Avalanche forecast for Sunnmøre Saturday 2020-05-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Strong wind and snow provide strong snowdrift. Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally triggered avalanches may occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west.
-9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / fetvatnet

Snow

16.05.2020 kl. 21:46

30 masl

OPS208 Møre og Romsdal (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

16. May 18:30 Wet loose-snow avalanche Naturaly released -facing In gully or concave form

ObsID: 235934

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

16.05.2020 kl. 15:11

697 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Dersom ein ser GODT etter vil ein sjå bruddflata i blokka til venstre. Det er fleire lagdelingar innad i blokka, men bruddet på 30 cm var mest markert. Merk at denne snøen er fuktig. Tørrere snø vil nok gje endå klarere respons på test.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE above 700 masl + laussnøskred og glideskred

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fersk snøtransport gir auka fare for skred. Forecast correct

Tests

ECTP20@30cmQ2 Medium

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøtransport i fuktig snø frå tregrensa. Tørr snø frå ca 750

Snow Profile

30 cm 1F RG 0 mm M, 0.5 cm F DF M, 10 cm 1F RG Forenkla profil

ObsID: 235902

Sunnmøre / Volda

Snow

16.05.2020 kl. 10:28

110 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stig Løland@obskorps

Weather

Snow

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl

ObsID: 235855

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

15.05.2020 kl. 16:17

824 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Henrik@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Nord-nordøstvendt fjellside, vindtransport langs topprygg.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Sørvendt fjellside, vindtransport parallelt fjellsiden.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Nordvendt fjellside. Ikke skredaktivitet der en kanskje kunne forvente etter pålasting med vestlig vindretning.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Antydning til bruddkant eller evt glideskred der baksprekk åpner seg videre, klarte ikke å tyde dette pga dårlig sikt.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -1.5 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Glideskredaktivitet forventes å vedvare på denne tiden uavhengig av de små temp endringer som er nå. Men det har også kommet tillegslast oppå.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl Nysnøen er fuktig i overflate opp til ca 650 moh. Ved temperaturstigning og wvt soloppvarming forventes en del naturlige løssnøskred.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl Ect viser at det bryter på 12, men det er ingen tegn til forplantning av brudd. Likevel kan dette problemet mulig være mer potent i høyereliggende områder der det er mer spenninger pga hardere flak. Mener ikke at det er lett å løse ut, men vurdering utifra pålasting er moderat mer korrekt enn minimal.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye nysnø, bundet i høyden. Ved temperaturstigning og sol, vil det bli en del våte løssnøskred

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye nysnø siste dager og situasjonen i øvre del av snødekket, med 1F RG over 4F DF kan gi tørre flakskred ved brudd. Likevel er det liten tegn til bruddforplantning og lite tegn til naturlig flskskredaktivitet. Våte løssnøskred vil være lett å løse ut i bratt terreng, og spesielt i forbindelse med tempstigning og solinnstråling. Mer snø og vedvarende, delvis økende vind fra vest, gir pålasting på snødekket i leheng. Usikre prognoser men potensielt svært mye nysnø neste døgn sett fra maks verdi i meteogram. Forecast correct Nåfaregrad i fladalen vurderes til høy 2, men enig i at prognosene gir 3 i varsel. Uenig i at et par minusgrader gir endring i glideskredaktivitet, og mener kommentar om dette bør justeres.

Tests

ECTN27@41cmQ3 Good

ECTN12@20cmQ3 Medium

ECTN3@12cmQ3 Medium

Snow Cover

Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 50 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye nysnø siste dager. Ikke vindpåvirket i overflaten på ca860 moh, men underliggende snø fra i går/siste dager er pakket. Trolig bundet i høyereliggende områder pga vind fra vest-sørvest. Snøen er fuktig i overflate opp til ca 650 moh

Avalanche Activity

15. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

12 cm F PP 1 mm D, 8 cm 1F RG/DF 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm P MFcr, 15 cm 1F RG 1 mm M, 40 cm P RG 0 mm M, 2 cm K MFcr, 5 cm P RG 0 mm M, 2 cm K MFcr, 30 cm P MF 2 mm W -0.7 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 110 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 235782

Sunnmøre / Steinen, Standaleidet

Snow

14.05.2020 kl. 19:34

827 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  begynnande flakdanning på 700.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0 °C 6 m/s from SW ↗ 90% clouds

Avalanche Problems

Loose snow Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Glideskred Fort gjort å gløyme i desse dagar.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Er veldig usikker på dette problemet. Det er snø nok i massevis til str 3 skred siste dagar, men eg ser lite teikn til snøtransport, og etter mi vurdering her er str 2 mest sannsynleg, og dermed faregrad 3. Eg får C i matrisa, og så er det skredstr (som vanlig) som avgjer faregrad. Men mulig andre delar av regionen har fått meir vind enn her ute + at eg ikkje var særleg høgt i dag.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW above 600 masl Kan nok gå i alle eksp, men størst sjanse i solvendte sider

Danger Sign

No signs observed Mykje laus snø siste dagane, og ca 5 cm i natt, Så vidt litt snøtransport på 750.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mykje nysnø siste dagar, opp mot ein halv meter. Eg finn lite teikn på snøtransport, og det har vore stabiliserande temperaturar ganske høgt opp. Eg vurderar det til her at det ikkje har vore nok vind til å gi str 3 skred, og dermed havnar eg på en 2'ar i matrisa. Ein høg 2'ar kanskje. Ingen faretegn (drønn/sprekkar) og ferske flakskred observert. Men dette er lokal vurdering. Vindauking vil gje meir snøtransport Forecast correct Sett heile regionen under eitt er det sannsynlig at det stemmer.

Tests

ECTN25@23cmQ3 Good Så vidt tendensar til brudd, men snøen er fuktig så gir lite propagering. Høgare opp i terrenget der det er tørt snødekke ser det nok annleis ut

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Ca 5 cm nysnø i natt. Fuktig laussnø frå 400, og var fortsatt fuktig på 750. Lett snøtransport på 750. ca 6 ms. Ingen synlig snøfokk på toppar eller ryggar rundt.

Avalanche Activity

Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 700 masl Stort sett str 1. Gått under solgløtta i dag.

Snow Profile

5 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 2 cm F DF 1 mm/0 mm M, 2 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 50 cm P MF 2 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 235664

Sunnmøre / STRANDA

Snow

14.05.2020 kl. 18:10

777 masl

olaroes@gmail.com (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  olaroes@gmail.com

Snow Cover

Tørr snø nysnø fra ca 900moh

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

14. May 18:10 Wet loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered E-facing Steep slope Løst ut av skiløper, kontrollert utkjøring til siden.

ObsID: 235660

Sunnmøre / Volda

Snow

14.05.2020 kl. 15:13

1244 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from NW ↘ 70% clouds Har vore vekslande vær. Pent, men med byge. Kald vind avåtil. Tippar 5 + på 400

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt meir flak her.

Snow Cover

Some snow drift Samme som tidlegare beskrive. Men tørrare, kaldare, litt meir fast snø i toppen. Men lik problematikk.

Avalanche Activity

14. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 235647

Sunnmøre / Nordre Vartdal

Snow

14.05.2020 kl. 14:55

1179 masl

PetterHorthe (Unknown)

Avalanche Observation

14. May 14:55 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Avalanche release at 1179 masl and ended at 784 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 30 cm high and 3 m wide fracture In gully or concave form Vanskelig å si ekstakt hva som var det svake laget, trolig tørr snø som var ytterligere omvandlet mot kantkorn ned mot den gamle omvandlede snøen. Ca 3x2 meter størrelse. Tydelig tynnere snødekke helt i toppen av renna. Dette skredproblemet var ikke å finne lengre ned i renna.

ObsID: 235912

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.05.2020 kl. 14:27

1116 masl

kenp@nortind (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  kenp@nortind

Notes

Nysnømengde

ObsID: 235645

Sunnmøre / Volda

Snow

14.05.2020 kl. 13:58

980 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Brudd på 20, og over øvste skaren.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Og grovt sagt utifrå det eg har sett er det slik som ein ka lese utifrå skredproblema eg la til. No. Har ikkje sett noko skredaktivitet enda. Men er på tur 1 time eller 2 til. Kantkorn finst såvidt delvis utvikla, same her som på søndag. Men utviklinga har stoppa opp. Kanskje til og med blitt rundere igjen. Så eg vågar meg til å seie at d ikkje er eit problem. No ligg d dessuten under mykje progressiv snø. Og vol tru det berre er på sære stader, i eit belte rundt 1000 moh. Kjem til å gå nokre flakskred ved første skikkelige mildvær. Men kan vere det berre fader ut. Er vel meldt meir fuktig nedbør. Sjølvom det ser ut til at været vert betre enn meldt for tida, med solgløtt innimellom snøbygene. Der nysnøen ligg på hard glideflate kan vel skreda då bli store om mildværet kjem brått. Forecast too high Om mildværet kjem brått vil d bli 3ar. Mange heng og str 3 men kanskje berre i eit belte mellom 1100 og 900

Tests

LBT@20cmQ3 Mjukt flak og mjuk bruddflate.medium lett klapping.

Snow Profile

20 cm F/F+ 1 mm D, 25 cm F/4F DF/RG D Øvre del Kald nysnø i toppen av dette. Gjenkjennbar krystall., 7 cm 1F RG D, 3 cm P MFcr, 0.5 cm F/F+ RGxf/RG 1 mm D-M Øvre del, 8 cm 1F RG M, 8 cm P MFcr, 20 cm 4F/F MF/RG M -0.1 °C @ 2 cm, -0.5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 15 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.6 °C @ 25 cm, -1.2 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 65 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm

ObsID: 235640

Sunnmøre / Volda

Snow

14.05.2020 kl. 12:59

876 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Kunne gått ut som mjukt lite flak i bratt kanskje.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps Comment:  Bølger frå vind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@15cmQ2 Lett klapping

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry 5 cm nysnø frå 400. Aukande opp til 50 her. Litt ujamt fordelt då snøbygene har kome med vind frå NV. 3cm på ryggar. 50 cm i søkk/skjerma. Ingen oppsprekking foreløpig.

Snow Profile

12 cm F/F+ PP/DF D Kram under øvste 5 cm. Men ingen tydelig lagdeling, 13 cm F DF M, 28 cm 1F RG M, 5 cm P- MFcr M, 10 cm F MF W, 20 cm 1F MF M Såg etter kantkorn her. Men fann ikkje d skarelaget som eg fann 10.5 her på ca 1000. Progressiv fin snø, litt kram bortsett frå til topps.

ObsID: 235620

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snow

14.05.2020 kl. 12:30

694 masl

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe Comment:  En av flere renner det løsnet noe snø i, rundt str2.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 0 °C 5 m/s from SW ↗ 90% clouds Veldig skiftende. Sol og varmt i det ene øyeblikket, så vind og snø i det neste.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere våte skred som gikk i solutsatte renner i Standalen idag fm.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I lavlandet, værtfall her er fg på rundt 2. I høyden stemmer det sannsynligvis mer med varsel på fg3.

Tests

CTE13@33cmQ3 Good

Snow Cover

100 cm in total Wet loose snow Moist

Snow Profile

33 cm 4F DF M, 31 cm 1F RG M, 36 cm 4F MF W 1 test connected to snow profile

ObsID: 235638

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

14.05.2020 kl. 12:08

602 masl

kenp@nortind (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  kenp@nortind

Notes

Nysnømengde

ObsID: 235646

Sunnmøre / Fjord

Snow

14.05.2020 kl. 11:33

841 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  halgeir@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Aldri sett så stor skavel her.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2 °C 6 m/s from W → 80% clouds Svært skiftende vær med mest byger. Korte solglimt mellom, ikke nok til å fukte snøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Glidesprekker.

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Inntil 30 cm nysnø siste døgn på fjellet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Inntil 50 cm snø er tilgjengelig for snøtransport og det snør fortsatt. Dårlig sikt i dag og ingen snøskred er observert. Snøen viser få tegn til ustabilitet og lite snø er vindpåvirket, men vinden økte i løpet av turen og begynte å danne flak. Lite fare for våte løssnøskred pga lite sol og relativt kaldt vær. Med varslet vind vil vi få dannet flak, mye snø å flytte på. Forecast too high I dette området virker faregraden for høy, men observerte kun til 1000 moh.

Tests

LBT@30cmQ3 Vanskelig å få tydelig brudd i dag.

Snow Cover

200 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye snø nå. Skavler er noen steder svært store med fare for «kalving».

Avalanche Activity

14. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm F PP D, 20 cm 4F DF M, 20 cm 1F RG M, 5 cm K MFcr M, 100 cm 4F MF W -0.7 °C @ 0 cm, -1.5 °C @ 2 cm, -1.3 °C @ 7 cm, -1.6 °C @ 15 cm, -0.8 °C @ 50 cm Dette er snøprofil østvendt 850 moh. Gravde også på 1000 moh med tilsvarende resultat.

ObsID: 235615

Sunnmøre / Fjord

Snow

14.05.2020 kl. 10:17

477 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 1 m snø 500 moh, ca 50 cm siste fire døgn

ObsID: 235573

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.