Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2021-03-30

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in terrain with fresh storm slabs until the new snow is stabilized.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

14 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south., change to moderate gale from the southwest during renoon.
-4 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the west during renoon.
-5 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STRANDA

Snow

30.03.2021 kl. 17:24

977 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  3 cm fuktig nysnø frå ca 700, her på 800. Fortsatt fuktig.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Lite snø, bare rabbar og ryggar. Mot SØ.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden

Weather

Sleet 0 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds No kl 19 sank tempen litt, no sluddar det på 400 moh og er ein plussgrad. Det var nokre grader mildare før i dag, med ca 0grader på 900. Lågt skydekke, alle dei høgaste toppane ligg i tåkeskyer.

Tests

ECTX Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø og vind på toppane gir fare for flakskred. ellers framstår snødekket stabilt frå 900/1000 og nedover. Forecast correct

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Generelt lite snø forårstida. Snøgrensa er eit definisjonsspørsmål. Mulig å gå på ski ein del plassar (nordvendt) frå 400, mens andre (særlig bratt S) er det fort 900 før det er nokonlunde samanhengande snødekke. Fuktig/våt MF. Frå ca 700 låg det i føremiddag 3-4 cm nysnø, denne var fuktig opp til 900. Tippar ein må opp på nærmare 1100 før den er tørr nok til å kunne flyttast.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, NW above 1100 masl Svakt lag og utløysbarheit er SSU. Skredstørrelde er avhengig av vindstyrke og nysnø. Ut frå det eg såg i dag er det str 1, her lokalt, men mulig med str2 opp mot toppane, og dermed fg2. I alle fall om nedbørsvarselet stemmer med 20 mm.

Avalanche Activity

30. Mar. During the day No avalanche activity Lågt skydekke så vanskeleg å sjå i høgda. Har heller ikkje oversikt over andre plassar enn her i dalen.

Snow Profile

3 cm F DF/RG 1 mm M, 5 cm 1F MFcr M, 30 cm 4F MF 2 mm M

ObsID: 264799

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

29.03.2021 kl. 19:38

584 masl

Uffe (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 2 Of:  Incident Copyright:  Uffe
Image Of Incident
Image 2 of 2 Of:  Incident Copyright:  Uffe

Incident

Snow Traffic stopped

ObsID: 264656

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

29.03.2021 kl. 10:45

1160 masl

Erlend@mrfylke (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  På vei opp mot Auskjeret.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Veldig lite snø i sørvestlig/vestlig sektor, og avblåste ryggformasjoner. Svært lite snø lavere strøk.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Stort sett smelteomvandlet snø under 800 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Snøfokk mot nordøst i toppområdet på Auskjeret.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Greit skiføre, stort sett fravær av luggeføre.
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  Erlend@mrfylke
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Erlend@mrfylke
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Bruddflate LBT-test.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte ingen faretegn, annet enn kraftig vind, regn og temperaturstigning.

Weather

Sleet 0 °C 15 m/s from SW ↗ 100% clouds Kraftig vind (liten/stiv kuling) fra sørvest på toppen. Regn under 1000 moh, sludd 1000-1100 moh og snø over 1100 moh. Med høyere temperatur utover dagen vil snøgrensa flyttes oppover.

Tests

LBT@30cmQ1 Brøt glatt, men vanskelig å få ut. Brøt på nedføyket svakt lag over skare.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Da jeg var på tur i dag (før kl. 11) var det fortsatt snøbyger og tørr snø over 1100 moh, men temperaturen og mildværsgrensa ventes å øke utover dagen. Når mildværsgrensa trekker oppover vil mildvær og regn fukte fokksnøen og svekke bindingene. Mest utsatt er nordlig/nordøstlig sektor, hvor det er mest fokksnø etter mye vind og snøtransport fra sørvest. Fokksnøen er finkornet og drenerer vannet dårlig. Det samme gjør skarelaget under fokksnøen. Vann vil dermed hope seg opp i fokksnøen og over skarelaget. Dette kan gi naturlig utløste skred, og dårlig binding til skarelaget. Med fukting og gjenfrysing av fokksnøen vil bindingene styrkes og snøen raskt stabiliseres. Dagens våtsnøproblem vil være forbigående. Over mildværsgrensen vil fokksnøen fortsatt være et skredproblem. Tirsdag er det meldt påfyll med snø og vind fra vestlig/nordvestlig sektor, som vil gi nye fokksnøproblem. Forecast correct Foreløpig faregrad 2 da jeg var på tur, men det er nok riktig med faregrad 3 utover dagen når mildværet trekker oppover sammen med regnvær.

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 1100 masl. Snow line at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Tynt snødekke for årstiden, særlig i lavlandet. Store deler av snødekket i er avblåst til skare, særlig i sørlig sektor. I nordlig/nordøstlig sektor er det innblåst endel snø de siste dagene med vind fra sørvest. Det er veldig lite snø og avblåst i sørvestlig/vestlig sektor og på ryggformasjoner.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 1400 masl Tørre flakskred og fokksnø er fortsatt aktuelt som skredproblem over mildværsgrensen, og hvor snøen ikke blir fuktet av mildvær og regn.

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, NW between 1500 masl and 800 masl Skredproblemet vil være aktuelt når temperaturen stiger kombinert med regn, som vil svekke bindingene i fokksnøflakene.

Avalanche Activity

29. Mar. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Observerte noen små (str. 1) ferske våte løssnøskred på kjøreturen fra Sykkylven til Fjellsetra på begge sider av dalen, men hadde begrenset med sikt i høyden. Ellers ingen skredakitivitet observert på selve turen.

Snow Profile

3 cm 4F DF D, 30 cm 1F RG D, 20 cm K MFcr M, 5 cm 1F MF M, 45 cm P MF M Litt forenklet profil, da det var veldig utfordrende værforhold.

ObsID: 264578

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

29.03.2021 kl. 07:18

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 5 °C Austefjorden (500moh) kl 07:23

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Lite snø i rasløp slik at det blir høgre friksjon og lite som kan kome ned til veg.. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver er meldt. Ikkje store mengder nedbør..

ObsID: 264525

Sunnmøre / STRANDA

Snow

28.03.2021 kl. 14:29

784 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stig Løland@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på dei høgaste toppane.

ObsID: 264448

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

28.03.2021 kl. 14:22

1108 masl

Randen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Randen Comment:  Lite flakskred

Avalanche Observation

28. Mar 14:28 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Poor bonding between crust and overlying snow 25 cm high fracture Lee side Personutløst skred i leheng. Ingen skadet. Str 1 på skred

Incident

Ingen skadet. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Notes

Ingen skade, lærdom av dårlig linjevalg

ObsID: 264447

Sunnmøre / Fjord

Snow

28.03.2021 kl. 11:37

1322 masl

RB@naturguideHVO20 (Unknown)

Avalanche Observation

28. Mar 08:11 Dry slab avalanche 2 - Medium Avalanche release at 1328 masl and ended at 964 masl Så ikke skredet gå med så ganske ferskt ut. Bevegde mig ikke inn i området, men formoder svakt lag med kantkorn pga høyden skredet løsnet i. Utløp veldig langt og økt pga et drop i skredbanen. Skavler knekket to ganger fra myklebust hornet og glideskred og sigesprekker observert i sørlige/sørøstlige bratte heng i området.

ObsID: 264529

Sunnmøre / Volda

Snow

28.03.2021 kl. 10:23

1111 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 0,5 cm Tynt 4f fokksnølag over skare heilt ned til 500 her. Men meir skare enn fokksnø synleg opp til ca 900. Skaren er ruglete og stort sett brytande. Kaldare og noko hardare fokksnø over 900. Kraftig snøfokk over 1000 på utsette stader med store henteområder. Ca 10 cm ujamnt fordelt fokksnø over ca 900.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fg 2 i dag, med kun tørre ferske flakskred som problem trur eg, då det var noko kaldare og tørrare enn det har vore i d siste. Er meldt nedbør, snø og regn. Stigande temperatur og vind frå sv. Så fg vil stige. Hovedproblem vil då vere ferske flak frå i dag som vert svekka. Men trur det vert begrensa omfang, og ikkje sikker på fg3. Den gamle snøen har vore gjennom mange lange runder med mildvær opp til 1300. Så den tåler ein del. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 1000 masl

ObsID: 264442

Sunnmøre / Volda

Snow

28.03.2021 kl. 09:15

773 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Skytande sprekk. Nedføyka nysnø. F Pp dom glilag. Ser ut som fokksnøen heng betre på den ruglete meb jamne mildværskaren.

Danger Sign

Recent cracks Område: På denne staden. Skildring: Sikkert andre stadar også, fokksnø allereie frå 600. Ubetydelege flakstr til no. Småkram fersk fokksnø.

Snow Cover

Moderate snow drift Kraftig snøfokk i høgda.

ObsID: 264405

Sunnmøre / Volda

Snow

28.03.2021 kl. 08:06

386 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Weather

No precipitation 4 °C from SE ↖ 60% clouds

ObsID: 264385

Sunnmøre / Volda

Snow

27.03.2021 kl. 13:00

946 masl

SynneNy (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SynneNy Comment:  Bilde viser nedre del av skredet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SynneNy Comment:  Snøprofil med tre lag.

Avalanche Observation

27. Mar 20:17 (+01:00) Wet slab avalanche 3 - Large Unknown NE-facing Avalanche release at 1232 masl and ended at 942 masl Unknown Observerte tydelige spor av stort skred som trolig har gått i løpet av den siste uken. Skredet har startet i bratt terreng og fortsatt nedover mot vannet. Usikker utløsningsårsak, men antar naturlig utløst. Gravde snøprofil vest for utløpsområdet. Observerte tre lag. Øverste lag med ny og kald snø og nest øverste lag på ca 50 cm er vått og stabil, krever stor belastning for å bevege. Nederste lag er noe varmere enn øvre lag.

ObsID: 264347

Sunnmøre / Volda / Sunnmøre

Snow

27.03.2021 kl. 09:15

1168 masl

Øyvind Snipsøyr (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Øyvind Snipsøyr Comment:  Sandegga. Sett frå Ørsta skisenter. Vest/nord-vest vendt side

Notes

Flakskred

ObsID: 264345

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.