Avalanche forecast for Sunnmøre Saturday 2021-01-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-19 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-17 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Fjord

Snow

16.01.2021 kl. 14:42

1334 masl

Åsmund Steen (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Åsmund Steen

Notes

Vandkelig å se, men tendenser til begerkrystall inn i hulrom i snøen

ObsID: 249519

Sunnmøre / Fjord

Snow

16.01.2021 kl. 13:12

1141 masl

Adriansw (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Adriansw
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN23@35cmQ3 Good Brudd på kantkorn

LBT@40cmQ2 Brudd over skarelaget

Snow Profile

10 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 2 cm P RG, 10 cm 4F FC D, 10 cm K MFcr

ObsID: 249516

Sunnmøre / STRANDA

Snow

16.01.2021 kl. 13:00

1176 masl

Øystein (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Øystein

Notes

Vindpåvirket snø, men fint skiføre. Nytt lag med overflaterim i ferd med å bygge seg opp. Må følges med på. Opplevde ingen drønning ellers sprekkdannelse i dag.

ObsID: 249580

Sunnmøre / Fjord

Snow

16.01.2021 kl. 13:00

606 masl

Kristoffer (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Fant to lag nedføyket nysnø ett ca 3cm under snødekket og det andre ca 30cm. Hardheten på snødekket var ganske variert så vanskelig å si noe generelt om skredproblemet

Danger Sign

Whumpf sound Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye små drønn opp til ca 500moh. I dalen

Weather

No precipitation 0 m/s

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det var begynt å danne seg rimkrystaller på snødekket. Dette gikk langt opp (over 650moh), men jeg vet ikke hvor langt

ObsID: 249495

Sunnmøre / Fjord

Snow

16.01.2021 kl. 12:09

796 masl

PGiske (Unknown)

Weather

No precipitation -5 °C

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTN25@30cmQ3 Tok test i 30 graders heng i SØ retning. Meget hard og isete snø 30 cm fra toppen og nedover. Målte 160 cm snø

Snow Profile

ObsID: 249522

Sunnmøre / Volda

Snow

16.01.2021 kl. 11:39

155 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Det er overflaterim på mjukt underlag. Krystallar er ca. 1cm

ObsID: 249450

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

16.01.2021 kl. 11:30

592 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Sindre@nortind
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sindre@nortind
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fortsatt en kompleks situasjon, og man bør fortsatt velge konservative veivalg da det er vanskelig å si akkurat hvor tynt/tykt det svake laget av kantkorn er i gitte heng før man er der. Størrelse 3 tror jeg er lite sannsynlig nå. Hvertfall her. Str. 2 i noen bratte heng, lett å løse ut. Synkende tendens da finværet både gjør det svake laget tjukkere og tar spenningen ut av alle flak, men fortsatt komplekst! Forecast too high På dette fjellet var faregraden for høy. Nærmer seg nok en faregrad 2, men en kompleks faregrad 2.

Avalanche Activity

16. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW

Tests

ECTN15@30cmQ3 Good Kollapser først innad i fokksnøen fra tirsdag/onsdag. Ingen utslag på kanten, men her var kantkornlaget tjukt. Grov Q3 overflate der og når jeg forsøkte å dra ut blokka etter test.

Danger Sign

Weather

-8 °C 0 m/s

Snow Cover

Flott og ubundet snø i skjerma formasjoner. Der det var myke fokksnøflak har finværet tørket ut fokksnøen og gjort denne løs igjen og gitt et nydelig skiføre på store deler av fjellet. Kantkorn er tilstede generelt i snødekket, men primært tjukke lag og lite respons her, men dette varierer nok rundt omkring. Grove brudd ved kjappe håndtester hele veien opp. Fokksnøflakene tørker ut og det bidrar til at sannsynligheten for store skred synker fordi all spenning tas ut av disse. En del snø som tidligere har vært flak er nå helt løs og ubundet igjen.

Snow Profile

45 cm F/1F RGxf, 25 cm 4F FC D, 40 cm K MFcr D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249549

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

16.01.2021 kl. 10:14

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, stabilt veir, lav temp - 7gr. Økende skredfare neste døgn: Temp skal opp mot 0 gr og mulig snø i moderate mengder..

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Fureneset (600moh) kl 10:15 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 249422

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 14:23

685 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ikkje mykje nytt å melde anna enn det de kan lese utifrå snøprofil, testane mine og skredproblema eg har lagt inn. Det har teikna seg eit bilete av at drønna er rundt skoggrense. Pga mjukare flak og kant over skare. I høgda verkar kantkornlaget å verke mindre aktivt no, først og fremst pga tjukkare svakt lag og mindre krystallar. Det var vel inversjon før snøen kom så dette må ha påverka forskjellen mellom høgfjellet og rundt skoggrensa. Om en skal skille på dette i varselet veit eg ikkje. Kanskje ikkje. Nok med kompleks situasjon. Ein kan godt nemne dette med få fareteikn i høgda, men det betyr ikkje at ikkje skredproblemet er tilstades, berre litt mindre potent oppbygging. Stort sett potensielt str 2 i høgda pga vindpåverking og lite snø generelt. Menn også dette med at snødekket til fjells er tynt for året og sjølv små skred kan gjere stor fysisk skade pga oppstikkande stein. Situasjonen vert opprettheldt iallefall til neste værendring av betydning. Nokre plassar vil kantkorna vekse. Der me no får rim på hardt underlag kan dette blir endå ein brikke i puslespelet. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl I skogen og til et stykke over skogggrense.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Tjukkare svakt lag, mindre krystallar, hardare flak, Færre/ingen faretegn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW above 600 masl

ObsID: 249332

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

15.01.2021 kl. 13:51

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lav temp - 5 gr. Snø ca 20 til 25 cm stabilt klart veir.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lav temp kommande døgn - 4 til - 5 gr ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 249317

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 13:44

1065 masl

RF@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  RF@rkh-skredgruppe

Avalanche Observation

12. Jan 23:48 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1150 masl and ended at 774 masl Buried weak layer of faceted snow near surface 30 cm high and 600 m wide fracture Lee side Antagelig gått rett etter snøværet på tirsdag. Antar kantkorn

ObsID: 249315

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 13:01

1062 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Kantkorn. Va Q1 berre komt litt borti flata her.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Var Q1 har rota d litt til her. kantkorn brot
Image Of Tests
Image 9 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Nysnøbrotflate

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

Tests

LBT@65cmQ1 Medium Middels hard klapping. Poppa litt.

LBT@45cmQ2 Medium Lett klapping, Nedføyka nysnø

ECTN25@66cmQ2 Medium Kantkorn

ECTN15@45cmQ2 Medium Nysnø

ECTN6@15cmQ3 Medium

Snow Profile

5 cm 1F RG, 30 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 0.3 cm F PP 2 mm, 20 cm 1F RG, 1 cm F/4F FC/RGxf 1 mm Øvre del, 5 cm 4F/1F RGxf/MF 1 mm, 20 cm P MFcr 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249310

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 11:43

720 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snow Cover

Sprekker i tilknytning til skavl/leheng. Ikkje dagsferske, så la under snødekke. Ikkje spor i nærleiken.

ObsID: 249369

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 11:30

713 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markant drønn med god propagasjon.

Weather

No precipitation Tilnærma vindstille, kaldt. Var skya i vest tidlegare, letta gradvis

Snow Cover

70 cm in total 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

ObsID: 249274

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.01.2021 kl. 11:29

20 masl

E.A.Tvergrov (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  "Ryke" lett fra toppane over 1000 moh. retning sør. Dvs. laus snø flytta på seg.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  Stille /mindre vind lenger sør på austsida av Hjørundfjorden.

Weather

Sol og skyfritt. Lite vind på 100 meter . Lett krusing på fjorden.

ObsID: 249273

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.01.2021 kl. 10:51

483 masl

HenningSvoren (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  HenningSvoren Comment:  Sprekker og flaking.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Weather

1 m/s 2% clouds

ObsID: 249259

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 10:40

721 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

Avalanche Observation

14. Jan 10:41 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Avalanche release at 741 masl and ended at 717 masl Lee side Veit ikkje om det er personutløyst, men ser veldig ut som fjernutløysing frå spora oppom eller nedom. Meiner spora var lagt i går.

ObsID: 249256

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 09:27

491 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opa Glenne i skogen

Weather

No precipitation -11 °C 3 m/s from E ← 15% clouds

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 249241

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 19:58

605 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  PST 30/70 SF 30
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Usikker på kor representativ testen eigentleg var, men følgte kantkornlaget og fekk eit brudd. Då vi tok litt i blokka fekk vi brudd midt på. Tenker det difor er SF og ikkje END.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Ect
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-12 °C Inversjon. -15 i bilen. Virka varmare i høgda.

Tests

ECTP28@17cmQ2 Good

LBT@55cmQ3 Brudd ved bakken.

PST 30/70 SF 30

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm, 20 cm 4F FC 1 mm D Vi grov fleire stadar. Nokre gongar var det eit skarelag med kantkorn over under, men der denne profilen var tatt var det eit samanhengande stort lag med det som såg ut til å bere kantkorn. Omlag 20cm og til bakken, 4F

ObsID: 249201

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 19:37

549 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe Comment:  Tydelege kantkorn, ca 1mm med en skarekombo ved bakken.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkene var her før eg kom, men ser iallefall dagsferske ut. Ingen spor i radius på 50m, naturleg utløyste sprekker? Går heile vegen langs elvegjølet

Weather

No precipitation 4 m/s from N ↓

Snow Cover

40 cm in total 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 249192

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 13:59

271 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Whumpf sound Det var drønn i snøen rundt skoggrensa og i skogen. Det skjedde mest ved påverknad av fleire skikøyrarar, og då forplanta det seg fleire meter. Kollapsen skjer i lag med kantkorn. Det er godt utvikla krystallar og hovudsakleg eit relativt tjukt lag. Eg fann restar av nedbrote skare i det, men hovudsakleg gjekk kantkornlaget til bakken. Snøen frå dei siste dagane ligg over, og er fastare i botn (4f) og blir lausare oppover. Ei blokk på ca. 40*40 cm fekk kollaps i kantkornlaget ved isolering.

Weather

Der er kaldt og klart vær. Det er inversjon, så det var -16 grader med bilen, varmare i høgda.

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Det er ein på snøoverflata. Størst er krystallane i skogen, mindre i høgda.

ObsID: 249180

Sunnmøre / Volda

Snow

14.01.2021 kl. 13:55

1005 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Guttorm Hagen

Avalanche Observation

12. Jan 20:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1017 masl and ended at 717 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust Lee side Har fanga det opp via fb og tilsendt på melding. Har ikkje sett det sjølv.

Incident

Gjekk mest truleg under uværet tysdag Snow Did not affect anything

ObsID: 249130

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

14.01.2021 kl. 12:09

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og lav temp - 7 gr. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding på yr, lav temp og ingen nedbør..

ObsID: 249091

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.