Avalanche forecast for Sunnmøre Wednesday 2021-01-06

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Be careful in steep terrain with fresh wind deposited snow og loose powder snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the south during the evening.
-12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

06.01.2021 kl. 19:46

1115 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Fingersida. Avblåst på Noklane til venstre i bildet. Fint skiføre.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s from E ← 90% clouds

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift Snow line at 400 masl Very much loose snow (>30cm) Dry det ligg eit par cm snø ned til 0. Fint skiføre frå 400 litt inn på halvøya. Førsteinntrykk på første obs etter ferie: ujamn fordeling i terrenget, ryggar er avblåst, men det ligg meir i søkk og renner. I renner er det nok snø til str 2, men snødekket virkar å ha ei gunstig oppbygging, med laus snø i toppen og gradvis hardare nedover. Ingen lagdeling å snakke om. 15-30 cm laussnø. Rim på toppen her og der. Mulig det har vore snøtransport over 1100.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket framstår generelt som stabilt, men det er mulig at det har vore vindtransport i høgda eller lenger inn i regionen. Lite endringar for morgondagen. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Dersom vind har flytta snø er dette det mest sannsynlige scenarioet. Eg såg ingen teikn til dette i dag, men rart om ikkje det fins noko vindtransport ein stad.

Avalanche Activity

6. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

40 cm F/1F DF 0 mm D, 20 cm P MF 2 mm

ObsID: 247793

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.01.2021 kl. 13:46

150 masl

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  TorgeirS@rkh-skredgruppe

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s 40% clouds

Snow Cover

0 cm new snow Surface hoar on a hard surface

ObsID: 247572

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

05.01.2021 kl. 13:40

1152 masl

Per-Ivar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Per-Ivar Comment:  Når vi traverserte oppover så løste vi ut flakk som var omtrent 7-15cm tykk.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Per-Ivar Comment:  Mye snø i renna, men de øverste 10cm var hard og ble løst ut i små til mellomstore flak ved belsatning. Under dette flaket så var bindingen i snøen bra.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Synes dette fenomenet var spesielt da snøen ellers i område var gjennomgående bra. Det var bare i renna snøen flaket seg For øyeblikket så skal det belastes relativt mye før en løser ut flak av betydning, men ser på det som et problem om det skulle kommet nye lag opp på det gamle (noe det trolig gjør) Forecast too low Generell faregrad er riktig. Her ble også vi overrasket

ObsID: 247613

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

04.01.2021 kl. 18:31

809 masl

eskildskov (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  eskildskov

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Rimkrystaller oppå ca 3 cm løs nysnø. Fra ca 800 moh

ObsID: 247593

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

04.01.2021 kl. 14:34

412 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Rimdannelse på overflate

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Rimdannelse ved denne høgda 400 moh

ObsID: 247449

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snow

03.01.2021 kl. 17:42

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

Ikke vurdert skredfare. Stabilt vær med jevn temperatur og ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 247229

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

03.01.2021 kl. 14:07

1152 masl

Borulf@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Borulf@rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Borulf@rkh-skredgruppe

Avalanche Observation

3. Jan 13:00 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released W-facing Steep slope Noklane

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

3. Jan. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W

ObsID: 247270

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.