Avalanche forecast for Sunnmøre Friday 2019-05-10

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditons. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers of surface hoar beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
Illustrasjon av ferdselsråd
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-8 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest.
-3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.05.2019 kl. 14:56

714 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Mot s
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Fin utsikt på fjellet i dag....

Weather

Rain 2 °C 0 m/s from SW ↗ 100% clouds Lågt skydekke ned på 600 moh og lite sikt. Gradvis overgang til nednør som snø frå ca 700 og oppover

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Regn på snø gir våte laussnøskred. Eg høyrte lyd av ferske skred oppi tåka. Gjekk derfor ikkje høgare. Nedbør som snø frå 700 så i høgda er det nok moglegheit for flakskred Det ser ut som om drt blir litt kaldare og dette vil stabilisere laussnøskreda. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl

Avalanche Activity

10. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 900 masl and 500 masl

Snow Cover

Snow line at 400 masl Wet loose snow Wet Nokonlunde samanhengande snødekke frå 400. Men opne bekkar og stein som stikk fram. Gradvis nysnø på fuktig ynderlag frå 700. Lite/ingen vind.

ObsID: 194307

Sunnmøre / STRANDA

Snow

10.05.2019 kl. 11:53

1227 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Dalsnibba.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Breiddalen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  halgeir@svv Comment:  Snøproduksjon i leformasjon 1250 moh.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  halgeir@svv Comment:  Ved Djupvasshytta
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Rain 1 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Siste dagers snø er lett bundet av vinden. Snøen er fuktig, men glir ikke, selv i bratt terreng. Det må mer fuktighet til. Mildværsskare gjør at snøen bærer skiene godt opp til ca 1200 moh. Ovenfor forsvinner skaren. Lokalt er det mye nyere snø tilgjengelig for våte løssnøskred dersom snødekket blir vått. Kaldere vær til helga vil ikke føre til økt fare for løssnøskred.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Observerte opp til 1300 moh i vest og sørvendt terreng. Stabilt snødekke.

Avalanche Activity

10. May. During the day No avalanche activity

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 1000 masl Wet loose snow Moist Svært varierende snødybde. Snøen siste uke dekker over mange områder som tidligere var bare. 40-60 cm økning av snødybden i løpet av siste uke.

Snow Profile

4 cm F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF 0 mm/0 mm M, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm M, 100 cm P MF 0 mm/0 mm D 1200 moh.

ObsID: 194294

Sunnmøre / Stavbrekka

Snow

10.05.2019 kl. 07:44

974 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde i det skredet løsner (rød ring)
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde når skredet har stoppa. Skredløp tegnet med rødt

Avalanche Observation

10. May 07:44 Glide avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Avalanche release at 1044 masl and ended at 970 masl Wet snow/melting near the ground 100 cm high and 20 m wide fracture Slab Stavbrekka Lite str. 1-2 glideskred løsnet nedenfor de store løsneområdene på Stavbrekka. Noen klumper ned til magasin som er gravd ut i snøen. Ikke maser på vegen som var stengt

ObsID: 194304

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:55

1428 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Begynnende kantkorn over skare (til venstre) og i eit q3 brot i skiktovergang til høgre. Men laga er ikkje aktive per i dag
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utfordrande forhold i fjellet på grunn av store forskjellar i skredproblem over korte avstandar avhengig av solinnstråling og dagtemperatur og bygevær/vind. Bygevær og litt skiftande vindretning med periodevis store nedbørsmengder gir lokale forskjeller med skredproblemet fokksnø. I områder i høgda med lite solinnstråling er det mykje løst bundet snø disponibelt for vindtransport og nokre stader også velutvikla rim på overflata. Der det er solinnstråling er det lite til ingen disponibel snø for vindtransport, men sannsynlig med våte laussnøskred anten med liten tilleggslast eller naturleg utløst Det er begynnande kantkornutvikling nokre stader i snødekket i områder med lite solinnstråling i høgda. Desse laga er per i dag ikkje aktive, men kan utvikle seg vidare om det er periodar med utstråling. Dagtemperaturen i høgda på 1400 moh var -4 og 10-11 grader ved havnivå. Så ein kan ikkje utelukke høg nok temperaturgradient i høgda til vidare kantkorndanning. Rimlaget over 1100 moh kan snøe eller bli begravd av fokksnø og kan då raskt bli eit nytt aktiv skredproblem. Solinnstråling og høg dagtemperatur vil påverke omfanget av skredproblemet med våte laussnøskred og skredstørrelse Forecast correct Hovudbodskap og skredproblem skildrar forholda godt

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 400 masl Solinnstråling og dagtemperatur vil påverke skredproblemet. Naturlige utløste skred i str 1-2 er også sannsynlig

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 900 masl Lokale forskjeller i snødekket. Skredproblemet er størst i bratt terreng med lite solinnstråling

Tests

ECTN23@22cmQ2 Good

Snow Profile

1 cm F SH 10 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Representativ snøprofil i nordvendt terreng i høgda med ingen eller lite solinnstråling. Får ingen glatte (q1) brot i stabilitetstestane ECT og Lille blokktest. Det verkar som begynnande kantkornlag er inaktive

ObsID: 194090

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:47

1428 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps Comment:  62cm finkorna nysnø. Godt feste mot gammel skare. 1 q2 brot på ca 20 cm i skiktovergang. Det største potensielle skredproblemet er rimlaget på toppen med rimkrystallar opptil 10-15mm store. Samt disponibel løst bundet snø for vindtransport
ObsID: 194089

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 15:12

1481 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps

Weather

No precipitation -4.2 °C 45% clouds

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Velvoksne rimkrystaller over 1100moh

Snow Cover

Elevation of new snow 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Byevær og vind har gitt mykje nysnø, men det er ujevnt fordelt i terrenget. Nysnøgrense i nordlige sider er ca 400moh. Eit par hundre meter høgare i sørlig terreng

ObsID: 194080

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 13:08

835 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Store lokale forskjeller i snødekket etter solinnstråling og vindtransport. I bakgrunnen sørvendt bratt side med våte laussnøskred. I forgrunnen fersk fokksnø og stedvis overflaterim og sporadisk overflatekant

Snow Cover

ObsID: 194071

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 13:04

841 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Lokal oppsprekking i leområder (lommer) der det har blåst inn fersk vindtransportert snø

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Komplekst snødekke med store lokale variasjoner, spesielt mellom der det er solinnstråling og våte laussnøskred og i skyggesider med delvis overflaterim, begynnende overflatevann og vindtransport av nysnø

ObsID: 194070

Sunnmøre / Volda

Snow

08.05.2019 kl. 11:29

35 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Nysnøgrense frå ca 4-500moh. Nattefrost i natt

Weather

No precipitation 8 °C 45% clouds Bygevær med snøbyger heilt til havnivå dei siste dagane. Men snøen smelter raskt ilågare terreng. Nysnøgrense ca 400-500moh. Nattefrost inatt

ObsID: 194058

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.