Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2020-12-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

In general, there is little snow and stable conditions in the region, especially at lower altitudes. In exposed slopes at high altitudes, small wind slabs may be triggered in fresh snow from the last few days.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from north.
-8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.12.2020 kl. 20:36

1103 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Ca 850 moh, mot S
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Vindtransp frå Ø. Ca 1050. Dette var ikkje representativt for snøoverflate
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Representativt for snøoverflate. Ca 1100.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Snøfokk på fjella til venstre. Begynte ca kl 17. aukande skredfare ut over kvelden.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

8 cm 4F RG 0 mm D, 0.5 cm F DF 1 mm D, 40 cm P MF 1 mm

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s from E ← 20% clouds

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift Snow line at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøgrense ca 400. K MF. Nysnø frå ca 500. Frå 600 8-12 cm tørr PP. På ca 1000 tegn på vindtransport, men ikkje mykje. Varierande fastheit F-1F, for det meste F. Tendens til sprekkdanning lokalt, men ikkje framtredande. Kun små flak mulig. Fint skiføre.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small SW, W, NW above 1000 masl

Tests

ECTN10@8cmQ3 Good Måtte leite litt for å finne flak som var relevant.

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kl 1700: Varierande snøoverflate over MF. Snøprofilen er «worst-case» som eg måtte leite litt etter. For det meste var ikkje snøen særleg vindbehandla. Generelt trygge og fine forhold. Kun små skred mulig. FG1. Men Vinden tok seg opp i ettermiddag/kveld så det har vore aukande skredfare siste timane. Skred har blitt løyst ut høgare til fjells, sjå andre regobsar. Kuling i lett flyttbar snø vil gi str 2skred og dermed FG2 for morgondagen i alle nordlege sektorar Forecast correct

ObsID: 243465

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

01.12.2020 kl. 18:27

1146 masl

Kmb (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kmb
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kmb
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kmb
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kmb

Weather

No precipitation -5 °C

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm)

Avalanche Observation

1. Dec 18:28 Wet slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Avalanche release at 1165 masl and ended at 1031 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 35 m wide fracture Lee side

ObsID: 243459

Sunnmøre / STRANDA

Snow

01.12.2020 kl. 18:27

974 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sindre@nortind Comment:  Lite testheng. Ca 5x3m som sprakk opp og skled ut ved liten tilleggslast.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sindre@nortind Comment:  Sporet var godt føyket igjen ca 20-30min etter det var gått i sist. Her på ca 1150moh. Sørlig heng.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra ca 1000moh og opp var det godt drag i lufta fra ca NV og snø ble flyttet på.

Recent cracks Område: På dette stedet

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Layered snow begins at 750 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Trolig ikke store nok mengder nysnø til å bli størrelse 3.

ObsID: 243481

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.12.2020 kl. 14:58

1001 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

14 cm F-/F PP D, 2 cm F PP 3 mm D Hele laget, 6 cm 4F RG/DF D, 10 cm 1F RG D-M, 12 cm 1F RG D-M, 18 cm 1F-P RG D, 0.5 cm K MFcr, 15 cm P MF D-M, 15 cm P MF D-M, 40 cm 1F+/1F MF/RG D-M, 2 cm 4F MF W -6.9 °C @ 1 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -2.9 °C @ 20 cm, -1.7 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, -0.2 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 90 cm

Weather

-2.9 °C 4 m/s from NE ↙ Føyka avåtil i skar og slikt. Men ikkje snøtransport endå.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Laussnøskred

Snow Cover

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small E, SE, S, SW, W above 800 masl Etter det eg såg på bilturen

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 700 masl D eg har sett i denne sida. Den samlar ein del snø. Mjuke og små flak. Få bratte heng. Gjeld i dag.

Tests

LBT@45cmQ1 Glatt, men ikkje lett. Middels belastning. Sjikt i Fokksnø

LBT@14cmQ1 Lett og glatt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredsesongen er i gang. Såg fleire små laussnøskred på bilturen. Bitte små brotkantar her og der. Alt i i veldig bratte renner og forseinkingar som samlar snø. Sola såg ut til å ta litt tak i dei bratte solvendte sidene. Det er gode skiforhold om ein veit kvar ein skal gå mtp ok anmarsj gjennom skog, på bærande tynn skare. I dag var det kjempegode forhold til tidlegsesong å vere. Frå ca 650 og opp. Aukande snømengd dess lenger opp ein kom. Overflata var nesten ikkje vindpåverka. Hittil har det nok kun vore laussnøskred som har kunna bydd på problem. Såg nokre som var store nok til å vere utrivelige å få i fleisen på veg opp ei renne til dømes. Men dei stoppar ganske høgt oppe på skredvifta. Tendensane til flakskred problematikk er kun i forbindelse med Nedføyka nysnø, men flaket oppå er tynt. Også god progrejon i snødekket med litt og litt fastare snø nedover. Dette gjer at eg trur det er få heng som kan få skytande sprekker og små str 1 flakskred å snakke om. Til no. Med auke i temperatur og vind vil faren auke. Ser ut som vind frå sør. I mange Sørlege heng, og særleg søraustlige heng ligg det 5-15 cm nysnø tilgjengeleg for transport. I tillegg til det som kjem som nedbør. Vil tru det meste vert som snø over 700. Tenkte på at me har eit fuktig/varmt snødekke både i botn, og midt i. Ganske høgt over havet. Tippar 1200 etter mildversrunda i helga. Der dette fuktige snødekket no vert utsett for ev. langvarige kuldegrader, kan me kjapt få kantkorn ein kvan plassen. Tippar i eit belte mellom 1000 moh og 1200 moh. Forecast correct Gjeld for onsdag og framover nokre dagar. Klar faregrad 1 i dag.

ObsID: 243466

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.12.2020 kl. 14:57

1181 masl

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Øystein@RKH-skredgruppe

Weather

No precipitation -3 °C 30% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking ved bauting. Forplanta seg ca 2m. Klarte ikkje å få det fram der laget hadde understøtte

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small above 1000 masl

ObsID: 243452

Sunnmøre / Volda / Sunnmøre

Snow

01.12.2020 kl. 14:00

1312 masl

Are@Friluftsliv-Hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Are@Friluftsliv-Hivolda
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Are@Friluftsliv-Hivolda
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Are@Friluftsliv-Hivolda
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright: 

Weather

No precipitation 10 m/s

Avalanche Observation

1. Dec 14:18 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope E-facing Avalanche release at 1312 masl and ended at 1312 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 4 m wide fracture Close to ridge

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindtransport i høyden, 10 m/s. Snøfokk på noen få topper.

Incident

Testheng Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter E

ObsID: 243454

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.12.2020 kl. 13:54

735 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  10 cm tørrsnø over ca 650 i austside for vinden å flytte på komande døgn.

Snow Cover

No snowdrift 12 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Laussnø, men litt bunden i øvste 3-4 cm . Pga lufttemp mild vinddrag her.

ObsID: 243446

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

01.12.2020 kl. 13:18

530 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Sesongens første skitur/obstur/øysteintur.

Weather

-1 °C 2 m/s from NE ↙ 2% clouds

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry flekkvis 5 cm ved Standalhytta, opp mot ca 10 cm total her. Bærande, men brist her og der. 1-2 cm fersk tørrsnø oppå skare her. Noget kuldeomvandla under skaren. Smelteomvandla mot bakken.

Avalanche Activity

1. Dec. 12-18 Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release NE, E, SE, S, SW. Above 1000 masl Gjekk et lite no. Men har kun gått i veldig bratt terreng.

ObsID: 243439

Sunnmøre / Volda

Snow

01.12.2020 kl. 12:43

1007 masl

Are@Friluftsliv-Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Are@Friluftsliv-Hivolda
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bunden snø

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 600 masl 10 cm nysnø som kom i natt oppå skare fra helga fra ca. 500-1000 moh. Skaren avtok fra ca. 1000 moh. Trolig kommet nysnø fra 1000 moh og opp. Tynt snødekke på rygger og formasjoner i høyden. Vindpåvirket og bunden snø i noen heng over 1200 moh. Ubunden snø under 1000 moh. Ubunden tørrsnø i noen heng over 1000 moh. Skiføre fra ca 600 moh.

ObsID: 243438

Sunnmøre / Volda

Snow

01.12.2020 kl. 10:42

masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bilde tatt fra Volda mot Lauvstad fjellene baki der er rundt 1000moh.

Weather

No precipitation 2.5 °C 0 m/s 20% clouds Oppklarning etter regn og lavt skydekke i går. Kun noen høye slør skyer i dag.

Snow Cover

No snowdrift Ser ikke snøfokk. Snøgrense rundt 500moh her i mer ytre strøk. Indre strøk ligger den på mer 300moh.

ObsID: 243402

Sunnmøre / STRANDA

Snow

30.11.2020 kl. 13:49

327 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bilde fra rundt 320moh, mulig å ta seg frem på ski.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Toppen til høyre er i overkant av 750moh og ser ingen nysnø der. Skogen har en god del flekker med ikke snø.

Weather

Rain 2.5 °C 0 m/s 100% clouds Lavt skydekke , regnvær.

Snow Cover

ObsID: 243269

Sunnmøre / Viahøy

Snow

29.11.2020 kl. 11:55

1316 masl

Sjur Mork (Unknown)

Danger Sign

ObsID: 243153

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.