Avalanche forecast for Sunnmøre Wednesday 2021-01-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-18 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-19 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:55

723 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  var vanskeleg å ta gode bilete gjennom lupa med haudelykt
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright: 

Notes

Glømte å legge inn testresultat på LBT. Rakk ikkje å redigere.

Tests

LBT@80cmQ2 Glømte å legge inn testresultatet her i går. Liten kraft. Q2.heilt jamn overflate, men ruglete skare. Så kanskje q1

ObsID: 249045

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:51

723 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Første tur på heime sidan nyttår. Og her har skjedd omtrent det me frykta. Fjernutløysing er heilt klart mulig. Men foreløpig ikkje superlett trur eg. Me fekk heldigvis vind før snøen kom, så rim er muligens ikkje stor utbreiing på. Kantkorn rundt skare er hovedproblem. Mest potent der det ligg over hard skare og innen en halvmeter. Aktivt frå i skoggrensa, og eg tippar eigentleg til topps, i alle eksposisjonar. Det me fann av kantkorn var rundt eit skarelag som var nesten oppeten av kant. Totalt 3 cm tjukt. Dette skarelaget ligg stadvis på ruglete, hard skare. Nedbøren kom tidvis med sterk vind frå skiftande retning. Sopass sterk vind har det vore, at ein må ha store tydelege formasjonar for at det skal ha lagt seg opp store leheng. Derfor trur eg det er få heng med str 3. Mest aktuelt med str 2. Str3 i få heng og str 2 i noen heng. Det gir fg2. Utbreiing, skredstr og eigenskapar på kantkornet er lite kjent enno, men eg trur fg3 er rett foreløpig då situasjonen er kompleks. Kantkornet treng regn eller kraftig mildvær for å bli ødelagt. Nedføyka svakt lag av nysnø må også vere med som problem, vil stabilisere seg, men tek tid i kulda. Forecast correct Eg har ikkje sett noko skredaktivitet anna enn det vesle eg sjølv framprovoserte. Det vil vere vanskeleg framover å formidle faren når skreda uteblir anna enn når ein må ha ei tilleggsbelastning. Særleg mtp stadvis godt skiføre og fint vær.

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from NE ↙

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Nydeleg laussnø i skogen, men svak og/eller manglande såle. Ca 50 cm. Vindpåverka allereie før ein forlater skoggrensa. Variert hardheit over skoggrensa. Laussnøen ligg nokre stader i dyner, elles skavlar og småskavlar. Nokre oppstikkande stein. Sikker på det finst mykje god snø i beskytta områder. Kald snø, må vokse skia. Her hadde vindretninga tydeleg vore på Nordaust i det siste.

Tests

LBT@80cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Vinden har variert veldig på retning under snøværet, alt unntatt aust. På natt og formiddag onsdag var det til tider sterk snøføyke frå Aust og Nordaust.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Mest potent der det ligg over hard skare, kombinert med tynnare og/eller fastare flak oppå. Der me ha grave dempar snøen godt kreftene frå ein skiløpar.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt dempa drønn.

Snow Profile

2 cm 4F DF, 35 cm F/4F PP/DF, 45 cm 4F/1F DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm 1F MFcr/RGxf, 1 cm F FC 1 mm Hele laget, 20 cm K MFcr -18 °C @ 1 cm, -10 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 50 cm, -3.8 °C @ 60 cm

ObsID: 249017

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:48

724 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

50 cm in total Storm slab (soft slab)

Tests

ECTN21@40cmQ2 Medium

Snow Profile

3 cm 1F RG, 10 cm 4F DF, 20 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm 4F FC 1 mm, 10 cm K MF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249006

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:47

727 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry

Tests

LBT@70cmQ2 Kantkorn mellom to skarelag. Ca 1mm krystallar

LBT@50cmQ2 Innad i fokksnø. Nedføyka svakt lag av nysnø

ObsID: 249002

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:36

677 masl

Borulf@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Borulf@rkh-skredgruppe

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 248990

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 20:23

727 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Obskorps

Avalanche Observation

13. Jan 20:24 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Avalanche release at 726 masl and ended at 691 masl Buried weak layer of new snow 10 cm high and 6 m wide fracture Steep slope Testheng. Innblåst lita skål. 45 grader bratt

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 248987

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:42

499 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP13@55cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium

Snow Profile

55 cm F/1F PP/DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm P MFcr, 1 cm F FC

ObsID: 249007

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:38

598 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Tests

LBT@50cmQ2 Poor Brudd ved isolering av blokka. Tydelig kollaps i det eg saga over på baksida. Gjekk i eit kantkornlag ved bakken.

ObsID: 248999

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:33

603 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@55cmQ2 Brudd øverst i kantkornlag ved bakke. Braut ved moderat belastning

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Snow Profile

20 cm F DF, 20 cm 4F DF, 15 cm 1F, 20 cm 4F FC 1 mm

ObsID: 249000

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 19:24

600 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over og i skoggrensa

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ganske stort, 20 m ca

ObsID: 248983

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 17:31

634 masl

sindrejh (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

Tydelige tegn på at det finnes svake lag også i vestside. Tenker faregraden er grei til vi vet noe mer om potensen i de svake lagene. Forecast correct

Weather

-10 °C 1 m/s

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Overraskende vindherja hele sida. Avblåste rabber. Enkelte lommer med vindpakka myk. Lite snø tilgjengelig for transport.

Notes

Ingen skytende sprekker. Snøoverflata virker relativt stabil, så svake lag er nok skredproblemet. Så ingen skredaktivitet, men ble mørkt tidlig. Like vel overraska over at det ikke er mye naturlig aktivitet å se rundt Ørsta. Gravde ikke.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde tydelig drønn med propagasjon en plass i denne fjellsiden.

ObsID: 248985

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 15:03

607 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Sarah W
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sarah W

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from NE ↙

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindpåvirket snø, avblåst, fokksnø, gjennomslagsføre

ObsID: 248982

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 14:00

371 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W Comment:  Kraftige drønnelyd under skia og følelser av at store områder med snøen setter seg/kollapser på dette området
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftige drønne lyder under skia av snøen som setter seg, på flatten på vei opp Sandhornet.

ObsID: 248981

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 13:40

1188 masl

Sarah W (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sarah W Comment:  Vindtransportert snø på Veirhaldet fra N

Weather

No precipitation -10 °C from N ↓

ObsID: 248984

Sunnmøre / STRANDA

Snow

13.01.2021 kl. 13:19

1214 masl

Laurids (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange drønn i skogsgrensen og under som sannsynligvis skylder overflateterim som er nedsnødd. Kan være skummelt om dette også skjer lengre oppe i fjellet. Vil sannsynlig ta en del tid før dette stabiliserer seg. Forecast correct

Weather

No precipitation -13 °C 5 m/s from N ↓ Litt skiftende vind som følger dal/fjellformasjoner

Snow Cover

165 cm in total Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Tests

ECTX Good Vil tro at testen ikke er representativ siden æ valgte litt dårlig plassering bak en knaus i veldig vindpåvirket område.

Danger Sign

Whumpf sound Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere drønn især rundt og under skogsgrensen

Recent avalanches Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred observert især i S og SØ heng

Recent snowdrift Område: For kommunen

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

ObsID: 248946

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 12:33

805 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE

Weather

No precipitation -8 °C Etter nord-vestvær med snø og vind i går er det klart og kaldt igjen idag. -8 grader med bilen.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt, men ingen skredaktivitet å sjå.

Snow Cover

Over skoggrensa er det vindpåverka snø med varierande hardheit. Det meste er ganske laust bundet og relativt fint å renne på ski. I skjerma terrengformasjonar er det framleis ubunden snø. Ryggar er avblåst. Frå skoggrensa og ned er det ubunden snø. Denne setter seg ved belastning. Litt usikker på kor langt det forplanter seg sidan det er mykje snø opp på laget som kollapser, men virka ikkje som det gjekk så langt. Eg er usikker på om der er nedføyka nysnø, vedvarende svake lag eller en kombinasjon som kollapser (gravde ikkje å såg). Det var ganske gunstige temperaturar for stabilisering i går (0 til -1 grad), men i dag er der så kaldt at det ikkje vil stabiliserast vidare. Det har alt komme litt rim på snøoverflata.

Danger Sign

Recent snowdrift Såg litt snøfokk frå nokre toppar. Vinden frå sør (ca). Vindstille her.

ObsID: 248924

Sunnmøre / Fjord

Snow

13.01.2021 kl. 12:08

868 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Per-Ivar

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mange lesider i området har fått mye snø. Skal være veldig forsiktig med å bevege seg i terreng over 30grader de neste dagen Forecast correct

Avalanche Observation

13. Jan 12:08 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered S-facing Lee side Løste ut skred helt sør for dyrdalstind. Fokksnø hadde samlet seg i lesida. Skrede gikk så straks skikjøreren l første sving. Personen om seg ut høyre for skredet. Skredet var relativt stort og gikk raskt

Incident

Ingen ble skadet Snow

ObsID: 248963

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 12:03

735 masl

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred gått før siste snøfall var ferdig, ikkje stort men har gått langt også over der «normal» vegen går opp. Mykje brukt skiturområdet, var obs.

ObsID: 248948

Sunnmøre / STRANDA

Snow

13.01.2021 kl. 12:00

421 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  carlwernhoff

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Åpen beskytta plass i skogen. Trolig rim, propagerande

ObsID: 248877

Sunnmøre / Sæbø

Snow

13.01.2021 kl. 10:05

447 masl

HenningSvoren (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Årskogstøylen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Skytande sprekker og drønn.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Vindstilt, kaldt og klar himmel.

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Nedsnødd verflaterim eller kantkorn.

Danger Sign

Whumpf sound Skytande sprekker og kraftige drønn, ved liten belastning. En kunne høre at drønnet gjekk ut i en nokså stor diameter rundt skikøyrar.

ObsID: 248884

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:54

656 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snow Cover

Some snow drift Markant snøfokk frå fleire toppar rundtom

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får det ikkje til å sprekke opp før eg trakkar i snø utan understøtte

ObsID: 248844

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:28

582 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Weather

No precipitation 7 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

ObsID: 248840

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

13.01.2021 kl. 09:21

377 masl

KØstgaard (Unknown)

Avalanche Observation

13. Jan 10:00 (+01:00)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: sikk og drønn som sprer seg langt utover. Både mot Pølsa og Niven.

ObsID: 249048

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.01.2021 kl. 20:18

533 masl

Helgehamster (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgehamster Comment:  Skiløperutløst i lite henge i skogen. Drønn og skytende sprekke over alt i terrenget. 40-50 cm bruddkant.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Helgehamster Comment:  Brudd i svakt lag med rim/kantkorn 55 cm nede i snødekket. 40 cm nysnø siste døgn på 15 cm delvis omdanna snø.

Weather

Snow -3 °C 0 m/s Snøkave

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ikkje vind i skogen akkurat no, men mykje tørr nysnø gir stort potensialet for vindtransport.

ObsID: 248793

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 20:00

262 masl

Erlend@mrfylke (***)

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) One (1). Spontaneous release Vakthavende entreprenør melder om at det på ettermiddagen har gått et mindre snøskred på Fv. 655 i Norangsdalen, hvor det har kommet noe snømasser på vegen. Usikkert akkurat hvor i dalen det har gått.

ObsID: 248776

Sunnmøre / Volda

Snow

12.01.2021 kl. 19:57

646 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snø i kombinasjon med vind.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Ferske sprekker

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det kom sprekker i fokksnøflak over ein kul ved belastning. Det forplanta seg ikkje langt.

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Det har snødd store delar av dagen. Usikker på mengde, men kanskje 20-30 cm?

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frå nord og nordvest har transporterer snø over skoggrensa. Det er ei blanding mellom mjuke og litt hardare flak.

ObsID: 248828

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 19:00

531 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Weather

Snow -2 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt hagl innimellom. Vekslande vindstyrke

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Usikker på nysnømengd

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 248768

Sunnmøre / STRANDA

Snow

12.01.2021 kl. 11:58

690 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  carlwernhoff

Avalanche Observation

12. Jan 12:41 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope SE-facing Avalanche release at 694 masl and ended at 694 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 15 m wide fracture Lee side

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Incident

Skicut Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 248724

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.01.2021 kl. 11:49

686 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Per-Ivar Comment:  Leside som begynte å sprekke opp. Tror det skulle være mulig å løse ut noe av betydning

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind i fjellet idag har resultert i oppsamlinger i lesider. På bakgrunn av dette så burde en være forsiktig med å bevege seg i lesider med større helningsgrad Forecast correct

ObsID: 248964

Sunnmøre / Fjord

Snow

12.01.2021 kl. 11:37

683 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Per-Ivar Comment:  Mye snø har blitt transportert til lesider

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind i høyden idag. Dette har resultert i at flere lesider i område har blitt fylt med løs/fokksnø. På bakgrunn av dette så skal en være forsiktig med å bevege seg i lesider og terrengfeller. Forecast correct

ObsID: 248965

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

12.01.2021 kl. 10:58

10 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredvær. Stort snøfall, sannsynligvis ein viss utbreiing på vedvarande svake lag. Sterk vind. Litt temperaturauke no siste døgn. Reknar med naturleg utløyste i nokre typiske skredbaner. Været skal roe seg i morgon etter ein del vind komande natt. Om dei vedvarande svake laga har den mistenkte utbreiinga og er aktive, vil skredfaren ikkje minke særleg, på lang tid. Forecast correct Eg trur dette varselet er veldig bra, men vanskelig å verifisere før etter uværet. Eg trur det finst 3 skredproblem: Nedføyka nysnø, nedsnødd overflaterim og kantkorna snø rundt nokre skarelag. Mulig også kantkorn ved bakken, men mindre sannsynlig at dette vil vere aktivt. Utbreiinga og kor aktive dei vedvarande avle laga er veldig uvisst, men trur sei bør stå slik det gjer i varselet no. Skal ut ein skikkelig obstur minst ein gong før helga.

Weather

Snow 1 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær og kastevindar med snøføyke også nede i bygda. Skiftande vindretning.

Snow Cover

Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøen som kom fram til i går verka kald også nede i låglandet. Det som har kome siste 5-10 timane er tyngre, då temperaturen har stige til 1+ her nede i bygda. Vil tru det har lagt seg mest i leheng mot aust, men vinden har skifta retning frå sør, vest og nord.

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har ikkje sett noko i klassiske skredbaner rundt Ørsta sentrum, men har vore lite sikt også.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 500 masl

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser ut som det har kome mest i ytre strok denne gongen. Nærmar seg halvmeter snø akkumulert sidan søndag.

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Føykar tidvis kraftig også nede i bygda.

ObsID: 248701

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.01.2021 kl. 16:21

806 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Det har vore klart og kaldt store delar av dagen. -9 grader med skisenteret i ettermiddag.

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Snødekke uendra sidan i går, men kalde temperatur har gitt overflaterim på laussnøen. Det er små, men lett gjenkjennbare krystallar.

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Begynte å mørkne så såg ikkje så langt.

ObsID: 248632

Sunnmøre / Fjord

Snow

11.01.2021 kl. 13:07

468 masl

Erlend@mrfylke (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Erlend@mrfylke

Snow Cover

5 cm new snow Ved ca. 500 moh. Generelt mindre nysnø i indre deler av Sunnmøre enn lenger ut.

ObsID: 248590

Sunnmøre / Volda

Snow

11.01.2021 kl. 06:34

129 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps

Snow Cover

Eit par cm nysnø i natt. Ca 20 cm totalt.

ObsID: 248534

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.01.2021 kl. 16:08

557 masl

Øystein (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein Comment:  Tror dette gikk på nedsnødd overflaterim (så mye av dette i samme område tidligere i uken), men glilaget kan også ha vært kantkorn.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løste ut et lite småskred i skogen. Noe propagasjon, men foreløpig ganske ubunden snø på toppen. Mye og rask sluff i dag!

ObsID: 248466

Sunnmøre / Fjord

Snow

10.01.2021 kl. 15:14

827 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sindre@nortind

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Spennende situasjon, og en omstilling må til etter de fine stabile dagene vi har hatt siden nyttår. 30cm løs og fin snø i skogen. Over skoggrensen har vind i begynnelsen av snøfallet dannet myke fokksnøflak i skjermede formasjoner som har lagt seg oppå et svakt lag av kantkorn. Dette kantkornlaget ligger stedvis på avblåst skare fra før jul og andre steder på fokksnøflak fra snøfallet i jula. Det fineste skiføret over skoggrensen er der det har lagt seg opp mest snø, og det er også her vi finner skredproblemet. Fokksnøflakene virker ikke å være store i utstrekning (primært str. 2 skred), men jeg vil tro det kan være mulig å løse ut opptil str. 3 skred i terrengformasjoner der flakene har blitt store nok. Skredproblemet finnes også et lite stykke ned i skoggrensa. Dette kommer nok til å bli en relativt vedvarende situasjon. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, NW above 600 masl Primært str. 2 i mange heng, men ser ikke bort i fra at det kan gå str. 3 i noen heng der Fokksnøflakene er sammenhengende nok.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gammel overflatekant under fokksnø fra i natt. 15cm løssnø over der igjen. Fokksnøflakene ligger primært i forsenkninger, men det er også der det fineste skiføret er. Gjentatte små og store drønn fra skoggrensa og opp. De største opplevdes som forplantning på minst 25 meter, med en gang man kom inn på flaket.

ObsID: 248451

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.01.2021 kl. 13:48

897 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Avblåst på rygger
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Snøen er fortsatt myk, også over tregrensen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  En bitteliten ska el som flaker seg. Typisk nysnøflak
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Godt med snøfokk når vinden ligger på
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren oppleves som middels i dag. Det er rimelig god snøtransport men snøen er ikke bundet godt nok til å gi store skred der jeg har vært. Godt mulig det er mer flak i høyden. Små løssnøskred og nysnøflak er problemet nå. Jeg har ikke sett de tydelige faretegnene fra de vedvarende svake lagene som andre har sett. Prøvde å løse ut små ting i skoggrensen og gikk i søkk og på rygger opp til 900moh, men ingen respons utøver hva som vanlig kan forventes av nysnø. Mer vind vil gi fastere flak og større skred. Bra varsel, jeg hadde også satt fg 3 idag. Bra det. Mulig faregraden oppleves høyere andre plasser også.

Weather

Snow -5 °C 6 m/s from SW ↗ 80% clouds Bygevær med frisk vind over tregrensen. Kaldt vær og lett snø

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har kommet rundt 25 cm nysnø siste døgn. Litt vanskelig å si eksakt. Snødekket er fortsatt tynt og det er mye hai og buskas som skjuler seg i nysnøen. Det er ganske stor vindtransport og rygger er avblåst i høyden. Men snøen er fortsatt myk over tregrensen, også på rygger og der vinden har tatt. Vanskelig å løse ut store skred i dette da snøen ikke henger sammen godt nok enda. Men det kan nok raskt endres med litt mer vind. I skogen ligger det 30-40 cm nysnø oppå gammel skare. Det anbefales å ta de breieste skia slik at man ikke bare kjører på den gamle skaren. Den gamle snøen er omdannet mot kantkorn men den er fortsatt fast på alle plasser jeg har sjekket, slikt den ikke utgjør et veldig svakt lag. Mulig det skjuler seg rim under nysnøen men det har jeg ikke klaret å finne.

Avalanche Activity

10. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ok sikt men flatt lys

Tests

ECTN1@29cmQ3 Fjernet de øvre 25 cm med F løssnø.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E above 800 masl Typisk nysnøflak

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

25 cm F PP/DF 1 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F DF/FC 1 mm D Dette var et tydelig hvitt lag. Ikke godt utviklet kant eller rim. , 35 cm 1F RGxf 1 mm D Ganske fast. Ikke veldig svakt lag, 10 cm P MF/FC 2 mm D -7.2 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.3 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile Mye snøfokk gjorde nøye vurdering vanskelig

ObsID: 248440

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

10.01.2021 kl. 13:07

686 masl

callewernhoff (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  carlwernhoff
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  carlwernhoff
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  carlwernhoff

Avalanche Activity

10. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SE Testheng, ski cut. Ca 10x20meter

Tests

CTM17@35cmQ1 Medium

ObsID: 248418

Sunnmøre / Volda

Snow

10.01.2021 kl. 13:07

457 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Snow Cover

42 cm in total 25 cm new snow

ObsID: 248417

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.01.2021 kl. 13:00

471 masl

Ingeborg (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ingeborg Comment:  Noklane
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ingeborg Comment:  Sylvkallen

Weather

ObsID: 248470

Sunnmøre / Fjord

Snow

10.01.2021 kl. 12:15

683 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sindre@nortind Comment:  Personutløst. Skogrense. Str. 1. Ca 25m bredt. Observert fra avstand. Så ut som nysnøen gikk på overflatekant eller rim pga den lette forplantningen.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Fra bruddkant. Det tynne kantkornlaget synes tydelig under den ferske nysnøen.

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium above 600 masl

ObsID: 248398

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.01.2021 kl. 12:11

805 masl

Ingrid@NVE (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen er kanskje meir vindpåverka høgare til fjells. I lesider over mildværsgrensa fra laurdag er kanskje rim bevart, men det er eg usikker på.

Weather

Snow -2 °C 5 m/s 98% clouds Laurdag var det mildt (iallefall +4 grader) og sterk vind. Utover kvelden blei det kaldare og starta å snø. Søndag fortsatte det med snøbyger.

Snow Cover

No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har vore begrensa med snø tidligare, så her utgjer den nye snøen det meste av snødekke (har vore meir snø høgare til fjells). Det er i hovudsak tørr ubunden til veldig svakt bunden snø. Den sprekk ikkje opp og framstår som relativt stabil. Mildvær og vind ødela truleg mykje av rimet før snøfallet. Kan vere annleis høgare til fjells.

Avalanche Activity

10. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Begrensa sikt utover denne fjellsida, som har lite skredterreng.

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Har komme 25-30 cm nysnø.

ObsID: 248535

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.01.2021 kl. 11:33

1065 masl

Henrik (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Bilde mot nord, Sætreegga

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrift fra vest, betydelig i høyereliggende områder

ObsID: 248469

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.01.2021 kl. 11:27

465 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry I skogen er det 30-40 cm nysnø på gammel skare. Svært lett å løse ut små løssnøskred, ellers ingen skredfare. Har ikke vært oppe på fjellet enda

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

ObsID: 248380

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.