Avalanche forecast for Sunnmøre Sunday 2021-02-21

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds. Naturally triggered avalanches are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-4 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from southwest.
-1 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STORDAL

Snow

21.02.2021 kl. 15:05

591 masl

SvenN (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SvenN

Avalanche Activity

21. Feb. 12-18 (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Below 900 masl Våte løs- og flakskred i sørsida av Fokhaugtind.

ObsID: 257079

Sunnmøre / STORDAL

Snow

21.02.2021 kl. 14:30

575 masl

SvenN (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SvenN
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SvenN

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Between 1100 masl and 600 masl Stor skredaktivitet i sørsiden av Litlevasstind mot Litlevatnet

ObsID: 257069

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.02.2021 kl. 13:29

744 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Blåtinden
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Trollbotnen. Uvisst tidspunkt på skreda.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Snow Cover

Stor snøsmelting. Kram, fuktig snø

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

ObsID: 256991

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

21.02.2021 kl. 13:18

712 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Usikker på når det gjekk.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Moist

Weather

8 °C 12 m/s

ObsID: 256990

Sunnmøre / Volda

Snow

21.02.2021 kl. 12:00

712 masl

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Moist

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I dette området erfarte vi kun enkelte drønn, og ellers lite tegn til ustabilitet. I går (21.02. Obs) var det et svært aktivt snødekke med skytende sprekker og mye drønn. Det har regnet mye i natt, og det kan virke som lagene begynner å bli rimelig nøytralisert. Vil gå gradvis mot stabilisering. I dette området vil jeg vurdere det til en sterk 2er.

Danger Sign

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mildværet har gjennomfuktet snødekket. Mye overvann på bekker og islagte vann.

Recent avalanches Enkelte våte løssnøskred i veldig bratt terreng.

Weather

No precipitation 5 °C 8 m/s from SE ↖ 70% clouds

ObsID: 257057

Sunnmøre / Volda

Snow

20.02.2021 kl. 14:00

470 masl

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Moist

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mye skytende sprekker i sammenheng med drønn. Potent lag med kant/beger i snøen.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mye drønn over et stort område.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye drønn og skytende sprekker. Likevel viser tester god stabilitet, samt testheng viser dårlig evne til å generere større skred. Snøen går i retning homogen, og det største "problemet" er kantkorn i snødekket, og begerkrystaller ved bakken. For denne høyden vil vi gå mot stabilisering av snødekket etterhvert. Forecast too high Helt klar FG3 i høyden, men i skogbånd og lavere i terrenget er inntrykket en FG2.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium

Weather

Rain 5 °C 3 m/s from SW ↗ 80% clouds

Tests

ECTN20@45cmQ3 Good Brudd helt nede ved bakken. Beger.

ECTN17@20cmQ3 Good Brudd på kant.

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

20 cm F MF 0 mm W, 10 cm 4F FC 0 mm M, 15 cm F DH 0 mm M 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256835

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

20.02.2021 kl. 12:28

414 masl

Urax (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fra vägen och ca 100 hm upp drönn. En del rätt store. Flertal skicuts på väg upp till trädgräns visade på rätt stabila förhållanden. Inga skred sett fra idag från turen eller fra bilkörning.

ObsID: 256865

Sunnmøre / Fjord

Snow

19.02.2021 kl. 15:55

740 masl

erlendh (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Ubunden snø i skoggrensen. Men heilt avblåst og hardt over skogen.

Snow Profile

19 cm F/1F RG 1 mm D, 18 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr 3 mm D

ObsID: 256628

Sunnmøre / Fjord

Snow

19.02.2021 kl. 10:08

1253 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  callewernhoff Comment:  Antatt brottkant mitt i henget.

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE

ObsID: 256495

Sunnmøre / STRANDA

Snow

18.02.2021 kl. 16:22

729 masl

Urax (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Urax

Avalanche Observation

18. Feb 14:22 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 15 cm high and 10 m wide fracture In gully or concave form To små test sluttningar som släppte. Högre opp litt snödrev. Inga naturliga skred observerade.

ObsID: 256391

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

18.02.2021 kl. 15:02

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjella. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver .

Weather

No precipitation 5 °C Nautvik (700moh) kl 15:03

ObsID: 256380

Sunnmøre / Fjord

Snow

18.02.2021 kl. 13:17

485 masl

Erlend@mrfylke (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Opp mot Eidshornet sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Opp mot Skorene (østsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Opp mot Eidshornet (vestsida av dalen) sett fra Fv. 63 i Indreeidsdalen
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Erlend@mrfylke Comment:  Mot Dalsnibba og Geirangerfjellet sett fra Fv. 63 på Korsmyra

Snow Cover

Generelt lite snø for årstiden. Mindre snø i indre deler enn i midtre og ytre deler av regionen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterke vindkast fra sør/sørøst og mye snøfokk på toppene og i fjellsidene.

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert i de kjente skredløpene

ObsID: 256342

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.