Avalanche forecast for Sunnmøre Friday 2021-01-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-15 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-19 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 14:23

685 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl I skogen og til et stykke over skogggrense.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Tjukkare svakt lag, mindre krystallar, hardare flak, Færre/ingen faretegn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW above 600 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ikkje mykje nytt å melde anna enn det de kan lese utifrå snøprofil, testane mine og skredproblema eg har lagt inn. Det har teikna seg eit bilete av at drønna er rundt skoggrense. Pga mjukare flak og kant over skare. I høgda verkar kantkornlaget å verke mindre aktivt no, først og fremst pga tjukkare svakt lag og mindre krystallar. Det var vel inversjon før snøen kom så dette må ha påverka forskjellen mellom høgfjellet og rundt skoggrensa. Om en skal skille på dette i varselet veit eg ikkje. Kanskje ikkje. Nok med kompleks situasjon. Ein kan godt nemne dette med få fareteikn i høgda, men det betyr ikkje at ikkje skredproblemet er tilstades, berre litt mindre potent oppbygging. Stort sett potensielt str 2 i høgda pga vindpåverking og lite snø generelt. Menn også dette med at snødekket til fjells er tynt for året og sjølv små skred kan gjere stor fysisk skade pga oppstikkande stein. Situasjonen vert opprettheldt iallefall til neste værendring av betydning. Nokre plassar vil kantkorna vekse. Der me no får rim på hardt underlag kan dette blir endå ein brikke i puslespelet. Forecast correct

ObsID: 249332

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

15.01.2021 kl. 13:51

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lav temp - 5 gr. Snø ca 20 til 25 cm stabilt klart veir.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lav temp kommande døgn - 4 til - 5 gr ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 249317

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 13:44

1065 masl

RF@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  RF@rkh-skredgruppe

Avalanche Observation

12. Jan 23:48 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1150 masl and ended at 774 masl Buried weak layer of faceted snow near surface 30 cm high and 600 m wide fracture Lee side Antagelig gått rett etter snøværet på tirsdag. Antar kantkorn

ObsID: 249315

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 13:01

1062 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Kantkorn. Va Q1 berre komt litt borti flata her.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Var Q1 har rota d litt til her. kantkorn brot
Image Of Tests
Image 9 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Nysnøbrotflate

Tests

LBT@65cmQ1 Medium Middels hard klapping. Poppa litt.

LBT@45cmQ2 Medium Lett klapping, Nedføyka nysnø

ECTN25@66cmQ2 Medium Kantkorn

ECTN15@45cmQ2 Medium Nysnø

ECTN6@15cmQ3 Medium

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

Snow Profile

5 cm 1F RG, 30 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 0.3 cm F PP 2 mm, 20 cm 1F RG, 1 cm F/4F FC/RGxf 1 mm Øvre del, 5 cm 4F/1F RGxf/MF 1 mm, 20 cm P MFcr 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249310

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 11:43

720 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snow Cover

Sprekker i tilknytning til skavl/leheng. Ikkje dagsferske, så la under snødekke. Ikkje spor i nærleiken.

ObsID: 249369

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 11:30

713 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Weather

No precipitation Tilnærma vindstille, kaldt. Var skya i vest tidlegare, letta gradvis

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markant drønn med god propagasjon.

Snow Cover

70 cm in total 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

ObsID: 249274

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.01.2021 kl. 11:29

20 masl

E.A.Tvergrov (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  "Ryke" lett fra toppane over 1000 moh. retning sør. Dvs. laus snø flytta på seg.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  E.A.Tvergrov Comment:  Stille /mindre vind lenger sør på austsida av Hjørundfjorden.

Weather

Sol og skyfritt. Lite vind på 100 meter . Lett krusing på fjorden.

ObsID: 249273

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.01.2021 kl. 10:51

483 masl

HenningSvoren (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  HenningSvoren Comment:  Sprekker og flaking.

Weather

1 m/s 2% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249259

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 10:40

721 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Avalanche Observation

14. Jan 10:41 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Avalanche release at 741 masl and ended at 717 masl Lee side Veit ikkje om det er personutløyst, men ser veldig ut som fjernutløysing frå spora oppom eller nedom. Meiner spora var lagt i går.

Snow Cover

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 249256

Sunnmøre / Volda

Snow

15.01.2021 kl. 09:27

491 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Weather

No precipitation -11 °C 3 m/s from E ← 15% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opa Glenne i skogen

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 249241

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 19:58

605 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  PST 30/70 SF 30
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Usikker på kor representativ testen eigentleg var, men følgte kantkornlaget og fekk eit brudd. Då vi tok litt i blokka fekk vi brudd midt på. Tenker det difor er SF og ikkje END.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Comment:  Ect
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-12 °C Inversjon. -15 i bilen. Virka varmare i høgda.

Tests

ECTP28@17cmQ2 Good

LBT@55cmQ3 Brudd ved bakken.

PST 30/70 SF 30

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm, 20 cm 4F FC 1 mm D Vi grov fleire stadar. Nokre gongar var det eit skarelag med kantkorn over under, men der denne profilen var tatt var det eit samanhengande stort lag med det som såg ut til å bere kantkorn. Omlag 20cm og til bakken, 4F

ObsID: 249201

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 19:37

549 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe Comment:  Tydelege kantkorn, ca 1mm med en skarekombo ved bakken.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkene var her før eg kom, men ser iallefall dagsferske ut. Ingen spor i radius på 50m, naturleg utløyste sprekker? Går heile vegen langs elvegjølet

Weather

No precipitation 4 m/s from N ↓

Snow Cover

40 cm in total 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 249192

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.01.2021 kl. 13:59

271 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Whumpf sound Det var drønn i snøen rundt skoggrensa og i skogen. Det skjedde mest ved påverknad av fleire skikøyrarar, og då forplanta det seg fleire meter. Kollapsen skjer i lag med kantkorn. Det er godt utvikla krystallar og hovudsakleg eit relativt tjukt lag. Eg fann restar av nedbrote skare i det, men hovudsakleg gjekk kantkornlaget til bakken. Snøen frå dei siste dagane ligg over, og er fastare i botn (4f) og blir lausare oppover. Ei blokk på ca. 40*40 cm fekk kollaps i kantkornlaget ved isolering.

Weather

Der er kaldt og klart vær. Det er inversjon, så det var -16 grader med bilen, varmare i høgda.

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Det er ein på snøoverflata. Størst er krystallane i skogen, mindre i høgda.

ObsID: 249180

Sunnmøre / Volda

Snow

14.01.2021 kl. 13:55

1005 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Guttorm Hagen

Avalanche Observation

12. Jan 20:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1017 masl and ended at 717 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust Lee side Har fanga det opp via fb og tilsendt på melding. Har ikkje sett det sjølv.

Incident

Gjekk mest truleg under uværet tysdag Snow Did not affect anything

ObsID: 249130

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

14.01.2021 kl. 12:09

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og lav temp - 7 gr. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding på yr, lav temp og ingen nedbør..

ObsID: 249091

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:55

723 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  var vanskeleg å ta gode bilete gjennom lupa med haudelykt
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright: 

Tests

LBT@80cmQ2 Glømte å legge inn testresultatet her i går. Liten kraft. Q2.heilt jamn overflate, men ruglete skare. Så kanskje q1

Notes

Glømte å legge inn testresultat på LBT. Rakk ikkje å redigere.

ObsID: 249045

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:51

723 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Vinden har variert veldig på retning under snøværet, alt unntatt aust. På natt og formiddag onsdag var det til tider sterk snøføyke frå Aust og Nordaust.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Mest potent der det ligg over hard skare, kombinert med tynnare og/eller fastare flak oppå. Der me ha grave dempar snøen godt kreftene frå ein skiløpar.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Første tur på heime sidan nyttår. Og her har skjedd omtrent det me frykta. Fjernutløysing er heilt klart mulig. Men foreløpig ikkje superlett trur eg. Me fekk heldigvis vind før snøen kom, så rim er muligens ikkje stor utbreiing på. Kantkorn rundt skare er hovedproblem. Mest potent der det ligg over hard skare og innen en halvmeter. Aktivt frå i skoggrensa, og eg tippar eigentleg til topps, i alle eksposisjonar. Det me fann av kantkorn var rundt eit skarelag som var nesten oppeten av kant. Totalt 3 cm tjukt. Dette skarelaget ligg stadvis på ruglete, hard skare. Nedbøren kom tidvis med sterk vind frå skiftande retning. Sopass sterk vind har det vore, at ein må ha store tydelege formasjonar for at det skal ha lagt seg opp store leheng. Derfor trur eg det er få heng med str 3. Mest aktuelt med str 2. Str3 i få heng og str 2 i noen heng. Det gir fg2. Utbreiing, skredstr og eigenskapar på kantkornet er lite kjent enno, men eg trur fg3 er rett foreløpig då situasjonen er kompleks. Kantkornet treng regn eller kraftig mildvær for å bli ødelagt. Nedføyka svakt lag av nysnø må også vere med som problem, vil stabilisere seg, men tek tid i kulda. Forecast correct Eg har ikkje sett noko skredaktivitet anna enn det vesle eg sjølv framprovoserte. Det vil vere vanskeleg framover å formidle faren når skreda uteblir anna enn når ein må ha ei tilleggsbelastning. Særleg mtp stadvis godt skiføre og fint vær.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt dempa drønn.

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from NE ↙

Tests

LBT@80cm

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Nydeleg laussnø i skogen, men svak og/eller manglande såle. Ca 50 cm. Vindpåverka allereie før ein forlater skoggrensa. Variert hardheit over skoggrensa. Laussnøen ligg nokre stader i dyner, elles skavlar og småskavlar. Nokre oppstikkande stein. Sikker på det finst mykje god snø i beskytta områder. Kald snø, må vokse skia. Her hadde vindretninga tydeleg vore på Nordaust i det siste.

Snow Profile

2 cm 4F DF, 35 cm F/4F PP/DF, 45 cm 4F/1F DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm 1F MFcr/RGxf, 1 cm F FC 1 mm Hele laget, 20 cm K MFcr -18 °C @ 1 cm, -10 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 50 cm, -3.8 °C @ 60 cm

ObsID: 249017

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:48

724 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN21@40cmQ2 Medium

Snow Cover

50 cm in total Storm slab (soft slab)

Snow Profile

3 cm 1F RG, 10 cm 4F DF, 20 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm 4F FC 1 mm, 10 cm K MF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249006

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:47

727 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Tests

LBT@70cmQ2 Kantkorn mellom to skarelag. Ca 1mm krystallar

LBT@50cmQ2 Innad i fokksnø. Nedføyka svakt lag av nysnø

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 249002

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:36

677 masl

Borulf@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Borulf@rkh-skredgruppe

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 248990

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:23

727 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Avalanche Observation

13. Jan 20:24 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Avalanche release at 726 masl and ended at 691 masl Buried weak layer of new snow 10 cm high and 6 m wide fracture Steep slope Testheng. Innblåst lita skål. 45 grader bratt

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 248987

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:42

499 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium

Tests

ECTP13@55cmQ2 Medium

Snow Profile

55 cm F/1F PP/DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm P MFcr, 1 cm F FC

ObsID: 249007

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:38

598 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Tests

LBT@50cmQ2 Poor Brudd ved isolering av blokka. Tydelig kollaps i det eg saga over på baksida. Gjekk i eit kantkornlag ved bakken.

ObsID: 248999

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:33

603 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Tests

LBT@55cmQ2 Brudd øverst i kantkornlag ved bakke. Braut ved moderat belastning

Snow Profile

20 cm F DF, 20 cm 4F DF, 15 cm 1F, 20 cm 4F FC 1 mm

ObsID: 249000

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:24

600 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over og i skoggrensa

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ganske stort, 20 m ca

ObsID: 248983

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 17:31

634 masl

sindrejh (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

Tydelige tegn på at det finnes svake lag også i vestside. Tenker faregraden er grei til vi vet noe mer om potensen i de svake lagene. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde tydelig drønn med propagasjon en plass i denne fjellsiden.

Weather

-10 °C 1 m/s

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Overraskende vindherja hele sida. Avblåste rabber. Enkelte lommer med vindpakka myk. Lite snø tilgjengelig for transport.

Notes

Ingen skytende sprekker. Snøoverflata virker relativt stabil, så svake lag er nok skredproblemet. Så ingen skredaktivitet, men ble mørkt tidlig. Like vel overraska over at det ikke er mye naturlig aktivitet å se rundt Ørsta. Gravde ikke.

ObsID: 248985

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 15:03

607 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Sarah W
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sarah W

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindpåvirket snø, avblåst, fokksnø, gjennomslagsføre

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from NE ↙

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab)

ObsID: 248982

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 14:00

371 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W Comment:  Kraftige drønnelyd under skia og følelser av at store områder med snøen setter seg/kollapser på dette området
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftige drønne lyder under skia av snøen som setter seg, på flatten på vei opp Sandhornet.

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 248981

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 13:40

1188 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W Comment:  Vindtransportert snø på Veirhaldet fra N

Weather

No precipitation -10 °C from N ↓

ObsID: 248984

Sunnmøre / STRANDA

Snow

13.01.2021 kl. 13:19

1214 masl

Laurids (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange drønn i skogsgrensen og under som sannsynligvis skylder overflateterim som er nedsnødd. Kan være skummelt om dette også skjer lengre oppe i fjellet. Vil sannsynlig ta en del tid før dette stabiliserer seg. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere drønn især rundt og under skogsgrensen

Recent avalanches Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred observert især i S og SØ heng

Recent snowdrift Område: For kommunen

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Weather

No precipitation -13 °C 5 m/s from N ↓ Litt skiftende vind som følger dal/fjellformasjoner

Tests

ECTX Good Vil tro at testen ikke er representativ siden æ valgte litt dårlig plassering bak en knaus i veldig vindpåvirket område.

Snow Cover

165 cm in total Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 248946

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 12:33

805 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Såg litt snøfokk frå nokre toppar. Vinden frå sør (ca). Vindstille her.

Weather

No precipitation -8 °C Etter nord-vestvær med snø og vind i går er det klart og kaldt igjen idag. -8 grader med bilen.

Snow Cover

Over skoggrensa er det vindpåverka snø med varierande hardheit. Det meste er ganske laust bundet og relativt fint å renne på ski. I skjerma terrengformasjonar er det framleis ubunden snø. Ryggar er avblåst. Frå skoggrensa og ned er det ubunden snø. Denne setter seg ved belastning. Litt usikker på kor langt det forplanter seg sidan det er mykje snø opp på laget som kollapser, men virka ikkje som det gjekk så langt. Eg er usikker på om der er nedføyka nysnø, vedvarende svake lag eller en kombinasjon som kollapser (gravde ikkje å såg). Det var ganske gunstige temperaturar for stabilisering i går (0 til -1 grad), men i dag er der så kaldt at det ikkje vil stabiliserast vidare. Det har alt komme litt rim på snøoverflata.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt, men ingen skredaktivitet å sjå.

ObsID: 248924

Sunnmøre / Fjord

Snow

13.01.2021 kl. 12:08

868 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Per-Ivar

Avalanche Observation

13. Jan 12:08 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered S-facing Lee side Løste ut skred helt sør for dyrdalstind. Fokksnø hadde samlet seg i lesida. Skrede gikk så straks skikjøreren l første sving. Personen om seg ut høyre for skredet. Skredet var relativt stort og gikk raskt

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange lesider i området har fått mye snø. Skal være veldig forsiktig med å bevege seg i terreng over 30grader de neste dagen Forecast correct

Incident

Ingen ble skadet Snow

ObsID: 248963

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 12:03

735 masl

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred gått før siste snøfall var ferdig, ikkje stort men har gått langt også over der «normal» vegen går opp. Mykje brukt skiturområdet, var obs.

ObsID: 248948

Sunnmøre / STRANDA

Snow

13.01.2021 kl. 12:00

421 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  carlwernhoff

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Åpen beskytta plass i skogen. Trolig rim, propagerande

ObsID: 248877

Sunnmøre / Sæbø

Snow

13.01.2021 kl. 10:05

447 masl

HenningSvoren (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Årskogstøylen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Skytande sprekker og drønn.

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Nedsnødd verflaterim eller kantkorn.

Danger Sign

Whumpf sound Skytande sprekker og kraftige drønn, ved liten belastning. En kunne høre at drønnet gjekk ut i en nokså stor diameter rundt skikøyrar.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Vindstilt, kaldt og klar himmel.

ObsID: 248884

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:54

656 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får det ikkje til å sprekke opp før eg trakkar i snø utan understøtte

Snow Cover

Some snow drift Markant snøfokk frå fleire toppar rundtom

ObsID: 248844

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:28

582 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

Weather

No precipitation 7 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 248840

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:21

377 masl

KØstgaard (Unknown)

Avalanche Observation

13. Jan 10:00 (+01:00)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: sikk og drønn som sprer seg langt utover. Både mot Pølsa og Niven.

ObsID: 249048

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.01.2021 kl. 20:18

533 masl

Helgehamster (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgehamster Comment:  Skiløperutløst i lite henge i skogen. Drønn og skytende sprekke over alt i terrenget. 40-50 cm bruddkant.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgehamster Comment:  Brudd i svakt lag med rim/kantkorn 55 cm nede i snødekket. 40 cm nysnø siste døgn på 15 cm delvis omdanna snø.

Weather

Snow -3 °C 0 m/s Snøkave

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ikkje vind i skogen akkurat no, men mykje tørr nysnø gir stort potensialet for vindtransport.

ObsID: 248793

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 20:00

262 masl

Erlend@mrfylke (***)

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) One (1). Spontaneous release Vakthavende entreprenør melder om at det på ettermiddagen har gått et mindre snøskred på Fv. 655 i Norangsdalen, hvor det har kommet noe snømasser på vegen. Usikkert akkurat hvor i dalen det har gått.

ObsID: 248776

Sunnmøre / Volda

Snow

12.01.2021 kl. 19:57

646 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snø i kombinasjon med vind.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Ferske sprekker

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det kom sprekker i fokksnøflak over ein kul ved belastning. Det forplanta seg ikkje langt.

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Det har snødd store delar av dagen. Usikker på mengde, men kanskje 20-30 cm?

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frå nord og nordvest har transporterer snø over skoggrensa. Det er ei blanding mellom mjuke og litt hardare flak.

ObsID: 248828

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 19:00

531 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

Snow -2 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt hagl innimellom. Vekslande vindstyrke

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Usikker på nysnømengd

ObsID: 248768

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.01.2021 kl. 11:58

690 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  carlwernhoff

Avalanche Observation

12. Jan 12:41 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope SE-facing Avalanche release at 694 masl and ended at 694 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 15 m wide fracture Lee side

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Incident

Skicut Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 248724

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.01.2021 kl. 11:49

686 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Per-Ivar Comment:  Leside som begynte å sprekke opp. Tror det skulle være mulig å løse ut noe av betydning

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind i fjellet idag har resultert i oppsamlinger i lesider. På bakgrunn av dette så burde en være forsiktig med å bevege seg i lesider med større helningsgrad Forecast correct

ObsID: 248964

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.01.2021 kl. 11:37

683 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Per-Ivar Comment:  Mye snø har blitt transportert til lesider

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind i høyden idag. Dette har resultert i at flere lesider i område har blitt fylt med løs/fokksnø. På bakgrunn av dette så skal en være forsiktig med å bevege seg i lesider og terrengfeller. Forecast correct

ObsID: 248965

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 10:58

10 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredvær. Stort snøfall, sannsynligvis ein viss utbreiing på vedvarande svake lag. Sterk vind. Litt temperaturauke no siste døgn. Reknar med naturleg utløyste i nokre typiske skredbaner. Været skal roe seg i morgon etter ein del vind komande natt. Om dei vedvarande svake laga har den mistenkte utbreiinga og er aktive, vil skredfaren ikkje minke særleg, på lang tid. Forecast correct Eg trur dette varselet er veldig bra, men vanskelig å verifisere før etter uværet. Eg trur det finst 3 skredproblem: Nedføyka nysnø, nedsnødd overflaterim og kantkorna snø rundt nokre skarelag. Mulig også kantkorn ved bakken, men mindre sannsynlig at dette vil vere aktivt. Utbreiinga og kor aktive dei vedvarande avle laga er veldig uvisst, men trur sei bør stå slik det gjer i varselet no. Skal ut ein skikkelig obstur minst ein gong før helga.

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser ut som det har kome mest i ytre strok denne gongen. Nærmar seg halvmeter snø akkumulert sidan søndag.

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Føykar tidvis kraftig også nede i bygda.

Weather

Snow 1 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær og kastevindar med snøføyke også nede i bygda. Skiftande vindretning.

Snow Cover

Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøen som kom fram til i går verka kald også nede i låglandet. Det som har kome siste 5-10 timane er tyngre, då temperaturen har stige til 1+ her nede i bygda. Vil tru det har lagt seg mest i leheng mot aust, men vinden har skifta retning frå sør, vest og nord.

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har ikkje sett noko i klassiske skredbaner rundt Ørsta sentrum, men har vore lite sikt også.

ObsID: 248701

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.