sist tredel av mars, trolig isoterm såle. Rask profil.

ObsID: 265415

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 13:48

909 masl

Ane-Marte (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Ane-Marte

Notes

Nysnø på skarelag ca 800 moh. Ikke vindpåvirket snø. Ingen markant lagdeling lenger ned i snøen.

ObsID: 265380

Sunnmøre / Skjåk

Snow

03.04.2021 kl. 13:08

1202 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE

Snow Cover

Mjuk skare med mjuke fokksnøflak på. Fester godt. Vestavind, tett skydekk med hol.

ObsID: 265374

Sunnmøre / Fjord

Snow

03.04.2021 kl. 13:05

1208 masl

MSA@nortind (*****)

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Nysnø fra 350 moh. På observasjonspunkt hardt snødekket med 10 cm myk vindpakka snø over. Virker som om det har regna helt opp. Ei lita skorpe vi lett kjører gjennom på ski. Lavere i terrenget er snødekket fuktig under et smelte/frys - lag på 5 cm. Kram snø opp til 1000 moh. Generelt stabilt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabilt. Har ikke vassa i skredproblemene i dag... men det er nok ustabile fokksnøflak i SØ over 1000. Drar seg sikkert til i morgen når det kommer mer vær Vurdere FG 1 akkurat her vi har gått, men generelt i regionen FG 2. sola har ikke fått tak i dag.

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from NW ↘ 95% clouds Vind av og på. Lettere utover dagen.

ObsID: 265387

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 10:14

1093 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  900 i et søkk.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  På 300
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Brotflata er her rota til. 40 cm P flak over. 30 cm F øverst.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Var forsovidt fersk Vindtransportert snø. Men den var foreløpig ikkje av betydning.

Snow Cover

430 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har kome nokre få cm ned til ca 300. 25 cm enkelte stader i høgda. Kom ei byge med yr sannsynligvis til fjelltopphøgde. Det gjer at snøtransporten er mindre enn vind og nysnømengd skulle tilseie. Fokksnøen er relativt seig og varm. Så fint skiføre og ingen skytande sprekker, men noko oppsprekking i bogar 5 cm ut frå skia. Mjuk bunden snø. Snøven siste døgn har kome frå Nord. I formiddag verka d som d snudde litt på vest og sør.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Været skulle kanskje tilsei fg 3. Men snøtransporten var mindre enn forventa. Fokksnøen er også "varm" opp til iallefall 1000. Så set seg kjapt. Er også begrensa snømengde frå 700 og ned. Voldsomme nedbørsmengder, varierande døgntemperatur og vind vil auke skredfaren. Itillegg til Nedføyka nysnø tørre flak str 3 frå der snøen held seg kald og opp, vil det vere aktuellt med minimum str 2 våte flak og laussnøskred under mildværsgrensa. Forecast correct

Tests

LBT@70cmQ2 Middels mykje klapping. Nedføyka nysnø. Nesten q1

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. Er i ferd med å sette seg, ville normalt ikkje tatt det med. Men med venta nedbør og regn, kan ein kanskje få nokre stepdown skred i nokre svært få heng ved voldsomt mykje snø og/eller regn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 1000 masl Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. I ferd med å sette seg. Men kan kanskje få stepdown på nokre svært få heng ved voldsomt stor pålagring med snø eller svekkelse ved regn.

Weather

Snow -2 °C 7 m/s from W → 100% clouds Bygevær. Kom skoddeyr i morgontimane også opp til 1100. Sikkert heilt opp.

Avalanche Activity

3. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Profile

3 cm F DF, 0.2 cm P MFcr, 25 cm F/4F DF D-M, 40 cm P RG D, 0.5 cm F PP D-M Hele laget, 60 cm P/K RG/MF M Pluss ymse skare og fokksnølag inni der. Var vanskelig å finne det ferske skredproblemet trygt i denne sida og med denne sikta.

ObsID: 265382

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.04.2021 kl. 15:00

959 masl

matiasgg (Unknown)

Incident

Ingen skade. Snow

Avalanche Observation

2. Apr 15:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Poor bonding between crust and overlying snow 30 cm high and 30 m wide fracture Steep slope Løste ut et lite skred på vei ned breen fra Kolåstinden. Fokket nysnø som ikke var bundet til skarelaget under. Ble dratt 5m før skredet stoppet. Fare for utglidning. Vil anse området som svært skredfarlig mtp det nye snøfallet.

ObsID: 265555

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.04.2021 kl. 14:30

1168 masl

Erik C-H (Unknown)

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

2. Apr 14:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NW-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 20 m wide fracture In gully or concave form

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst middels flakskred ved liten tilleggsbelastning (én skikjører). Vindtransportert fokksnø med relativt god forplantningsevne.

ObsID: 265316

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.