Avalanche forecast for Sunnmøre Saturday 2021-04-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Generally stable conditions at lower altitudes. More complex at high altitudes. Increased temperatures and some sun will increase the danger of wet sluffs. Be careful in areas with wind slabs at higher elevations.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-9 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 14:30

810 masl

Henrik (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.5 cm K MFcr D, 10 cm 4F DF/RG D, 10 cm 1F RG M, 2 cm K MFcr Nedre registrerte skarelag er svært fast og bærende, kun antatt dybde, ikke sjekket hva som er under. Forventer at det under nedre registrerte skarelag er vekslende MF og skarelag med is til bakken, Ref. mildvær og nedbør som regn til godt over 1000-1100 moh sist tredel av mars, trolig isoterm såle. Rask profil.

ObsID: 265415

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 13:48

909 masl

Ane-Marte (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Ane-Marte

Notes

Nysnø på skarelag ca 800 moh. Ikke vindpåvirket snø. Ingen markant lagdeling lenger ned i snøen.

ObsID: 265380

Sunnmøre / Skjåk

Snow

03.04.2021 kl. 13:08

1202 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE

Snow Cover

Mjuk skare med mjuke fokksnøflak på. Fester godt. Vestavind, tett skydekk med hol.

ObsID: 265374

Sunnmøre / Fjord

Snow

03.04.2021 kl. 13:05

1208 masl

MSA@nortind (*****)

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Nysnø fra 350 moh. På observasjonspunkt hardt snødekket med 10 cm myk vindpakka snø over. Virker som om det har regna helt opp. Ei lita skorpe vi lett kjører gjennom på ski. Lavere i terrenget er snødekket fuktig under et smelte/frys - lag på 5 cm. Kram snø opp til 1000 moh. Generelt stabilt.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from NW ↘ 95% clouds Vind av og på. Lettere utover dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabilt. Har ikke vassa i skredproblemene i dag... men det er nok ustabile fokksnøflak i SØ over 1000. Drar seg sikkert til i morgen når det kommer mer vær Vurdere FG 1 akkurat her vi har gått, men generelt i regionen FG 2. sola har ikke fått tak i dag.

ObsID: 265387

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.04.2021 kl. 10:14

1093 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  900 i et søkk.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  På 300
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Brotflata er her rota til. 40 cm P flak over. 30 cm F øverst.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

3. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Cover

430 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har kome nokre få cm ned til ca 300. 25 cm enkelte stader i høgda. Kom ei byge med yr sannsynligvis til fjelltopphøgde. Det gjer at snøtransporten er mindre enn vind og nysnømengd skulle tilseie. Fokksnøen er relativt seig og varm. Så fint skiføre og ingen skytande sprekker, men noko oppsprekking i bogar 5 cm ut frå skia. Mjuk bunden snø. Snøven siste døgn har kome frå Nord. I formiddag verka d som d snudde litt på vest og sør.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. Er i ferd med å sette seg, ville normalt ikkje tatt det med. Men med venta nedbør og regn, kan ein kanskje få nokre stepdown skred i nokre svært få heng ved voldsomt mykje snø og/eller regn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 1000 masl Eldre fokksnø frå tidlegare i veka. I ferd med å sette seg. Men kan kanskje få stepdown på nokre svært få heng ved voldsomt stor pålagring med snø eller svekkelse ved regn.

Danger Sign

No signs observed Var forsovidt fersk Vindtransportert snø. Men den var foreløpig ikkje av betydning.

Weather

Snow -2 °C 7 m/s from W → 100% clouds Bygevær. Kom skoddeyr i morgontimane også opp til 1100. Sikkert heilt opp.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Været skulle kanskje tilsei fg 3. Men snøtransporten var mindre enn forventa. Fokksnøen er også "varm" opp til iallefall 1000. Så set seg kjapt. Er også begrensa snømengde frå 700 og ned. Voldsomme nedbørsmengder, varierande døgntemperatur og vind vil auke skredfaren. Itillegg til Nedføyka nysnø tørre flak str 3 frå der snøen held seg kald og opp, vil det vere aktuellt med minimum str 2 våte flak og laussnøskred under mildværsgrensa. Forecast correct

Tests

LBT@70cmQ2 Middels mykje klapping. Nedføyka nysnø. Nesten q1

Snow Profile

3 cm F DF, 0.2 cm P MFcr, 25 cm F/4F DF D-M, 40 cm P RG D, 0.5 cm F PP D-M Hele laget, 60 cm P/K RG/MF M Pluss ymse skare og fokksnølag inni der. Var vanskelig å finne det ferske skredproblemet trygt i denne sida og med denne sikta.

ObsID: 265382

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.04.2021 kl. 15:00

959 masl

matiasgg (Unknown)

Incident

Ingen skade. Snow

Avalanche Observation

2. Apr 15:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Poor bonding between crust and overlying snow 30 cm high and 30 m wide fracture Steep slope Løste ut et lite skred på vei ned breen fra Kolåstinden. Fokket nysnø som ikke var bundet til skarelaget under. Ble dratt 5m før skredet stoppet. Fare for utglidning. Vil anse området som svært skredfarlig mtp det nye snøfallet.

ObsID: 265555

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

02.04.2021 kl. 14:30

1168 masl

Erik C-H (Unknown)

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

2. Apr 14:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NW-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 20 m wide fracture In gully or concave form

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst middels flakskred ved liten tilleggsbelastning (én skikjører). Vindtransportert fokksnø med relativt god forplantningsevne.

ObsID: 265316

Sunnmøre / Fjord

Snow

31.03.2021 kl. 20:22

1221 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Incident

Vart utkalling og skredaksjon på dette. Litt uvisst om det var dette som va meldt inn. Men det var iallefall ingen andre store skred i sida. Nysnø oppå alle skred unntatt nokre små solutløyste laussnøskred. Snow Initiated search and rescue

Avalanche Observation

29. Mar 20:22 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1216 masl and ended at 767 masl In gully or concave form

ObsID: 264973

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

31.03.2021 kl. 17:12

955 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

29. Mar 00:26 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released N-facing Avalanche release at 1042 masl and ended at 938 masl 100 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Gjekk truleg mandag under mildværet. Over vatnet og ned i passasjen eit lite stykke

ObsID: 264992

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

31.03.2021 kl. 17:00

1176 masl

SebSun (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Rett under toppen, merk søkestang helt til bunns. Over 3.5m snødybde på teststed.
Image Of Tests
Image 2 of 10 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Vassdalstind bak
Image Of Tests
Image 3 of 10 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Etter brudd
Image Of Weather
Image 4 of 10 Of:  Weather Copyright:  SebSun Comment:  Mot Vassdalstind
Image Of Weather
Image 5 of 10 Of:  Weather Copyright:  SebSun Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Profile
Image 6 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  SebSun Comment:  Tydlige skarelag/is på 90 og 100 cm dybde.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  SebSun Comment:  Laginndeling.
Image Of Danger Sign
Image 8 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  SebSun Comment:  Mot Vassdalstind. Tydelig mindre løssnøskred fra tirsdag-onsdag.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SebSun Comment:  Eksempel bilde på skredaktiviteten, dette litt under observasjonspunkt. Mot Vassdalstind.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SebSun Comment:  Fortsatt vinterstemning over 1200moh, dette fra toppen av Vassdalstind.

Avalanche Activity

31. Mar. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 1000 masl Dette er generelt sett løssnøskred av minimal betyding for skiløper. I bratt nok terreng med terrengfeller kan problemet likevel være relevant. Hovedsakelig i solvendte sider, men observert i alle himmelretninger.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 750 masl. Snow line at 700 masl Storm slab (soft slab) Mykpakket fokksnø øverste 10cm.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Snøgrensen ligger på ca 700moh. På mine to observasjoner denne dagen ble ingen svake lag funnet, men gitt snødybden i denne observasjonen er det sannsynlig at det tidligere vedvarende svake laget fortsatt kan være tilstede høyt i fjellet. Spessielt hvor solen ikke har nådd til. Skredproblemet finnes hovedsakelig i solvendte sider og forverres utover dagen, sett opp mot solinnstråling og temperatur.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Weather

No precipitation -5.5 °C 2 m/s 30% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er stor variasjon i fjellet. Tydelig påskestemning i snøen under 1000 moh, fortsatt vinter over 1200moh. Ut på dagen, hvor solen har stått på, vil faren for løssnøskred være tilstede generelt på fjellet. Vedvarende lag av kantkorn er fortsatt sannsynlig i noen heng, høyt I fjellet. Dette spessielt i sider hvor solen ikke når til. Det tidligere varslede "nedføyket nysnø" ser ut til å ha stabilisert seg i snødekket. Dette vil, gitt værvarselet, trolig fortsette ila torsdag-fredag. Forecast correct

Tests

LBT@80cmQ3 Over 3.5m snødybde. Brudd ved stor tilleggsbelastning, måtte knekkes ut.

Snow Profile

15 cm 4F/1F DFbk 1 mm D, 10 cm K RG 2 mm D, 85 cm P RG 1 mm D, 1.5 cm I MFcr 4 mm D, 1 cm I IF D, 17 cm P MF 3 mm D, 1.5 cm I MFcr 4 mm D -8.2 °C @ 0 cm, -0.9 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -0.6 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 130 cm Over 3.5m snødybde. Temperaturprofilen bærer preg av endring i solinnstråling. Skygge i området ca 30-60 min før test.

ObsID: 264994

Sunnmøre / Fjord

Snow

31.03.2021 kl. 15:56

1359 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lavt till fjellsport og i SV-S-SÖ sektor är det generellt väldigt stabilt. Nordliga sektorer i batteriet leformasjoner har der observerts 2 st flakskred idag som trolig utlösts ila natten till idag. Forecast correct

Tests

CTN Good

Snow Profile

5 cm F PP D, 1 cm I IF D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm I IF D, 40 cm P RG D 1 tests connected to snow profile Nedersta lag virker som ett fuktig fokksnö som sedan har frusit. Väldigt hardt och en del MF inne bland RG

ObsID: 264957

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

31.03.2021 kl. 14:54

812 masl

SebSun (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  SebSun Comment:  Mot S
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  SebSun Comment:  Mot N
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Blokk tatt ut
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Q3, utydelig lag med noe større partikler smelteformer enn resten av snødekket.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Mot S
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Mot Vassdalstind
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  SebSun Comment:  Mot N

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Tydelig skille i snødekket over 700-800moh: slusj under, vindpakket myk over.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Weather

Drizzle 4 m/s 50% clouds Yr i form av regn under 700-800moh, snø over.

Tests

LBT@80cmQ3 140cm snødybde. Fersk fokksnø øverste 10 cm, smelteformer resten. Bruddet gikk på stor tilleggsbelastning, i lag med noe større partikler smelteformer.

ObsID: 264993

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

31.03.2021 kl. 14:45

1078 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Snow Cover

No snowdrift 7 cm new snow Elevation of new snow 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Mjuk Fokksnø i alle himmelretningar. Fuktig mot sola. Våt i bratt sør. Tørr i alle nordlege aspekt. Litt tjukkare lag i aust. Rakk å verte skorpe når sola gjekk også i aust.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small E, SE, S, SW, W above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Skildring: Solfonner løsna frå stein. Tynn skare som glilag. Tynt med nysnø oppå. Blir veldig små men glir langt.

Weather

from NE ↙ 50% clouds Skya fyrst på dag, letta bra opp etter kl 15 ca.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Fokksnøen set seg kjapt. I nord er det kaldare, men rundt 3-5 cm utblåst ubunden tørrsnø. Den eldre fokksnøen i nord og aust frå tidlegare i veka har sett seg iallfall frå 1200 og ned. Solfonner og sluff i komplekst terreng utgjer den største fara slik eg ser det. Men sjølv dei ser ut til å vere små. Sola vil fortsette å ta. Ny pålagring torsdag kveld med muligheit for sol fredag. Vil fornye problemet. Då kan solfonnene bli større. Ev Fersk fokksnø vil auke faren. Forecast too high

ObsID: 264991

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

31.03.2021 kl. 12:15

982 masl

Hilderiks (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hilderiks

Weather

Bygevêr på natta/morgonen, opphald, sol og vindstille på formiddagen.

Avalanche Activity

31. Mar. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Between 1000 masl and 900 masl

ObsID: 264956

Sunnmøre / Fjord

Snow

31.03.2021 kl. 09:53

971 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  callewernhoff

Avalanche Activity

31. Mar. 0-6 Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E. Between 800 masl and 600 masl Skavlbrudd som naturlig utlöst ett vått flakskred

ObsID: 264955

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.