Avalanche forecast for Sunnmøre Tuesday 2020-05-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Warm temperatures and precipitation as rain are going to increase the water content in the snow. Wet avalanches and glide avalanches might be the result. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Not given

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-1 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Volda

Snow

26.05.2020 kl. 15:12

920 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Nordvendt fjellside. Str 3
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Nordøst og vestvendt fjellside. Str2

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl Wet loose snow Wet Fra snøgrense til ca 700 moh er snødekket fast og grovkornet, bærende snødekke. Fra 700 moh og oppover er øverste 20-30 løst og vått(slush), og en synker ned i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Idag en del skredakt. selv om kjølig. Utløser er trolig tilleggslast fra regn på snødekke, og responsen er naturlig glideskred/skavlbrudd medriving våtsnø. Glideskred løsner som deler fra bratte områder, gjerne med svaberg, men de store flakene går ikke ut sammen. Høyere temp og mer regn kan gi større skred enn observert idag, samt også mere våt løssnøskredaktivitet. Etter prognosene mulig mye nedbør på maksverdier, som regn opp til 1000moh og mulig høyere. Forecast correct Enig og god tekst

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye str1 skredaktivitet under obstur

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 700 moh og oppover, er øverste 20-30 cm løs og våt (slush)

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Dette gjelder glideskred og skavlbrudd som medriver snø. Idag, med lave temp og regn var det betydelig skredaktivitet, str 1. Med økende temp og mer regn kan det forventes større skred.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Lavere enn 700 moh er snødekket fast og har vært gjennom fryse tine prosesser over tid. Bindingene svekkes likevel ved tempstigning og solinnstråling, samt pålasting fra regn.

Weather

Rain 4 °C 4 m/s from S ↑ 90% clouds

Avalanche Activity

26. May. During the day Glide avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N. Above 1100 masl Skredaktivitet observert fra obspkt. Gikk ikke høyere mtp utløpslengde på gårsdagen skavlbrudd/glideskred. Utløser er trolig tilleggslast fra regn på snødekke, og responsen er naturlig glideskred/skavlbrudd. Glideskred løsner som deler fra bratte områder, gjerne med svaberg. Høyere temp og mer regn kan gi større skred enn observert idag.

25. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, NW. Above 1000 masl Glideskred og skavlbrudd har medrevet våtsnø. Til dels store blokker i skredmassene indikerer glideskred og skavlbrudd.

Snow Profile

Kom ikke høyt nok til at det var interessant å grave i snøen. Se snødekke kommentar

ObsID: 237071

Sunnmøre / Volda

Snow

25.05.2020 kl. 17:30

1161 masl

Daniel (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Daniel
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Daniel

Avalanche Observation

25. May 17:20 Cornice fall 3 - Large Naturaly released NW-facing In gully or concave form Middels stort skred rasa der normalruta opp til eidskyrkja går

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der er fleire skavlar i området som kan verte utløst

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet

Weather

No precipitation 14 °C 4 m/s 10% clouds

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Activity

25. May. 12-18 Cornice One (1). 3 - Large. Spontaneous release NW

ObsID: 236967

Sunnmøre / Tuvegga

Snow

25.05.2020 kl. 15:50

1111 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

25. May 13:00 Wet slab avalanche 4 - Very large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 1054 masl and ended at 539 masl Ble bare tipset om bilde på Facebook. Ser ut til å være et størrelse 4 skred. Ingen info utover det som står på facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216857351130205&set=gm.3548463308514332&type=3&theater&ifg=1

ObsID: 236951

Sunnmøre / Volda

Snow

23.05.2020 kl. 16:00

865 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes@RKH_Skredgruppe

Notes

Lang skredbane

Avalanche Activity

23. May. During the day Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E. Above 1000 masl

ObsID: 236822

Sunnmøre / Fjord

Snow

23.05.2020 kl. 13:51

1450 masl

Sindre@nortind (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte store drønn hele veien fra forrige obspunkt.

ObsID: 236683

Sunnmøre / Fjord

Snow

23.05.2020 kl. 13:23

1217 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sindre@nortind

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snødekket med forplantning. Litt mer finkorna overflate her enn lenger ned. Opphopning av vann over gammel snøpakke. Bærende snødekke. Ca 25cm med til gammel snøpakke.

ObsID: 236681

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.